Commit f0eabdc4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent d9ba60de
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-28 00:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-28 00:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-16 21:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 21:05+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -2988,7 +2988,7 @@ msgstr ""
"%s"
 
#: ../app/actions/data-commands.c:114 ../app/actions/tool-options-commands.c:74
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:121 ../app/core/gimpimage.c:1991
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:121 ../app/core/gimpimage.c:2002
#: ../app/core/gimppalette.c:461 ../app/core/gimppalette-import.c:214
#: ../app/core/gimppalette-load.c:194
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:778 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:89
......@@ -12940,8 +12940,8 @@ msgstr "Czcionka"
msgid "Tool Preset"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:348 ../app/core/gimpdatafactory.c:382
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:697 ../app/core/gimpdatafactory.c:728
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:350 ../app/core/gimpdatafactory.c:384
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:718 ../app/core/gimpdatafactory.c:749
#, c-format
msgid ""
"Failed to save data:\n"
......@@ -12952,22 +12952,22 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:412 ../app/core/gimpdatafactory.c:415
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:423 ../app/core/gimpdatafactory.c:426
#: ../app/core/gimpitem.c:542 ../app/core/gimpitem.c:545
msgid "copy"
msgstr "kopia"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:424 ../app/core/gimpitem.c:553
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:435 ../app/core/gimpitem.c:553
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "%s. kopia"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:573 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:586 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
#: ../app/widgets/gimpfontfactoryview.c:97
msgid "Loading fonts (this may take a while...)"
msgstr "Wczytywanie czcionek (może to chwilę zająć…)"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:892
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:908
#, c-format
msgid ""
"You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
......@@ -12978,7 +12978,7 @@ msgstr ""
"utworzyć katalog lub naprawić konfigurację w sekcji „Katalogi” okna "
"„Preferencji”."
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:911
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:927
#, c-format
msgid ""
"You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
......@@ -12989,7 +12989,7 @@ msgstr ""
"wyszukiwania. Prawdopodobnie ręcznie zmodyfikowano plik gimprc. Proszę "
"naprawić konfigurację w sekcji „Katalogi” okna „Preferencji”."
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:921
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:937
#, c-format
msgid "You don't have any writable data folder configured."
msgstr "Nie skonfigurowano zapisywalnego katalogu danych."
......@@ -13058,7 +13058,7 @@ msgid "Render Stroke"
msgstr "Rysowanie pociągnięcia"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:125
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:137 ../app/tools/gimpgradienttool.c:1032
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:137 ../app/tools/gimpgradienttool.c:1034
msgctxt "undo-type"
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"
......@@ -13287,64 +13287,64 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Transform Layer Group"
msgstr "Przekształcenie grupy warstw"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:650 ../app/widgets/gimpsymmetryeditor.c:175
#: ../app/core/gimpimage.c:661 ../app/widgets/gimpsymmetryeditor.c:175
msgid "Symmetry"
msgstr "Symetria"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2218
#: ../app/core/gimpimage.c:2229
msgid " (exported)"
msgstr " (wyeksportowany)"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2222
#: ../app/core/gimpimage.c:2233
msgid " (overwritten)"
msgstr " (zastąpiony)"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2231
#: ../app/core/gimpimage.c:2242
msgid " (imported)"
msgstr " (zaimportowany)"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2405 ../app/core/gimpimage.c:2419
#: ../app/core/gimpimage.c:2462
#: ../app/core/gimpimage.c:2416 ../app/core/gimpimage.c:2430
#: ../app/core/gimpimage.c:2473
#, c-format
msgid "Layer mode '%s' was added in %s"
msgstr "Tryb warstwy „%s” został dodany w %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2477
#: ../app/core/gimpimage.c:2488
#, c-format
msgid "Layer groups were added in %s"
msgstr "Grupy warstw zostały dodane w %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2484
#: ../app/core/gimpimage.c:2495
#, c-format
msgid "Masks on layer groups were added in %s"
msgstr "Maski na grupach warstw zostały dodane w %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2500
#: ../app/core/gimpimage.c:2511
#, c-format
msgid "High bit-depth images were added in %s"
msgstr "Obrazy o głębi wysokobitowej zostały dodane w %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2512
#: ../app/core/gimpimage.c:2523
#, c-format
msgid "Internal zlib compression was added in %s"
msgstr "Wewnętrzna kompresja zlib została dodana w %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2529
#: ../app/core/gimpimage.c:2540
#, c-format
msgid "Support for image files larger than 4GB was added in %s"
msgstr "Obsługa plików obrazów większych niż 4 GB została dodana w %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2623
#: ../app/core/gimpimage.c:2634
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Resolution"
msgstr "Zmiana rozdzielczości obrazu"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2675
#: ../app/core/gimpimage.c:2686
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Zmiana jednostki obrazu"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:3562
#: ../app/core/gimpimage.c:3588
#, c-format
msgid ""
"'gimp-comment' parasite validation failed: comment contains invalid UTF-8"
......@@ -13352,47 +13352,47 @@ msgstr ""
"Sprawdzenie poprawności danych pasożytniczych „gimp-comment” się nie "
"powiodło: komentarz zawiera nieprawidłowe UTF-8"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:3614
#: ../app/core/gimpimage.c:3640
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Dołączenie do obrazu danych pasożytniczych"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:3655
#: ../app/core/gimpimage.c:3681
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Usunięcie z obrazu danych pasożytniczych"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4382
#: ../app/core/gimpimage.c:4408
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer"
msgstr "Dodanie warstwy"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4424 ../app/core/gimpimage.c:4455
#: ../app/core/gimpimage.c:4450 ../app/core/gimpimage.c:4481
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Layer"
msgstr "Usunięcie warstwy"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4449
#: ../app/core/gimpimage.c:4475
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Floating Selection"
msgstr "Usunięcie oderwanego zaznaczenia"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4616
#: ../app/core/gimpimage.c:4642
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Channel"
msgstr "Dodanie kanału"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4644 ../app/core/gimpimage.c:4668
#: ../app/core/gimpimage.c:4670 ../app/core/gimpimage.c:4694
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Channel"
msgstr "Usunięcie kanału"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4724
#: ../app/core/gimpimage.c:4750
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Path"
msgstr "Dodanie ścieżki"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4754 ../app/core/gimpimage.c:4761
#: ../app/core/gimpimage.c:4780 ../app/core/gimpimage.c:4787
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Path"
msgstr "Usunięcie ścieżki"
......@@ -17466,7 +17466,7 @@ msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:361
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpcagetool.c:220
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:268 ../app/tools/gimpgradienttool.c:245
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:268 ../app/tools/gimpgradienttool.c:247
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:445
#, c-format
msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
......@@ -17475,10 +17475,10 @@ msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:369
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcagetool.c:227
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:460 ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1149
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:275 ../app/tools/gimpgradienttool.c:252
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:275 ../app/tools/gimpgradienttool.c:254
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:308 ../app/tools/gimppainttool.c:282
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:452 ../app/tools/gimptransformtool.c:508
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:629
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:452 ../app/tools/gimptransformtool.c:511
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:631
#, c-format
msgid "The active layer's pixels are locked."
msgstr "Piksele aktywnej warstwy są zablokowane."
......@@ -17929,11 +17929,11 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści punkt osi"
msgid "Click-Drag to shear"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie nachyli"
 
#: ../app/file/file-open.c:116 ../app/file/file-save.c:114
#: ../app/file/file-open.c:116 ../app/file/file-save.c:116
msgid "Not a regular file"
msgstr "To nie jest zwykły plik"
 
#: ../app/file/file-open.c:125 ../app/file/file-save.c:123
#: ../app/file/file-open.c:125 ../app/file/file-save.c:125
msgid "Permission denied"
msgstr "Brak uprawnień"
 
......@@ -17984,7 +17984,7 @@ msgstr "Pobierano %s danych obrazu"
msgid "Uploaded %s of image data"
msgstr "Wysyłano %s danych obrazu"
 
#: ../app/file/file-save.c:278
#: ../app/file/file-save.c:280
#, c-format
msgid "%s plug-in could not save image"
msgstr "Wtyczka %s nie może zapisać obrazu"
......@@ -20717,7 +20717,7 @@ msgstr ""
"Pchnąć w tę łódź jeża\n"
"lub ośm skrzyń fig."
 
#: ../app/text/gimpfontfactory.c:400
#: ../app/text/gimpfontfactory.c:395
#, c-format
msgid ""
"Some fonts failed to load:\n"
......@@ -21065,8 +21065,8 @@ msgstr "Wyp_ełnienie kubełkiem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151 ../app/tools/gimpcagetool.c:234
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:282
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:289
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:259 ../app/tools/gimppainttool.c:296
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:516 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:261 ../app/tools/gimppainttool.c:296
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:519 ../app/tools/gimpwarptool.c:642
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
 
......@@ -21108,7 +21108,7 @@ msgstr ""
msgid "_Cage Transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą _klatki"
 
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:732 ../app/tools/gimpwarptool.c:329
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:732 ../app/tools/gimpwarptool.c:331
msgid "Press ENTER to commit the transform"
msgstr "Naciśnięcie klawisza Enter zatwierdzi przekształcenie"
 
......@@ -21470,7 +21470,7 @@ msgid "There is no path to move."
msgstr "Brak ścieżki do przeniesienia."
 
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1126 ../app/tools/gimpmovetool.c:266
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:550
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:553
msgid "The active path's position is locked."
msgstr "Położenie aktywnej ścieżki jest zablokowane."
 
......@@ -21894,15 +21894,15 @@ msgstr "Gradient: wypełnia zaznaczony obszar kolorem z gradientu"
msgid "Gra_dient"
msgstr "Gra_dient"
 
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:215
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:217
msgid "Click-Drag to draw a gradient"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie rysuje gradient"
 
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:266
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:268
msgid "No gradient available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych gradientów dla tego narzędzia."
 
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:617
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:619
msgid "Gradient: "
msgstr "Gradient: "
 
......@@ -23282,35 +23282,35 @@ msgid ""
msgstr ""
"Zastosowanie przekształcenia utworzy element ponad %g razy większy niż obraz."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:503
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:506
msgid "There is no layer to transform."
msgstr "Brak warstwy do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:510
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:513
msgid "The active layer's position and size are locked."
msgstr "Położenie i wymiary aktywnej warstwy są zablokowane."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:523
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:526
msgid "The selection does not intersect with the layer."
msgstr "Zaznaczenie nie przecina się z warstwą."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:530
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:533
msgid "There is no selection to transform."
msgstr "Brak zaznaczenia do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:543
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:546
msgid "There is no path to transform."
msgstr "Brak ścieżki do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:548
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:551
msgid "The active path's strokes are locked."
msgstr "Krzywe aktywnej ścieżki są zablokowane."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:552
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:555
msgid "The active path has no strokes."
msgstr "Aktywna ścieżka nie ma krzywych."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:617
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:620
msgid "The current transform is invalid"
msgstr "Bieżące przekształcenie jest nieprawidłowe"
 
......@@ -23468,37 +23468,37 @@ msgstr "Odkształcanie: zniekształcanie za pomocą innych narzędzi"
msgid "_Warp Transform"
msgstr "_Odkształcanie"
 
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:484 ../app/tools/gimpwarptool.c:496
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:486 ../app/tools/gimpwarptool.c:498
msgid "Warp Tool Stroke"
msgstr "Krzywa odkształcania"
 
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:618
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:620
msgid "Cannot warp layer groups."
msgstr "Nie można odkształcać grup warstw."
 
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:652
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:654
msgid "No stroke events selected."
msgstr "Nie zaznaczono zdarzeń krzywych."
 
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:863
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:866
msgid "Warp transform"
msgstr "Odkształcanie"
 
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1076
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1079
msgid "Please add some warp strokes first."
msgstr "Proszę najpierw dodać krzywe odkształcania."
 
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1090 ../app/tools/gimpwarptool.c:1127
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1093 ../app/tools/gimpwarptool.c:1130
#, c-format
msgid "Rendering Frame %d"
msgstr "Renderowanie %d. klatki"
 
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1105 ../app/tools/gimpwarptool.c:1135
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1108 ../app/tools/gimpwarptool.c:1138
#, c-format
msgid "Frame %d"
msgstr "%d. klatka"
 
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1144
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1147
msgid "Frame"
msgstr "Klatka"
 
......@@ -25019,6 +25019,10 @@ msgstr "Wyświetlanie wszystkich plików"
msgid "Select File _Type (%s)"
msgstr "Wybór _typu pliku (%s)"
 
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:818
msgid "Select File _Type"
msgstr "Wybór _typu pliku"
#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:200
msgid "File Type"
msgstr "Typ pliku"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment