Commit e98f45db authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent a82bd87b
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-06 21:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-06 21:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-08 10:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-08 10:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -258,7 +258,7 @@ msgstr "Powiększenie"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:890
#, c-format
msgid "%d fps"
msgstr "%d klatki na sekundę"
msgstr "%d kl./s"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:901
msgid "Default framerate"
......@@ -2771,9 +2771,12 @@ msgstr "Powtarzanie"
msgid "Default frame delay:"
msgstr "Domyślna przerwa między klatkami:"
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1546 ../plug-ins/ui/plug-in-file-gif.ui.h:7
#. label for 'ms' adjustment
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1546
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:308
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-gif.ui.h:7
msgid "milliseconds"
msgstr "milisekund"
msgstr "ms"
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1559
msgid ""
......@@ -4002,7 +4005,7 @@ msgstr "Komentarz jest ograniczony do %d znaków."
#. Begin displaying export progress
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1463
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:203
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:405
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:458
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Zapisywanie „%s”"
......@@ -6294,8 +6297,9 @@ msgstr ""
"zapisuje informacji o przestrzeni kolorów do pliku."
#. Advanced Options
#. Advanced options
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:951 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:814
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:258
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:332
msgid "_Advanced Options"
msgstr "Ustawienia za_awansowane"
......@@ -6660,7 +6664,7 @@ msgstr "_Przyrostowy"
#. Save EXIF data
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:961
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:279
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:353
msgid "Save _Exif data"
msgstr "Zapisanie danych _Exif"
......@@ -6670,7 +6674,7 @@ msgstr "Zapisanie _miniatury"
#. XMP metadata
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:997
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:289
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:363
msgid "Save _XMP data"
msgstr "Zapisanie danych _XMP"
......@@ -7032,55 +7036,69 @@ msgstr "Faks CCITT Group _3"
msgid "CCITT Group _4 fax"
msgstr "Faks CCITT Group _4"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:97 ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:118
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:99 ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:120
msgid "WebP image"
msgstr "Obraz WebP"
#. Create the dialog
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:120
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:118
msgid "WebP"
msgstr "WebP"
#. Create the descriptive label at the top
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:130
msgid "Use the options below to customize the image."
msgstr "Poniższe opcje umożliwiają dostosowanie obrazu."
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:128
msgid "WebP Options"
msgstr "Opcje WebP"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:146
msgid "Image quality:"
msgstr "Jakość obrazu:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:154
msgid "Image quality"
msgstr "Jakość obrazu"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:165
msgid "Alpha quality:"
msgstr "Jakość alfy:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:173
msgid "Alpha channel quality"
msgstr "Jakość kanału alfa"
#. Create the label for the selecting a preset
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:142
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:182
msgid "Preset:"
msgstr "Ustawienia:"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:166
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:206
msgid "Lossless"
msgstr "Bezstratne"
#. Create the animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:186
msgid "Use animation"
msgstr "Animacja"
#. Create the top-level animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:241
msgid "As animation"
msgstr "Jako animacja"
#. Create the loop animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:199
msgid "Loop infinitely"
msgstr "Zapętlenie w nieskończoność"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:253
msgid "Animated WebP Options"
msgstr "Opcje animacji WebP"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:215
msgid "Image quality:"
msgstr "Jakość obrazu:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:223
msgid "Image quality"
msgstr "Jakość obrazu"
#. loop animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:275
msgid "Loop forever"
msgstr "Powtarzanie w nieskończoność"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:234
msgid "Alpha quality:"
msgstr "Jakość alfy:"
#. label for 'delay' adjustment
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:291
msgid "Delay between frames where unspecified:"
msgstr "Opóźnienie między klatkami, jeśli nie podano:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:242
msgid "Alpha channel quality"
msgstr "Jakość kanału alfa"
#. Create the force-delay checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:313
msgid "Use delay entered above for all frames"
msgstr "Użycie opóźnienia podanego powyżej dla wszystkich klatek"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:106
#, c-format
......@@ -7151,7 +7169,7 @@ msgid "unknown error"
msgstr "nieznany błąd"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:211
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:413
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:466
#, c-format
msgid "Unable to open '%s' for writing"
msgstr "Nie można otworzyć pliku „%s” do zapisania"
......@@ -11091,7 +11109,7 @@ msgstr "Opóźnienie"
#. this is the unit label of a spinbutton
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:596
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
msgstr "s"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:217
msgid "No data captured"
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-06 21:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-06 21:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-08 10:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-08 10:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -4336,92 +4336,92 @@ msgctxt "image-convert-action"
msgid "_Grayscale..."
msgstr "Odcienie _szarości…"
#: ../app/actions/image-commands.c:556
#: ../app/actions/image-commands.c:559
#, c-format
msgid "Saving color profile failed: %s"
msgstr "Zapisanie profilu kolorów się nie powiodło: %s"
#: ../app/actions/image-commands.c:595
#: ../app/actions/image-commands.c:598
msgid "Save Color Profile"
msgstr "Zapis profilu kolorów"
#: ../app/actions/image-commands.c:639
#: ../app/actions/image-commands.c:642
msgid "Set Image Canvas Size"
msgstr "Ustawienie wymiarów płótna obrazu"
#: ../app/actions/image-commands.c:669 ../app/actions/image-commands.c:693
#: ../app/actions/image-commands.c:1320
#: ../app/actions/image-commands.c:672 ../app/actions/image-commands.c:696
#: ../app/actions/image-commands.c:1323
msgid "Resizing"
msgstr "Zmienianie wymiarów"
#: ../app/actions/image-commands.c:726
#: ../app/actions/image-commands.c:729
msgid "Set Image Print Resolution"
msgstr "Ustaw rozdzielczość drukowania"
#: ../app/actions/image-commands.c:792 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:166
#: ../app/actions/image-commands.c:795 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:166
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:256
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:170
msgid "Flipping"
msgstr "Odbijanie"
#: ../app/actions/image-commands.c:816 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:617
#: ../app/actions/image-commands.c:819 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:617
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:711
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:250 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:443
#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:255 ../app/tools/gimprotatetool.c:126
msgid "Rotating"
msgstr "Obracanie"
#: ../app/actions/image-commands.c:843 ../app/actions/layers-commands.c:792
#: ../app/actions/image-commands.c:846 ../app/actions/layers-commands.c:792
msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
msgstr "Nie można wykadrować, ponieważ bieżące zaznaczenie jest puste."
#: ../app/actions/image-commands.c:881
#: ../app/actions/image-commands.c:884
msgid "Cannot crop because the image has no content."
msgstr "Nie można wykadrować, ponieważ obraz nie ma zawartości."
#: ../app/actions/image-commands.c:887
#: ../app/actions/image-commands.c:890
msgid "Cannot crop because the image is already cropped to its content."
msgstr ""
"Nie można wykadrować, ponieważ obraz jest już wykadrowany do zawartości."
#: ../app/actions/image-commands.c:1022
#: ../app/actions/image-commands.c:1025
#, c-format
msgid "Converting to RGB (%s)"
msgstr "Konwertowanie do RGB (%s)"
#: ../app/actions/image-commands.c:1060
#: ../app/actions/image-commands.c:1063
#, c-format
msgid "Converting to grayscale (%s)"
msgstr "Konwertowanie do odcieni szarości (%s)"
#: ../app/actions/image-commands.c:1122
#: ../app/actions/image-commands.c:1125
msgid "Converting to indexed colors"
msgstr "Konwertowanie na kolory indeksowane"
#: ../app/actions/image-commands.c:1179
#: ../app/actions/image-commands.c:1182
#, c-format
msgid "Converting image to %s"
msgstr "Konwertowanie obrazu do %s"
#: ../app/actions/image-commands.c:1210
#: ../app/actions/image-commands.c:1213
msgid "Assign color profile"
msgstr "Przydziel profil kolorów"
#: ../app/actions/image-commands.c:1256
#: ../app/actions/image-commands.c:1259
#, c-format
msgid "Converting to '%s'"
msgstr "Konwertowanie do „%s”"
#: ../app/actions/image-commands.c:1362
#: ../app/actions/image-commands.c:1365
msgid "Change Print Size"
msgstr "Zmień rozmiar wydruku"
#: ../app/actions/image-commands.c:1406
#: ../app/actions/image-commands.c:1409
msgid "Scale Image"
msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1415 ../app/actions/layers-commands.c:1466
#: ../app/actions/image-commands.c:1418 ../app/actions/layers-commands.c:1466
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1345
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
......@@ -9825,25 +9825,25 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Flood Channel"
msgstr "Zalanie kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:840
#: ../app/core/gimpchannel.c:841
msgid "Cannot fill empty channel."
msgstr "Nie można wypełniać na obszarze pustego kanału."
#: ../app/core/gimpchannel.c:876
#: ../app/core/gimpchannel.c:877
msgid "Cannot stroke empty channel."
msgstr "Nie można rysować na obszarze pustego kanału."
#: ../app/core/gimpchannel.c:1787
#: ../app/core/gimpchannel.c:1788
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Color"
msgstr "Ustawienie koloru kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1841
#: ../app/core/gimpchannel.c:1842
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Opacity"
msgstr "Ustawienie krycia kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1938 ../app/core/gimpselection.c:168
#: ../app/core/gimpchannel.c:1939 ../app/core/gimpselection.c:168
msgid "Selection Mask"
msgstr "Maska zaznaczenia"
......@@ -14199,21 +14199,21 @@ msgstr "To nie jest zwykły plik"
msgid "Permission denied"
msgstr "Brak uprawnień"
#: ../app/file/file-open.c:236
#: ../app/file/file-open.c:260
#, c-format
msgid "%s plug-in returned SUCCESS but did not return an image"
msgstr "Wtyczka %s zwróciła kod powodzenia, lecz nie zwróciła obrazu"
#: ../app/file/file-open.c:247
#: ../app/file/file-open.c:271
#, c-format
msgid "%s plug-In could not open image"
msgstr "Wtyczka %s nie może otworzyć obrazu"
#: ../app/file/file-open.c:643
#: ../app/file/file-open.c:667
msgid "Image doesn't contain any layers"
msgstr "Obraz nie zawiera żadnych warstw"
#: ../app/file/file-open.c:702
#: ../app/file/file-open.c:726
#, c-format
msgid "Opening '%s' failed: %s"
msgstr "Otwarcie pliku „%s” się nie powiodło: %s"
......@@ -15955,19 +15955,19 @@ msgstr "Obrót warstwy tekstowej"
msgid "Transform Text Layer"
msgstr "Przekształcenie warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:565
#: ../app/text/gimptextlayer.c:567
msgid "Discard Text Information"
msgstr "Odrzucanie informacji o tekście"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:633
#: ../app/text/gimptextlayer.c:635
msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
msgstr "Funkcje tekstowe nie są dostępne z powodu braku czcionek."
#: ../app/text/gimptextlayer.c:696
#: ../app/text/gimptextlayer.c:698
msgid "Empty Text Layer"
msgstr "Pusta warstwa tekstowa"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:749
#: ../app/text/gimptextlayer.c:751
msgid ""
"Your text cannot be rendered. It is likely too big. Please make it shorter "
"or use a smaller font."
......@@ -16858,32 +16858,49 @@ msgstr "%s wybierze kolor tła"
msgid "Anti erase (%s)"
msgstr "Cofanie wycierania (%s)"
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:73
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:74
msgid "_Preview"
msgstr "_Podgląd"
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:80
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:81
msgid "_Split view"
msgstr "Po_dzielony widok"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:633
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:112
msgid "Color _managed"
msgstr "_Zarządzanie kolorami"
#. The Color Options expander
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:427
msgid "Advanced Color Options"
msgstr "Zaawansowane opcje kolorów"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:442
msgid "Apply filter in color managed space (slow)"
msgstr "Zastosowanie filtru w przestrzeni z zarządzaniem kolorami (wolne)"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:443
msgid "Apply filter to the layer's raw pixels"
msgstr "Zastosowanie filtru do surowych pikseli warstwy"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:658
msgid "Click to switch the original and filtered sides"
msgstr "Kliknięcie przełączy oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:637
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:662
msgid "Click to switch between vertical and horizontal"
msgstr "Kliknięcie przełączy między pionowym a poziomym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:641
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:666
msgid "Click to move the split guide"
msgstr "Kliknięcie przesunie prowadnicę podziału"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:643
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:668
#, c-format
msgid "%s: switch original and filtered"
msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:644
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:669
#, c-format
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment