Commit fd589843 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 3212da71
Pipeline #191965 passed with stages
in 28 minutes and 20 seconds
# Polish translation for gimp-libgimp.
# Copyright © 2005-2019 the gimp authors.
# Copyright © 2005-2020 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2019.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2020.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-30 15:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-30 15:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-28 12:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-28 12:55+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -21,22 +21,22 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#. procedure executed successfully
#: ../libgimp/gimp.c:1267
#: ../libgimp/gimp.c:1265
msgid "success"
msgstr "powodzenie"
#. procedure execution failed
#: ../libgimp/gimp.c:1271
#: ../libgimp/gimp.c:1269
msgid "execution error"
msgstr "błąd wykonania"
#. procedure called incorrectly
#: ../libgimp/gimp.c:1275
#: ../libgimp/gimp.c:1273
msgid "calling error"
msgstr "błąd wywołania"
#. procedure execution cancelled
#: ../libgimp/gimp.c:1279
#: ../libgimp/gimp.c:1277
msgid "cancelled"
msgstr "anulowano"
......@@ -44,86 +44,86 @@ msgstr "anulowano"
msgid "Brush Selection"
msgstr "Wybór pędzla"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:925
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:723
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:920
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:718
msgid "_Browse..."
msgstr "_Przeglądaj…"
#: ../libgimp/gimpexport.c:270 ../libgimp/gimpexport.c:306
#: ../libgimp/gimpexport.c:295 ../libgimp/gimpexport.c:331
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje warstw"
#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:289 ../libgimp/gimpexport.c:307
#: ../libgimp/gimpexport.c:296 ../libgimp/gimpexport.c:305
#: ../libgimp/gimpexport.c:314 ../libgimp/gimpexport.c:332
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Połącz widoczne warstwy"
#: ../libgimp/gimpexport.c:279
#: ../libgimp/gimpexport.c:304
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje przesunięć, rozmiarów ani krycia warstw"
#: ../libgimp/gimpexport.c:288 ../libgimp/gimpexport.c:297
#: ../libgimp/gimpexport.c:313 ../libgimp/gimpexport.c:322
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje warstwy wyłącznie jako ramki animacji"
#: ../libgimp/gimpexport.c:289 ../libgimp/gimpexport.c:298
#: ../libgimp/gimpexport.c:314 ../libgimp/gimpexport.c:323
msgid "Save as Animation"
msgstr "Zapisz jako animację"
#: ../libgimp/gimpexport.c:298 ../libgimp/gimpexport.c:307
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:325
#: ../libgimp/gimpexport.c:323 ../libgimp/gimpexport.c:332
#: ../libgimp/gimpexport.c:341 ../libgimp/gimpexport.c:350
msgid "Flatten Image"
msgstr "Spłaszcz obraz"
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
#: ../libgimp/gimpexport.c:340
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje przezroczystości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
#: ../libgimp/gimpexport.c:349
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle transparent layers"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje przezroczystych warstw"
#: ../libgimp/gimpexport.c:333
#: ../libgimp/gimpexport.c:358
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje masek warstw"
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
#: ../libgimp/gimpexport.c:359
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Zastosuj maski warstw"
#: ../libgimp/gimpexport.c:342
#: ../libgimp/gimpexport.c:367
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:343 ../libgimp/gimpexport.c:381
#: ../libgimp/gimpexport.c:390
#: ../libgimp/gimpexport.c:368 ../libgimp/gimpexport.c:406
#: ../libgimp/gimpexport.c:415
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Konwertuj na RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:351
#: ../libgimp/gimpexport.c:376
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:352 ../libgimp/gimpexport.c:381
#: ../libgimp/gimpexport.c:402
#: ../libgimp/gimpexport.c:377 ../libgimp/gimpexport.c:406
#: ../libgimp/gimpexport.c:427
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Konwertuj na odcienie szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:360
#: ../libgimp/gimpexport.c:385
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy indeksowane"
#: ../libgimp/gimpexport.c:361 ../libgimp/gimpexport.c:390
#: ../libgimp/gimpexport.c:400
#: ../libgimp/gimpexport.c:386 ../libgimp/gimpexport.c:415
#: ../libgimp/gimpexport.c:425
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
......@@ -131,12 +131,12 @@ msgstr ""
"Konwertuj na indeksowany za pomocą ustawień domyślnych\n"
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:370
#: ../libgimp/gimpexport.c:395
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko bitmapowe (dwukolorowe) obrazy indeksowane"
#: ../libgimp/gimpexport.c:371
#: ../libgimp/gimpexport.c:396
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
......@@ -144,63 +144,76 @@ msgstr ""
"Konwertuj na indeksowany za pomocą ustawień domyślnych dla bitmap\n"
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:380
#: ../libgimp/gimpexport.c:405
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB lub w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:389
#: ../libgimp/gimpexport.c:414
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB lub indeksowane"
#: ../libgimp/gimpexport.c:399
#: ../libgimp/gimpexport.c:424
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr ""
"Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:410
#: ../libgimp/gimpexport.c:435
#, c-format
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "Wtyczka %s wymaga kanału alfa"
#: ../libgimp/gimpexport.c:411
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodaj kanał alfa"
#: ../libgimp/gimpexport.c:470
#: ../libgimp/gimpexport.c:444
#, c-format
msgid "%s plug-in needs to crop the layers to the image bounds"
msgstr "Wtyczka %s musi przyciąć warstwy do granic obrazu"
#: ../libgimp/gimpexport.c:445
msgid "Crop Layers"
msgstr "Przytnij warstwy"
#: ../libgimp/gimpexport.c:445
msgid "Resize Image to Layers"
msgstr "Zmień rozmiar obrazu do rozmiaru warstw"
#: ../libgimp/gimpexport.c:504
msgid "Confirm Save"
msgstr "Potwierdzenie zapisu"
#: ../libgimp/gimpexport.c:475 ../libgimp/gimpexport.c:557
#: ../libgimp/gimpexport.c:1055 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:549
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:163
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:173
#: ../libgimp/gimpexport.c:509 ../libgimp/gimpexport.c:591
#: ../libgimp/gimpexport.c:1125 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:549
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:172
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:182
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:435 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:275
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:335 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:399
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:473 ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:492
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../libgimp/gimpexport.c:476
#: ../libgimp/gimpexport.c:510
msgid "C_onfirm"
msgstr "P_otwierdź"
#: ../libgimp/gimpexport.c:552
#: ../libgimp/gimpexport.c:586
msgid "Export File"
msgstr "Eksport pliku"
#: ../libgimp/gimpexport.c:556
#: ../libgimp/gimpexport.c:590
msgid "_Ignore"
msgstr "Z_ignoruj"
#: ../libgimp/gimpexport.c:558 ../libgimp/gimpexport.c:1056
#: ../libgimp/gimpexport.c:592 ../libgimp/gimpexport.c:1126
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:588
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
......@@ -210,11 +223,11 @@ msgstr ""
"z poniższych powodów:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:662
#: ../libgimp/gimpexport.c:696
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Konwersja podczas eksportu nie zmodyfikuje pierwotnego obrazu."
#: ../libgimp/gimpexport.c:766
#: ../libgimp/gimpexport.c:800
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
......@@ -223,7 +236,7 @@ msgstr ""
"Próba zapisu maski warstwy jako %s.\n"
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
#: ../libgimp/gimpexport.c:772
#: ../libgimp/gimpexport.c:806
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
......@@ -233,7 +246,7 @@ msgstr ""
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
#. TRANSLATORS: the %s parameter is an image format name (ex: PNG).
#: ../libgimp/gimpexport.c:1049
#: ../libgimp/gimpexport.c:1119
#, c-format
msgid "Export Image as %s"
msgstr "Eksport obrazu jako %s"
......@@ -1783,30 +1796,30 @@ msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "wartość tokenu %s nie jest prawidłowym tekstem UTF-8"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:466
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:473
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr ""
"oczekiwano wartości „yes” lub „no” tokenu logicznego %s, otrzymano „%s”"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:568
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:588
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość „%s” tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:583
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:603
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość „%ld” tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:652
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:672
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "podczas przetwarzania tokenu „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:682
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:695 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:743
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:825
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:695 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:756
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:838
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:710
msgid "fatal parse error"
msgstr "krytyczny błąd podczas przetwarzania"
......@@ -1847,36 +1860,36 @@ msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "nieprawidłowy tekst UTF-8"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:618
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:631
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token, got '%s'"
msgstr "oczekiwano wartości „yes” lub „no” tokenu logicznego, otrzymano „%s”"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:852
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:865
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania „%s” w %d. wierszu: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:162 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:289 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:316
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:442
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:148 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:166
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:275 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:302
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:428
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Błąd wczytywania modułu „%s”: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:384
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:370
msgid "Module error"
msgstr "Błąd modułu"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:385
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:371
msgid "Loaded"
msgstr "Wczytany"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:386
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:372
msgid "Load failed"
msgstr "Wczytanie się nie powiodło"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:387
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:373
msgid "Not loaded"
msgstr "Niewczytany"
......@@ -1894,12 +1907,12 @@ msgstr ""
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Utworzenie katalogu miniatur „%s” się nie powiodło."
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:508
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:479
#, c-format
msgid "Thumbnail contains no Thumb::URI tag"
msgstr "Miniatura nie zawiera znacznika Thumb::URI"
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:905
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:876
#, c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Nie można utworzyć miniatury dla „%s”: %s"
......@@ -1943,28 +1956,28 @@ msgstr ""
"Szesnastkowy zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
"dopuszcza również nazwy kolorów CSS."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:98
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:107
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Wszystkie pliki (*.*)"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:103
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:112
msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
msgstr "Profil kolorów ICC (*.icc, *.icm)"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:164
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:173
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:174
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:183
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:336
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:345
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:270
msgid "Folder"
msgstr "Katalog"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:341
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:350
msgid "Not a regular file."
msgstr "Nie jest zwykłym plikiem."
......@@ -1977,11 +1990,11 @@ msgctxt "profile"
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:159
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:168
msgid "Manufacturer: "
msgstr "Producent: "
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:171
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:180
msgid "Copyright: "
msgstr "Prawa autorskie: "
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-17 12:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-17 12:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-28 12:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-28 12:55+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:354 ../plug-ins/common/web-page.c:234
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1276 ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1956
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:877
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1850 ../plug-ins/flame/flame.c:481
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1908 ../plug-ins/flame/flame.c:481
#: ../plug-ins/flame/flame.c:657 ../plug-ins/flame/flame.c:979
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:566
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1641
......@@ -455,11 +455,11 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:240
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1043
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1960 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:416
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1044
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:164
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:245
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:310 ../plug-ins/twain/twain.c:604
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:310 ../plug-ins/twain/twain.c:646
msgid "Background"
msgstr "Tło"
......@@ -1051,8 +1051,8 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:757 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1087
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:333 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1726
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:964
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1064 ../plug-ins/flame/flame.c:450
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:971
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1083 ../plug-ins/flame/flame.c:450
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1548
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2390
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1232
......@@ -2159,7 +2159,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:135
#: ../plug-ins/file-raw/file-darktable.c:399
#: ../plug-ins/file-raw/file-rawtherapee.c:319 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:325
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:170
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:179
#, c-format
msgid "Opening '%s'"
msgstr "Otwieranie „%s”"
......@@ -2243,7 +2243,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:725 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1081
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:290 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1697
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:584 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:954
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:584 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:961
#, c-format
msgid "Exporting '%s'"
msgstr "Eksportowanie „%s”"
......@@ -2650,7 +2650,7 @@ msgstr "_Jakość:"
#. Color profile
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1274 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:974
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:387
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:9
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:10
msgid "Save color _profile"
msgstr "Zapisanie profilu _kolorów"
......@@ -3132,7 +3132,7 @@ msgid "Import from PDF"
msgstr "Import z PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1265 ../plug-ins/common/file-ps.c:3399
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1851
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1909
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5649
msgid "_Import"
msgstr "Zai_mportuj"
......@@ -3253,7 +3253,7 @@ msgstr "Warstwy jako strony (%s)"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1099
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1167
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1265 ../plug-ins/common/file-ps.c:1892
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1035
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1046
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "%d. strona"
......@@ -3356,13 +3356,13 @@ msgid "Error while exporting '%s'. Could not export image."
msgstr "Błąd podczas eksportowania pliku „%s”. Nie można wyeksportować obrazu."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2416 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2131
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1140
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1160
#, c-format
msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku interfejsu użytkownika „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2417 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2132
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1141
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1161
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
......@@ -6941,17 +6941,17 @@ msgstr "Zapisanie danych _Exif"
#. XMP metadata
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:932
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:377
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:6
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:7
msgid "Save _XMP data"
msgstr "Zapisanie danych _XMP"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:946
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:7
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:8
msgid "Save _IPTC data"
msgstr "Zapisanie danych _IPTC"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:960
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:8
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:9
msgid "Save _thumbnail"
msgstr "Zapisanie _miniatury"
......@@ -7349,17 +7349,17 @@ msgstr ""
"_Agresywny RLE\n"
"(nieobsługiwane przez SGI)"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:139 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:161
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:179
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:140 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:162
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:180
msgid "TIFF image"
msgstr "Obraz TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:189
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:198
#, c-format
msgid "TIFF '%s' does not contain any directories"
msgstr "Plik TIFF „%s” nie zawiera żadnych katalogów"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:259
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:268
msgid "Extra channels with unspecified data."
msgstr "Dodatkowe kanały z nieokreślonymi danymi."
......@@ -7370,22 +7370,22 @@ msgstr "Dodatkowe kanały z nieokreślonymi danymi."
#. * can be considered non-conformant.
#. * Let's ask what to do with the channel.
#.
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:275
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:284
msgid "Non-conformant TIFF: extra channels without 'ExtraSamples' field."
msgstr ""
"Plik TIFF niezgodny ze specyfikacją: dodatkowe kanały bez pola "
"„ExtraSamples”."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:822
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:833
#, c-format
msgid "%s-%d-of-%d-pages"
msgstr "%s-%d-z-%d-stron"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1066
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1077
msgid "TIFF Channel"
msgstr "Kanały TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1846
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1904
msgid "Import from TIFF"
msgstr "Import z pliku TIFF"
......@@ -7393,27 +7393,27 @@ msgstr "Import z pliku TIFF"
#. or keep as much empty space as possible.
#. Note that there seems to be no way to keep the empty
#. space on the right and bottom.
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1899
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1957
msgid "_Keep empty space around imported layers"
msgstr "_Zachowanie pustego miejsca wokół zaimportowanych warstw"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1916
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1974
msgid "Process extra channel as:"
msgstr "Przetwarzanie dodatkowego kanału:"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1919
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1977
msgid "_Non-premultiplied alpha"
msgstr "_Nie jako odwrócone mnożenie alfy"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1920
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1978
msgid "Pre_multiplied alpha"
msgstr "_Jako odwrócone mnożenie alfy"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1921
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1979
msgid "Channe_l"
msgstr "_Kanał"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:594
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:596
msgid ""
"Only monochrome pictures can be compressed with \"CCITT Group 4\" or \"CCITT "
"Group 3\"."
......@@ -7421,16 +7421,16 @@ msgstr ""
"Tylko monochromatyczne obrazy mogą być kompresowane za pomocą „CCITT Group "
"4” lub „CCITT Group 3”."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:608
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:610
msgid "Indexed pictures cannot be compressed with \"JPEG\"."
msgstr "Indeksowane obrazy nie mogą być kompresowane za pomocą „JPEG”."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:741
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:746
#, c-format
msgid "Failed a scanline write on row %d"
msgstr "Zapisanie scanline w rzędzie %d się nie powiodło"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:981
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:988
msgid ""
"The TIFF format only supports comments in\n"
"7bit ASCII encoding. No comment is saved."
......@@ -7439,44 +7439,44 @@ msgstr ""
"zapisane w 7-bitowym kodowaniu ASCII.\n"
"Komentarz nie został zapisany."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1086
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1106
#, c-format
msgid "Writing pages with different bit depth is strange."
msgstr "Zapisywanie stron o różnych głębiach bitowych jest dziwne."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1130
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1150
msgid "TIFF"
msgstr "TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1156
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1176
msgid "Compression"
msgstr "Kompresja"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1160
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1180
msgid "_None"
msgstr "_Brak"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1161
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1181
msgid "_LZW"
msgstr "_LZW"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1162
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1182