Commit f3b37702 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent f49e4b42
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-11 17:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 17:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-23 20:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-23 20:05+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -51,6 +51,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:444 ../plug-ins/common/edge-dog.c:306
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:700 ../plug-ins/common/emboss.c:453
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:936 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:949
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:707
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1272
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3392
......@@ -100,8 +101,8 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1333
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:547
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:765
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5644
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5679
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5648
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5683
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:439 ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:486
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:309
msgid "_Cancel"
......@@ -444,7 +445,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:607 ../plug-ins/common/file-cel.c:441
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:446 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:428 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1042 ../plug-ins/common/file-pcx.c:445
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1275 ../plug-ins/common/file-pcx.c:445
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:453 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1072 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1392
......@@ -823,6 +824,7 @@ msgstr "Losowe ziarno"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1269
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2120 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1488
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2066 ../plug-ins/common/file-cel.c:937
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:950
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1834 ../plug-ins/common/qbist.c:721
#: ../plug-ins/common/qbist.c:885 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2610 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1151
......@@ -1374,6 +1376,7 @@ msgid "CMY"
msgstr "CMY"
#: ../plug-ins/common/compose.c:231 ../plug-ins/common/decompose.c:198
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:985
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
......@@ -2192,7 +2195,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:312
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:679
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:859 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1043
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:912
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1063
......@@ -2785,60 +2788,91 @@ msgstr "Odstęp międ_zy komórkami:"
msgid "The amount of cell spacing."
msgstr "Odstęp między komórkami."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:138
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:154
msgid "JPEG 2000 image"
msgstr "Obraz JPEG 2000"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:164
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:185
msgid "JPEG 2000 codestream"
msgstr "Strumień kodowy JPEG 2000"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:866 ../plug-ins/common/file-wmf.c:965
#. Can be RGB, YUV and YCC.
#. Can be RGB, YUV and YCC with alpha or CMYK.
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:974
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:982
msgid "sRGB"
msgstr "sRGB"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:975
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:983
msgid "YCbCr"
msgstr "YCbCr"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:976
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:984
msgid "xvYCC"
msgstr "xvYCC"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:991
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG 2000%s '%s' with %d components."
msgstr "Nieobsługiwany %s JPEG 2000 „%s” z liczbą składowych: %d."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1000
msgid "Color space:"
msgstr "Przestrzeń kolorów:"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1071 ../plug-ins/common/file-wmf.c:965
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading"
msgstr "Nie można otworzyć pliku „%s” do odczytania"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:877
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1082
#, c-format
msgid "Couldn't set parameters on decoder for '%s'."
msgstr "Nie można ustawić parametrów dekodera dla „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:885
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1090
#, c-format
msgid "Couldn't read JP2 header from '%s'."
msgstr "Nie można odczytać nagłówka JP2 z „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:893
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1098
#, c-format
msgid "Couldn't decode JP2 image in '%s'."
msgstr "Nie można dekodować obrazu JP2 w „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:901
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1106
#, c-format
msgid "Couldn't decompress JP2 image in '%s'."
msgstr "Nie można dekompresować obrazu JP2 w „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:930
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1135
#, c-format
msgid "Couldn't decode CIELAB JP2 image in '%s'."
msgstr "Nie można dekodować obrazu JP2 CIELAB w „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:957
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1192
#, c-format
msgid "Couldn't convert YUV JP2 image '%s' to RGB."
msgstr "Nie można konwertować obrazu JP2 YUV „%s” do RGB."
msgid "Unknown color space in JP2 codestream '%s'."
msgstr "Nieznana przestrzeń kolorów w strumieniu kodowym JP2 „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:967
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1203
#, c-format
msgid "Couldn't convert YCbCr JP2 image '%s' to RGB."
msgstr "Nie można konwertować obrazu JP2 YCbCr „%s” do RGB."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1213
#, c-format
msgid "Couldn't convert CMYK JP2 image in '%s' to RGB."
msgstr "Nie można konwertować obrazu JP2 CMYK w „%s” do RGB."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:977
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1223
#, c-format
msgid "Couldn't convert YCC JP2 image in '%s' to RGB."
msgstr "Nie można konwertować obrazu JP2 YCC w „%s” do RGB."
msgid "Couldn't convert xvYCC JP2 image in '%s' to RGB."
msgstr "Nie można konwertować obrazu JP2 xvYCC w „%s” do RGB."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1026
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1250
#, c-format
msgid "Unsupported color space in JP2 image '%s'."
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w obrazie JP2 „%s”."
......@@ -3106,7 +3140,7 @@ msgstr "Import z PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1273 ../plug-ins/common/file-ps.c:3393
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:148
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5645
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5649
msgid "_Import"
msgstr "Za_importuj"
......@@ -11867,19 +11901,19 @@ msgstr "Data kalendarzowa:"
msgid "Set Date"
msgstr "Ustaw datę"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:1616
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:1620
msgid "Unrated"
msgstr "Bez oceny"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5641
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5645
msgid "Import Metadata File"
msgstr "Import pliku metadanych"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5676
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5680
msgid "Export Metadata File"
msgstr "Eksport pliku metadanych"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5680
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5684
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-18 17:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-18 17:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-23 20:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-23 20:12+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -88,59 +88,116 @@ msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
"GIMP 2.10 RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10 stable "
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
"fixes, most notable improvements are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10 RC1 to pierwsze wydanie kandydackie przed stabilnym wydaniem GIMP "
"2.10, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu poprawek "
"błędów najważniejsze ulepszenia to:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
"Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
msgstr ""
"Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
"zachęcające do zgłaszania błędów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Maski warstw w grupach warstw"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
"przestrzenie kolorów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Różne poprawki interfejsu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-"
"released/"
msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid ""
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
msgstr ""
"GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
"ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr ""
"Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
"używającym technologii Wayland"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
......@@ -575,7 +632,7 @@ msgid "Text Editor"
msgstr "Edytor tekstowy"
#: ../app/actions/actions.c:231 ../app/dialogs/dialogs.c:310
#: ../app/gui/gui.c:499
#: ../app/gui/gui.c:544
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"
......@@ -3268,7 +3325,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:321
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:307 ../app/tools/gimptexttool.c:1581
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:307 ../app/tools/gimptexttool.c:1591
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1201 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
......@@ -5924,7 +5981,7 @@ msgstr "Odbijanie"
msgid "Rotating"
msgstr "Obracanie"
#: ../app/actions/image-commands.c:850 ../app/actions/layers-commands.c:802
#: ../app/actions/image-commands.c:850 ../app/actions/layers-commands.c:800
msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
msgstr "Nie można wykadrować, ponieważ bieżące zaznaczenie jest puste."
......@@ -5974,7 +6031,7 @@ msgid "Scale Image"
msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1592
#: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1590
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1602
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
......@@ -6836,7 +6893,7 @@ msgctxt "layers-action"
msgid "To _New Layer"
msgstr "Do _nowej warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:259 ../app/actions/layers-commands.c:1441
#: ../app/actions/layers-commands.c:259 ../app/actions/layers-commands.c:1439
msgid "Layer Attributes"
msgstr "Atrybuty warstwy"
......@@ -6844,7 +6901,7 @@ msgstr "Atrybuty warstwy"
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Modyfikacja atrybutów warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:328 ../app/actions/layers-commands.c:403
#: ../app/actions/layers-commands.c:328 ../app/actions/layers-commands.c:401
#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:331
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:882
msgid "New Layer"
......@@ -6854,31 +6911,31 @@ msgstr "Nowa warstwa"
msgid "Create a New Layer"
msgstr "Nowa warstwa"
#: ../app/actions/layers-commands.c:443 ../app/core/gimptoolinfo.c:82
#: ../app/actions/layers-commands.c:441 ../app/core/gimptoolinfo.c:82
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: ../app/actions/layers-commands.c:708
#: ../app/actions/layers-commands.c:706
msgid "Set Layer Boundary Size"
msgstr "Ustawienie wymiarów granic warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:770
#: ../app/actions/layers-commands.c:768
msgid "Scale Layer"
msgstr "Skalowanie warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:812
#: ../app/actions/layers-commands.c:810
msgid "Crop Layer to Selection"
msgstr "Kadruj warstwę według zaznaczenia"
#: ../app/actions/layers-commands.c:842
#: ../app/actions/layers-commands.c:840
msgid "Crop Layer to Content"
msgstr "Kadruj warstwę do zawartości"
#: ../app/actions/layers-commands.c:855
#: ../app/actions/layers-commands.c:853
msgid "Cannot crop because the active layer has no content."
msgstr "Nie można wykadrować, ponieważ aktywna warstwa nie ma zawartości."
#: ../app/actions/layers-commands.c:862
#: ../app/actions/layers-commands.c:860
msgid "Cannot crop because the active layer is already cropped to its content."
msgstr ""
"Nie można wykadrować, ponieważ aktywna warstwa jest już wykadrowana do "
......@@ -7677,7 +7734,7 @@ msgstr "_Otwórz"
#: ../app/core/gimppalette-import.c:510 ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:289
#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:233
#: ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:170
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1647
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1674
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do odczytania: %s"
......@@ -12425,12 +12482,12 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:124 ../app/tools/gimpblendtool.c:1015
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:125 ../app/tools/gimpblendtool.c:1015
msgctxt "undo-type"
msgid "Blend"
msgstr "Gradient"
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:212
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:213
msgid "Calculating distance map"
msgstr "Obliczanie mapy odległości"
......@@ -18147,10 +18204,36 @@ msgstr ""
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: ../app/gui/gui.c:326
msgid "Images recovery"
msgstr "Odzyskiwanie obrazów"
#: ../app/gui/gui.c:328
msgid "_Discard"
msgstr "_Odrzuć"
#: ../app/gui/gui.c:329
msgid "_Recover"
msgstr "O_dzyskaj"
#: ../app/gui/gui.c:340
msgid "Eeek! It looks like GIMP recovered from a crash!"
msgstr "GIMP został otwarty po awarii."
#: ../app/gui/gui.c:343
#, c-format
msgid ""
"An image was salvaged from the crash. Do you want to try and recover it?"
msgid_plural ""
"%d images were salvaged from the crash. Do you want to try and recover them?"
msgstr[0] "Obraz został uratowany z awarii. Spróbować go odzyskać?"
msgstr[1] "%d obrazy zostały uratowane z awarii. Spróbować je odzyskać?"
msgstr[2] "%d obrazów zostało uratowanych z awarii. Spróbować je odzyskać?"
#. load the recent documents after gimp_real_restore() because we
#. * need the mime-types implemented by plug-ins
#.
#: ../app/gui/gui.c:543
#: ../app/gui/gui.c:588
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
......@@ -19887,7 +19970,7 @@ msgstr ""
"Pchnąć w tę łódź jeża\n"
"lub ośm skrzyń fig."
#: ../app/text/gimptext-compat.c:106 ../app/tools/gimptexttool.c:1462
#: ../app/text/gimptext-compat.c:106 ../app/tools/gimptexttool.c:1472
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Dodanie warstwy tekstowej"
......@@ -20872,12 +20955,12 @@ msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1295 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1298 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#, c-format
msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1297 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1300 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#, c-format
msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
......@@ -22128,39 +22211,39 @@ msgstr "Pole:"
msgid "Language:"
msgstr "Język:"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:197
#: ../app/tools/gimptexttool.c:203
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:198
#: ../app/tools/gimptexttool.c:204
msgid "Text Tool: Create or edit text layers"
msgstr "Tekst: tworzy i modyfikuje warstwy tekstowe"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:199
#: ../app/tools/gimptexttool.c:205
msgid "Te_xt"
msgstr "_Tekst"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:944
#: ../app/tools/gimptexttool.c:953
msgid "Text box: "
msgstr "Pole tekstowe: "
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1075
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1084
msgid "Reshape Text Layer"
msgstr "Zmiana kształtu warstwy tekstowej"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1573 ../app/tools/gimptexttool.c:1576
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1583 ../app/tools/gimptexttool.c:1586
msgid "Confirm Text Editing"
msgstr "Potwierdzenie modyfikacji tekstu"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1580
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1590
msgid "Create _New Layer"
msgstr "Utwórz _nową warstwę"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1582
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1592
msgid "_Edit"
msgstr "_Modyfikuj"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1604
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1614
msgid ""
"The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
"tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
......@@ -24551,20 +24634,20 @@ msgstr "Atrybut „%s” jest nieprawidłowy dla elementu <%s> w tym kontekści
msgid "Outermost element in text must be <markup> not <%s>"
msgstr "Zewnętrzny element w tekście musi być <markup>, a nie <%s>"
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1684
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1711
#, c-format
msgid "Input file '%s' appears truncated: %s"
msgstr "Plik wejściowy „%s” jest ucięty: %s"
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1702
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1729
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
msgstr "Nieprawidłowe dane UTF-8 w pliku „%s”."
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1751
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1778
#, c-format
msgid "Writing palette file '%s' failed: %s"
msgstr "Zapisane pliku z deseniami „%s” się nie powiodło: %s"
msgid "Writing text file '%s' failed: %s"
msgstr "Zapisane pliku tekstowego „%s” się nie powiodło: %s"
#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:220
msgid "_Use selected font"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment