Commit e4067db1 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 2e2e65f8
2004-03-19 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-19 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-18 03:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 19:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-19 03:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 13:48+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -481,7 +481,7 @@ msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
#: plug-ins/common/xwd.c:383 plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
#: plug-ins/fits/fits.c:337 plug-ins/flame/flame.c:404
#: plug-ins/gfig/gfig.c:716 plug-ins/gfli/gfli.c:425 plug-ins/gfli/gfli.c:461
#: plug-ins/help/domain.c:263 plug-ins/xjt/xjt.c:2535 plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#: plug-ins/help/domain.c:380 plug-ins/xjt/xjt.c:2535 plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro čtení: %s"
......@@ -9784,45 +9784,32 @@ msgid ""
"influence"
msgstr "Režim Voronoi bere v úvahu pouze vliv bodu nejbližšího vektor mv"
#: plug-ins/help/domain.c:112
#, c-format
msgid ""
"Failed to open help files:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemohu otevřít soubory nápovědy:\n"
"%s"
#: plug-ins/help/domain.c:114
#, c-format
msgid ""
"Parse error in help domain:\n"
"%s\n"
"\n"
"(entries appearing before the error have been added anyway)"
msgstr ""
"Chyba při zpracovávání domény nápovědy:\n"
"%s\n"
"\n"
"(přesto jsem přidal položky před chybou)"
#: plug-ins/help/domain.c:133
#, c-format
msgid "Help ID '%s' unknown"
msgstr "ID nápovědy '%s' není známo"
#: plug-ins/help/domain.c:259
#: plug-ins/help/domain.c:161
msgid "The GIMP help files are not installed."
msgstr "Soubory nápovědy GIMPu nejsou nainstalovány."
#: plug-ins/help/domain.c:261
msgid "The requested help files are not installed."
msgstr "Požadované soubory nápovědy nejsou nainstalovány."
#: plug-ins/help/domain.c:163
msgid "There is a problem with the GIMP help files."
msgstr "Se soubory nápovědy GIMPu je problém."
#: plug-ins/help/domain.c:270
#: plug-ins/help/domain.c:168
msgid "Please check your installation."
msgstr "Zkontrolujte prosím svou instalaci."
#: plug-ins/help/domain.c:174
#, c-format
msgid "Help ID '%s' unknown"
msgstr "ID nápovědy '%s' není známo"
#: plug-ins/help/domain.c:414
#, c-format
msgid ""
"Parse error in '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"Chyba při zpracovávání '%s':\n"
"%s"
#: plug-ins/helpbrowser/dialog.c:149
msgid "GIMP Help Browser"
msgstr "Prohlížeč nápovědy GIMPu"
......@@ -11751,6 +11738,27 @@ msgstr "Chyba: Nemohu načíst soubor XJT vlastností '%s'."
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Chyba: Soubor XJT vlastností '%s' je prázdný."
#~ msgid ""
#~ "Failed to open help files:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Nemohu otevřít soubory nápovědy:\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "Parse error in help domain:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "(entries appearing before the error have been added anyway)"
#~ msgstr ""
#~ "Chyba při zpracovávání domény nápovědy:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "(přesto jsem přidal položky před chybou)"
#~ msgid "The requested help files are not installed."
#~ msgstr "Požadované soubory nápovědy nejsou nainstalovány."
#~ msgid "Image dimensions: %dx%d"
#~ msgstr "Rozměry obrázku: %d×%d"
......
2004-03-19 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-19 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-18 03:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 19:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-19 03:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 13:49+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1268,20 +1268,20 @@ msgid "Linked Item"
msgstr "Svázaná položka"
#: app/core/core-enums.c:599 app/core/gimplayer.c:253 app/core/gimplayer.c:646
#: app/gui/layers-commands.c:1139 app/gui/resize-dialog.c:204
#: app/gui/layers-commands.c:1187 app/gui/resize-dialog.c:204
#: app/pdb/layer_cmds.c:453
msgid "Scale Layer"
msgstr "Velikost vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:600 app/core/gimpimage-crop.c:117
#: app/core/gimplayer.c:254 app/core/gimplayer.c:676
#: app/gui/layers-commands.c:1238 app/pdb/layer_cmds.c:548
#: app/gui/layers-commands.c:1286 app/pdb/layer_cmds.c:548
msgid "Resize Layer"
msgstr "Změnit velikost vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:601 app/core/core-enums.c:630
#: app/core/gimplayer.c:1023 app/gui/layers-commands.c:1007
#: app/gui/layers-commands.c:1046
#: app/core/gimplayer.c:1023 app/gui/layers-commands.c:1055
#: app/gui/layers-commands.c:1094
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Přidat masku vrstvy"
......@@ -1311,7 +1311,7 @@ msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:636
#: app/tools/gimptexttool.c:114 app/widgets/widgets-enums.c:94
#: app/tools/gimptexttool.c:120 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -1375,7 +1375,7 @@ msgid "Set Item Linked"
msgstr "Nastavit spojení položky"
#: app/core/core-enums.c:628 app/gui/layers-commands.c:717
#: app/gui/layers-commands.c:748 app/gui/layers-commands.c:782
#: app/gui/layers-commands.c:745 app/gui/layers-commands.c:779
#: app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:219
msgid "New Layer"
msgstr "Nová vrstva"
......@@ -2347,7 +2347,7 @@ msgstr "Nemohu vyříznout nebo kopírovat, protože zvolená oblast je prázdn
msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
msgstr "Nemohu udělat výběr plovoucí, protože vybraná oblast je prázdná."
#: app/core/gimpselection.c:843 app/gui/layers-commands.c:965
#: app/core/gimpselection.c:843 app/gui/layers-commands.c:995
msgid "Floating Selection"
msgstr "Plovoucí výběr"
......@@ -3710,7 +3710,7 @@ msgstr "Překlápím..."
msgid "Rotating..."
msgstr "Rotuji..."
#: app/gui/image-commands.c:269 app/gui/layers-commands.c:371
#: app/gui/image-commands.c:269 app/gui/layers-commands.c:373
msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
msgstr "Nelze oříznout, protože zvolená oblast je prázdná."
......@@ -3781,7 +3781,7 @@ msgstr ""
msgid "Layer Too Small"
msgstr "Vrstva je příliš malá"
#: app/gui/image-commands.c:633 app/gui/layers-commands.c:1133
#: app/gui/image-commands.c:633 app/gui/layers-commands.c:1181
#: app/tools/gimpscaletool.c:162
msgid "Scaling..."
msgstr "Zvětšuji..."
......@@ -4824,11 +4824,11 @@ msgstr "Indexovaná barva"
msgid "colors"
msgstr "barev"
#: app/gui/layers-commands.c:381
#: app/gui/layers-commands.c:383
msgid "Crop Layer"
msgstr "Ořezat vrstvu"
#: app/gui/layers-commands.c:459
#: app/gui/layers-commands.c:461
msgid "Layer Mask to Selection"
msgstr "Maska vrstvy do výběru"
......@@ -4836,20 +4836,20 @@ msgstr "Maska vrstvy do výběru"
msgid "Empty Layer"
msgstr "Prázdná vrstva"
#: app/gui/layers-commands.c:750
#: app/gui/layers-commands.c:747
msgid "Create a New Layer"
msgstr "Vytvořit novou vrstvu"
#: app/gui/layers-commands.c:784
#: app/gui/layers-commands.c:781
msgid "Layer _Name:"
msgstr "_Název vrstvy:"
#. The size labels
#: app/gui/layers-commands.c:788
#: app/gui/layers-commands.c:785
msgid "Layer Width:"
msgstr "Šířka vrstvy:"
#: app/gui/layers-commands.c:794 app/gui/resize-dialog.c:299
#: app/gui/layers-commands.c:791 app/gui/resize-dialog.c:299
#: app/gui/resize-dialog.c:324 app/gui/resize-dialog.c:570
#: app/tools/gimpcroptool.c:1002 app/tools/gimpscaletool.c:174
#: app/tools/gimpscaletool.c:182 app/tools/gimpselectionoptions.c:573
......@@ -4857,35 +4857,39 @@ msgstr "Šířka vrstvy:"
msgid "Height:"
msgstr "Výška:"
#: app/gui/layers-commands.c:853
#: app/gui/layers-commands.c:850
msgid "Layer Fill Type"
msgstr "Typ vyplňování vrstvy"
#: app/gui/layers-commands.c:930
#: app/gui/layers-commands.c:959
msgid "Layer Attributes"
msgstr "Vlastností vrstvy"
#: app/gui/layers-commands.c:932 app/widgets/gimplayertreeview.c:205
#: app/gui/layers-commands.c:961 app/widgets/gimplayertreeview.c:205
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Úpravy vlastností vrstvy"
#: app/gui/layers-commands.c:968
#: app/gui/layers-commands.c:998
msgid "Layer _Name"
msgstr "_Název vrstvy"
#: app/gui/layers-commands.c:1048
#: app/gui/layers-commands.c:1009
msgid "Set Name from _Text"
msgstr "Nastavit název z _textu"
#: app/gui/layers-commands.c:1096
msgid "Add a Mask to the Layer"
msgstr "Přidat masku k vrstvě"
#: app/gui/layers-commands.c:1067
#: app/gui/layers-commands.c:1115
msgid "Initialize Layer Mask to:"
msgstr "Implicitní stav masky vrstvy:"
#: app/gui/layers-commands.c:1084
#: app/gui/layers-commands.c:1132
msgid "In_vert Mask"
msgstr "In_vertovat masku"
#: app/gui/layers-commands.c:1167 app/gui/layers-commands.c:1263
#: app/gui/layers-commands.c:1215 app/gui/layers-commands.c:1311
msgid "Invalid width or height. Both must be positive."
msgstr "Neplatná šířka nebo výška. Obě musí být kladné."
......@@ -7341,7 +7345,7 @@ msgstr ""
"Příliš žluťoučký kůň\n"
"úpěl ďábelské kódy."
#: app/text/gimptext-compat.c:106 app/tools/gimptexttool.c:506
#: app/text/gimptext-compat.c:106 app/tools/gimptexttool.c:561
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Přidat textovou vrstvu"
......@@ -7349,19 +7353,19 @@ msgstr "Přidat textovou vrstvu"
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neplatný řetězec v kódování UTF-8)"
#: app/text/gimptextlayer.c:157
#: app/text/gimptextlayer.c:175
msgid "Text Layer"
msgstr "Textová vrstva"
#: app/text/gimptextlayer.c:436
#: app/text/gimptextlayer.c:501
msgid "Discard Text Information"
msgstr "Zahodit informace o textu"
#: app/text/gimptextlayer.c:477
#: app/text/gimptextlayer.c:542
msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
msgstr "Funkce textu nejsou k dispozici kvůli nedostupnosti písem."
#: app/text/gimptextlayer.c:498
#: app/text/gimptextlayer.c:563
msgid "Empty Text Layer"
msgstr "Prázdná textová vrstva"
......@@ -7373,7 +7377,7 @@ msgstr "Překlopit textovou vrstvu"
msgid "Rotate Text Layer"
msgstr "Rotovat textovou vrstvu"
#: app/text/gimptextlayer-xcf.c:65
#: app/text/gimptextlayer-xcf.c:73
#, c-format
msgid ""
"Problems parsing the text parasite for layer '%s':\n"
......@@ -8547,15 +8551,15 @@ msgstr ""
msgid "Create Path from Text"
msgstr "Vytvořit cestu z textu"
#: app/tools/gimptexttool.c:115
#: app/tools/gimptexttool.c:121
msgid "Add text to the image"
msgstr "Přidání textu do obrázku"
#: app/tools/gimptexttool.c:116
#: app/tools/gimptexttool.c:122
msgid "/Tools/Te_xt"
msgstr "/Nástroje/_Text"
#: app/tools/gimptexttool.c:539
#: app/tools/gimptexttool.c:594
msgid "GIMP Text Editor"
msgstr "Textový editor pro GIMP"
......@@ -9398,7 +9402,7 @@ msgstr "Odstranit tento obrázek"
msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
msgstr "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:359
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:362
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -9407,7 +9411,7 @@ msgstr ""
"%s\n"
"%s Nahoru"
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:373
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:376
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -9416,11 +9420,11 @@ msgstr ""
"%s\n"
"%s Dolů"
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:1385
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:1394
msgid "Set Item Exclusive Visible"
msgstr "Nastavit položku exkluzivně viditelnou"
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:1391
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:1402
msgid "Set Item Exclusive Linked"
msgstr "Nastavit položku exkluzivně viditelnou"
......@@ -9914,7 +9918,7 @@ msgstr "Normální okno"
msgid "Utility Window"
msgstr "Okno nástrojů"
#: app/xcf/xcf-load.c:295
#: app/xcf/xcf-load.c:297
msgid ""
"XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
"did not save indexed colormaps correctly.\n"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment