Commit f1444187 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 1dd2c52e
# Polish translation for gimp-libgimp.
# Copyright © 2005-2016 the gimp authors.
# Copyright © 2005-2017 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-06 18:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-06 18:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-20 01:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-20 01:18+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -168,9 +168,19 @@ msgstr "Dodaj kanał alfa"
msgid "Confirm Save"
msgstr "Potwierdzenie zapisu"
#: ../libgimp/gimpexport.c:439 ../libgimp/gimpexport.c:521
#: ../libgimp/gimpexport.c:1013 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:540
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:152
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:162
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:442 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:334 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:398
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:472 ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:496
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../libgimp/gimpexport.c:440
msgid "Confirm"
msgstr "Potwierdź"
msgid "C_onfirm"
msgstr "P_otwierdź"
#: ../libgimp/gimpexport.c:516
msgid "Export File"
......@@ -180,7 +190,7 @@ msgstr "Eksport pliku"
msgid "_Ignore"
msgstr "Z_ignoruj"
#: ../libgimp/gimpexport.c:522 ../libgimp/gimpexport.c:1017
#: ../libgimp/gimpexport.c:522 ../libgimp/gimpexport.c:1014
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
......@@ -217,7 +227,7 @@ msgstr ""
"Próba zapisania kanału (zapisanego zaznaczenia) jako %s.\n"
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
#: ../libgimp/gimpexport.c:1008
#: ../libgimp/gimpexport.c:1007
msgid "Export Image as "
msgstr "Eksport obrazu jako "
......@@ -229,36 +239,40 @@ msgstr "Wybór czcionki"
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Wybór gradientu"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:605
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:610
msgid "Background"
msgstr "Tło"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:796
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:797
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Obrócić %s?"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:802
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:803
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Zachowaj oryginał"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:844
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:804 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:285
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:845
msgid "Original"
msgstr "Oryginał"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:860
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:861
msgid "Rotated"
msgstr "Obrócono"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:878
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:879
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Ten obraz zawiera metadane ułożenia Exif."
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:896
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:897
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Obrócić obraz?"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:908
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:909
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "_Bez pytania ponownie"
......@@ -1270,22 +1284,22 @@ msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Kadrowanie z proporcjami"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:523
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:575
#, c-format
msgid "Can load metadata only from local files"
msgstr "Można wczytywać metadane tylko z plików lokalnych"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:583
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:635
#, c-format
msgid "Can save metadata only to local files"
msgstr "Można zapisywać metadane tylko do plików lokalnych"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:658
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:711
#, c-format
msgid "Parsing Exif data failed."
msgstr "Przetworzenie danych Exif się nie powiodło."
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:709
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:762
#, c-format
msgid "Parsing XMP data failed."
msgstr "Przetworzenie danych XMP się nie powiodło."
......@@ -1593,17 +1607,17 @@ msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr ""
"oczekiwano wartości „yes” lub „no” tokenu logicznego %s, otrzymano „%s”"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:540
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:568
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość „%s” tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:555
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:583
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość „%ld” tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:624
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:652
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "podczas przetwarzania tokenu „%s”: %s"
......@@ -1723,6 +1737,17 @@ msgstr "_Czarny"
msgid "_White"
msgstr "_Biały"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:539 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:67
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:541
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:443 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:334 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:398
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:472 ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:497
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:94
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Wszystkie pliki (*.*)"
......@@ -1731,6 +1756,14 @@ msgstr "Wszystkie pliki (*.*)"
msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
msgstr "Profil kolorów ICC (*.icc, *.icm)"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:153
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:163
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:325
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:266
msgid "Folder"
......@@ -1781,6 +1814,10 @@ msgstr ""
msgid "HTML _notation:"
msgstr "_Zapis języka HTML:"
#: ../libgimpwidgets/gimpdialog.c:176
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:152
msgid "Show file location in the file manager"
msgstr "Wyświetla położenie pliku w menedżerze plików"
......@@ -1842,10 +1879,6 @@ msgstr "Wklej jako nowy"
msgid "Paste Into"
msgstr "Wklej do"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:67
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:68
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
......@@ -1883,10 +1916,6 @@ msgstr "_Zaznacz"
msgid "_Transform"
msgstr "_Przekształć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:285
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:288
msgid "_Shear"
msgstr "_Zetnij"
......
This diff is collapsed.
# Polish translation for gimp-script-fu.
# Copyright © 1999-2016 the gimp authors.
# Copyright © 1999-2017 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2010.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-07 19:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-07 19:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-20 01:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-20 01:17+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -108,6 +108,20 @@ msgstr ""
msgid "Script-Fu Console"
msgstr "Konsola Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:132
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:293
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:133
msgid "C_lear"
msgstr "Wy_czyść"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:134
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:371
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:190
msgid "Welcome to TinyScheme"
msgstr "Witamy w TinyScheme"
......@@ -124,15 +138,25 @@ msgstr "_Przeglądaj…"
msgid "Save Script-Fu Console Output"
msgstr "Zapisywanie wyjścia konsoli Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:335
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:292
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:236
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:834
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:337
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do zapisywania: %s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:364
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:366
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
msgstr "Przeglądarka procedur Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:370
msgid "_Apply"
msgstr "Za_stosuj"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-eval.c:60
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr "Tryb obliczeniowy Script-Fu umożliwia tylko na uruchamianie wsadowe"
......@@ -151,6 +175,14 @@ msgstr "Skrypt „%s” jest już uruchomiony."
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Script-Fu: %s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:235
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:237
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#. we add a colon after the label;
#. * some languages want an extra space here
#.
......@@ -205,27 +237,27 @@ msgstr "Za dużo parametrów dla wywołania „script-fu-register”"
msgid "Error while loading %s:"
msgstr "Błąd podczas wczytywania %s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:827
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:830
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Opcje serwera Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:832
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:835
msgid "_Start Server"
msgstr "Uruchom _serwer"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:865
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:868
msgid "Listen on IP:"
msgstr "Nasłuchiwanie na adresie IP:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:872
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:875
msgid "Server port:"
msgstr "Port serwera:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:878
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:881
msgid "Server logfile:"
msgstr "Dziennik serwera:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:891
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:894
msgid ""
"Listening on an IP address other than 127.0.0.1 (especially 0.0.0.0) can "
"allow attackers to remotely execute arbitrary code on this machine."
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment