Commit e8f3751a authored by Alan01's avatar Alan01 Committed by Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation

parent 65131b2c
......@@ -54,8 +54,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-26 17:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-28 20:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-02 18:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-11 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -123,13 +123,51 @@ msgstr "Redigere fotos i GIMP"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
"GIMP 2.10.8 is mostly a bug fix and optimization release. In particular, it "
"includes:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.8 indeholder hovedsageligt fejlrettelser og optimeringer. Særligt "
"værd at nævne er:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Adaptative chunk size when rendering projections, improving responsiveness "
"dynamically"
msgstr ""
"Fragmentstørrelse som tilpasser sig ved gengivelse af projektioner, hvilket "
"dynamisk forbedrer svartider"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "Detection of RawTherapee (version 5.5 and above) improved on Windows"
msgstr ""
"Registrering af RawTherapee (version 5.5 og senere) er forbedret i Windows"
# MS og google har synlig for discoverable
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid ""
"XCF compatibility information in the Save dialog more understandable and "
"discoverable"
msgstr ""
"Information om XCF-kompatibilitet i gem-dialogen er nemmere at forstå og "
"mere synlig"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid ""
"Various performance log tools added and log recording made available in the "
"Dashboard dock"
msgstr ""
"Forskellige værktøjer til logning af ydelsen er tilføjet, og lagring af "
"loggen er tilgængelig i instrumentpaneldokken"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid ""
"GIMP 2.10.6 comes with a lot of bug fixes, optimizations and features. Most "
"notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.6 indeholder en masse fejlrettelser og diverse optimeringer. De "
"vigtigste ændringer er:"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid ""
"Text layers can now represent vertical texts (with various character "
"orientations and line directions)"
......@@ -137,18 +175,18 @@ msgstr ""
"Tekstlag kan nu repræsentere lodret tekst (med diverse tegnorienteringer og "
"linjeretninger)"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid "New \"Little Planet\" (gegl:stereographic-projection) filter"
msgstr "Nyt “Lille planet”-filter (gegl:stereographic-projection)"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid ""
"The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
"straightening"
msgstr ""
"“Opretningsmuligheden” i opmålingsværktøjet tillader nu lodret opretning"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid ""
"Drawable previews are now rendered asynchronously and layer group previews "
"can be disabled in Preferences"
......@@ -156,7 +194,7 @@ msgstr ""
"Forhåndsvisning af tegneobjekter optegnes nu asynkront og forhåndsvisning af "
"laggrupper kan deaktiveres i indstillinger"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid ""
"New \"async\" field in the Dashboard \"misc\" group, showing the number of "
"async operations currently running"
......@@ -164,17 +202,17 @@ msgstr ""
"Nyt “asynk”-felt i instrumentpanelets “div.”-gruppe som viser antallet af "
"kørende asynkrone handlinger"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
msgid "File format filtering in Open/Save/Export dialogs made less confusing"
msgstr ""
"Filformatfiltrering i dialogerne Åbn, Gem og Eksportér er gjort mindre "
"forvirrende"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid "New language (having GIMP translated in 81 languages now): Marathi"
msgstr "Nyt sprog (GIMP er nu oversat til 81 sprog): marathi"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
msgid ""
"GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
"Most notable changes are:"
......@@ -182,7 +220,7 @@ msgstr ""
"GIMP 2.10.4 indeholder en masse fejlrettelser og diverse optimeringer. De "
"mest bemærkelsesværdige ændringer er:"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
msgid ""
"Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
"measurement line as horizon"
......@@ -190,12 +228,12 @@ msgstr ""
"Opretning i opmålingsværkstøj: lag kan roteres med opmålingslinjen som "
"horisont"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
msgstr ""
"Hurtig opstart: indlæsning af skrifttyper blokerer ikke længere opstarten"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid ""
"Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
"gradients"
......@@ -203,13 +241,13 @@ msgstr ""
"Tildeling af mærkat til skrifttyper med samme brugergrænseflade som til "
"pensler, mønstre og farveovergange"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
msgstr ""
"Understøttelse af PSD: en præ-sammensat version af et PSD-billede kan "
"importeres"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
msgid ""
"Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
"various metrics"
......@@ -217,7 +255,7 @@ msgstr ""
"Opdatering af instrumentpanelet: ny \"hukommelses\"-gruppe og forbedret "
"\"swap\"-gruppe som viser forskellige data"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
msgid ""
"This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
"the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
......@@ -227,7 +265,7 @@ msgstr ""
"indeholder hovedsageligt de sædvanlige rettelser af fejl efter en større "
"udgivelse med nogle få dusin fejlrettelser."
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
msgid ""
"It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
"importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
......@@ -239,7 +277,7 @@ msgstr ""
"effekt” og “Rekursiv transformering”. Dette er eksempler på vores mere "
"afslappede politik angående nye funktioner i stabile mikroudgivelser."
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
msgid ""
"First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
"new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
......@@ -247,11 +285,11 @@ msgstr ""
"Første udgave af 2.10-serien som introducerer overgangen til en ny "
"billedbehandlingsmotor, GEGL. De vigtigste ændringer er:"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
msgstr "Farvebehandling ved høj bitdybde (16/32 bit pr. farvekanal)"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
msgid ""
"Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
"color-managed"
......@@ -259,36 +297,36 @@ msgstr ""
"Farvestyring er nu en kernefunktion; de fleste kontroller og "
"forhåndsvisningsområder er farvestyrede"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
msgid ""
"On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
msgstr ""
"Forhåndsvisning af effekter direkte på lærredet med opsplittet visning af "
"pixels før og efter behandling"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
msgid ""
"Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
msgstr "Flertrådet og hardware-accelereret gengivelse, behandling og maling"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
msgstr ""
"De fleste værktøjer er forbedrede, og der er adskillige ny "
"transformeringsværktøjer"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
msgid ""
"Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
msgstr ""
"Forbedret understøttelse af mange billedformater, i særdeleshed bedre import "
"af PSD"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
msgstr "Nye billedformater: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT …"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
msgid ""
"Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
"MyPaint brushes…"
......@@ -296,25 +334,25 @@ msgstr ""
"Forbedret digital maling: rotation og vending af lærredet, symmetrimaling, "
"MyPaint-pensler …"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
msgstr "Visning og redigering af metadata for Exif, XMP, IPTC og DICOM"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
msgstr ""
"Grundlæggende HiDPI-understøttelse: automatisk eller brugervalgt "
"ikonstørrelse"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
msgstr "Nye temaer til GIMP: lys, grå, mørk og system"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
msgid "And much, much more…"
msgstr "Og meget, meget mere …"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-"
"released/"
......@@ -322,7 +360,7 @@ msgstr ""
"Mere information kan findes på https://www.gimp.org/news/2018/04/27/"
"gimp-2-10-0-released/"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
msgid ""
"In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
"still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
......@@ -332,7 +370,7 @@ msgstr ""
"GIMP 2.10.0, men der er nyt fokus på hastighed og optimering for at kunne "
"levere en mere flydende maleoplevelse. Større ændringer er:"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
msgid ""
"Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
"painting code."
......@@ -340,11 +378,11 @@ msgstr ""
"Større kerneoptimeringer af maling og visning, inklusive paralleliseret "
"malekode."
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
msgstr "Symmetrier bevares nu i XCF-filer (gemt som billedparasitter)."
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
msgid ""
"\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
"usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
......@@ -355,7 +393,7 @@ msgstr ""
 
# GimpToolGyroscope optræder kun her
# Der er tale om drejning omkring de tre akser: https://en.wikipedia.org/wiki/Yaw_(rotation)
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
msgid ""
"New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
"Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
......@@ -365,7 +403,7 @@ msgstr ""
"panoramaprojektionsfilteret. Kontrollen giver interaktion direkte på "
"lærredet for 3D-rotation (drejning omkring alle tre akser)"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
msgid ""
"Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
"trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
......@@ -376,7 +414,7 @@ msgstr ""
"når der modtages signaler, men også ved advarsler og kritiske fejl når "
"fejlfindingsnøglen “fatal-warnings” er angivet."
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-"
"rc2-released/"
......@@ -384,7 +422,7 @@ msgstr ""
"Mere information kan findes på https://www.gimp.org/news/2018/04/17/"
"gimp-2-10-0-rc2-released/"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
msgid ""
"GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
......@@ -394,13 +432,13 @@ msgstr ""
"stabilitet før den endelige udgave af GIMP 2.10.0. Ud over de mange "
"fejlrettelser er de mest bemærkelsesværdige forbedringer:"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
"Nyt instrumentpanel, som kan dokkes, til overvågning af GIMPS "
"ressourceforbrug"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
......@@ -408,34 +446,34 @@ msgstr ""
"Ny fejlfindingsdialog til at frembringe stakspor og anden fejlfindingsdata, "
"som opmuntrer til at rapportere fejl"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Billeder, der ikke er gemt, kan genskabes efter et nedbrud"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Lagmasker på laggrupper"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr ""
"Understøttelse af JPEG 2000 er forbedret for høj bitdybde og forskellige "
"farverum"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Skærmbilleder og farvevælgeren er forbedrede på forskellige platforme"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Standardindstillinger for metadata er nu tilgængelig"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Finpudsning af den grafiske brugergrænseflade"
 
# Har tilladt mig at ændre linket
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-"
"rc1-released/"
......@@ -443,7 +481,7 @@ msgstr ""
"Mere information kan findes på https://www.gimp.org/news/2018/03/26/"
"gimp-2-10-0-rc1-released/"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
msgid ""
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
......@@ -451,52 +489,52 @@ msgstr ""
"GIMP 2.9.8 introducerer redigering af farveovergang direkte på lærredet og "
"forskellige forbedringer, mens fokus er på fejlrettelse og stabilitet."
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Redigering af farveovergange på lærredet"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Meddelelse når et billede er over-/undereksponeret"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Bedre og hurtigere farvestyring"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr "Understøttelse af farvevælger og skærmbilleder i Wayland i KDE Plasma"
 
# Indsætter det kopierede på de samme koordinater i det nye billede som i det gamle
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Indsæt på samme placering"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Mange forbedringer af brugervenligheden"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Brugermanualen kan vises på brugerens foretrukne sprog"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:68
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Forbedring af waveletnedbrydningsfilteret"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:69
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Forbedret kompatibilitet med Photoshops .psd-filer"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:70
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Ny understøttelse af skrivebeskyttede PDF-filer"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:71
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Ny understøttelse af HGT-formatet (Digital Elevation Model data)"
 
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:72
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
......@@ -2980,7 +3018,7 @@ msgstr ""
"%s"
 
#: ../app/actions/data-commands.c:114 ../app/actions/tool-options-commands.c:74
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:121 ../app/core/gimpimage.c:1991
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:121 ../app/core/gimpimage.c:2002
#: ../app/core/gimppalette.c:461 ../app/core/gimppalette-import.c:214
#: ../app/core/gimppalette-load.c:194
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:778 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:89
......@@ -5058,16 +5096,15 @@ msgctxt "filters-action"
msgid "_Levels..."
msgstr "_Niveauer …"
 
# Genvejstasten bør efterses
#: ../app/actions/filters-actions.c:417
msgctxt "filters-action"
msgid "_Little Planet..."
msgstr "_Lille planet …"
msgstr "Lill_e planet …"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:422
msgctxt "filters-action"
msgid "_Long Shadow..."
msgstr "Lang sk_ygge …"
msgstr "L_ang skygge …"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:427
msgctxt "filters-action"
......@@ -10835,8 +10872,8 @@ msgid ""
"previews are more expensive than ordinary layer previews."
msgstr ""
"Angiver om GIMP skal oprette forhåndsvisninger for laggrupper. "
"Forhåndsvisninger af laggrupper er tungere end almindelige "
"forhåndsvisninger af lag."
"Forhåndsvisninger af laggrupper er tungere end almindelige forhåndsvisninger "
"af lag."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:317
msgid ""
......@@ -12952,8 +12989,8 @@ msgid "Tool Preset"
msgstr "Forudindstilling af værktøj"
 
# %s er filnavnet
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:348 ../app/core/gimpdatafactory.c:382
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:697 ../app/core/gimpdatafactory.c:728
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:350 ../app/core/gimpdatafactory.c:384
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:718 ../app/core/gimpdatafactory.c:749
#, c-format
msgid ""
"Failed to save data:\n"
......@@ -12964,22 +13001,22 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:412 ../app/core/gimpdatafactory.c:415
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:423 ../app/core/gimpdatafactory.c:426
#: ../app/core/gimpitem.c:542 ../app/core/gimpitem.c:545
msgid "copy"
msgstr "kopi"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:424 ../app/core/gimpitem.c:553
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:435 ../app/core/gimpitem.c:553
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "%s-kopi"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:573 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:586 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
#: ../app/widgets/gimpfontfactoryview.c:97
msgid "Loading fonts (this may take a while...)"
msgstr "Indlæser skrifttyper (dette kan tage et stykke tid …)"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:892
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:908
#, c-format
msgid ""
"You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
......@@ -12990,7 +13027,7 @@ msgstr ""
"Opret venligst mappen eller ret din konfiguration i indstillingsdialogens "
"afsnit \"Mapper\"."
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:911
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:927
#, c-format
msgid ""
"You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
......@@ -13001,7 +13038,7 @@ msgstr ""
"datasøgesti. Du redigerede sikkert gimprc-filen manuelt. Ret venligst dette "
"i indstillingsdialogens afsnit \"Mapper\"."
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:921
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:937
#, c-format
msgid "You don't have any writable data folder configured."
msgstr "Du har ikke en skrivbar datamappe konfigureret."
......@@ -13071,7 +13108,7 @@ msgid "Render Stroke"
msgstr "Gengiv optegning"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:125
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:137 ../app/tools/gimpgradienttool.c:1032
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:137 ../app/tools/gimpgradienttool.c:1034
msgctxt "undo-type"
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"
......@@ -13301,64 +13338,64 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Transform Layer Group"
msgstr "Transformer laggruppe"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:650 ../app/widgets/gimpsymmetryeditor.c:175
#: ../app/core/gimpimage.c:661 ../app/widgets/gimpsymmetryeditor.c:175
msgid "Symmetry"
msgstr "Symmetri"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2218
#: ../app/core/gimpimage.c:2229
msgid " (exported)"
msgstr " (eksporteret)"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2222
#: ../app/core/gimpimage.c:2233
msgid " (overwritten)"
msgstr " (overskrevet)"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2231
#: ../app/core/gimpimage.c:2242
msgid " (imported)"
msgstr " (importeret)"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2405 ../app/core/gimpimage.c:2419
#: ../app/core/gimpimage.c:2462
#: ../app/core/gimpimage.c:2416 ../app/core/gimpimage.c:2430
#: ../app/core/gimpimage.c:2473
#, c-format
msgid "Layer mode '%s' was added in %s"
msgstr "Lagtilstanden “%s” blev tilføjet i %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2477
#: ../app/core/gimpimage.c:2488
#, c-format
msgid "Layer groups were added in %s"
msgstr "Laggrupper blev tilføjet i %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2484
#: ../app/core/gimpimage.c:2495
#, c-format
msgid "Masks on layer groups were added in %s"
msgstr "Masker på laggrupper blev tilføjet i %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2500
#: ../app/core/gimpimage.c:2511
#, c-format
msgid "High bit-depth images were added in %s"
msgstr "Billeder med høj bitdybde blev tilføjet i %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2512
#: ../app/core/gimpimage.c:2523
#, c-format
msgid "Internal zlib compression was added in %s"
msgstr "Intern zlib-komprimering blev tilføjet i %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2529
#: ../app/core/gimpimage.c:2540
#, c-format
msgid "Support for image files larger than 4GB was added in %s"
msgstr "Understøttelse af billedfiler større end 4 GB blev tilføjet i %s"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2623
#: ../app/core/gimpimage.c:2634
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Resolution"
msgstr "Skift billedopløsning"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:2675
#: ../app/core/gimpimage.c:2686
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Skift billedenhed"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:3562
#: ../app/core/gimpimage.c:3588
#, c-format
msgid ""
"'gimp-comment' parasite validation failed: comment contains invalid UTF-8"
......@@ -13366,49 +13403,49 @@ msgstr ""
"Validering af \"gimp-comment\"-parasit mislykkedes: Kommentar indeholder "
"ugyldig UTF-8"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:3614
#: ../app/core/gimpimage.c:3640
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Vedhæft parasit til billede"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:3655
#: ../app/core/gimpimage.c:3681
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Fjern parasit fra billede"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4382
#: ../app/core/gimpimage.c:4408
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer"
msgstr "Tilføj lag"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4424 ../app/core/gimpimage.c:4455
#: ../app/core/gimpimage.c:4450 ../app/core/gimpimage.c:4481
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Layer"
msgstr "Fjern lag"
 
#: ../app/core/gimpimage.c:4449
#: ../app/core/gimpimage.c:4475
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Floating Selection"
msgstr "Fjern flydende markering"
 
# til undo-info
#: ../app/core/gimpimage.c:4616
#: ../app/core/gimpimage.c:4642
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Channel"
msgstr "Tilføj kanal"
 
# til undo-info
#: ../app/core/gimpimage.c:4644 ../app/core/gimpimage.c:4668
#: ../app/core/gimpimage.c:4670 ../app/core/gimpimage.c:4694
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Channel"
msgstr "Fjern kanal"