Commit e0fb77c5 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Filip Vervloesem.

2008-03-03  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Filip Vervloesem.

svn path=/trunk/; revision=25008
parent 344608d6
2008-03-03 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Filip Vervloesem.
2008-02-28 Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine@gmail.com>
* ru.po: Updated Russian translation.
......
# Dutch translation of the GIMP's libgimp strings
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Gert Dewit <Gert.Dewit@sos.be>, 2000
# Branko Collin <collin@xs4all.nl>, 2001
# Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>, 2004, 2005, 2006
# Gert Dewit <Gert.Dewit@sos.be>, 2000.
# Branko Collin <collin@xs4all.nl>, 2001.
# Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>, 2004, 2005, 2006.
# Filip Vervloesem <filip.vervloesem@member.fsf.org>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-14 11:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-14 17:11+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-05 09:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-02 00:42+0100\n"
"Last-Translator: Filip Vervloesem <filip.vervloesem@member.fsf.org>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:170
msgid "Brush Selection"
msgstr "Penseelselectie"
......@@ -24,162 +25,168 @@ msgstr "Penseelselectie"
# of misschien 'Overzicht' (een overzicht van alle beschikbare patronen
# en borstels)
# Of verkennen
#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:180 ../libgimp/gimppatternmenu.c:165
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:911
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:712
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bladeren..."
#: ../libgimp/gimpexport.c:215 ../libgimp/gimpexport.c:251
#: ../libgimp/gimpexport.c:217
#: ../libgimp/gimpexport.c:253
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s ondersteunt geen lagen"
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "%s plug-in ondersteunt geen lagen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:216 ../libgimp/gimpexport.c:225
#: ../libgimp/gimpexport.c:234
#: ../libgimp/gimpexport.c:218
#: ../libgimp/gimpexport.c:227
#: ../libgimp/gimpexport.c:236
#: ../libgimp/gimpexport.c:254
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Zichtbare lagen samenvoegen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:224
#: ../libgimp/gimpexport.c:226
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s ondersteunt geen laagverspringen, -grootte of -ondoorzichtigheid"
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s plug-in ondersteunt geen laagverschuiving, -grootte of -ondoorzichtigheid"
#: ../libgimp/gimpexport.c:233 ../libgimp/gimpexport.c:242
#: ../libgimp/gimpexport.c:235
#: ../libgimp/gimpexport.c:244
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s ondersteunt enkel lagen als animatieframes"
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s plug-in ondersteunt enkel lagen als animatieframes"
#: ../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:243
#: ../libgimp/gimpexport.c:236
#: ../libgimp/gimpexport.c:245
msgid "Save as Animation"
msgstr "Opslaan als animatie"
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:252
#: ../libgimp/gimpexport.c:261
# 29/02/09: oudere vertaling "Afbeelding pletten" maakt niet duidelijk wat de functie precies doet
#: ../libgimp/gimpexport.c:245
#: ../libgimp/gimpexport.c:254
#: ../libgimp/gimpexport.c:263
msgid "Flatten Image"
msgstr "Afbeelding pletten"
msgstr "Alle lagen samenvoegen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:260
#: ../libgimp/gimpexport.c:262
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s ondersteunt geen transparantie"
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "%s plug-in ondersteunt geen transparantie"
#: ../libgimp/gimpexport.c:269
#: ../libgimp/gimpexport.c:271
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "%s ondersteunt geen laagmaskers"
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "%s plug-in ondersteunt geen laagmaskers"
#: ../libgimp/gimpexport.c:270
#: ../libgimp/gimpexport.c:272
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Laagmaskers toepassen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:278
#: ../libgimp/gimpexport.c:280
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "%s plug-in ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:317
#: ../libgimp/gimpexport.c:326
#: ../libgimp/gimpexport.c:281
#: ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:328
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Converteren naar RGB"
msgstr "Naar RGB omzetten"
#: ../libgimp/gimpexport.c:287
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "%s plug-in ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:288 ../libgimp/gimpexport.c:317
#: ../libgimp/gimpexport.c:338
#: ../libgimp/gimpexport.c:290
#: ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:340
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Converteren naar grijswaarden"
msgstr "Naar grijswaarden omzetten"
#: ../libgimp/gimpexport.c:296
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel geïndexeerde afbeeldingen"
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "%s plug-in ondersteunt enkel geïndexeerde afbeeldingen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:297 ../libgimp/gimpexport.c:326
#: ../libgimp/gimpexport.c:336
#: ../libgimp/gimpexport.c:299
#: ../libgimp/gimpexport.c:328
#: ../libgimp/gimpexport.c:338
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Omzetten naar geïndexeerd met standaardinstellingen\n"
"(Doe dit handmatig om het resultaat fijn te regelen)"
"Naar geïndexeerd omzetten met standaardinstellingen\n"
"(Doe dit handmatig om het resultaat preciezer te regelen)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
#: ../libgimp/gimpexport.c:308
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr ""
"%s ondersteunt enkel bitmap- (twee kleuren) en geïndexeerde afbeeldingen"
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s plug-in ondersteunt enkel bitmapafbeeldingen (twee kleuren) en geïndexeerde afbeeldingen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:307
#: ../libgimp/gimpexport.c:309
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Omzetten naar Geïndexeerd met standaardinstellingen voor bitmap\n"
"(Doe dit handmatig om het resultaat fijn te regelen)"
"Naar geïndexeerd omzetten met standaardinstellingen voor bitmap\n"
"(Doe dit handmatig om het resultaat preciezer te regelen)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:316
#: ../libgimp/gimpexport.c:318
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB en Grijswaarden"
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s plug-in ondersteunt enkel RGB- of grijswaardenafbeeldingen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:325
#: ../libgimp/gimpexport.c:327
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB en Geïndexeerd"
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s plug-in ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen of geïndexeerde afbeeldingen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
#: ../libgimp/gimpexport.c:337
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel Grijswaarden en Geïndexeerd"
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s plug-in ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen of geïndexeerde afbeeldingen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:346
#: ../libgimp/gimpexport.c:348
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s heeft een alphakanaal nodig"
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "%s plug-in heeft een alfakanaal nodig"
#: ../libgimp/gimpexport.c:347
#: ../libgimp/gimpexport.c:349
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Alphakanaal toevoegen"
msgstr "Alfakanaal toevoegen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:381
#: ../libgimp/gimpexport.c:383
msgid "Confirm Save"
msgstr "Bevestig opslaan"
#: ../libgimp/gimpexport.c:387
#: ../libgimp/gimpexport.c:389
msgid "Confirm"
msgstr "Bevestigen"
#: ../libgimp/gimpexport.c:462
#: ../libgimp/gimpexport.c:464
msgid "Export File"
msgstr "Bestand exporteren"
#: ../libgimp/gimpexport.c:466
#: ../libgimp/gimpexport.c:468
msgid "_Ignore"
msgstr "_Negeren"
#: ../libgimp/gimpexport.c:468
#: ../libgimp/gimpexport.c:470
msgid "_Export"
msgstr "_Exporteren"
# the headline
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:497
#: ../libgimp/gimpexport.c:499
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Voordat uw afbeelding als %s opgeslagen kan worden moet zij eerst "
"geëxporteerd worden, om de volgende redenen:"
msgid "Your image should be exported before it can be saved as %s for the following reasons:"
msgstr "Om uw afbeelding op te slaan als %s moet zij eerst geëxporteerd worden, om de volgende redenen:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:568
#: ../libgimp/gimpexport.c:573
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "De exportconversie zal uw orginele afbeelding niet wijzigen."
msgstr "De exportconversie zal uw originele afbeelding niet wijzigen."
#: ../libgimp/gimpexport.c:668
#: ../libgimp/gimpexport.c:673
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
......@@ -188,7 +195,7 @@ msgstr ""
"U staat op het punt een laagmasker op te slaan als %s.\n"
"Hiermee slaat u niet de zichtbare lagen op."
#: ../libgimp/gimpexport.c:674
#: ../libgimp/gimpexport.c:679
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
......@@ -197,28 +204,29 @@ msgstr ""
"U staat op het punt een kanaal (opgeslagen selectie) op te slaan als %s.\n"
"Hiermee slaat u niet de zichtbare lagen op."
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:130
msgid "Font Selection"
msgstr "Fontselectie"
msgstr "Lettertypeselectie"
# zonder schreef/schreefloos
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
# zonder schreef/sans serif
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:145
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
msgstr "Schreefloos"
#: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:148
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Verloopselectie"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450
#: ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:239
msgid "(Empty)"
msgstr "(Leeg)"
#: ../libgimp/gimppalettemenu.c:102
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:130
msgid "Palette Selection"
msgstr "Paletselectie"
#: ../libgimp/gimppatternmenu.c:125
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:156
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Patroonselectie"
......@@ -238,9 +246,10 @@ msgstr "op hulp"
msgid "by author"
msgstr "op auteur"
# 29/02/08: oudere vertaling: "copyright"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:144
msgid "by copyright"
msgstr "op copyright"
msgstr "op auteursrecht"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:145
msgid "by date"
......@@ -273,7 +282,7 @@ msgstr "Zoeken op auteur"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:430
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Zoeken op copyright"
msgstr "Zoeken op auteursrecht"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:437
msgid "Searching by date"
......@@ -303,7 +312,8 @@ msgstr[0] "%d procedure gevonden"
msgstr[1] "%d procedures gevonden"
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
msgid "No matches"
msgstr "Geen resultaten"
......@@ -329,359 +339,401 @@ msgstr "Datum:"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:234
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
msgstr "Auteursrecht:"
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:57
msgid "percent"
msgstr "procent"
# full niet meevertaald
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:26
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Wit (ondoorzichtig)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Zwart (transparant)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "_Alphakanaal van laag"
msgstr "_Alfakanaal van laag"
# verzetten/verplaatsen
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "Alphakanaal van laag ver_plaatsen"
msgstr "Alfakanaal van laag ver_plaatsen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgid "_Selection"
msgstr "_Selectie"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "_Grijswaardenkopie van laag"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanaal"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "VG naar AG (RGB)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "VG naar AG (KVW)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgid "FG to transparent"
msgstr "VG naar transparant"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgid "Custom gradient"
msgstr "Eigen verloop"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
msgid "FG color fill"
msgstr "VG-kleur vullen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:94
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
msgid "BG color fill"
msgstr "AG-kleur vullen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
msgid "Pattern fill"
msgstr "Patroon vullen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Toevoegen aan huidige selectie"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Van huidige selectie aftrekken"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Huidige selectie vervangen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Snijden met huidige selectie"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
msgid "Red"
msgstr "Rood"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
msgid "Green"
msgstr "Groen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
msgid "Blue"
msgstr "Blauw"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
msgid "Gray"
msgstr "Grijs"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
msgid "Indexed"
msgstr "Met index"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:194
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
msgid "Small"
msgstr "Klein"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
msgid "Medium"
msgstr "Middel"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
msgid "Large"
msgstr "Groot"
# schaakbord
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:228
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
msgid "Light checks"
msgstr "Lichte vakjes"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:229
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Midtoonvakjes"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
msgid "Dark checks"
msgstr "Donkere vakjes"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
msgid "White only"
msgstr "Volledig wit"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
msgid "Gray only"
msgstr "Volledig grijs"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
msgid "Black only"
msgstr "Volledig zwart"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
msgid "Image source"
msgstr "Afbeeldingsbron"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:263
msgid "Image"
msgstr "Afbeelding"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
msgid "Pattern source"
msgstr "Patroonbron"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
msgid "Pattern"
msgstr "Patroon"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
msgid "Lightness"
msgstr "Lichtheid"
# lichtgevendheid/lichtheid
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:292
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
msgid "Luminosity"
msgstr "Helderheid"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
msgid "Average"
msgstr "Gemiddelde"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:321
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:323
msgid "Dodge"
msgstr "Lichter"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:322
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
msgid "Burn"
msgstr "Donkerder"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:386 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:561
msgid "Linear"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
msgid "gradient|Linear"
msgstr "Lineair"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:387
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineair"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
msgid "Radial"
msgstr "Radiaal"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
msgid "Square"
msgstr "Vierkant"
# symmetrisch
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Conisch (sym)"
# asymmetrisch
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Conisch (asym)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Naar vorm (hoekig)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Naar vorm (rond)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Naar vorm (putjes)"
# spiraalvormig/spiraal
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
# met de klok mee
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spiraal (kloksgewijs)"
msgstr "Spiraal (MKM)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
# tegen de klok in
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spiraalvormig (antikloksgewijs)"
msgstr "Spiraal (TKI)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:427
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
msgid "Intersections (dots)"
msgstr ""
msgstr "Intersecties (punten)"
# kruisdraad
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:428
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr ""
msgstr "Intersecties (kruisjes)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
msgid "Dashed"