Commit e8816ba7 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 4b18b1ac
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-19 16:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-19 16:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-07 11:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-07 11:39+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1258,38 +1258,73 @@ msgstr "Połączenie z „org.freedesktop.FileManager1” się nie powiodło: "
msgid "Calling ShowItems failed: "
msgstr "Wywołanie „ShowItems” się nie powiodło: "
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:253
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:269
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "„%s” nie jest profilem kolorów ICC"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:299
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:315
msgid "Data does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "Dane nie są profilem kolorów ICC"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:356
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:372
msgid "Could not save color profile to memory"
msgstr "Nie można zapisać profilu kolorów w pamięci"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:574
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:590
msgid "(unnamed profile)"
msgstr "(profil bez nazwy)"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:616
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:632
#, c-format
msgid "Model: %s"
msgstr "Model: %s"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:625
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:641
#, c-format
msgid "Manufacturer: %s"
msgstr "Producent: %s"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:634
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:650
#, c-format
msgid "Copyright: %s"
msgstr "Prawa autorskie: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:24
msgctxt "color-management-mode"
msgid "No color management"
msgstr "Bez zarządzania kolorami"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:25
msgctxt "color-management-mode"
msgid "Color managed display"
msgstr "Z zarządzaniem kolorami"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:26
msgctxt "color-management-mode"
msgid "Print simulation"
msgstr "Symulacja drukowania"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:57
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Perceptual"
msgstr "Percepcyjny"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:58
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Relative colorimetric"
msgstr "Względny kolorymetryczny"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:59
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Saturation"
msgstr "Nasycenie"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:60
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Bezwzględny kolorymetryczny"
#. *
#. * SECTION: gimpcolorconfig
#. * @title: GimpColorConfig
......@@ -1297,15 +1332,15 @@ msgstr "Prawa autorskie: %s"
#. *
#. * Color management settings.
#. *
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "How images are displayed on screen."
msgstr "Jak obrazy są wyświetlane na ekranie."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:57
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:55
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Profil kolorów dla monitora (podstawowego)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:60
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:58
msgid ""
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
......@@ -1315,7 +1350,7 @@ msgstr ""
"menedżera okien. Skonfigurowany profil monitora jest używany w przypadku "
"niepowodzenia."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:65
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:63
msgid ""
"The preferred RGB working space color profile. It will be offered next to "
"the built-in RGB profile when a color profile can be chosen."
......@@ -1323,7 +1358,7 @@ msgstr ""
"Preferowany profil kolorów przestrzeni roboczej RGB. Będzie on dostępny obok "
"wbudowanego profilu RGB podczas wyboru profilu kolorów."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:69
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:67
msgid ""
"The preferred grayscale working space color profile. It will be offered next "
"to the built-in grayscale profile when a color profile can be chosen."
......@@ -1332,11 +1367,11 @@ msgstr ""
"dostępny obok wbudowanego profilu odcieni szarości podczas wyboru profilu "
"kolorów."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:73
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:71
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Profil kolorów CMYK, używany do konwersji między RGB a CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:76
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:74
msgid ""
"The color profile to use for soft proofing from your image's color space to "
"some other color space, including soft proofing to a printer or other output "
......@@ -1346,7 +1381,7 @@ msgstr ""
"innej przestrzeni, w tym soft proofingu do drukarki lub innego profilu "
"urządzenia wyjściowego. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:81
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:79
msgid ""
"How colors are converted from your image's color space to your display "
"device. Relative colorimetric is usually the best choice. Unless you use a "
......@@ -1358,14 +1393,21 @@ msgstr ""
"profil monitora LUT (większość profili monitorów są macierzami), to wybranie "
"sposobu percepcyjnego tak naprawdę daje względny kolorymetryczny."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:88
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:86
msgid ""
"Do use black point compensation (unless you know you have a reason not to). "
"Do use black point compensation (unless you know you have a reason not to)."
msgstr ""
"Zalecamy używać kompensacji czarnego punktu (chyba że istnieje powód, aby go "
"nie używać). "
"nie używać)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:90
msgid ""
"When disabled, image display might be of better quality at the cost of speed."
msgstr ""
"Wyłączenie może zwiększyć jakość wyświetlania obrazu kosztem prędkości "
"działania."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:92
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:94
msgid ""
"How colors are converted from your image's color space to the output "
"simulation device (usually your monitor). Try them all and choose what looks "
......@@ -1375,14 +1417,20 @@ msgstr ""
"(zwykle to monitor). Proszę wypróbować wszystkie i wybrać, co wygląda "
"najlepiej. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:97
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:99
msgid ""
"Try with and without black point compensation and choose what looks best. "
msgstr ""
"Proszę wypróbować z i bez kompensacji czarnego punktu i wybrać, co wygląda "
"najlepiej. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:101
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:103
msgid ""
"When disabled, simulation might be of better quality at the cost of speed."
msgstr ""
"Wyłączenie może zwiększyć jakość symulacji kosztem prędkości działania."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:107
msgid ""
"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
"represented in the target color space."
......@@ -1390,115 +1438,88 @@ msgstr ""
"Kiedy jest włączone, to symulacja druku będzie oznaczała kolory, które nie "
"mogą być przedstawione w docelowej przestrzeni kolorów."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:105
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:111
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr "Kolor używany do oznaczania kolorów, które są poza skalą."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:177
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:199
msgid "Mode of operation"
msgstr "Tryb działania"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:185
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:207
msgid "Preferred RGB profile"
msgstr "Preferowany profil RGB"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:192
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:214
msgid "Preferred grayscale profile"
msgstr "Preferowany profil odcieni szarości"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:199
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:221
msgid "CMYK profile"
msgstr "Profil CMYK"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:206
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:228
msgid "Monitor profile"
msgstr "Profil monitora"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:213
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:235
msgid "Use the system monitor profile"
msgstr "Systemowy profil monitora"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:220
msgid "Print simulation profile"
msgstr "Profil symulacji wydruku"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:243
msgid "Simulation profile for softproofing"
msgstr "Profil symulacji dla softproofingu"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:227
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:250
msgid "Display rendering intent"
msgstr "Sposób odwzorowania barw ekranu"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:235
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:258
msgid "Use black point compensation for the display"
msgstr "Kompensacja czarnego punktu dla ekranu"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:242
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:265
msgid "Optimize display color transformations"
msgstr "Optymalizacja przekształceń kolorów ekranu"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:272
msgid "Softproof rendering intent"
msgstr "Sposób odwzorowania barw wydruku"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:250
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:280
msgid "Use black point compensation for softproofing"
msgstr "Kompensacja czarnego punktu dla softproofingu"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:257
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:287
msgid "Optimize simulation color transformations"
msgstr "Optymalizacja przekształceń kolorów symulacji"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:294
msgid "Mark out of gamut colors"
msgstr "Wyróżnienie kolorów spoza skali"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:264
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:301
msgid "Out of gamut warning color"
msgstr "Kolor ostrzeżenia kolorów spoza skali"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:464
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:598
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:656
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:818
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:495
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:639
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:694
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:859
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for GRAY color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów szarości."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:526
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:680
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:732
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:900
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for CMYK color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgctxt "color-management-mode"
msgid "No color management"
msgstr "Bez zarządzania kolorami"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
msgctxt "color-management-mode"
msgid "Color managed display"
msgstr "Z zarządzaniem kolorami"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
msgctxt "color-management-mode"
msgid "Print simulation"
msgstr "Symulacja drukowania"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Perceptual"
msgstr "Percepcyjny"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Relative colorimetric"
msgstr "Względny kolorymetryczny"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Saturation"
msgstr "Nasycenie"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:60
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Bezwzględny kolorymetryczny"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:113
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
......@@ -1671,7 +1692,7 @@ msgstr "Producent: "
msgid "Copyright: "
msgstr "Prawa autorskie: "
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:109
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:111
msgid "Scales"
msgstr "Skale"
......@@ -1764,40 +1785,40 @@ msgstr "Widoczny"
msgid "_Stroke"
msgstr "Ry_suj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:124
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:127
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Odstępy międzyz_nakowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:125
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:128
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Odstępy między_wierszowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:141
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:144
msgid "Re_size"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:142 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:277
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:145 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:280
msgid "_Scale"
msgstr "Prze_skaluj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:249
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:252
msgid "Cr_op"
msgstr "K_adruj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:257
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:260
msgid "_Select"
msgstr "_Zaznacz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:260 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:272
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:283
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:263 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:275
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:286
msgid "_Transform"
msgstr "_Przekształć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:276
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:279
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:279
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:282
msgid "_Shear"
msgstr "_Zetnij"
......@@ -1867,11 +1888,11 @@ msgstr ""
msgid "_Preview"
msgstr "_Podgląd"
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:103
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
msgid "Check Size"
msgstr "Rozmiar szachownicy"
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:110
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:133
msgid "Check Style"
msgstr "Wygląd szachownicy"
......@@ -2034,76 +2055,76 @@ msgctxt "zoom-type"
msgid "Zoom out"
msgstr "Zmniejszenie"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:84
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:82
msgid "CMYK color selector (using color profile)"
msgstr "Wybór koloru z przestrzeni CMYK (używając profilu kolorów)"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:118
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:116
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
#. Cyan
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:140
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:138
msgid "_C"
msgstr "_C"
#. Magenta
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:142
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:140
msgid "_M"
msgstr "_M"
#. Yellow
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:144
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:142
msgid "_Y"
msgstr "_Y"
#. Key (Black)
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:146
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:144
msgid "_K"
msgstr "_K"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:150
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:148
msgid "Cyan"
msgstr "Niebieskozielony"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:151
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:149
msgid "Magenta"
msgstr "Purpurowy"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:152
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:150
msgid "Yellow"
msgstr "Żółty"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:153
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:151
msgid "Black"
msgstr "Czarny"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:374
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:380
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profil: (brak)"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:386
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:392
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profil: %s"
#: ../modules/color-selector-water.c:82
#: ../modules/color-selector-water.c:96
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Wybór koloru oparty na akwareli"
#: ../modules/color-selector-water.c:113
#: ../modules/color-selector-water.c:130
msgid "Watercolor"
msgstr "Akwarela"
#: ../modules/color-selector-water.c:183
#: ../modules/color-selector-water.c:200
msgid "Pressure"
msgstr "Nacisk"
#: ../modules/color-selector-wheel.c:70
#: ../modules/color-selector-wheel.c:72
msgid "HSV color wheel"
msgstr "Kółko koloru HSV"
#: ../modules/color-selector-wheel.c:102
#: ../modules/color-selector-wheel.c:104
msgid "Wheel"
msgstr "Kółko"
......@@ -2498,15 +2519,15 @@ msgstr "Kontrast"
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "_Cykle kontrastu:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:102
#: ../modules/display-filter-lcms.c:92
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Filtr zarządzania kolorami, używający profili kolorów ICC"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:134
#: ../modules/display-filter-lcms.c:124
msgid "Color Management"
msgstr "Zarządzanie kolorami"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:184
#: ../modules/display-filter-lcms.c:173
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
......@@ -2514,58 +2535,58 @@ msgstr ""
"Ten filtr pobiera konfigurację z sekcji Zarządzanie kolorami okna "
"Preferencji."
#: ../modules/display-filter-lcms.c:198
#: ../modules/display-filter-lcms.c:187
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Tryb działania:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:205
#: ../modules/display-filter-lcms.c:194
msgid "Image profile:"
msgstr "Profil obrazu:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:213
#: ../modules/display-filter-lcms.c:202
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Profil monitora:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:221
#: ../modules/display-filter-lcms.c:210
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Profil symulacji wydruku:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:390
#: ../modules/display-filter-lcms.c:364
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../modules/display-filter-proof.c:93
#: ../modules/display-filter-proof.c:91
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr "Filtr korygujący kolory używając profilu ICC"
#: ../modules/display-filter-proof.c:131
#: ../modules/display-filter-proof.c:129
msgid "Intent"
msgstr "Pożądany efekt"
#: ../modules/display-filter-proof.c:139
#: ../modules/display-filter-proof.c:137
msgid "Black point compensation"
msgstr "Kompensacja czarnego punktu"
#: ../modules/display-filter-proof.c:146
#: ../modules/display-filter-proof.c:144
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
#: ../modules/display-filter-proof.c:151
#: ../modules/display-filter-proof.c:149
msgid "Color Proof"
msgstr "Korekcja kolorów"
#: ../modules/display-filter-proof.c:304
#: ../modules/display-filter-proof.c:292
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr "Wybór profilu kolorów ICC"
#: ../modules/display-filter-proof.c:326
#: ../modules/display-filter-proof.c:314
msgid "_Profile:"
msgstr "_Profil:"
#: ../modules/display-filter-proof.c:332
#: ../modules/display-filter-proof.c:320
msgid "_Intent:"
msgstr "Pożądany _efekt:"
#: ../modules/display-filter-proof.c:337
#: ../modules/display-filter-proof.c:325
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "Kompensacja _czarnego punktu"
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-29 14:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-29 14:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-07 11:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-07 11:39+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -2165,23 +2165,28 @@ msgstr "Zapisanie jako _RGB565 (16-bitowy)"
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Krycie:"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:175
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:176
msgid "gzip archive"
msgstr "Archiwum gzip"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:194
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:195
msgid "bzip archive"
msgstr "Archiwum bzip"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:213
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:214
msgid "xz archive"
msgstr "Archiwum xz"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:420
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:421
msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
msgstr "Brak sensownego rozszerzenia pliku, zapis jako skompresowany plik XCF."
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:476
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:444
#, c-format
msgid "Compressing '%s'"
msgstr "Kompresowanie „%s”"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:481
msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
msgstr "Brak sensownego rozszerzenia, próba odgadnięcia formatu pliku."
......@@ -4716,45 +4721,45 @@ msgstr "Każdy kawałek ma proste krawędzie"
msgid "Each piece has curved sides"
msgstr "Każdy kawałek ma zaokrąglone krawędzie"
#: ../plug-ins/common/mail.c:142
#: ../plug-ins/common/mail.c:156
msgid "Send the image by email"
msgstr "Wysyła obraz przez e-mail"
#: ../plug-ins/common/mail.c:152
#: ../plug-ins/common/mail.c:166
msgid "Send by E_mail..."
msgstr "Wyślij przez e-_mail…"
#: ../plug-ins/common/mail.c:477
#: ../plug-ins/common/mail.c:496
msgid "Send by Email"
msgstr "Wysłanie przez e-mail"
#: ../plug-ins/common/mail.c:482
#: ../plug-ins/common/mail.c:501
msgid "_Send"
msgstr "_Nadawca"
#: ../plug-ins/common/mail.c:514
#: ../plug-ins/common/mail.c:533
msgid "_Filename:"
msgstr "_Nazwa pliku:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:528
#: ../plug-ins/common/mail.c:547
msgctxt "email-address"
msgid "_To:"
msgstr "_Do:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:542
#: ../plug-ins/common/mail.c:561
msgctxt "email-address"
msgid "_From:"
msgstr "O_d:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:554
#: ../plug-ins/common/mail.c:573
msgid "S_ubject:"
msgstr "_Temat:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:619
#: ../plug-ins/common/mail.c:638
msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
msgstr "błędne rozszerzenie pliku lub jego brak"
#: ../plug-ins/common/mail.c:803
#: ../plug-ins/common/mail.c:822
#, c-format
msgid "Could not start sendmail (%s)"
msgstr "Nie można uruchomić programu sendmail (%s)"
......@@ -10881,65 +10886,65 @@ msgstr "Tworzy obraz z obszaru ekranu"
msgid "_Screenshot..."
msgstr "_Zrzut ekranu…"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:390
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-x11.c:439
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:408
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-x11.c:424
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:399
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:417
msgid "S_nap"
msgstr "_Przechwyć"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:429
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:447
msgid "After the delay, the screenshot is taken."
msgstr "Po podanym czasie zostanie wykonany zrzut ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:431
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:449
msgid ""
"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr ""
"Po podanym czasie należy przesunąć mysz, aby wybrać obszar dla zrzutu ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:435
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:453
msgid "Click in a window to snap it after delay."
msgstr "Należy kliknąć okno do przechwycenia po podanym czasie."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:438
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:456
msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
msgstr "Po podanym czasie należy kliknąć okno do przechwycenia."