Commit f58fbe6b authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation.

2003-12-19  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation.
parent 18b341ec
2003-12-19 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation.
2003-12-16 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* POTFILES.in: Removed libgimp/gimpmiscui.c.
......
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-24 01:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-12 01:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-19 16:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-24 09:29+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,32 +19,31 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:132
#, fuzzy
msgid "Brush Selection"
msgstr "Wybór jednostki"
msgstr "Wybór pędzla"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:161 libgimp/gimppatternmenu.c:144
msgid "_Browse..."
msgstr ""
msgstr "_Przeglądaj..."
#: libgimp/gimpexport.c:215 libgimp/gimpexport.c:251
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "nie obsługuje warstw"
msgstr "Format %s nie obsługuje warstw"
#: libgimp/gimpexport.c:216 libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:234
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Połącz widoczne warstwy"
#: libgimp/gimpexport.c:224
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "nie obsługuje przesunięć, rozmiarów ani nieprzepuszczalności warstw"
msgstr "Format %s nie obsługuje przesunięć, rozmiarów ani krycia warstw"
#: libgimp/gimpexport.c:233 libgimp/gimpexport.c:242
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "obsługuje warstwy wyłącznie jako ramki animacji"
msgstr "Format %s obsługuje warstwy wyłącznie jako ramki animacji"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:243
msgid "Save as Animation"
......@@ -55,42 +54,41 @@ msgid "Flatten Image"
msgstr "Spłaszcz obraz"
#: libgimp/gimpexport.c:260
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "nie obsługuje przezroczystości"
msgstr "Format %s nie obsługuje przezroczystości"
#: libgimp/gimpexport.c:269
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "nie obsługuje warstw"
msgstr "Format %s nie obsługuje mask warstw"
#: libgimp/gimpexport.c:270
#, fuzzy
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "maska warstwy"
msgstr "Zastosuj maski warstw"
#: libgimp/gimpexport.c:278
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy RGB"
msgstr "Format %s obsługuje wyłącznie obrazy RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:279 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:326
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Przekonwertuj na RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:287
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy w odcieniach szarości"
msgstr "Format %s obsługuje wyłącznie obrazy w odcieniach szarości"
#: libgimp/gimpexport.c:288 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:338
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Przekonwertuj na odcienie szarości"
#: libgimp/gimpexport.c:296
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane"
msgstr "Format %s obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane"
#: libgimp/gimpexport.c:297 libgimp/gimpexport.c:326 libgimp/gimpexport.c:336
msgid ""
......@@ -101,38 +99,38 @@ msgstr ""
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: libgimp/gimpexport.c:306
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy RGB lub indeksowane"
msgstr "Format %s obsługuje wyłącznie dwukolorowe obrazy indeksowane"
#: libgimp/gimpexport.c:307
#, fuzzy
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Przekonwertuj na indeksowany z użyciem ustawień domyślnych\n"
"Przekonwertuj na indeksowany z użyciem ustawień domyślnych dla bitmap\n"
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: libgimp/gimpexport.c:316
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy RGB lub w odcieniach szarości"
msgstr "Format %s obsługuje wyłącznie obrazy RGB lub w odcieniach szarości"
#: libgimp/gimpexport.c:325
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy RGB lub indeksowane"
msgstr "Format %s obsługuje wyłącznie obrazy RGB lub indeksowane"
#: libgimp/gimpexport.c:335
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
msgstr ""
"Format %s obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
#: libgimp/gimpexport.c:346
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "Wymaga kanału alfa"
msgstr "Format %s wymaga kanału alfa"
#: libgimp/gimpexport.c:347
msgid "Add Alpha Channel"
......@@ -151,83 +149,60 @@ msgid "Export File"
msgstr "Eksport pliku"
#: libgimp/gimpexport.c:460
#, fuzzy
msgid "_Ignore"
msgstr "Zignoruj"
msgstr "Z_ignoruj"
#: libgimp/gimpexport.c:462
#, fuzzy
msgid "_Export"
msgstr "Wyeksportuj"
msgstr "Wy_eksportuj"
#. the headline
#: libgimp/gimpexport.c:484
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Z wymienionych poniżej powodów przed zapisem obraz powinien zostać "
"wyeksportowany:"
"Z wymienionych poniżej powodów przed zapisaniem w formacie %s obraz powinien "
"zostać wyeksportowany:"
#: libgimp/gimpexport.c:562
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Konwersja podczas eksportu nie zmodyfikuje oryginalnego obrazu."
#: libgimp/gimpexport.c:664
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Zamierzasz zapisać %s jako %s.\n"
"Zamierzasz zapisać maskę warstwy jako %s.\n"
"Nie spowoduje to zapisania widocznych warstw."
#: libgimp/gimpexport.c:670
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Zamierzasz zapisać %s jako %s.\n"
"Zamierzasz zapisać kanał (zapisane zaznaczenie) jako %s.\n"
"Nie spowoduje to zapisania widocznych warstw."
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
#, fuzzy
msgid "Font Selection"
msgstr "Wybór jednostki"
msgstr "Wybór czcionki"
#: libgimp/gimpgradientmenu.c:103
#, fuzzy
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Wybór jednostki"
msgstr "Wybór gradientu"
#: libgimp/gimpmenu.c:401
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: libgimp/gimpmiscui.c:50
msgid "Preview"
msgstr ""
#: libgimp/gimpmiscui.c:536
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
#: libgimp/gimpmiscui.c:556
#, fuzzy
msgid "Parameter Settings"
msgstr "Wybór jednostki"
#: libgimp/gimppatternmenu.c:115
#, fuzzy
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Wybór jednostki"
msgstr "Wybór desenia"
#: libgimp/gimpunitcache.c:57
msgid "percent"
......@@ -235,207 +210,206 @@ msgstr "procent"
#: libgimpbase/gimputils.c:161 libgimpbase/gimputils.c:166
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr ""
msgstr "(niepoprawny napis UTF-8)"
#: libgimpbase/gimputils.c:198
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "Bajty"
msgstr "%d bajtów"
#: libgimpbase/gimputils.c:203
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr ""
msgstr "%.2f KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:207
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr ""
msgstr "%.1f KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:211
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr ""
msgstr "%d KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:218
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr ""
msgstr "%.2f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:222
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr ""
msgstr "%.1f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:226
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d MB"
msgstr "Bajty"
msgstr "%d MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:233
#, c-format
msgid "%.2f GB"
msgstr ""
msgstr "%.2f GB"
#: libgimpbase/gimputils.c:237
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr ""
msgstr "%.1f GB"
#: libgimpbase/gimputils.c:241
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d GB"
msgstr "Bajty"
msgstr "%d GB"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:175
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "Ładowanie modułu: \"%s\"\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:191 libgimpmodule/gimpmodule.c:208
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:315 libgimpmodule/gimpmodule.c:342
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:435
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr ""
msgstr "Błąd przy ładowaniu modułu \"%s\": %s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:272
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "Pomijanie modułu: \"%s\"\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
msgid "Module error"
msgstr ""
msgstr "Błąd w module"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:410
msgid "Loaded"
msgstr ""
msgstr "Załadowany"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:411
msgid "Load failed"
msgstr ""
msgstr "Błąd przy ładowaniu"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:412
msgid "Not loaded"
msgstr "Niezaładowany"
#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:195
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:93
#, fuzzy
msgid "/_Foreground Color"
msgstr "/Bieżący kolor"
msgstr "/_Kolor pierwszoplanowy"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:95
#, fuzzy
msgid "/_Background Color"
msgstr "/Kolor tła"
msgstr "/Kolor _tła"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:98
#, fuzzy
msgid "/Blac_k"
msgstr "/Czarny"
msgstr "/_Czarny"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:100
#, fuzzy
msgid "/_White"
msgstr "/Biały"
msgstr "/_Biały"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
#, fuzzy
msgid "Scales"
msgstr "Przeskaluj"
msgstr "Skale"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_H"
msgstr ""
msgstr "_H"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_S"
msgstr ""
msgstr "_S"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_V"
msgstr ""
msgstr "_V"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_R"
msgstr ""
msgstr "_R"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_G"
msgstr ""
msgstr "_G"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_B"
msgstr ""
msgstr "_B"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
msgid "_A"
msgstr ""
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Hue"
msgstr ""
msgstr "Odcień"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
#: modules/cdisplay_proof.c:323
msgid "Saturation"
msgstr ""
msgstr "Nasycenie"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
#, fuzzy
msgid "Value"
msgstr "Przeskaluj"
msgstr "Wartość"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Red"
msgstr ""
msgstr "Czerwony"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Green"
msgstr ""
msgstr "Zielony"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Blue"
msgstr ""
msgstr "Niebieski"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:364
msgid "Alpha"
msgstr ""
msgstr "Alfa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr ""
msgstr "Zapis szesnastkowy, używany w języku HTML"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:268
msgid "He_x Triplet:"
msgstr ""
msgstr "_Triplet szesnastkowy:"
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
msgstr ""
msgstr "Bieżący:"
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
msgid "Old:"
msgstr ""
msgstr "Stary:"
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:331
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:336
msgid "Select Folder"
msgstr "Wybór folderu"
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:345
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:350
msgid "Select File"
msgstr "Wybór pliku"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
msgid "KiloBytes"
msgstr "Kilobajty"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:235
msgid "MegaBytes"
msgstr "Megabajty"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:235
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:236
msgid "GigaBytes"
msgstr "Gigabajty"
......@@ -444,20 +418,20 @@ msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Kliknij ten zakraplacz, a następnie dowolny punkt obrazu, aby pobrać z niego "
"kolor."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:113
msgid "Anchor"
msgstr "Zakotwicz"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:114
#, fuzzy
msgid "_Duplicate"
msgstr "Zduplikuj"
msgstr "Z_duplikuj"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:115
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "Zmodyfikuj"
msgstr "Z_modyfikuj"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:116
msgid "Linked"
......@@ -481,133 +455,125 @@ msgstr "Widoczny"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:168
msgid "L_etter Spacing"
msgstr ""
msgstr "Odstępy międzyz_nakowe"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:169
msgid "L_ine Spacing"
msgstr ""
msgstr "Odstępy między_wierszowe"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:184
#, fuzzy
msgid "_Resize"
msgstr "Z_resetuj"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185 libgimpwidgets/gimpstock.c:280
#, fuzzy
msgid "_Scale"
msgstr "Przeskaluj"
msgstr "Prze_skaluj"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:259
msgid "Crop"
msgstr ""
msgstr "Wykadruj"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:276
#, fuzzy
msgid "_Transform"
msgstr "Przekształć"
msgstr "_Przekształć"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:279
#, fuzzy
msgid "_Rotate"
msgstr "Obróć"
msgstr "O_bróć"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:281
#, fuzzy
msgid "_Shear"
msgstr "Zetnij"
msgstr "_Zetnij"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:298
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:304
msgid "More..."
msgstr "Więcej..."
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:608
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:614
msgid "Unit Selection"
msgstr "Wybór jednostki"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:655
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:661
msgid "Unit"
msgstr "Jednostka"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:659
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:665
msgid "Factor"
msgstr "Współczynnik"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1252
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1259
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Jeśli przycisk \"Czas\" nie zostanie wciśnięty, wartość ta zostanie "
"wykorzystana do zainicjowania generatora liczb losowych, co pozwoli na "
"powtórzenie określonej \"losowej\" operacji."
"Wartość ta może zostać użyta w roli ziarna generatora liczb losowych, co "
"pozwala na dokładne powtórzenie wykonanej \"losowej\" operacji."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1256
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1263
msgid "_Randomize"
msgstr ""
msgstr "Wy_losuj"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1267
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1274
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Inicjowanie generatora liczb losowych na podstawie bieżącego czasu. "
"Gwarantuje to dość dobrą losowość."
"Ustala ziarno generatora liczb losowych na podstawie wygenerowanej losowo "
"liczby."
#: modules/cdisplay_colorblind.c:124
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr ""
msgstr "Filtr symulujący deficyt kolorów (algorytm Brettela-Vienota-Mollona)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:190
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr ""
msgstr "Widzenie z deficytem kolorów"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:464
msgid "Color _Deficiency Type:"
msgstr ""
msgstr "Typ _deficytu kolorów:"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr ""
msgstr "Protanopia (czułość na czerwony)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:476
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr ""
msgstr "Protanopia (czułość na zielony)"