Commit f142ca8e authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac
Browse files

Update Czech translation

parent 1758feb8
2003-10-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2003-10-20 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation by Zdenko Podobny.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-05 20:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-15 01:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-21 14:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-21 15:49+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -207,32 +207,36 @@ msgstr "Výběr vzorku"
msgid "percent"
msgstr "procenta"
#: libgimpbase/gimputils.c:118
#: libgimpbase/gimputils.c:161 libgimpbase/gimputils.c:166
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neplatný řetězec v UTF-8)"
#: libgimpbase/gimputils.c:189
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "%d bajtů"
#: libgimpbase/gimputils.c:122
#: libgimpbase/gimputils.c:193
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr "%.2f KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:126
#: libgimpbase/gimputils.c:197
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:130
#: libgimpbase/gimputils.c:201
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr "%d KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:135
#: libgimpbase/gimputils.c:206
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr "%.2f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:140
#: libgimpbase/gimputils.c:211
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
......
2003-10-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updaetd Czech translation.
2003-10-20 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation by Zdenko Podobny.
......
This diff is collapsed.
2003-10-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2003-10-19 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -3,13 +3,14 @@
# Copyright (C) 2001,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000-2001.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-05 20:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-27 16:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-21 14:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-21 16:28+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -51,80 +52,80 @@ msgid "Script-Fu evaluate mode allows only noninteractive invocation"
msgstr "Pouze neinteraktivní spuštění umožňuje režim provádění Skript-fu"
#. strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1114
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1116
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1115
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1117
msgid "/Script-Fu/"
msgstr "/Skript-fu/"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1128
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1129
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Skript-fu: %s"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1162
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1163
msgid "About"
msgstr "O programu"
#. the script arguments frame
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1172
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1173
msgid "Script Arguments"
msgstr "Argumenty skriptu"
#. we add a colon after the label;
#. some languages want an extra space here
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1199
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1200
#, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1245
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1246
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Skript-fu výběr barvy"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1323
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1324
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Skript-fu výběr souboru"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1328
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1329
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Skript-fu výběr adresáře"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1345
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1346
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Výběr písma Skript-fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1353
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1354
msgid "Script-fu Pattern Selection"
msgstr "Skript-fu výběr vzorku"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1360
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1361
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Skript-fu výběr přechodu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1368
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1369
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Skript-fu výběr stopy"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1862
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1863
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:492
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1868
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1869
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:508
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1874
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1875
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:500
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1882
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1883
msgid "Image Types:"
msgstr "Typy obrázku:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2004
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2005
#, c-format
msgid ""
"Script-Fu Error while executing\n"
......@@ -148,23 +149,20 @@ msgid "Server Logfile:"
msgstr "Žurnálový soubor serveru:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:120
#, fuzzy
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Script-Fu _Console"
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/_Konzola..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/_Konzola skript-fu..."
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:145
#, fuzzy
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/_Start Server..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/_Server..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/_Spustit server..."
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:269 plug-ins/script-fu/script-fu.c:270
msgid "Re-read all available scripts"
msgstr "Znovu načíst všechny dostupné skripty"
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:274
#, fuzzy
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/_Refresh Scripts"
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/_Obnovit"
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/_Obnovit skripty"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:119
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:138
......@@ -297,7 +295,6 @@ msgstr "Písmo"
#: plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:5
#: plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:7
......@@ -368,7 +365,6 @@ msgstr "Y posun stínu"
#: plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:10
#: plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:9
#: plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:7
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:7
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:13
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:16
......@@ -525,7 +521,7 @@ msgstr "Sloučit obraz"
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:7
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:7
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:7
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:7
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:9
#: plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:8
#: plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:6
msgid "Glow Color"
......@@ -818,7 +814,7 @@ msgstr "Průhledné popředí"
#: plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:3
#: plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:8
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:10
msgid "Gradient"
msgstr "Přechod"
......@@ -852,34 +848,42 @@ msgid "Spots density Y"
msgstr "Y hustota teček"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Animators/B_urn-In..."
msgstr "<Image>/Skript-fu/Animátory/_Vpálení..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:2
msgid "Add Glowing"
msgstr "Přidat záři"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:3
msgid "After Glow"
msgstr "Po záři"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:3
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:4
msgid "Burn-In: Need two layers in total!"
msgstr "Vpálení: Potřebuji celkem dvě vrstvy!"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:5
msgid "Burn-in like effect on a fg (text) layer and a bg layer; V2.1"
msgstr "Efekt podobný vpálení na vrstvě popředí (textu) a pozadí; V2.1"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:6
msgid "Corona Width"
msgstr "Šířka koróny"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:5
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:7
msgid "Fadeout"
msgstr "Zhasnutí"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:8
msgid "Fadeout Width"
msgstr "Šířka zhasnutí"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:8
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:10
msgid "Prepare for GIF"
msgstr "Připravit pro GIF"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:9
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:11
msgid "Speed (pixels/frame)"
msgstr "Rychlost (pixelů/rámec)"
......@@ -1194,7 +1198,7 @@ msgstr "Poloměr rozostření"
#: plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:5
#: plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:5
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:5
msgid "Color"
msgstr "Barva"
......@@ -1324,20 +1328,40 @@ msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Utils/_Font Map..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/Pomůcky/_Znaková mapa..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:2
msgid "Border (pixels)"
msgstr "Okraj (pixely)"
msgid "Active Colors"
msgstr "Aktivní barvy"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:3
msgid "Filter (regexp)"
msgstr "Filtr (regexp)"
msgid "Black on White"
msgstr "Černá na bílé"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:4
msgid "Font _Size (pixels)"
msgstr "_Velikost písma (pixely)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:5
msgid "Labels"
msgstr "Jmenovky"
msgid "Use Font _Name as Text"
msgstr "Používat _název písma jako text"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:6
msgid "_Border (pixels)"
msgstr "_Okraj (pixely)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:7
msgid "Use Font Name as Text"
msgstr "Použít název písma jako text"
msgid "_Color Scheme"
msgstr "_Barevné schéma"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:8
msgid "_Filter (regexp)"
msgstr "_Filtr (regexp)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:9
msgid "_Labels"
msgstr "_Jmenovky"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:10
msgid "_Text"
msgstr "_Text"
#: plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/_Frosty..."
......@@ -2007,115 +2031,126 @@ msgid "Turn from Left to Right"
msgstr "Točit zleva doprava"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:1
#, fuzzy
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/_Spyrogimp..."
msgstr "<Image>/Skript-fu/Vyobrazení/_Mřížka..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:2
msgid "Airbrush"
msgstr "Vzdušný štětec"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:3
msgid "Brush"
msgstr "Stopa"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:3
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:4
msgid "Circle"
msgstr "Kruh"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:5
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:6
msgid "Color Method"
msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:7
msgid ""
"Draws Spirographs, Epitrochoids and Lissajous Curves. More info at http://"
"netword.com/*spyrogimp"
msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:8
msgid "Epitrochoid"
msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:7
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:9
msgid "Frame"
msgstr "Políčko"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:9
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:11
msgid "Gradient: Loop Sawtooth"
msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:10
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:12
msgid "Gradient: Loop Triangle"
msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:11
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:13
msgid "Hexagon"
msgstr "Šestiúhelník"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:12
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:14
msgid "Hole Ratio"
msgstr "Podíl děr"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:13
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:15
msgid "Inner Teeth"
msgstr "Vnitřní zuby"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:14
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:16
msgid "Lissajous"
msgstr "Lissajous"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:15
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:17
msgid "Margin (pixels)"
msgstr "Okraj (pixely)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:16
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:18
msgid "Outer Teeth"
msgstr "Vnější zuby"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:17
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:19
msgid "Pencil"
msgstr "Tužka"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:18
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:20
msgid "Pentagon"
msgstr "Pětiúhelník"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:19
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:21
msgid "Polygon: 10 sides"
msgstr "Mnohoúhelník: 10 stran"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:20
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:22
msgid "Polygon: 7 sides"
msgstr "Mnohoúhelník: 7 stran"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:21
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:23
msgid "Polygon: 8 sides"
msgstr "Mnohoúhelník: 8 stran"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:22
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:24
msgid "Polygon: 9 sides"
msgstr "Mnohoúhelník: 9 stran"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:23
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:25
msgid "Shape"
msgstr "Tvar"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:24
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:26
msgid "Solid Color"
msgstr "Jednolitá barva"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:25
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:27
msgid "Spyrograph"
msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:26
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:28
msgid "Square"
msgstr "Čtverec"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:27
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:29
#: plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:7
msgid "Start Angle"
msgstr "Počáteční úhel"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:28
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:30
msgid "Tool"
msgstr "Nástroj"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:29
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:31
msgid "Triangle"
msgstr "Trojúhelník"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:30
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:32
msgid "Type"
msgstr "Typ"
......@@ -2156,9 +2191,8 @@ msgid "Whirl Amount"
msgstr "Míra víření"
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:1
#, fuzzy
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Patterns/_Swirly..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/Vzorky/Vířivá _dlaždice..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/Vzorky/_Vířivé..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:2
msgid "Number of Times to Whirl"
......
2003-10-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2003-10-20 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation by Zdenko Podobny.
......
This diff is collapsed.
2003-10-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2003-10-18 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
# Czech translation of gimp-tips
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2003 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003
#
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-30 16:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-21 13:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-21 16:29+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -45,11 +45,9 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
msgstr ""
"Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Transformace v režimu rotace omezí rotaci "
"na násobky 15 stupňů."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr "Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat rotace omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -76,13 +74,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Po povolení \"Dynamické klávesové zkratky\" v dialogu Předvolby můžete měnit "
"klávesové zkratky v libovolném menu vyvoláním menu. Provedete to otevřením "
"menu, vybráním položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Toto "
"nastavení se ukládá, když GIMP ukončíte."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr "Po povolení \"Dynamické klávesové zkratky\" v dialogu Předvolby můžete měnit klávesové zkratky. Provedete to otevřením menu, vybráním položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Pokud je povoleno \"Uložit klávesové zkratky\", jsou zkratky uloženy, když GIMP ukončíte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -108,13 +102,10 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Při obtáhnutí cesty (Úpravy-&gt;Obtáhnout) se používá aktuální kreslicí "
"nástroj a jeho nastavení. Můžete použít Štětec v režimu přechodu, nástroj "
"Klonování se vzorkem nebo dokonce nástroje Guma nebo Šmouha."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr "Při vykreslení cesty (Úpravy-&gt;Vykreslit výběr) mohou být použity kreslicí nástroje s jejich aktuálním nastavením. Můžete použít Štětec v režimu přechodu nebo dokonce nástroje Guma nebo Šmouha."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
......@@ -127,12 +118,9 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Většina zásuvných modulů pracuje na aktuální vrstvě aktuálního obrázku. "
"Chcete-li, aby zásuvný modul pracoval na celém obrázku, budete v některých "
"případech muset sloučit všechny vrstvy (Vrstvy-&gt;Zploštit obrázek)."
msgstr "Většina zásuvných modulů pracuje na aktuální vrstvě aktuálního obrázku. Chcete-li, aby zásuvný modul pracoval na celém obrázku, budete v některých případech muset sloučit všechny vrstvy (Obrázek-&gt;Zploštit obrázek)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
......@@ -146,13 +134,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Některé efekty nemohou být provedeny na všech druzích obrázků. To je "
"indikováno zešedlou položkou menu. Možná budete muset změnit režim obrázku "
"na RGB (Obrázek-&gt;Režim-&gt;RGB barvy), přidat alfa kanál (Vrstvy-&gt;"
"Přidat alfa kanál), nebo jej zploštit (Vrstvy-&gt;Zploštit obrázek)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr "Některé efekty nemohou být provedeny na všech druzích obrázků. To je indikováno zešedlou položkou menu. Možná budete muset změnit režim obrázku na RGB (Obrázek-&gt;Režim-&gt;RGB barvy), přidat alfa kanál (Vrstvy-&gt;Průhlednost-&gt;Přidat alfa kanál), nebo jej zploštit (Obrázek-&gt;Zploštit obrázek)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -221,16 +205,6 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Použití Úpravy-&gt;Obtáhnout vám umožňuje kreslit jednoduché čtverce nebo "
"kružnice nakreslením okrajů vašeho aktuálního výběru aktivní stopou. "
"Složitější tvary můžete kreslit pomocí Filtry-&gt;Vyobrazení-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
......@@ -241,7 +215,7 @@ msgstr ""
"kreslení na aktuální pozici kurzoru. Stisknete-li také <tt>Ctrl</tt>, bude "
"čára omezena na násobky 15 stupňů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23