Commit efd7b9d1 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

cs update

2006-06-27  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: cs update
parent eaaaa8db
......@@ -2,6 +2,10 @@
* cs.po: cs update
2006-06-27 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: cs update
2006-06-26 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: it update
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-27 13:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-27 13:13+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-27 15:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-27 15:47+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -317,7 +317,8 @@ msgstr "Inverze"
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
msgstr "Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
msgstr ""
"Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
#. Greenmode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1028
......@@ -381,7 +382,7 @@ msgstr "_Fraktály"
#: ../plug-ins/common/tga.c:1030 ../plug-ins/common/tiff.c:1920
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1002 ../plug-ins/common/xwd.c:565
#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/gfli/gfli.c:714
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/gfli/gfli.c:715
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2379 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:268
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1277
......@@ -424,8 +425,8 @@ msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
#: ../plug-ins/common/tiff.c:530 ../plug-ins/common/xbm.c:720
#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
#: ../plug-ins/fits/fits.c:342 ../plug-ins/flame/flame.c:411
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/gfli/gfli.c:428
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:463 ../plug-ins/help/domain.c:426
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/gfli/gfli.c:429
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:464 ../plug-ins/help/domain.c:426
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:88 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:874
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:257
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:135 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2535
......@@ -444,21 +445,25 @@ msgstr "'%s' není soubor badatele fraktálů"
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
msgstr "'%s' je poškozen. Řádek %d Nesprávná sekce voleb"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:250
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:247
msgid "Render fractal art"
msgstr "Vykreslit fraktální obrazec"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:252
msgid "_Fractal Explorer..."
msgstr "Badatel _fraktálů..."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:381
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:382
msgid "Rendering fractal"
msgstr "Počítá se fraktál"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:756
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:757
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3130
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
msgstr "Opravdu chcete odstranit \"%s\" ze seznamu a z disku?"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:760
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:761
msgid "Delete Fractal"
msgstr "Odstranit fraktál"
......@@ -505,7 +510,11 @@ msgstr "Přidat cestu pro badatele fraktálů"
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Světelné efekty"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_main.c:197
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_main.c:195
msgid "Apply various lighting effects to an image"
msgstr "Aplikovat různé světelné efekty"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_main.c:200
msgid "_Lighting Effects..."
msgstr "_Světelné efekty..."
......@@ -521,7 +530,8 @@ msgstr "P_růhledné pozadí"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:302
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr "Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
msgstr ""
"Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:305
msgid "Cre_ate new image"
......@@ -885,7 +895,11 @@ msgstr "Mapovat na kvádr"
msgid "Map to cylinder"
msgstr "Mapovat na válec"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:198
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:196
msgid "Map the image to an object (plane, sphere, box or cylinder)"
msgstr "Mapovat obrázek na objekt (plochu, kouli, kvádr nebo válec)"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:201
msgid "Map _Object..."
msgstr "Mapovat _objekt..."
......@@ -1175,7 +1189,7 @@ msgstr "Špatná barevná mapa"
#: ../plug-ins/common/tga.c:419 ../plug-ins/common/tiff.c:535
#: ../plug-ins/common/wmf.c:952 ../plug-ins/common/xbm.c:725
#: ../plug-ins/common/xpm.c:343 ../plug-ins/common/xwd.c:473
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:204 ../plug-ins/gfli/gfli.c:468
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:204 ../plug-ins/gfli/gfli.c:469
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:94 ../plug-ins/sgi/sgi.c:318
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:460 ../plug-ins/xjt/xjt.c:3319
#, c-format
......@@ -1253,7 +1267,7 @@ msgstr "Nemohu pracovat na indexovaných obrázcích s alfa kanálem."
#: ../plug-ins/common/tga.c:1035 ../plug-ins/common/tiff.c:1925
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1007 ../plug-ins/common/xpm.c:623
#: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:459
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:683 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:226
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:684 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:226
#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:537 ../plug-ins/winicon/icosave.c:977
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1694
#, c-format
......@@ -1842,7 +1856,8 @@ msgstr "Varování: '%s' je soubor ve starém formátu."
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2265
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a parameter file for newer CML_explorer than me."
msgstr "Varování: '%s' je soubor parametrů pro novější CML_badatel, než jsem já."
msgstr ""
"Varování: '%s' je soubor parametrů pro novější CML_badatel, než jsem já."
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2328
msgid "Error: failed to load parameters"
......@@ -2261,7 +2276,8 @@ msgstr "Posun _X:"
msgid ""
"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
"button."
msgstr "Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
msgstr ""
"Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1011 ../plug-ins/common/postscript.c:3328
msgid "_Y offset:"
......@@ -2573,7 +2589,7 @@ msgstr "Barva do alfy"
#. spinbutton 1
#: ../plug-ins/common/colortoalpha.c:411 ../plug-ins/common/mapcolor.c:424
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:839 ../plug-ins/gfli/gfli.c:909
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:840 ../plug-ins/gfli/gfli.c:910
#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:299 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:377
msgid "From:"
msgstr "Z:"
......@@ -2721,7 +2737,8 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/common/compose.c:486
msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
msgstr "Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
msgstr ""
"Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
#: ../plug-ins/common/compose.c:517
#, c-format
......@@ -2798,7 +2815,8 @@ msgstr "Žádná rozumná přípona, ukládám jako gzipovaný XCF."
#: ../plug-ins/common/compressor.c:514
msgid "No sensible extension, attempting to load with file magic."
msgstr "Žádná rozumná přípona, pokouším se načíst pomocí souborů magických čísel."
msgstr ""
"Žádná rozumná přípona, pokouším se načíst pomocí souborů magických čísel."
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:77
msgid "Gr_ey"
......@@ -2861,7 +2879,7 @@ msgstr "Matice"
msgid "D_ivisor:"
msgstr "Děl_itel:"
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:971 ../plug-ins/common/depthmerge.c:768
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:971 ../plug-ins/common/depthmerge.c:767
#: ../plug-ins/common/raw.c:987
msgid "O_ffset:"
msgstr "_Posun:"
......@@ -3298,43 +3316,43 @@ msgstr "Zachovat _lichá pole"
msgid "Keep _even fields"
msgstr "Zachovat _sudá pole"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:184
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:183
msgid "Combine two images using depth maps (z-buffers)"
msgstr "Kombinovat dva obrázky pomocí map hloubky (z-bufferů)"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:193
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:192
msgid "_Depth Merge..."
msgstr "_Sloučit hloubku..."
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:387
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:386
msgid "Depth-merging"
msgstr "Slučuji hloubku"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:644
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:643
msgid "Depth Merge"
msgstr "Sloučení hloubky"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:696
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:695
msgid "Source 1:"
msgstr "Zdroj 1:"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:711 ../plug-ins/common/depthmerge.c:741
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:710 ../plug-ins/common/depthmerge.c:740
msgid "Depth map:"
msgstr "Mapa hloubky:"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:726
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:725
msgid "Source 2:"
msgstr "Zdroj 2:"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:758
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:757
msgid "O_verlap:"
msgstr "_Přesah:"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:778
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:777
msgid "Sc_ale 1:"
msgstr "_Velikost 1:"
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:788
#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:787
msgid "Sca_le 2:"
msgstr "_Velikost 2:"
......@@ -4220,7 +4238,8 @@ msgstr ""
"nebyl uložen."
#: ../plug-ins/common/gif.c:965
msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgid ""
"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgstr ""
"Nemohu ukládat barevné obrázky RGB. Nejdříve jej převeďte na indexovaný nebo "
"do šedí."
......@@ -4851,7 +4870,8 @@ msgstr "Interaktivní deformace"
msgid ""
"Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
"image."
msgstr "Kliknutím a táhnutím myši v náhledů definujte požadovanou deformaci obrázku."
msgstr ""
"Kliknutím a táhnutím myši v náhledů definujte požadovanou deformaci obrázku."
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:356
msgid "Add a jigsaw-puzzle pattern to the image"
......@@ -5117,8 +5137,8 @@ msgid "Destination Color Range"
msgstr "Cílový rozsah barev"
#. spinbutton 2
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:424 ../plug-ins/gfli/gfli.c:848
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:918 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:325
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:424 ../plug-ins/gfli/gfli.c:849
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:919 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:325
#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:378
msgid "To:"
msgstr "Do:"
......@@ -5203,7 +5223,8 @@ msgstr "Ú_hel:"
#. * transparency & just use the full palette
#: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1638
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr "Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
msgstr ""
"Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
#: ../plug-ins/common/mng.c:1322
msgid "Save as MNG"
......@@ -7627,7 +7648,8 @@ msgid "Import _paths"
msgstr "Importovat _cesty"
#: ../plug-ins/common/svg.c:941
msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgid ""
"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgstr ""
"Importovat elementy cesty z SVG, aby mohly být použity s nástrojem GIMPu pro "
"cesty"
......@@ -7863,7 +7885,8 @@ msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgid ""
"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgstr ""
"Tento řetězec bude použit pouze k identifikaci jednotky v konfiguračním "
"souboru GIMPu."
......@@ -8040,7 +8063,8 @@ msgstr "_Body"
#: ../plug-ins/common/video.c:1806
msgid "Simulate distortion produced by a fuzzy or low-res monitor"
msgstr "Simulovat zkreslení rozostřeného monitoru či monitoru s nízkým rozlišením"
msgstr ""
"Simulovat zkreslení rozostřeného monitoru či monitoru s nízkým rozlišením"
#: ../plug-ins/common/video.c:1813
msgid "Vi_deo..."
......@@ -9047,7 +9071,8 @@ msgstr "Kopírovat"
msgid ""
"Layer background type. Copy causes the previous layer to be copied before "
"the draw is performed."
msgstr "Typ pozadí vrstvy. Kopie způsobí zkopírování předchozí vrstvy před kreslením."
msgstr ""
"Typ pozadí vrstvy. Kopie způsobí zkopírování předchozí vrstvy před kreslením."
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1312
msgid "Background:"
......@@ -9172,7 +9197,8 @@ msgid "_Gfig..."
msgstr "_Gfig..."
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:731
msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgid ""
"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgstr ""
"Chyba při pokusu uložit obrázek jako parazita: nemohu připojit parazita k "
"drawable."
......@@ -9451,24 +9477,24 @@ msgstr "Hnízdo náhodných čísel:"
msgid "_Second Flares"
msgstr "_Druhá záře"
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:162 ../plug-ins/gfli/gfli.c:182
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:163 ../plug-ins/gfli/gfli.c:183
msgid "AutoDesk FLIC animation"
msgstr "Animace AutoDesk FLIC"
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:528
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:529
#, c-format
msgid "Frame (%i)"
msgstr "Políčko (%i)"
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:679
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:680
msgid "Sorry, I can save only INDEXED and GRAY images."
msgstr "Bohužel, umím pracovat pouze s obrázky INDEXOVANÝMI a v ŠEDÍCH."
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:810
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:811
msgid "GFLI 1.3 - Load framestack"
msgstr "GFLI 1.3 - Čtení zásobníku políček"
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:878
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:879
msgid "GFLI 1.3 - Save framestack"
msgstr "GFLI 1.3 - Zápis zásobníku políček"
......@@ -9612,7 +9638,8 @@ msgid "Shadow depth:"
msgstr "Hloubka stínu:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:243
msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr "Hloubka vrženého stínu, tj. jak daleko od objektu budou"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:248
......@@ -9990,11 +10017,13 @@ msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:142
msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgid ""
"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgstr "Nechť hodnota (jas) oblasti určí velikost tahu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:146
msgid "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgid ""
"The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgstr "Vzdálenost od středu obrázku určí velikost tahu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:150
......@@ -10670,49 +10699,49 @@ msgstr "pixely _odshora"
msgid "_Preview"
msgstr "_Náhled"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:119
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:122
msgid "Create a clickable imagemap"
msgstr "Vytvořit klikatelnou obrazovou mapu"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:124
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:127
msgid "_Image Map..."
msgstr "_Obrázková mapa..."
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:514
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:517
#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:171
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Beze jména>"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:658
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:661
msgid "Some data has been changed!"
msgstr "Některá data byla změněna!"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:659
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:662
msgid "Do you really want to discard your changes?"
msgstr "Opravdu chcete přijít o tyto změny?"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:871
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:874
#, c-format
msgid "File \"%s\" saved."
msgstr "Soubor \"%s\" zapsán."
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:875
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:878
msgid "Couldn't save file:"
msgstr "Nelze zapsat soubor:"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:888
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:891
msgid "Image size has changed."
msgstr "Velikost obrázku byla změněna."
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:889
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:892
msgid "Resize area's?"
msgstr "Změnit rozměry plátna?"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:923
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:926
msgid "Couldn't read file:"
msgstr "Nelze číst soubor:"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:972
#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:975
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "URL: %s"
......@@ -11592,7 +11621,7 @@ msgstr "Ikona č. %i"
msgid "Windows icons cannot be higher or wider than 255 pixels."
msgstr "Ikony Windows nemohou být vyšší ani širší než 255 pixelů."
#: ../plug-ins/winicon/main.c:99 ../plug-ins/winicon/main.c:133
#: ../plug-ins/winicon/main.c:103 ../plug-ins/winicon/main.c:137
msgid "Microsoft Windows icon"
msgstr "Ikona Microsoft Windows"
......@@ -11696,4 +11725,3 @@ msgstr "Chyba: Nemohu načíst soubor XJT vlastností '%s'."
#, c-format
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Chyba: Soubor XJT vlastností '%s' je prázdný."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment