Commit ea1a5fe7 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation

2006-09-18  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation
parent e78e3ecf
2006-09-18 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation
2006-10-15 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
......@@ -12,10 +12,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-07 09:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-07 09:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-18 10:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-18 10:51+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr "Pevný"
msgid "Incremental"
msgstr "Postupný"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:256
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:258
msgid "None"
msgstr "Nic"
......@@ -724,7 +724,7 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:248
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:250
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neplatný řetězec v UTF-8)"
......@@ -959,15 +959,15 @@ msgstr "_Bílá"
msgid "Scales"
msgstr "Stupnice"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:187
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:210
msgid "Current:"
msgstr "Aktuální:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:209
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:232
msgid "Old:"
msgstr "Staré:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:263
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
......@@ -975,7 +975,7 @@ msgstr ""
"Šestnáctkový zápis barvy jako v HTML nebo CSS. Barvy lze zadat i jejich CSS "
"jménem."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:292
msgid "HTML _notation:"
msgstr "_Notace HTML:"
......@@ -1142,23 +1142,23 @@ msgstr "Pro_klad"
msgid "_Resize"
msgstr "Změnit _velikost"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:303
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:319
msgid "_Scale"
msgstr "Š_kálovat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:280
msgid "Crop"
msgstr "Ořezat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295
msgid "Cr_op"
msgstr "_Ořezat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:299
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformace"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:302
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:318
msgid "_Rotate"
msgstr "_Rotovat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:304
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:320
msgid "_Shear"
msgstr "Na_klonění"
......@@ -1274,7 +1274,7 @@ msgstr "Filtr simulace barevné poruchy (algoritmus Brettel-Vienot-Mollon)"
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Vidění s barevnou poruchou"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:503
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:505
msgid "Color _deficiency type:"
msgstr "Typ barevné _poruchy:"
......@@ -1286,7 +1286,7 @@ msgstr "Zobrazovací filtr barvy gama"
msgid "Gamma"
msgstr "Gama"
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:251
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:253
msgid "_Gamma:"
msgstr "_Gama:"
......@@ -1298,7 +1298,7 @@ msgstr "Zobrazovací filtr vysoce kontrastních barev"
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:251
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:253
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "_Cykly kontrastu:"
......@@ -1310,25 +1310,25 @@ msgstr "Displej se správou barev používající profily barev ICC"
msgid "Color Management"
msgstr "Správa barev"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:290
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:281
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
msgstr "Tento filtr bere své nastavení z oddílu Správa barev dialogu Předvolby."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:313
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:295
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Režim práce:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:324
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:306
msgid "RGB workspace profile:"
msgstr "Profil pracovního prostředí RGB:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:334
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:316
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Profil monitoru:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:344
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:326
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Profil simulace tisku:"
......@@ -1340,19 +1340,19 @@ msgstr "Filtr barevného náhledu používající barevný profil ICC"
msgid "Color Proof"
msgstr "Barevný náhled"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:304
#: ../modules/cdisplay_proof.c:306
msgid "_Intent:"
msgstr "_Cíl:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:308
#: ../modules/cdisplay_proof.c:310
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr "Zvolte profil barev ICC"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:311
#: ../modules/cdisplay_proof.c:313
msgid "_Profile:"
msgstr "_Profil:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:316
#: ../modules/cdisplay_proof.c:318
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "_Kompenzace černého bodu"
......@@ -1541,28 +1541,28 @@ msgstr "Jméno zařízení pro načítání událostí linuxového vstupu."
msgid "Linux Input"
msgstr "Linuxový vstup"
#: ../modules/controller_linux_input.c:351
#: ../modules/controller_linux_input.c:352
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Události linuxového vstupu"
#: ../modules/controller_linux_input.c:372 ../modules/controller_midi.c:482
#: ../modules/controller_midi.c:508
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:483
#: ../modules/controller_midi.c:509
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "Čtení z %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:388
#: ../modules/controller_linux_input.c:431 ../modules/controller_midi.c:464
#: ../modules/controller_midi.c:525 ../modules/controller_midi.c:596
#: ../modules/controller_linux_input.c:389
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:465
#: ../modules/controller_midi.c:526 ../modules/controller_midi.c:597
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Zařízení není dostupné: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:396 ../modules/controller_midi.c:533
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:534
msgid "No device configured"
msgstr "Není konfigurováno žádné zařízení"
#: ../modules/controller_linux_input.c:440 ../modules/controller_midi.c:605
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:606
msgid "End of file"
msgstr "Konec souboru"
......@@ -1594,22 +1594,22 @@ msgstr ""
msgid "MIDI"
msgstr "MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:383
#: ../modules/controller_midi.c:384
#, c-format
msgid "Note %02x on"
msgstr "Nota %02x zapnuta"
#: ../modules/controller_midi.c:386
#: ../modules/controller_midi.c:387
#, c-format
msgid "Note %02x off"
msgstr "Nota %02x vypnuta"
#: ../modules/controller_midi.c:389
#: ../modules/controller_midi.c:390
#, c-format
msgid "Controller %03d"
msgstr "Řadič %03d"
#: ../modules/controller_midi.c:436
#: ../modules/controller_midi.c:437
msgid "MIDI Events"
msgstr "Události MIDI"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment