Commit ee14c086 authored by Stanislav Visnovsky's avatar Stanislav Visnovsky Committed by Stano Visnovsky

Updated Slovak translation by Zdenko Podobny <zdpo@mailbox.sk>.

2002-03-20  Stanislav Visnovsky  <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

        * sk.po: Updated Slovak translation by Zdenko Podobny <zdpo@mailbox.sk>.
parent af08c3f4
2002-03-20 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation by Zdenko Podobny <zdpo@mailbox.sk>.
2002-03-13 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* ja.po: updated japanese translation from <iccii@hotmail.com>.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-08 09:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-18 18:53+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-08 07:58-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-15 12:59+0100\n"
"Last-Translator: Zdenko Podobn <zdpo@mailbox.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -48,61 +48,60 @@ msgid "Script-Fu evaluate mode allows only noninteractive invocation"
msgstr "Iba neinteraktvne spustenie umouje reim vyhodnocovanie Script-Fu"
#. strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1194
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1197
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1189
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1192
msgid "/Script-Fu/"
msgstr "/Script-Fu/"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1196
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1199
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1191
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1194
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Script-Fu: %s"
#. the script arguments frame
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1223
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1218
msgid "Script Arguments"
msgstr "Argumenty skriptu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1246
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1241
#, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1293
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1288
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Script-Fu vber farby"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1376
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1371
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Script-Fu vber sboru"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1381
#, fuzzy
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Script-Fu vber sboru"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1376
msgid "Script-Fu Directory Selection"
msgstr "Vber Script-Fu prieinka"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1416
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1411
msgid "Script-fu Pattern Selection"
msgstr "Script-Fu vber vzorky"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1423
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1418
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Script-Fu vber prechodu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1431
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1426
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Script-Fu vber tetca"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1479
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1474
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Nastavi tandardn hodnoty"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1507
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1502
msgid "About"
msgstr "O skripte"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1703
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1698
msgid ""
"At least one font you've choosen is invalid.\n"
"Please check your settings.\n"
......@@ -110,30 +109,30 @@ msgstr ""
"Minimlne jedno psmo, ktor ste zvolili, nie je platn.\n"
"Skontrolujte si prosm svoje nastavenia.\n"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1997
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:487
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2002
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2003
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:503
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2008
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2009
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:495
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2014
msgid "Date:"
msgstr "Dtum:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2022
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2017
msgid "Image Types:"
msgstr "Typ obrzka:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2167
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2162
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Script-Fu vber psma"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2237
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2232
#, c-format
msgid ""
"Script-Fu Error while executing\n"
......@@ -185,7 +184,7 @@ msgstr "H
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:132
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:151
msgid "Search by Blurb"
msgstr "Hadanie poda zloky"
msgstr "Hadanie poda popisu"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:215
msgid "Search:"
......@@ -197,7 +196,7 @@ msgstr "N
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:355
msgid "Blurb:"
msgstr "Zloka:"
msgstr "Popis:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:367
msgid "In:"
......@@ -217,7 +216,7 @@ msgstr "DB Prehliada
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:596
msgid "DB Browser (by blurb - please wait)"
msgstr "DB Prehliada (poda zloky - akajte prosm)"
msgstr "DB Prehliada (poda popis - akajte prosm)"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:606
msgid "DB Browser (please wait)"
......@@ -233,7 +232,7 @@ msgid ""
" A foreground text layer with transparency\n"
" and a background layer.\n"
msgstr ""
"Vpaovanie: Celkovo potrebujem dve vrstvy!\n"
"Vypaovanie: Celkovo potrebujem dve vrstvy!\n"
" V popred priesvitn vrstvu s textom\n"
" a vrstvu do pozadia.\n"
......@@ -357,6 +356,10 @@ msgstr "<Image>/Script-Fu/Anim
msgid "<Image>/Script-Fu/Animators/Rippling..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Animtory/Zvlnenie..."
#: plug-ins/gap/sel-to-anim-img.scm:0
msgid "<Image>/Script-Fu/Animators/Selection to AnimImage..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Animtory/Vber do animovanho obrzka..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/spinning_globe.scm:0
msgid "<Image>/Script-Fu/Animators/Spinning Globe..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Animtory/Toiaci sa glbus..."
......@@ -395,19 +398,19 @@ msgstr "<Image>/Script-Fu/Dekor
#: plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:0
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/Circuit..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Vyobrazenie/Okruh..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Generovanie/Okruh..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:0
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/Lava..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Vyobrazenie/Lva..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Generovanie/Lva..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:0
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/Line Nova..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Vyobrazenie/iarov nova..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Generovanie/iarov nova..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:0
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/Make Grid System..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Vyobrazenie/Vytvori systm mrieok..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Generovanie/Vytvori systm mrieok..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/distress_selection.scm:0
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/Distress Selection..."
......@@ -655,8 +658,7 @@ msgstr "<Toolbox>/Roz
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm:0
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Alien Glow/Arrow..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Mimozemsk iara/pka..."
msgstr "<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Mimozemsk iara/pka..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm:0
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Alien Glow/Bullet..."
......@@ -664,8 +666,7 @@ msgstr "<Toolbox>/Roz
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm:0
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Alien Glow/Button..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Mimozemsk iara/Tlatko..."
msgstr "<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Mimozemsk iara/Tlatko..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm:0
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Alien Glow/Hrule..."
......@@ -683,8 +684,7 @@ msgstr "<Toolbox>/Roz
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm:0
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Beveled Pattern/Button..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Skosen vzor/Tlatko..."
msgstr "<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Skosen vzor/Tlatko..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm:0
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Beveled Pattern/Heading..."
......@@ -698,12 +698,10 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm:0
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Gimp.Org/Big Header..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Gimp.org/Vek nadpis..."
msgstr "<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Gimp.org/Vek nadpis..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
msgid ""
"<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Gimp.Org/General Tube Labels..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Gimp.Org/General Tube Labels..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Gimp.org/Veobecn npisy na "
"trubici..."
......@@ -719,11 +717,10 @@ msgstr ""
"trubici..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
msgid ""
"<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Gimp.Org/Tube Sub-Button Label..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Gimp.Org/Tube Sub-Button Label..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Gimp.org/Npis podtlatka na "
"trubici..."
"<Toolbox>/Roz./Script-Fu/Tmy pre web strnky/Gimp.org/Npis podtlatka "
"na trubici..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
msgid ""
......@@ -834,6 +831,10 @@ msgstr "Rozkmit"
msgid "Angle"
msgstr "Uhol"
#: plug-ins/gap/sel-to-anim-img.scm:0
msgid "Anim-Filter for all Copies"
msgstr "Animan filter pre vetky kpie"
#: plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm:0
msgid "Antialias"
msgstr "Vyhladzovanie"
......@@ -1327,6 +1328,10 @@ msgstr "Uhol vypl
msgid "Fill BG with Pattern"
msgstr "Vyplni popredie so vzorkou"
#: plug-ins/gap/sel-to-anim-img.scm:0
msgid "Fill with BG Color"
msgstr "Vyplni s farbou pozadia"
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:0
msgid "Fill with BG"
msgstr "Vyplni s pozadm"
......@@ -1684,6 +1689,10 @@ msgstr "Po
msgid "Number of Colors"
msgstr "Poet farieb"
#: plug-ins/gap/sel-to-anim-img.scm:0
msgid "Number of Copies"
msgstr "Poet kpi"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:0
msgid "Number of Frames"
......@@ -1830,7 +1839,7 @@ msgstr "Polomer pera/kolieska [0.0:1.0]"
#: plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:0
msgid "Pixel Amount"
msgstr "Vekos pixelov"
msgstr "Vekos bodov"
#: plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:0
msgid "Pixelize"
......@@ -2270,17 +2279,3 @@ msgstr "
msgid "Work on Copy"
msgstr "Pracova s kpiou"
#~ msgid "Script-Fu Directory Selection"
#~ msgstr "Vber Script-Fu prieinka"
#~ msgid "<Image>/Script-Fu/Animators/Selection to AnimImage..."
#~ msgstr "<Image>/Script-Fu/Animtory/Vber do animovanho obrzka..."
#~ msgid "Anim-Filter for all Copies"
#~ msgstr "Animan filter pre vetky kpie"
#~ msgid "Fill with BG Color"
#~ msgstr "Vyplni s farbou pozadia"
#~ msgid "Number of Copies"
#~ msgstr "Poet kpi"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment