Commit e4d27fc7 authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén
Browse files

Updated Swedish translation.

2003-06-17  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

         * sv.po: Updated Swedish translation.
parent a06a38f5
2003-06-17 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-06-15 Abel Cheung <maddog@linux.org.hk>
* zh_TW.po: Updated traditional Chinese translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-14 12:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-14 12:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-17 00:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-17 00:43+0200\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:290
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1396 plug-ins/gfig/gfig.c:3268
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1396 plug-ins/gfig/gfig.c:3235
#: plug-ins/imagemap/imap_about.c:38 plug-ins/print/gimp_main_window.c:360
#: plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:279
msgid "About"
......@@ -35,9 +35,8 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/common/sharpen.c:557 plug-ins/common/sinus.c:2047
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2486 plug-ins/common/tileit.c:405
#: plug-ins/common/waves.c:454 plug-ins/common/whirlpinch.c:673
#: plug-ins/flame/flame.c:947 plug-ins/gfig/gfig.c:3858
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2319 plug-ins/gflare/gflare.c:3245
#: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:501
#: plug-ins/flame/flame.c:947 plug-ins/gflare/gflare.c:2319
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3245 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:501
#: plug-ins/gimpressionist/preview.c:111 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:434
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:931 plug-ins/print/gimp_main_window.c:411
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:124 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:671
......@@ -393,7 +392,7 @@ msgstr "Fraktaler"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1590 plug-ins/bmp/bmpwrite.c:199
#: plug-ins/common/CEL.c:497 plug-ins/common/CML_explorer.c:2165
#: plug-ins/common/gbr.c:494 plug-ins/common/gif.c:944
#: plug-ins/common/gbr.c:494 plug-ins/common/gif.c:970
#: plug-ins/common/gih.c:1228 plug-ins/common/gtm.c:238
#: plug-ins/common/jpeg.c:1244 plug-ins/common/pat.c:390
#: plug-ins/common/pcx.c:583 plug-ins/common/pix.c:514
......@@ -459,7 +458,7 @@ msgstr "Klicka här för att avbryta sparningsprocessen"
#: plug-ins/common/pat.c:268 plug-ins/common/pcx.c:301
#: plug-ins/common/pix.c:333 plug-ins/common/png.c:473
#: plug-ins/common/pnm.c:407 plug-ins/common/ps.c:875
#: plug-ins/common/psd.c:1655 plug-ins/common/psp.c:1490
#: plug-ins/common/psd.c:1660 plug-ins/common/psp.c:1490
#: plug-ins/common/sunras.c:385 plug-ins/common/tga.c:425
#: plug-ins/common/tiff.c:437 plug-ins/common/xbm.c:735
#: plug-ins/common/xwd.c:379 plug-ins/faxg3/faxg3.c:212
......@@ -498,7 +497,7 @@ msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Mönster/Fractal Explorer..."
msgid "Rendering Fractal..."
msgstr "Renderar fraktal..."
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:731 plug-ins/gfig/gfig.c:4892
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:731 plug-ins/gfig/gfig.c:4844
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3107
#, c-format
msgid ""
......@@ -1181,7 +1180,7 @@ msgstr "Felaktig färgkarta"
#: plug-ins/common/jpeg.c:737 plug-ins/common/pat.c:272
#: plug-ins/common/pcx.c:305 plug-ins/common/pix.c:338
#: plug-ins/common/png.c:479 plug-ins/common/pnm.c:411
#: plug-ins/common/ps.c:881 plug-ins/common/psd.c:1659
#: plug-ins/common/ps.c:881 plug-ins/common/psd.c:1664
#: plug-ins/common/sunras.c:436 plug-ins/common/tga.c:429
#: plug-ins/common/tiff.c:441 plug-ins/common/xbm.c:739
#: plug-ins/common/xpm.c:334 plug-ins/common/xwd.c:428
......@@ -1219,13 +1218,13 @@ msgstr ""
#: plug-ins/common/jpeg.c:892 plug-ins/common/pat.c:343
#: plug-ins/common/pcx.c:329 plug-ins/common/pcx.c:335
#: plug-ins/common/pix.c:373 plug-ins/common/png.c:603
#: plug-ins/common/pnm.c:490 plug-ins/common/psd.c:2000
#: plug-ins/common/pnm.c:490 plug-ins/common/psd.c:2005
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:253 plug-ins/common/sunras.c:923
#: plug-ins/common/tga.c:925 plug-ins/common/tiff.c:658
#: plug-ins/common/tile.c:278 plug-ins/common/winclipboard.c:556
#: plug-ins/common/wmf.c:2141 plug-ins/common/xbm.c:878
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:454 plug-ins/fits/fits.c:517
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2727 plug-ins/gfig/gfig.c:3084 plug-ins/sgi/sgi.c:367
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2694 plug-ins/gfig/gfig.c:3051 plug-ins/sgi/sgi.c:367
#: plug-ins/twain/twain.c:742 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1233
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
......@@ -1236,7 +1235,7 @@ msgstr "Kan inte arbeta med okända bildtyper eller alfabilder"
#. And let's begin the progress
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:210 plug-ins/common/CEL.c:502
#: plug-ins/common/gif.c:951 plug-ins/common/gih.c:1233
#: plug-ins/common/gif.c:977 plug-ins/common/gih.c:1233
#: plug-ins/common/gtm.c:258 plug-ins/common/hrz.c:470
#: plug-ins/common/jpeg.c:1200 plug-ins/common/pat.c:395
#: plug-ins/common/pcx.c:544 plug-ins/common/pix.c:520
......@@ -2020,7 +2019,7 @@ msgid "Fill (right to left)"
msgstr "Fyll (höger till vänster)"
#: plug-ins/common/align_layers.c:452 plug-ins/common/align_layers.c:485
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3301
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3268
msgid "Snap to Grid"
msgstr "Fäst vid rutnät"
......@@ -2815,7 +2814,7 @@ msgstr "Automatisk _förhandsgranskning"
# src/menus.c:311
#. Options area, bottom of column
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1431 plug-ins/common/ripple.c:512
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3912 plug-ins/mosaic/mosaic.c:592
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3864 plug-ins/mosaic/mosaic.c:592
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"
......@@ -3727,7 +3726,7 @@ msgstr "Spara som GIkon"
msgid "Icon Name:"
msgstr "Ikonnamn:"
#: plug-ins/common/gif.c:675
#: plug-ins/common/gif.c:684
msgid ""
"Couldn't simply reduce colors further.\n"
"Saving as opaque."
......@@ -3735,19 +3734,32 @@ msgstr ""
"Kunde ej enkelt minska antalet färger mer.\n"
"Sparar som ogenomskinlig."
#: plug-ins/common/gif.c:935
#: plug-ins/common/gif.c:946
msgid ""
"Sorry, can't save RGB images as GIFs - convert to INDEXED\n"
"or GRAY first."
"Sorry, can't save RGB images as GIFs. Convert to Indexed or Grayscale first."
msgstr ""
"Tyvärr, kan ej spara RGB-bilder som GIF - konvertera till INDEXERAD\n"
"Tyvärr, kan ej spara RGB-bilder som GIF. Konvertera till INDEXERAD "
"eller GRÅ först."
#: plug-ins/common/gif.c:1140
#: plug-ins/common/gif.c:1088
msgid ""
"Warning:\n"
"Transparent color in written file might be incorrect on viewers which don't "
"support transparency."
msgstr ""
"Varning:\n"
"Transparent färg i den skrivna filen kan bli fel på bildvisare som inte "
"stöder transparens."
#: plug-ins/common/gif.c:1127
msgid "Delay inserted to prevent evil CPU-sucking anim."
msgstr "Paus inlagd för att undvika ond CPU-ätande animation."
#: plug-ins/common/gif.c:1171
msgid "GIF Warning"
msgstr "GIF-varning"
#: plug-ins/common/gif.c:1166
#: plug-ins/common/gif.c:1197
msgid ""
"The image which you are trying to save as a GIF\n"
"contains layers which extend beyond the actual\n"
......@@ -3764,61 +3776,61 @@ msgstr ""
"Du kan välja att antingen beskära alla lager till\n"
"bildkanterna eller avbryta sparandet."
#: plug-ins/common/gif.c:1212
#: plug-ins/common/gif.c:1243
msgid "Save as GIF"
msgstr "Spara som GIF"
#. regular gif parameter settings
#: plug-ins/common/gif.c:1234
#: plug-ins/common/gif.c:1265
msgid "GIF Options"
msgstr "GIF-inställningar"
#: plug-ins/common/gif.c:1242 plug-ins/common/mng.c:1138
#: plug-ins/common/gif.c:1273 plug-ins/common/mng.c:1138
msgid "Interlace"
msgstr "Sammanflätning"
#: plug-ins/common/gif.c:1258
#: plug-ins/common/gif.c:1289
msgid "GIF Comment:"
msgstr "GIF-kommentar:"
#. additional animated gif parameter settings
#: plug-ins/common/gif.c:1319
#: plug-ins/common/gif.c:1350
msgid "Animated GIF Options"
msgstr "Inställningar för animerad GIF"
#: plug-ins/common/gif.c:1327
#: plug-ins/common/gif.c:1358
msgid "Loop forever"
msgstr "Loopa för evigt"
#: plug-ins/common/gif.c:1340
#: plug-ins/common/gif.c:1371
msgid "Delay between Frames where Unspecified:"
msgstr "Tidsmellanrum mellan bildrutor när ej specificerat:"
#: plug-ins/common/gif.c:1353
#: plug-ins/common/gif.c:1384
msgid "Milliseconds"
msgstr "millisekunder"
#: plug-ins/common/gif.c:1363
#: plug-ins/common/gif.c:1394
msgid "Frame Disposal where Unspecified: "
msgstr "Bildrutehantering där ej specificerat: "
#: plug-ins/common/gif.c:1372
#: plug-ins/common/gif.c:1403
msgid "I don't Care"
msgstr "Jag bryr mig inte"
#: plug-ins/common/gif.c:1374
#: plug-ins/common/gif.c:1405
msgid "Cumulative Layers (Combine)"
msgstr "Kumulativa lager (kombinera)"
#: plug-ins/common/gif.c:1376
#: plug-ins/common/gif.c:1407
msgid "One Frame per Layer (Replace)"
msgstr "En bildruta per lager (ersätt)"
#: plug-ins/common/gif.c:2357
#: plug-ins/common/gif.c:2370
msgid "Error writing output file."
msgstr "Fel när filen sparades"
#: plug-ins/common/gif.c:2447
#: plug-ins/common/gif.c:2460
#, c-format
msgid "The default comment is limited to %d characters."
msgstr "Standardkommentaren är begränsad till %d tecken."
......@@ -3964,7 +3976,7 @@ msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Mönster/Rutnät..."
msgid "Drawing Grid..."
msgstr "Ritar rutnät..."
#: plug-ins/common/grid.c:644 plug-ins/gfig/gfig.c:3290
#: plug-ins/common/grid.c:644 plug-ins/gfig/gfig.c:3257
#: plug-ins/imagemap/imap_menu.c:382 plug-ins/imagemap/imap_popup.c:153
#: plug-ins/imagemap/imap_stock.c:47 plug-ins/imagemap/imap_toolbar.c:162
msgid "Grid"
......@@ -4013,7 +4025,7 @@ msgstr "Skärningspunktsfärg"
msgid "GIMP Table Magic"
msgstr "GIMP tabellmagi"
#: plug-ins/common/gtm.c:439 plug-ins/gfig/gfig.c:3975
#: plug-ins/common/gtm.c:439 plug-ins/gfig/gfig.c:3926
msgid "Warning"
msgstr "Varning"
......@@ -4575,7 +4587,7 @@ msgstr "Ämne:"
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"
#: plug-ins/common/mail.c:542 plug-ins/gfig/gfig.c:3644
#: plug-ins/common/mail.c:542 plug-ins/gfig/gfig.c:3615
#: plug-ins/imagemap/imap_settings.c:92
msgid "Filename:"
msgstr "Filnamn:"
......@@ -4747,7 +4759,7 @@ msgid "Combine"
msgstr "Kombinera"
# src/dialogs.c:575 src/menus.c:362
#: plug-ins/common/mng.c:1233 plug-ins/gfig/gfig.c:3038
#: plug-ins/common/mng.c:1233 plug-ins/gfig/gfig.c:3005
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"
......@@ -4898,7 +4910,7 @@ msgid "_Factory Defaults"
msgstr "Ställ in _standardvärden"
#. anti-alias control
#: plug-ins/common/newsprint.c:1423 plug-ins/gfig/gfig.c:3047
#: plug-ins/common/newsprint.c:1423 plug-ins/gfig/gfig.c:3014
msgid "Antialiasing"
msgstr "Kantutjämning"
......@@ -5228,18 +5240,18 @@ msgstr "Menyväg:"
#. show the name
#: plug-ins/common/plugindetails.c:357
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:358
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:347
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"
#. show the description
#: plug-ins/common/plugindetails.c:379
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:367
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:356
msgid "Blurb:"
msgstr "Sammanfattning:"
#: plug-ins/common/plugindetails.c:401
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:481
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:470
msgid "Help:"
msgstr "Hjälp:"
......@@ -5717,7 +5729,7 @@ msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#. parameter settings
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1380 plug-ins/gfig/gfig.c:3869
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1380
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
......@@ -7035,7 +7047,7 @@ msgid "Smear"
msgstr "Smeta ut"
#: plug-ins/common/warp.c:521 plug-ins/fits/fits.c:1005
#: plug-ins/flame/flame.c:1125 plug-ins/gfig/gfig.c:3224
#: plug-ins/flame/flame.c:1125 plug-ins/gfig/gfig.c:3191
msgid "Black"
msgstr "Svart"
......@@ -7518,58 +7530,58 @@ msgstr "Inget att beskära."
msgid "<Toolbox>/Xtns/DB Browser..."
msgstr "<Toolbox>/Xtns/DB bläddrare..."
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:129
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:148
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:118
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:137
msgid "DB Browser"
msgstr "DB bläddrare"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:134
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:153
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:123
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:142
msgid "Search by _Name"
msgstr "Sök på _Namn"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:136
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:155
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:125
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:144
msgid "Search by _Blurb"
msgstr "Sök på _sammanfattning"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:216
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:205
msgid "_Search:"
msgstr "_Sök:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:379
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:368
msgid "In:"
msgstr "In:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:427
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:416
msgid "Out:"
msgstr "Ut:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:499
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:488
msgid "Author:"
msgstr "Författare:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:507
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:496
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:515
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:504
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:606
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:595
msgid "Searching by name - please wait"
msgstr "Söker på namn - vänta"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:629
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:618
msgid "Searching by blurb - please wait"
msgstr "Söker på sammanfattningar - vänta"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:639
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:628
msgid "Searching - please wait"
msgstr "Söker - vänta"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:675
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:665
msgid "No matches"
msgstr "Inga träffar"
......@@ -7598,8 +7610,8 @@ msgstr "Läs in FITS-fil"
msgid "BLANK/NaN Pixel Replacement"
msgstr "Ersätt BLANK/NaN bildpunkter"
#: plug-ins/fits/fits.c:1006 plug-ins/gfig/gfig.c:2729
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3225
#: plug-ins/fits/fits.c:1006 plug-ins/gfig/gfig.c:2696
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3192
msgid "White"
msgstr "Vitt"
......@@ -7674,7 +7686,7 @@ msgstr "Virvla"
msgid "Horseshoe"
msgstr "Hästsko"
#: plug-ins/flame/flame.c:731 plug-ins/gfig/gfig.c:3209
#: plug-ins/flame/flame.c:731 plug-ins/gfig/gfig.c:3176
msgid "Polar"
msgstr "Polär"
......@@ -7908,166 +7920,140 @@ msgstr ""
"%s"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1451
msgid "Save Gfig drawing"
msgid "Save Gfig Drawing"
msgstr "Spara Gfig-ritning"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1701
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1700
msgid "Show previous object"
msgstr "Visa föregående objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1714
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1713
msgid "Show next object"
msgstr "Visa nästa objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1726
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1725
msgid "All"
msgstr "Alla"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1727
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1726
msgid "Show all objects"
msgstr "Visa alla objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1769
msgid "Prev"
msgstr "Föreg"
#. More Buttons
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1798 plug-ins/gfig/gfig.c:5179
#: plug-ins/imagemap/imap_selection.c:174 plug-ins/imagemap/imap_tools.c:167
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1803
msgid "Edit Gfig object collection"
msgstr "Redigera Gfig-objektsamling"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1806
msgid "Merge"
msgstr "Slå samman"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1811
msgid "Merge Gfig Object collection into the current edit session"
msgstr "Lägg in Gfig-objektsamling i den nuvarande redigeringssessionen"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1850
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1825
msgid "Number of Sides/Points/Turns:"
msgstr "Antal sidor/punkter/vridningar:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1866
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1841
msgid "Clockwise"
msgstr "Medurs"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1867
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1842
msgid "Anti-Clockwise"
msgstr "Moturs"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1871 plug-ins/gimpressionist/orientation.c:100
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1846 plug-ins/gimpressionist/orientation.c:100
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:497
msgid "Orientation:"
msgstr "Orientering:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1891
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1866
msgid "Bezier Settings"
msgstr "Bezierinställningar"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1911
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1886
msgid "Closed"
msgstr "Sluten"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1916
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1891
msgid "Close curve on completion"
msgstr "Slut kurvan när den är färdig"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1921
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1896
msgid "Show Line Frame"
msgstr "Visa linjeram"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1926
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1901
msgid "Draws lines between the control points. Only during curve creation"
msgstr "Ritar linjer mellan kontrollpunkterna. Endast när kurvan skapas"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1942
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1917
msgid "Regular Polygon Number of Sides"
msgstr "Liksidig polygon antal sidor"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1954
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1929
msgid "Star Number of Points"
msgstr "Stjärna antal punkter"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1966
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1941
msgid "Spiral Number of Points"
msgstr "Spiral antal punkter"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1990
msgid "Ops"
msgstr "Ops"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2003
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1971
msgid "Create line"
msgstr "Skapa linje"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2008
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1976
msgid "Create circle"
msgstr "Skapa cirkel"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2013
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1981
msgid "Create ellipse"
msgstr "Skapa ellips"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2018
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1986
msgid "Create arch"
msgstr "Skapa båge"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2027
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1995
msgid "Create reg polygon"
msgstr "Skapa liksidig polygon"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2035
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2003
msgid "Create star"
msgstr "Skapa stjärna"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2044
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2012
msgid "Create spiral"
msgstr "Skapa spiral"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2054
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2022
msgid "Create bezier curve. Shift + Button ends object creation."
msgstr "Skapa bezierkurva. Shift + musknapp avslutar skapandet."
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2060
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2028
msgid "Move an object"
msgstr "Flytta ett objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2065
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2033
msgid "Move a single point"
msgstr "Flytta en punkt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2070
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2038
msgid "Copy an object"
msgstr "Kopiera ett objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2075
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2043
msgid "Delete an object"
msgstr "Ta bort ett objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2237 plug-ins/gfig/gfig.c:2684
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3899
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2204 plug-ins/gfig/gfig.c:2651
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3851
msgid "Brush"
msgstr "Pensel"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2238
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2205
msgid "Airbrush"
msgstr "Airbrush"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2239
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2206
msgid "Pencil"
msgstr "Penna"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2240 plug-ins/gfig/gfig.c:3082
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2207 plug-ins/gfig/gfig.c:3049
msgid "Pattern"
msgstr "Mönster"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2247
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2214
msgid ""
"Use the brush/pencil or the airbrush when drawing on the image. Pattern "
"paints with currently selected brush with a pattern. Only applies to circles/"
......@@ -8077,39 +8063,39 @@ msgstr ""
"den valda penseln med ett mönster. Fungerar bara med circlar/ellipser om "
"Approx. circlar/ellipser är valt."
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2665 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:130
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2632 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:130
msgid "Original"
msgstr "Original"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2666 plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:321
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2633 plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:321
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2667
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2634
msgid "Multiple"
msgstr "Flera"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2672
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2639
msgid "Draw all objects on one layer (original or new) or one object per layer"
msgstr ""
"Rita alla objekt på ett lager (nuvarande eller nytt) eller ett objekt per "
"lager"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2677
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2644
msgid "Draw on:"
msgstr "Rita på:"
#. Create selection
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2686 plug-ins/imagemap/imap_selection.c:364
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2653 plug-ins/imagemap/imap_selection.c:364
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:709
msgid "Selection"
msgstr "Markering"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2688
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2655
msgid "Selection+Fill"
msgstr "Markering+fyll"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2715
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2682
msgid ""
"Draw type. Either a brush or a selection. See brush page or selection page "
"for more options"
......@@ -8117,26 +8103,26 @@ msgstr ""
"Ritningstyp. Antingen pensel eller markering. Se penselsida eller "
"markeringssida för fler val"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2719