Commit e86f52aa authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Dutch translation updated by Branko Collin.

2003-07-24  Vincent van Adrighem  <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>

	* nl.po: Dutch translation updated by Branko Collin.
parent db9ffb84
2003-07-24 Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>
* nl.po: Dutch translation updated by Branko Collin.
2003-07-22 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -2,41 +2,40 @@
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Gert Dewit <Gert.Dewit@sos.be>, 2000
# Branko Collin <collin@xs4all.nl>, 2001
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.2.3\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-26 22:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-30 04:00+01:00\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-24 09:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-24 02:13+0100\n"
"Last-Translator: Branko Collin <collin@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:321
#, fuzzy
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:132
msgid "Brush Selection"
msgstr "Selectie van de eenheden"
msgstr "Penseelselectie"
#: libgimp/gimpexport.c:183 libgimp/gimpexport.c:219
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "ondersteunt geen lagen"
msgstr "%s ondersteunt geen lagen"
#: libgimp/gimpexport.c:184 libgimp/gimpexport.c:193 libgimp/gimpexport.c:202
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Zichtbare lagen samenvoegen"
#: libgimp/gimpexport.c:192
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "ondersteunt geen laagverspringen, -grootte of -ondoorzichtigheid"
msgstr "%s ondersteunt geen laagverspringen, -grootte of -ondoorzichtigheid"
#: libgimp/gimpexport.c:201 libgimp/gimpexport.c:210
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "ondersteunt enkel lagen als animatieframes"
msgstr "%s ondersteunt enkel lagen als animatieframes"
#: libgimp/gimpexport.c:202 libgimp/gimpexport.c:211
msgid "Save as Animation"
......@@ -47,23 +46,23 @@ msgid "Flatten Image"
msgstr "Afbeelding pletten"
#: libgimp/gimpexport.c:228
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "ondersteunt geen transparantie"
msgstr "%s ondersteunt geen transparantie"
#: libgimp/gimpexport.c:237
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:238 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:275
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Converteren naar RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:246
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
msgstr "%s ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:247 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:287
msgid "Convert to Grayscale"
......@@ -72,35 +71,33 @@ msgstr "Converteren naar grijswaarden"
#: libgimp/gimpexport.c:255
#, fuzzy, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "ondersteunt enkel geïndexeerde afbeeldingen"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:256 libgimp/gimpexport.c:275 libgimp/gimpexport.c:285
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Converteer naar Geïndexeerd met standaard instellingen\n"
"(Doe het met de hand om het resultaat fijn te regelen)"
msgstr "(Doe het met de hand om het resultaat fijn te regelen)"
#: libgimp/gimpexport.c:265
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "ondersteunt enkel RGB en Grijswaarden"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB en Grijswaarden"
#: libgimp/gimpexport.c:274
#, fuzzy, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "ondersteunt enkel RGB en Geïndexeerd"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:284
#, fuzzy, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "ondersteunt enkel Grijswaarden en Geïndexeerd"
msgstr "%s ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:295
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "heeft een Alpha-kanaal nodig"
msgstr "%s heeft een Alpha-kanaal nodig"
#: libgimp/gimpexport.c:296
msgid "Add Alpha Channel"
......@@ -141,52 +138,48 @@ msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Uw afbeelding moet geëxporteerd worden, voordat zij bewaard kan worden, om "
"de volgende redenen:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:541
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "De exportconversie zal uw orginele afbeelding niet wijzigen."
#: libgimp/gimpexport.c:610
#, fuzzy, c-format
#: libgimp/gimpexport.c:611
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"U staat op het punt %s op te slaan als %s.\n"
"U staat op het punt een laagmasker op te slaan als %s.\n"
"Hiermee slaat u niet de zichtbare lagen op."
#: libgimp/gimpexport.c:615
#, fuzzy, c-format
#: libgimp/gimpexport.c:617
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"U staat op het punt %s op te slaan als %s.\n"
"U staat op het punt een kanaal (opgeslagen selectie) op te slaan als %s.\n"
"Hiermee slaat u niet de zichtbare lagen op."
#: libgimp/gimpfontmenu.c:80
#, fuzzy
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
msgid "Font Selection"
msgstr "Selectie van de eenheden"
msgstr "Fontselectie"
#: libgimp/gimpgradientmenu.c:172
#, fuzzy
#: libgimp/gimpgradientmenu.c:102
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Selectie van de eenheden"
msgstr "Verloopselectie"
#: libgimp/gimpmenu.c:176 libgimp/gimpmenu.c:296 libgimp/gimpmenu.c:411
#: libgimp/gimpmenu.c:593
#: libgimp/gimpmenu.c:104 libgimp/gimpmenu.c:184 libgimp/gimpmenu.c:259
#: libgimp/gimpmenu.c:354
msgid "None"
msgstr ""
msgstr "Geen"
#: libgimp/gimpmiscui.c:50
msgid "Preview"
msgstr ""
msgstr "Vooruitblik"
#: libgimp/gimpmiscui.c:529
#: libgimp/gimpmiscui.c:537
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
......@@ -194,171 +187,174 @@ msgid ""
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
"Geen %s in gimprc:\n"
"U moet een ingang als\n"
"(%s \"%s\") aan uw\n"
"bestand %s toevoegen."
#: libgimp/gimppatternmenu.c:321
#, fuzzy
#: libgimp/gimppatternmenu.c:115
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Selectie van de eenheden"
msgstr "Patroonselectie"
#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "percent"
msgstr "percent"
#: libgimpbase/gimputils.c:118
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "Bytes"
msgstr "%d Bytes"
#: libgimpbase/gimputils.c:122
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr ""
msgstr "%.2f kB"
#: libgimpbase/gimputils.c:126
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr ""
msgstr "%.1f kB"
#: libgimpbase/gimputils.c:130
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr ""
msgstr "%d kB"
#: libgimpbase/gimputils.c:135
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr ""
msgstr "%.2f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:140
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr ""
msgstr "%.1f MB"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:174
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "module '%s' wordt geladen\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:189 libgimpmodule/gimpmodule.c:206
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:312 libgimpmodule/gimpmodule.c:339
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:432
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:190 libgimpmodule/gimpmodule.c:207
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:314 libgimpmodule/gimpmodule.c:341
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:434
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Laadfout module: '%s': \n"
"%s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:270
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:271
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "Module '%s' wordt overgeslagen\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:406
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:408
msgid "Module error"
msgstr ""
msgstr "Modulefout"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:407
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
msgid "Loaded"
msgstr ""
msgstr "Geladen"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:408
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:410
msgid "Load failed"
msgstr ""
msgstr "Laden mislukte"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:411
msgid "Not loaded"
msgstr ""
msgstr "Niet geladen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:84
#, fuzzy
msgid "/Foreground Color"
msgstr "/Voorgrondkleur gebruiken"
msgstr "/Voorgrondkleur"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:86
#, fuzzy
msgid "/Background Color"
msgstr "/Achtergrondkleur gebruiken"
msgstr "/Achtergrondkleur"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:89
msgid "/Black"
msgstr ""
msgstr "/Zwart"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:91
msgid "/White"
msgstr ""
msgstr "/Wit"
# 'Schaalt'? 'Schubben'?
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
msgid "Scales"
msgstr ""
msgstr "Weegschalen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_H"
msgstr ""
msgstr "_H"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_S"
msgstr ""
msgstr "_S"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_V"
msgstr ""
msgstr "_V"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_R"
msgstr ""
msgstr "_R"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_G"
msgstr ""
msgstr "_G"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_B"
msgstr ""
msgstr "_B"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
msgid "_A"
msgstr ""
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Hue"
msgstr ""
msgstr "Kleurtoon"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Saturation"
msgstr ""
msgstr "Verzadiging"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Value"
msgstr ""
msgstr "Waarde"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Red"
msgstr ""
msgstr "Rood"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Green"
msgstr ""
msgstr "Groen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Blue"
msgstr ""
msgstr "Blauw"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:364
msgid "Alpha"
msgstr ""
msgstr "Alfa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr ""
msgstr "Hexadecimale kleurnotatie zoals gebruikt in HTML"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:268
msgid "He_x Triplet:"
msgstr ""
msgstr "He_xtriple:"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "Selecteer bestand"
msgstr "Selecteer map"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:366
msgid "Select File"
......@@ -373,81 +369,80 @@ msgid "MegaBytes"
msgstr "Megabytes"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:189
#, fuzzy
msgid "GigaBytes"
msgstr "Megabytes"
msgstr "Gigabytes"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klik op de druppelaar en vervolgens een kleur op het scherm om die kleur te "
"selecteren."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:101
#, fuzzy
msgid "Anchor"
msgstr "duim"
msgstr "Verankeren"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:102
#, fuzzy
msgid "_Duplicate"
msgstr "pica"
msgstr "_Dupliceren"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:103
msgid "_Edit"
msgstr ""
msgstr "_Bewerken"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:104
msgid "Linked"
msgstr ""
msgstr "Gekoppeld"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:105
msgid "Paste as New"
msgstr ""
msgstr "Plakken als Nieuw"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:106
msgid "Paste Into"
msgstr ""
msgstr "Plakken in"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:107
msgid "_Reset"
msgstr ""
msgstr "_Opnieuw instellen"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:108
msgid "Visible"
msgstr ""
msgstr "Zichtbaar"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:156
msgid "L_etter Spacing"
msgstr ""
msgstr "L_etterspatiëring"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:157
msgid "L_ine Spacing"
msgstr ""
msgstr "_Regelhoogte"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:172
msgid "_Resize"
msgstr ""
msgstr "_Herschalen"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:173 libgimpwidgets/gimpstock.c:256
msgid "_Scale"
msgstr ""
msgstr "_Schalen"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:234
msgid "Crop"
msgstr ""
msgstr "Snijden"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:252
msgid "_Transform"
msgstr ""
msgstr "_Transformeren"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:255
msgid "_Rotate"
msgstr ""
msgstr "_Draaien"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:257
msgid "_Shear"
msgstr ""
msgstr "_Hellen"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:267
msgid "More..."
......@@ -466,100 +461,141 @@ msgid "Factor"
msgstr "Factor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:943
#, fuzzy
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Gebruik deze waarde om de willekeurige nummers te genereren als de \"Tijd\"-"
"knop niet is ingedrukt. Hiermee kunt u een bepaalde \"random\" operatie "
"herhalen."
"Gebruik deze waarde als bron voor de generering van willekeurige nummers. "
"Hiermee kunt u een bepaalde \"random\" operatie herhalen."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:947
msgid "_Randomize"
msgstr ""
msgstr "_Willekeurig maken"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:958
#, fuzzy
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Gebruik de tijd om willekeurige waarden te genereren - dit garandeert een "
"aanvaardbaar resultaat"
"Gebruik een gegenereerd willekeurig nummer als bron voor de generering van "
"een volgend willekeurig nummer."
#: modules/cdisplay_colorblind.c:122
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr ""
msgstr "Simulatie beperkt kleurzicht (Brettel-Vienot-Mollon-algoritme)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:188
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr ""
msgstr "Beperkt kleurzicht"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Color Deficiency Type:"
msgstr ""
msgstr "Type beperkt kleurzicht:"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:483
msgid "None (normal vision)"
msgstr ""
msgstr "Geen (normaal zicht)"
# Is 'Protanopia' called the same in Dutch?
#: modules/cdisplay_colorblind.c:487
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr ""
msgstr "Protanopia (ongevoelig voor rood)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:491
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr ""
msgstr "Deuteranopia (ongevoelig voor groen)"
# Is 'Tritanopia' called the same in Dutch?
#: modules/cdisplay_colorblind.c:495
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr ""
msgstr "Tritanopia (ongevoelig voor blauw)"
#: modules/cdisplay_gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr ""
msgstr "Gammakleurweergavefilter"
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
msgstr ""
msgstr "Gamma"
#: modules/cdisplay_gamma.c:320
msgid "Gamma:"
msgstr ""
msgstr "Gamma:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr ""
msgstr "Hoogcontrastkleurweergavefilter"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
msgstr ""
msgstr "Contrast"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:318
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr "Contrast-cycles:"
#: modules/colorsel_cmyk.c:70
#, fuzzy
msgid "CMYK color selector"
msgstr "Waterverfachtige kleurkiezer"
#: modules/colorsel_cmyk.c:129
msgid "CMYK"
msgstr ""
#: modules/colorsel_cmyk.c:143
msgid "_C"
msgstr ""
#: modules/colorsel_cmyk.c:144
msgid "_M"
msgstr ""
#: modules/colorsel_cmyk.c:145
msgid "_Y"
msgstr ""
#: modules/colorsel_cmyk.c:146
msgid "_K"
msgstr ""
#: modules/colorsel_cmyk.c:150
#, fuzzy
msgid "Cyan"
msgstr "Annuleren"
#: modules/colorsel_cmyk.c:151
msgid "Magenta"
msgstr ""
#: modules/colorsel_cmyk.c:152
msgid "Yellow"
msgstr ""
#: modules/colorsel_cmyk.c:153
#, fuzzy
msgid "Black"
msgstr "/Zwart"
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr ""
msgstr "Painterachtige driehoekige kleurkiezer"
#: modules/colorsel_triangle.c:182
msgid "_Triangle"