Commit e1af9a59 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent d8f19f31
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-02 20:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-02 20:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-23 00:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-23 00:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -176,27 +176,27 @@ msgstr "Obracanie kolorów"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:140
msgid "_Modify red channel"
msgstr "Z_modyfikuj kanał czerwony"
msgstr "_Modyfikuj kanał czerwony"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:140
msgid "_Modify hue channel"
msgstr "Z_modyfikuj kanał barwy"
msgstr "_Modyfikuj kanał barwy"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:141
msgid "Mo_dify green channel"
msgstr "Zmo_dyfikuj kanał zielony"
msgstr "Mo_dyfikuj kanał zielony"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:141
msgid "Mo_dify saturation channel"
msgstr "Zmo_dyfikuj kanał nasycenia"
msgstr "Mo_dyfikuj kanał nasycenia"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:142
msgid "Mod_ify blue channel"
msgstr "Zmodyf_ikuj kanał niebieski"
msgstr "Modyf_ikuj kanał niebieski"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:142
msgid "Mod_ify luminosity channel"
msgstr "Zmodyf_ikuj kanał luminancji"
msgstr "Modyf_ikuj kanał luminancji"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:147
msgid "Red _frequency:"
......@@ -626,8 +626,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:824
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1001
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1655 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:409
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252 ../plug-ins/twain/twain.c:567
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:1162
msgid "Background"
......@@ -1076,7 +1075,7 @@ msgstr "Zapis ustawień miksera kanałów"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1449 ../plug-ins/common/file-xwd.c:637
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:311 ../plug-ins/file-fits/fits.c:478
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:752 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1007
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:752 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1020
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:355 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1653
#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:166
#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1280 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1719
......@@ -1968,8 +1967,7 @@ msgstr "Wartość maski"
msgid "Stretch brightness values to cover the full range"
msgstr "Rozciąga wartości jasności, aby pokryć pełny zakres"
#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:91
#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:362
#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:91 ../plug-ins/common/edge-dog.c:362
msgid "_Normalize"
msgstr "_Normalizuj"
......@@ -2083,9 +2081,9 @@ msgstr "_Alfa"
msgid "E_xtend"
msgstr "_Rozszerz"
#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:74
#: ../plug-ins/common/displace.c:477 ../plug-ins/common/edge.c:700
#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:737 ../plug-ins/common/ripple.c:585
#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:74 ../plug-ins/common/displace.c:477
#: ../plug-ins/common/edge.c:700 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:737
#: ../plug-ins/common/ripple.c:585
msgid "_Wrap"
msgstr "_Zawiń"
......@@ -3124,7 +3122,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1042 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1454
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:639 ../plug-ins/common/file-xwd.c:642
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:322 ../plug-ins/file-fits/fits.c:483
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:720 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1001
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:720 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1014
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:312 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1658
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:578 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1700
#, c-format
......@@ -4297,8 +4295,7 @@ msgid "_Millimeter"
msgstr "_Milimetr"
#. Rotation
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3302
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:989
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3302 ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:989
msgid "Rotation"
msgstr "Obrót"
......@@ -4665,8 +4662,7 @@ msgstr "%s-%d-z-%d-stron"
msgid "TIFF Channel"
msgstr "Kanały TIFF"
#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1038
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:333
#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1038 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:333
msgid ""
"Warning:\n"
"The image you are loading has 16 bits per channel. GIMP can only handle 8 "
......@@ -6001,27 +5997,27 @@ msgstr "Zastosuj _soczewki…"
msgid "Applying lens"
msgstr "Zastosowywanie soczewek"
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:394
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:395
msgid "Lens Effect"
msgstr "Efekt soczewki"
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:429
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:430
msgid "_Keep original surroundings"
msgstr "_Pozostawienie pierwotnego otoczenia"
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:444
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:445
msgid "_Set surroundings to index 0"
msgstr "Usta_wienie otoczenia na indeks 0"
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:445
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:446
msgid "_Set surroundings to background color"
msgstr "Ustawienie _koloru otoczenia na kolor tła"
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:460
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:461
msgid "_Make surroundings transparent"
msgstr "P_rzezroczyste otoczenie"
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:477
#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:478
msgid "_Lens refraction index:"
msgstr "_Współczynnik załamania soczewki:"
......@@ -10170,8 +10166,7 @@ msgstr "Wyświetlanie punktów kontrolnych"
msgid "Max undo:"
msgstr "Maksimum cofnięć:"
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1320
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:184
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1320 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:184
msgid "Transparent"
msgstr "Przezroczysty"
......@@ -11316,8 +11311,7 @@ msgstr "Ziarno losowości:"
msgid "_Second Flares"
msgstr "_Dodatkowe błyski"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:184
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1133
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:184 ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1133
msgid "GIMP Help Browser"
msgstr "Przeglądarka pomocy programu GIMP"
......@@ -11634,8 +11628,7 @@ msgstr "_X środka:"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:268
#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:275
#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:281 ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:249
#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:255
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:505
#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:255 ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:505
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:513
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:392
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:399
......
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-29 18:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 18:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-23 00:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-23 00:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -2173,7 +2173,7 @@ msgstr "Rozmiar komórki (piksele)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm:87
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm:95
msgid "Density (%)"
msgstr "Gęstość (%s)"
msgstr "Gęstość (%)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:89
msgid "_Old Photo..."
......
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-29 17:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 17:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-23 00:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-23 00:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -755,8 +755,7 @@ msgctxt "channels-action"
msgid "Intersect this channel with the current selection"
msgstr "Przecina ten kanał z bieżącym zaznaczeniem"
#: ../app/actions/channels-commands.c:85
#: ../app/actions/channels-commands.c:402
#: ../app/actions/channels-commands.c:85 ../app/actions/channels-commands.c:402
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Atrybuty kanału"
......@@ -768,8 +767,7 @@ msgstr "Modyfikacja atrybutów kanału"
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Modyfikacja koloru kanału"
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
#: ../app/actions/channels-commands.c:91 ../app/actions/channels-commands.c:123
msgid "_Fill opacity:"
msgstr "_Krycie wypełnienia:"
......@@ -1007,8 +1005,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../app/actions/data-commands.c:118
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:72
#: ../app/actions/data-commands.c:118 ../app/actions/tool-options-commands.c:72
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1529
#: ../app/core/gimppalette-import.c:211 ../app/core/gimppalette-load.c:224
#: ../app/core/gimppalette.c:399 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771
......@@ -3237,15 +3234,13 @@ msgstr "Zmienianie wymiarów"
msgid "Set Image Print Resolution"
msgstr "Ustaw rozdzielczość drukowania"
#: ../app/actions/image-commands.c:379
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:159
#: ../app/actions/image-commands.c:379 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:159
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:247
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:162
msgid "Flipping"
msgstr "Odbijanie"
#: ../app/actions/image-commands.c:403
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:602
#: ../app/actions/image-commands.c:403 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:602
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:694 ../app/pdb/image-cmds.c:534
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:433 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:245
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:125
......@@ -4618,14 +4613,13 @@ msgstr "Otwiera plik tekstowy (UTF-8)"
#: ../app/actions/text-editor-commands.c:143
#: ../app/actions/text-tool-commands.c:226 ../app/config/gimpconfig-file.c:58
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:142 ../app/core/gimpbrush-load.c:443
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73
#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81 ../app/core/gimpcurve-load.c:54
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:63 ../app/core/gimppalette-load.c:77
#: ../app/core/gimppalette-load.c:274 ../app/core/gimppalette-load.c:320
#: ../app/core/gimppalette-load.c:377 ../app/core/gimppalette-load.c:467
#: ../app/core/gimppalette-load.c:634 ../app/core/gimppattern-load.c:76
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:642 ../app/tools/gimplevelstool.c:747
#: ../app/xcf/xcf.c:359
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81
#: ../app/core/gimpcurve-load.c:54 ../app/core/gimpgradient-load.c:63
#: ../app/core/gimppalette-load.c:77 ../app/core/gimppalette-load.c:274
#: ../app/core/gimppalette-load.c:320 ../app/core/gimppalette-load.c:377
#: ../app/core/gimppalette-load.c:467 ../app/core/gimppalette-load.c:634
#: ../app/core/gimppattern-load.c:76 ../app/tools/gimpcurvestool.c:651
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:747 ../app/xcf/xcf.c:359
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do odczytania: %s"
......@@ -5448,92 +5442,92 @@ msgstr "Bliżej"
#: ../app/actions/view-actions.c:300 ../app/actions/view-actions.c:306
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "1_6:1 (1600%)"
msgstr "1_6:1 (1600%)"
msgstr "1_61 (1600%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:301 ../app/actions/view-actions.c:307
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 16:1"
msgstr "Powiększenie 16:1"
msgstr "Powiększenie 161"
#: ../app/actions/view-actions.c:312 ../app/actions/view-actions.c:318
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "_8:1 (800%)"
msgstr "_8:1 (800%)"
msgstr "_81 (800%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:313 ../app/actions/view-actions.c:319
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 8:1"
msgstr "Powiększenie 8:1"
msgstr "Powiększenie 81"
#: ../app/actions/view-actions.c:324 ../app/actions/view-actions.c:330
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "_4:1 (400%)"
msgstr "_4:1 (400%)"
msgstr "_41 (400%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:325 ../app/actions/view-actions.c:331
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 4:1"
msgstr "Powiększenie 4:1"
msgstr "Powiększenie 41"
#: ../app/actions/view-actions.c:336 ../app/actions/view-actions.c:342
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "_2:1 (200%)"
msgstr "_2:1 (200%)"
msgstr "_21 (200%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:337 ../app/actions/view-actions.c:343
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 2:1"
msgstr "Powiększenie 2:1"
msgstr "Powiększenie 21"
#: ../app/actions/view-actions.c:348 ../app/actions/view-actions.c:354
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "_1:1 (100%)"
msgstr "_1:1 (100%)"
msgstr "_11 (100%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:349 ../app/actions/view-actions.c:355
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Powiększenie 1:1"
msgstr "Powiększenie 11"
#: ../app/actions/view-actions.c:360
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "1:_2 (50%)"
msgstr "1:_2 (50%)"
msgstr "1_2 (50%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:361
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 1:2"
msgstr "Powiększenie 1:2"
msgstr "Powiększenie 12"
#: ../app/actions/view-actions.c:366
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "1:_4 (25%)"
msgstr "1:_4 (25%)"
msgstr "1_4 (25%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:367
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 1:4"
msgstr "Powiększenie 1:4"
msgstr "Powiększenie 14"
#: ../app/actions/view-actions.c:372
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "1:_8 (12.5%)"
msgstr "1:_8 (12.5%)"
msgstr "1∶_8 (12,5%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:373
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 1:8"
msgstr "Powiększenie 1:8"
msgstr "Powiększenie 18"
#: ../app/actions/view-actions.c:378
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "1:1_6 (6.25%)"
msgstr "1:1_6 (6.25%)"
msgstr "1∶1_6 (6,25%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:379
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 1:16"
msgstr "Powiększenie 1:16"
msgstr "Powiększenie 116"
#: ../app/actions/view-actions.c:384
msgctxt "view-zoom-action"
......@@ -5608,7 +5602,7 @@ msgstr "Przyw_róć powiększenie"
#: ../app/actions/view-actions.c:761
#, c-format
msgid "Othe_r (%s)..."
msgstr "I_nne (%s) …"
msgstr "I_nne (%s)…"
#: ../app/actions/view-actions.c:770
#, c-format
......@@ -5985,7 +5979,7 @@ msgstr "Praworęczny"
#: ../app/config/gimpconfig-file.c:67 ../app/core/gimpbrushgenerated-save.c:62
#: ../app/core/gimpcurve-save.c:52 ../app/core/gimpgradient-save.c:50
#: ../app/core/gimpgradient-save.c:144 ../app/core/gimppalette-save.c:56
#: ../app/gui/themes.c:248 ../app/tools/gimpcurvestool.c:695
#: ../app/gui/themes.c:248 ../app/tools/gimpcurvestool.c:704
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:800 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:81
#: ../app/xcf/xcf.c:452
#, c-format
......@@ -6139,7 +6133,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Powoduje, że po wczytaniu obrazu skala jego widoku ustalana jest w taki "
"sposób, aby cały obraz był widoczny. Jeśli opcja nie jest włączona, skala "
"ustawiana jest zawsze na 1:1."
"ustawiana jest zawsze na 11."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:201
msgid ""
......@@ -6884,12 +6878,12 @@ msgstr "Bez miniatur"
#: ../app/core/core-enums.c:655
msgctxt "thumbnail-size"
msgid "Normal (128x128)"
msgstr "Zwykłe (128x128)"
msgstr "Zwykłe (128×128)"
#: ../app/core/core-enums.c:656
msgctxt "thumbnail-size"
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Duże (256x256)"
msgstr "Duże (256×256)"
#: ../app/core/core-enums.c:833
msgctxt "undo-type"
......@@ -9885,8 +9879,7 @@ msgstr "Ustawianie warstwy lub ścieżki jako aktywną"
#. Appearance
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1963
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2162
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2162 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
......@@ -10068,9 +10061,8 @@ msgid "Monitor Resolution"
msgstr "Rozdzielczość monitora"
#. Pixels
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2335
#: ../app/display/gimpcursorview.c:206 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2335 ../app/display/gimpcursorview.c:208
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
msgid "Pixels"
msgstr "Piksele"
......@@ -10445,8 +10437,7 @@ msgstr "Naciśnięcie %s porzuci wszystkie zmiany i zakończy działanie."
msgid "Press %s to discard all changes and close all images."
msgstr "Naciśnięcie %s porzuci wszystkie zmiany i zamknie wszystkie obrazy."
#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:341
#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:180
#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:341 ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:180
msgid "_Discard Changes"
msgstr "_Porzuć zmiany"
......@@ -10549,7 +10540,7 @@ msgstr "_Następna porada"
#. a link to the related section in the user manual
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:193
msgid "Learn more"
msgstr "Więcej"
msgstr "Więcej informacji"
#. This is a special string to specify the language identifier to
#. look for in the gimp-tips.xml file. Please translate the C in it
......@@ -10655,51 +10646,51 @@ msgctxt "guides-type"
msgid "Line spacing"
msgstr "Odstęp między liniami"
#: ../app/display/gimpcursorview.c:216 ../app/display/gimpcursorview.c:222
#: ../app/display/gimpcursorview.c:241 ../app/display/gimpcursorview.c:247
#: ../app/display/gimpcursorview.c:266 ../app/display/gimpcursorview.c:272
#: ../app/display/gimpcursorview.c:288 ../app/display/gimpcursorview.c:295
#: ../app/display/gimpcursorview.c:672 ../app/display/gimpcursorview.c:673
#: ../app/display/gimpcursorview.c:674 ../app/display/gimpcursorview.c:675
#: ../app/display/gimpcursorview.c:788 ../app/display/gimpcursorview.c:789
#: ../app/display/gimpcursorview.c:790 ../app/display/gimpcursorview.c:791
#: ../app/display/gimpcursorview.c:218 ../app/display/gimpcursorview.c:224
#: ../app/display/gimpcursorview.c:243 ../app/display/gimpcursorview.c:249
#: ../app/display/gimpcursorview.c:268 ../app/display/gimpcursorview.c:274
#: ../app/display/gimpcursorview.c:290 ../app/display/gimpcursorview.c:297
#: ../app/display/gimpcursorview.c:688 ../app/display/gimpcursorview.c:689
#: ../app/display/gimpcursorview.c:690 ../app/display/gimpcursorview.c:691
#: ../app/display/gimpcursorview.c:804 ../app/display/gimpcursorview.c:805
#: ../app/display/gimpcursorview.c:806 ../app/display/gimpcursorview.c:807
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:633
msgid "n/a"
msgstr "Nie dotyczy"
#: ../app/display/gimpcursorview.c:219 ../app/display/gimpcursorview.c:244
#: ../app/display/gimpcursorview.c:269
#: ../app/display/gimpcursorview.c:221 ../app/display/gimpcursorview.c:246
#: ../app/display/gimpcursorview.c:271
#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:138
msgid "X"
msgstr "X"
#: ../app/display/gimpcursorview.c:225 ../app/display/gimpcursorview.c:250
#: ../app/display/gimpcursorview.c:275
#: ../app/display/gimpcursorview.c:227 ../app/display/gimpcursorview.c:252
#: ../app/display/gimpcursorview.c:277
#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:139
msgid "Y"
msgstr "Y"
#. Units
#: ../app/display/gimpcursorview.c:231
#: ../app/display/gimpcursorview.c:233
msgid "Units"
msgstr "Jednostki"
#. Selection Bounding Box
#: ../app/display/gimpcursorview.c:256
#: ../app/display/gimpcursorview.c:258
msgid "Selection Bounding Box"
msgstr "Pole ograniczające zaznaczenie"
#. Width
#: ../app/display/gimpcursorview.c:292
#: ../app/display/gimpcursorview.c:294
msgid "W"
msgstr "Sz"
#. Height
#: ../app/display/gimpcursorview.c:299
#: ../app/display/gimpcursorview.c:301
msgid "H"
msgstr "W"
#: ../app/display/gimpcursorview.c:328
#: ../app/display/gimpcursorview.c:330
msgid "_Sample Merged"
msgstr "Próbkowanie w_szystkich warstw"
......@@ -10719,8 +10710,8 @@ msgstr "Przełącz szybką maskę"
msgid "Navigate the image display"
msgstr "Kontroluje wyświetlanie obrazu"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:746
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1331 ../app/widgets/gimptoolbox.c:253
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:746 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1331
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:253
msgid "Drop image files here to open them"
msgstr "Upuszczenie plików obrazów w tym miejscu otworzy je"
......@@ -11436,8 +11427,7 @@ msgstr ""
"Procedura „%s” została wywołana z błędnym typem parametru #%d. Oczekiwano "
"%s, otrzymano %s."
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:89
#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:79
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:89 ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:79
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:78
msgid "Smooth edges"
msgstr "Wygładza brzegi"
......@@ -12202,8 +12192,7 @@ msgstr "%s ustawia nowe źródło klonowania"
msgid "Click to set a new clone source"
msgstr "Kliknięcie ustawia nowe źródło klonowania"
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:109
#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:899
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:109 ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:899
msgid "Source"
msgstr "Źródło"
......@@ -12318,18 +12307,15 @@ msgstr "Barwienie obrazu możliwe jest tylko na warstwach RGB."
msgid "Select Color"
msgstr "Wybór koloru"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:241
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:381
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:241 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:381
msgid "_Hue:"
msgstr "_Barwa:"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:254
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:413
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:254 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:413
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Nasycenie:"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:267
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:397
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:267 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:397
msgid "_Lightness:"
msgstr "_Jasność:"
......@@ -12339,8 +12325,7 @@ msgstr "Promień średniego pobrania koloru"
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:157
#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:163
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:277
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:155
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:277 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:155
msgid "Radius"
msgstr "Promień"
......@@ -12511,65 +12496,65 @@ msgstr "Kliknięcie lub naciśnięcie klawisza Enter wykadruje"
msgid "There is no active layer to crop."
msgstr "Brak aktywnej warstwy do wycięcia."
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:144
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:145
msgid "Curves"
msgstr "Krzywe"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:145
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:146
msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
msgstr "Krzywe: modyfikacja krzywych kolorów"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:146
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:147
msgid "_Curves..."
msgstr "_Krzywe…"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:172
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:174
msgid "Adjust Color Curves"
msgstr "Modyfikacja krzywych kolorów"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:174
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:176
msgid "Import Curves"
msgstr "Importowanie krzywych"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:175
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:177
msgid "Export Curves"
msgstr "Eksportowanie krzywych"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:226
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:239
msgid "Curves does not operate on indexed layers."
msgstr "Narzędzie Krzywe nie pracuje na warstwach indeksowanych."
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:334
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:343
msgid "Click to add a control point"
msgstr "Kliknięcie doda punkt kontrolny"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:339
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:348
msgid "Click to add control points to all channels"
msgstr "Kliknięcie doda punkty kontrolne do wszystkich kanałów"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:344
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:353
msgid "Click to locate on curve (try Shift, Ctrl)"
msgstr ""
"Kliknięcie określi na krzywej (proszę spróbować użyć klawiszy Shift i Ctrl)"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:457 ../app/tools/gimplevelstool.c:384
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:466 ../app/tools/gimplevelstool.c:384
msgid "Cha_nnel:"
msgstr "Ka_nał:"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:483 ../app/tools/gimplevelstool.c:408
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:492 ../app/tools/gimplevelstool.c:408
msgid "R_eset Channel"
msgstr "_Przywróć kanał"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:574 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:583 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
msgid "Curve _type:"
msgstr "_Typ krzywej:"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:651 ../app/tools/gimplevelstool.c:756
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:660 ../app/tools/gimplevelstool.c:756
#, c-format
msgid "Could not read header from '%s': %s"
msgstr "Nie można odczytać nagłówka z „%s”: %s"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:724
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:733
msgid "Use _old curves file format"
msgstr "Użycie _starego formatu pliku krzywych"
......@@ -13057,8 +13042,7 @@ msgstr "Dopasowanie"
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:71
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:181
#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:71 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:181
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:199
msgid "Angle"
msgstr "Kąt"
......@@ -13068,8 +13052,7 @@ msgstr "Kąt"
msgid "Sensitivity"
msgstr "Czułość"
#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:94
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:144
#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:94 ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:144
#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:72
msgid "Tilt"
msgstr "Nachylenie"
......@@ -13374,8 +13357,8 @@ msgid "_Paintbrush"
msgstr "_Pędzel"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:89
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:217
#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:268
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:217 ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:268
msgid "Mode:"
msgstr "Tryb:"
......@@ -13419,8 +13402,7 @@ msgstr "Opcje zanikania"
msgid "Fade length"
msgstr "Długość zanikania"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:332
#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:311
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:332 ../app/widgets/gimpviewablebox.c:311
msgid "Reverse"
msgstr "Odwróć"
......@@ -14510,8 +14492,7 @@ msgid "Aspect ratio"
msgstr "Proporcje"
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:210
#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:80
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:174
#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:80 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:174
msgid "Spacing"
msgstr "Odstępy"
......@@ -16183,9 +16164,3 @@ msgstr "Edytor obrazów"
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
msgstr "Tworzenie oraz obróbka obrazów i fotografii"
#~ msgid "Move Layer"
#~ msgstr "Przesunięcie warstwy"
#~ msgid "Move Selection"
#~ msgstr "Przesunięcie zaznaczenia"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment