Commit f91406e7 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 2cd687a0
......@@ -7,14 +7,14 @@
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-03 20:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-03 20:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-10 13:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-10 13:32+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -322,12 +322,12 @@ msgid "Orientation"
msgstr "Ułożenie"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:260 ../plug-ins/common/ripple.c:559
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:432 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:537
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:432 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:530
msgid "_Horizontal"
msgstr "P_oziome"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:263 ../plug-ins/common/ripple.c:562
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:442 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:536
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:442 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:529
msgid "_Vertical"
msgstr "P_ionowe"
......@@ -349,7 +349,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:529 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:239
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1767 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1235
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:920
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1319 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252 ../plug-ins/twain/twain.c:567
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:1162
......@@ -886,7 +886,7 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:326 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:748 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1079
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1523
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:965 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:521 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1548
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:792 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2390
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1223
......@@ -2024,7 +2024,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:218 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:494
#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:642 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:90
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:325
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:551
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:236
#, c-format
msgid "Opening '%s'"
msgstr "Otwieranie „%s”"
......@@ -2110,7 +2110,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:473 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:716
#: ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1073 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1516 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:577
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:758
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:314
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Zapisywanie „%s”"
......@@ -2903,7 +2903,7 @@ msgid "Import from PDF"
msgstr "Import z PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1090 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:466
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:148
msgid "_Import"
msgstr "Za_importuj"
......@@ -2999,7 +2999,7 @@ msgstr "Dodanie tego obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1079
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1147
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1245 ../plug-ins/common/file-ps.c:1915
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1237
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:922
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strona %d"
......@@ -3087,13 +3087,13 @@ msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
msgstr "Błąd podczas zapisywania pliku „%s”. Nie można zapisać obrazu."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2191
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1283
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:840
#, c-format
msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku interfejsu użytkownika „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2192
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1284
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:841
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
......@@ -6720,6 +6720,11 @@ msgstr "Dodatkowe"
msgid "Unsupported or invalid channel size"
msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary kanału"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2094
#, c-format
msgid "Failed to decompress data"
msgstr "Dekompresja danych się nie powiodła"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:253
#, c-format
msgid ""
......@@ -6814,36 +6819,35 @@ msgstr ""
"Agresywny RLE\n"
"(nieobsługiwane przez SGI)"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:182
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:182
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:199
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:140 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:161
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:178
msgid "TIFF image"
msgstr "Obraz TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:240
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff.c:228
#, c-format
msgid "TIFF '%s' does not contain any directories"
msgstr "Plik TIFF „%s” nie zawiera żadnych katalogów"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:461
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:143
msgid "Import from TIFF"
msgstr "Import z pliku TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1032
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:717
#, c-format
msgid "%s-%d-of-%d-pages"
msgstr "%s-%d-z-%d-stron"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1266
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:951
msgid "TIFF Channel"
msgstr "Kanały TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:926
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:482
#, c-format
msgid "TIFF save cannot handle indexed images with an alpha channel."
msgstr "TIFF nie zapisuje indeksowanych obrazów z kanałem alfa."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:939
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:495
msgid ""
"Only monochrome pictures can be compressed with \"CCITT Group 4\" or \"CCITT "
"Group 3\"."
......@@ -6851,11 +6855,11 @@ msgstr ""
"Tylko monochromatyczne obrazy mogą być kompresowane za pomocą „CCITT Group "
"4” lub „CCITT Group 3”."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:953
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:509
msgid "Indexed pictures cannot be compressed with \"JPEG\"."
msgstr "Indeksowane obrazy nie mogą być kompresowane za pomocą „JPEG”."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1051
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:607
msgid ""
"The TIFF format only supports comments in\n"
"7bit ASCII encoding. No comment is saved."
......@@ -6864,44 +6868,44 @@ msgstr ""
"zapisane w 7 bitowym kodowaniu ASCII.\n"
"Komentarz nie został zapisany."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1151
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:705
#, c-format
msgid "Failed a scanline write on row %d"
msgstr "Zapisanie scanline w rzędzie %d się nie powiodło"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1273
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:830
msgid "TIFF"
msgstr "TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1299
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:856
msgid "Compression"
msgstr "Kompresja"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1303
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:860
msgid "_None"
msgstr "_Brak"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1304
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:861
msgid "_LZW"
msgstr "_LZW"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1305
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:862
msgid "_Pack Bits"
msgstr "_Kompresowanie bitów"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1306
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:863
msgid "_Deflate"
msgstr "_Deflacja"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1307
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:864
msgid "_JPEG"
msgstr "_JPEG"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1308
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:865
msgid "CCITT Group _3 fax"
msgstr "Faks CCITT Group _3"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1309
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:866
msgid "CCITT Group _4 fax"
msgstr "Faks CCITT Group _4"
......@@ -10620,67 +10624,67 @@ msgstr "Wyświetlanie _szkieletu podglądu"
msgid "Update preview _live"
msgstr "_Odświeżanie podgląd na żywo"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:216
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:204
msgid "Curl up one of the image corners"
msgstr "Zawija jeden róg obrazu"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:221
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:209
msgid "_Pagecurl..."
msgstr "_Zawinięcie strony…"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:442
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:435
msgid "Pagecurl Effect"
msgstr "Efekt zawinięcia strony"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:464
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:457
msgid "Curl Location"
msgstr "Położenie zawinięcia"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:483
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:476
msgid "Lower right"
msgstr "Dolny prawy"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:484
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:477
msgid "Lower left"
msgstr "Dolny lewy"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:485
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:478
msgid "Upper left"
msgstr "Górny lewy"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:486
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:479
msgid "Upper right"
msgstr "Górny prawy"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:526
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:519
msgid "Curl Orientation"
msgstr "Ułożenie zawinięcia"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:571
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:564
msgid "_Shade under curl"
msgstr "_Cień pod zawinięciem"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:584
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:577
msgid "Current gradient (reversed)"
msgstr "Bieżący gradient (odwrócony)"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:589
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:582
msgid "Current gradient"
msgstr "Bieżący gradient"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:594
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:587
msgid "Foreground / background colors"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy/tła"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:614
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:607
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Krycie:"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:730
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:723
msgid "Curl Layer"
msgstr "Warstwa zawinięcia"
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:1022
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:1015
msgid "Page Curl"
msgstr "Zawinięcie strony"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment