Commit e062b608 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-03-07  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent be8dfdcb
2002-03-07 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-03-07 Christian Rose <menthos@menthos.com> 2002-03-07 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation some more. * sv.po: Updated Swedish translation some more.
......
...@@ -79,8 +79,8 @@ ...@@ -79,8 +79,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP /gnome-cvs\n" "Project-Id-Version: GIMP /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-03 12:45+0100\n" "POT-Creation-Date: 2002-03-07 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-03 12:45+0100\n" "PO-Revision-Date: 2002-03-07 22:37+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n" "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n" "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -430,7 +430,7 @@ msgstr "Markeringsmaske" ...@@ -430,7 +430,7 @@ msgstr "Markeringsmaske"
msgid "Rename Item" msgid "Rename Item"
msgstr "Omdøbelse af element" msgstr "Omdøbelse af element"
#: app/gui/layers-commands.c:560 app/undo.c:3559 #: app/gui/layers-commands.c:565 app/undo.c:3559
msgid "New Layer" msgid "New Layer"
msgstr "Nyt lag" msgstr "Nyt lag"
...@@ -615,7 +615,7 @@ msgstr "" ...@@ -615,7 +615,7 @@ msgstr ""
"Fatal fortolkningsfejl:\n" "Fatal fortolkningsfejl:\n"
"Penselfilen '%s' ser ud til at være afkortet." "Penselfilen '%s' ser ud til at være afkortet."
#: app/core/gimpbrush.c:539 #: app/core/gimpbrush.c:539 app/core/gimpbrushpipe.c:329
#, c-format #, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'." msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen '%s'." msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen '%s'."
...@@ -631,11 +631,6 @@ msgstr "Unavngiven" ...@@ -631,11 +631,6 @@ msgstr "Unavngiven"
msgid "Could not open file '%s'" msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'" msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'"
#: app/core/gimpbrushpipe.c:329
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in GIMP brush file '%s'."
msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen '%s'."
#: app/core/gimpbrushpipe.c:338 app/core/gimpbrushpipe.c:356 #: app/core/gimpbrushpipe.c:338 app/core/gimpbrushpipe.c:356
#: app/core/gimpbrushpipe.c:444 #: app/core/gimpbrushpipe.c:444
#, c-format #, c-format
...@@ -720,7 +715,7 @@ msgstr "" ...@@ -720,7 +715,7 @@ msgstr ""
msgid "Cannot float selection: No selection made." msgid "Cannot float selection: No selection made."
msgstr "Kan ikke flyde markering: ingen markering at flyde." msgstr "Kan ikke flyde markering: ingen markering at flyde."
#: app/core/gimpimage-mask.c:397 app/gui/layers-commands.c:751 #: app/core/gimpimage-mask.c:397 app/gui/layers-commands.c:756
msgid "Floating Selection" msgid "Floating Selection"
msgstr "Flydende markering" msgstr "Flydende markering"
...@@ -770,20 +765,20 @@ msgstr "RGB" ...@@ -770,20 +765,20 @@ msgstr "RGB"
msgid "Grayscale" msgid "Grayscale"
msgstr "Gråtoner" msgstr "Gråtoner"
#: app/core/gimpimage-new.c:68 app/gui/layers-commands.c:628 #: app/core/gimpimage-new.c:68 app/gui/layers-commands.c:633
msgid "Foreground" msgid "Foreground"
msgstr "Forgrund" msgstr "Forgrund"
#: app/core/gimpimage-new.c:74 app/core/gimpimage-new.c:272 #: app/core/gimpimage-new.c:74 app/core/gimpimage-new.c:272
#: app/gui/layers-commands.c:629 app/gui/offset-dialog.c:196 #: app/gui/layers-commands.c:634 app/gui/offset-dialog.c:196
msgid "Background" msgid "Background"
msgstr "Baggrund" msgstr "Baggrund"
#: app/core/gimpimage-new.c:80 app/gui/layers-commands.c:630 #: app/core/gimpimage-new.c:80 app/gui/layers-commands.c:635
msgid "White" msgid "White"
msgstr "Hvid" msgstr "Hvid"
#: app/core/gimpimage-new.c:86 app/gui/layers-commands.c:631 #: app/core/gimpimage-new.c:86 app/gui/layers-commands.c:636
#: app/gui/offset-dialog.c:198 #: app/gui/offset-dialog.c:198
msgid "Transparent" msgid "Transparent"
msgstr "Gennemsigtig" msgstr "Gennemsigtig"
...@@ -824,27 +819,27 @@ msgstr "%.1f Mb" ...@@ -824,27 +819,27 @@ msgstr "%.1f Mb"
msgid "Untitled" msgid "Untitled"
msgstr "Unavngiven" msgstr "Unavngiven"
#: app/core/gimpimage.c:2726 #: app/core/gimpimage.c:2737
msgid "Layer cannot be raised higher." msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Laget kan ikke hæves mere." msgstr "Laget kan ikke hæves mere."
#: app/core/gimpimage.c:2750 #: app/core/gimpimage.c:2761
msgid "Layer cannot be lowered more." msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Laget kan ikke sænkes mere." msgstr "Laget kan ikke sænkes mere."
#: app/core/gimpimage.c:2771 #: app/core/gimpimage.c:2782
msgid "Layer is already on top." msgid "Layer is already on top."
msgstr "Laget er allerede øverst." msgstr "Laget er allerede øverst."
#: app/core/gimpimage.c:2777 #: app/core/gimpimage.c:2788
msgid "Cannot raise a layer without alpha." msgid "Cannot raise a layer without alpha."
msgstr "Kan ikke hæve lag uden alfa." msgstr "Kan ikke hæve lag uden alfa."
#: app/core/gimpimage.c:2801 #: app/core/gimpimage.c:2812
msgid "Layer is already on the bottom." msgid "Layer is already on the bottom."
msgstr "Laget er allerede nederst." msgstr "Laget er allerede nederst."
#: app/core/gimpimage.c:2848 #: app/core/gimpimage.c:2859
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Layer \"%s\" has no alpha.\n" "Layer \"%s\" has no alpha.\n"
...@@ -853,19 +848,19 @@ msgstr "" ...@@ -853,19 +848,19 @@ msgstr ""
"Laget \"%s\" har ingen alfa.\n" "Laget \"%s\" har ingen alfa.\n"
"Laget blev placeret over det." "Laget blev placeret over det."
#: app/core/gimpimage.c:2991 #: app/core/gimpimage.c:3002
msgid "Channel cannot be raised higher." msgid "Channel cannot be raised higher."
msgstr "Kanalen kan ikke hæves mere." msgstr "Kanalen kan ikke hæves mere."
#: app/core/gimpimage.c:3011 #: app/core/gimpimage.c:3022
msgid "Channel cannot be lowered more." msgid "Channel cannot be lowered more."
msgstr "Kanalen kan ikke sænkes mere." msgstr "Kanalen kan ikke sænkes mere."
#: app/core/gimpimage.c:3172 #: app/core/gimpimage.c:3183
msgid "Path cannot be raised higher." msgid "Path cannot be raised higher."
msgstr "Banen kan ikke hæves mere." msgstr "Banen kan ikke hæves mere."
#: app/core/gimpimage.c:3192 #: app/core/gimpimage.c:3203
msgid "Path cannot be lowered more." msgid "Path cannot be lowered more."
msgstr "Banen kan ikke sænkes mere." msgstr "Banen kan ikke sænkes mere."
...@@ -888,11 +883,7 @@ msgstr "parasit vedhæftet til element" ...@@ -888,11 +883,7 @@ msgstr "parasit vedhæftet til element"
msgid "parasite detached from item" msgid "parasite detached from item"
msgstr "parasit fjernet fra element" msgstr "parasit fjernet fra element"
#: app/core/gimplayer.c:320 #: app/core/gimplayer.c:555
msgid "Zero width or height layers not allowed."
msgstr "Lag uden højde eller bredde er ikke tilladt."
#: app/core/gimplayer.c:545
msgid "" msgid ""
"Cannot add layer mask to layer\n" "Cannot add layer mask to layer\n"
"which is not part of an image." "which is not part of an image."
...@@ -900,7 +891,7 @@ msgstr "" ...@@ -900,7 +891,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske til et lag\n" "Kan ikke tilføje lagmaske til et lag\n"
"som ikke er en del af et billede." "som ikke er en del af et billede."
#: app/core/gimplayer.c:552 #: app/core/gimplayer.c:562
msgid "" msgid ""
"Unable to add a layer mask since\n" "Unable to add a layer mask since\n"
"the layer already has one." "the layer already has one."
...@@ -908,7 +899,7 @@ msgstr "" ...@@ -908,7 +899,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske da\n" "Kan ikke tilføje lagmaske da\n"
"laget allerede har en." "laget allerede har en."
#: app/core/gimplayer.c:559 #: app/core/gimplayer.c:569
msgid "" msgid ""
"Unable to add a layer mask to a\n" "Unable to add a layer mask to a\n"
"layer in an indexed image." "layer in an indexed image."
...@@ -916,7 +907,7 @@ msgstr "" ...@@ -916,7 +907,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske til et\n" "Kan ikke tilføje lagmaske til et\n"
"lag i et indekseret billede." "lag i et indekseret billede."
#: app/core/gimplayer.c:566 #: app/core/gimplayer.c:576
msgid "" msgid ""
"Cannot add layer mask to a layer\n" "Cannot add layer mask to a layer\n"
"with no alpha channel." "with no alpha channel."
...@@ -924,7 +915,7 @@ msgstr "" ...@@ -924,7 +915,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske til et lag\n" "Kan ikke tilføje lagmaske til et lag\n"
"uden en alfa-kanal." "uden en alfa-kanal."
#: app/core/gimplayer.c:576 #: app/core/gimplayer.c:586
msgid "" msgid ""
"Cannot add layer mask of different\n" "Cannot add layer mask of different\n"
"dimensions than specified layer." "dimensions than specified layer."
...@@ -932,7 +923,7 @@ msgstr "" ...@@ -932,7 +923,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske med andre\n" "Kan ikke tilføje lagmaske med andre\n"
"dimensioner end det angivne lag." "dimensioner end det angivne lag."
#: app/core/gimplayer.c:611 #: app/core/gimplayer.c:621
#, c-format #, c-format
msgid "%s mask" msgid "%s mask"
msgstr "%s-maske" msgstr "%s-maske"
...@@ -1022,9 +1013,9 @@ msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i paletfil '%s'." ...@@ -1022,9 +1013,9 @@ msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i paletfil '%s'."
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Loading palette '%s':\n" "Loading palette '%s':\n"
"Invalid number or columns in line %d." "Invalid number of columns in line %d."
msgstr "" msgstr ""
"Indlæser paletten %s:\n" "Indlæser paletten '%s':\n"
"Ugyldigt antal kolonner på linje %d." "Ugyldigt antal kolonner på linje %d."
#. maybe we should just abort? #. maybe we should just abort?
...@@ -1744,7 +1735,7 @@ msgid "Width:" ...@@ -1744,7 +1735,7 @@ msgid "Width:"
msgstr "Bredde:" msgstr "Bredde:"
#: app/gui/file-new-dialog.c:164 app/gui/file-new-dialog.c:182 #: app/gui/file-new-dialog.c:164 app/gui/file-new-dialog.c:182
#: app/gui/layers-commands.c:570 app/gui/resize-dialog.c:277 #: app/gui/layers-commands.c:575 app/gui/resize-dialog.c:277
#: app/gui/resize-dialog.c:302 app/gui/resize-dialog.c:541 #: app/gui/resize-dialog.c:302 app/gui/resize-dialog.c:541
#: app/tools/gimpcroptool.c:995 app/tools/gimpscaletool.c:182 #: app/tools/gimpcroptool.c:995 app/tools/gimpscaletool.c:182
#: app/tools/gimpscaletool.c:191 app/tools/selection_options.c:442 #: app/tools/gimpscaletool.c:191 app/tools/selection_options.c:442
...@@ -2340,73 +2331,73 @@ msgstr "Indekserede farver" ...@@ -2340,73 +2331,73 @@ msgstr "Indekserede farver"
msgid "colors" msgid "colors"
msgstr "farver" msgstr "farver"
#: app/gui/layers-commands.c:496 #: app/gui/layers-commands.c:501
msgid "Empty Layer Copy" msgid "Empty Layer Copy"
msgstr "Kopiering af lag uden indhold" msgstr "Kopiering af lag uden indhold"
#: app/gui/layers-commands.c:519 #: app/gui/layers-commands.c:524
msgid "New Layer Options" msgid "New Layer Options"
msgstr "Indstillinger for nyt lag" msgstr "Indstillinger for nyt lag"
#. The name label and entry #. The name label and entry
#: app/gui/layers-commands.c:549 #: app/gui/layers-commands.c:554
msgid "Layer Name:" msgid "Layer Name:"
msgstr "Navn på lag:" msgstr "Navn på lag:"
#. The size labels #. The size labels
#: app/gui/layers-commands.c:564 #: app/gui/layers-commands.c:569
msgid "Layer Width:" msgid "Layer Width:"
msgstr "Lagets bredde:" msgstr "Lagets bredde:"
#: app/gui/layers-commands.c:623 #: app/gui/layers-commands.c:628
msgid "Layer Fill Type" msgid "Layer Fill Type"
msgstr "Fyldtype for lag" msgstr "Fyldtype for lag"
#: app/gui/layers-commands.c:710 #: app/gui/layers-commands.c:715
msgid "Edit Layer Attributes" msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Redigér lagets egenskaber" msgstr "Redigér lagets egenskaber"
#: app/gui/layers-commands.c:743 #: app/gui/layers-commands.c:748
msgid "Layer name:" msgid "Layer name:"
msgstr "Navn på lag:" msgstr "Navn på lag:"
#: app/gui/layers-commands.c:815 #: app/gui/layers-commands.c:820
msgid "Add Mask Options" msgid "Add Mask Options"
msgstr "Tilføj maskeindstillinger" msgstr "Tilføj maskeindstillinger"
#: app/gui/layers-commands.c:844 app/gui/layers-commands.c:871 #: app/gui/layers-commands.c:849 app/gui/layers-commands.c:876
msgid "Initialize Layer Mask to:" msgid "Initialize Layer Mask to:"
msgstr "Lagets maske starter som:" msgstr "Lagets maske starter som:"
#: app/gui/layers-commands.c:849 app/tools/gimpbycolorselecttool.c:564 #: app/gui/layers-commands.c:854 app/tools/gimpbycolorselecttool.c:564
msgid "Selection" msgid "Selection"
msgstr "Markering" msgstr "Markering"
#: app/gui/layers-commands.c:851 #: app/gui/layers-commands.c:856
msgid "Inverse Selection" msgid "Inverse Selection"
msgstr "Omvendt markering" msgstr "Omvendt markering"
#: app/gui/layers-commands.c:854 app/gui/layers-commands.c:876 #: app/gui/layers-commands.c:859 app/gui/layers-commands.c:881
msgid "Grayscale Copy of Layer" msgid "Grayscale Copy of Layer"
msgstr "Gråtonekopi af laget" msgstr "Gråtonekopi af laget"
#: app/gui/layers-commands.c:856 app/gui/layers-commands.c:878 #: app/gui/layers-commands.c:861 app/gui/layers-commands.c:883
msgid "Inverse Grayscale Copy of Layer" msgid "Inverse Grayscale Copy of Layer"
msgstr "Omvendt gråtonekopi af laget" msgstr "Omvendt gråtonekopi af laget"
#: app/gui/layers-commands.c:859 app/gui/layers-commands.c:881 #: app/gui/layers-commands.c:864 app/gui/layers-commands.c:886
msgid "White (Full Opacity)" msgid "White (Full Opacity)"
msgstr "Hvidt (helt ugennemsigtigt)" msgstr "Hvidt (helt ugennemsigtigt)"
#: app/gui/layers-commands.c:861 app/gui/layers-commands.c:883 #: app/gui/layers-commands.c:866 app/gui/layers-commands.c:888
msgid "Black (Full Transparency)" msgid "Black (Full Transparency)"
msgstr "Sort (helt gennemsigtigt)" msgstr "Sort (helt gennemsigtigt)"
#: app/gui/layers-commands.c:863 app/gui/layers-commands.c:885 #: app/gui/layers-commands.c:868 app/gui/layers-commands.c:890
msgid "Layer's Alpha Channel" msgid "Layer's Alpha Channel"
msgstr "Lagets alfakanal" msgstr "Lagets alfakanal"
#: app/gui/layers-commands.c:955 app/gui/layers-commands.c:1047 #: app/gui/layers-commands.c:960 app/gui/layers-commands.c:1052
msgid "" msgid ""
"Invalid width or height.\n" "Invalid width or height.\n"
"Both must be positive." "Both must be positive."
...@@ -6323,15 +6314,15 @@ msgstr "Type" ...@@ -6323,15 +6314,15 @@ msgstr "Type"
msgid "Shape" msgid "Shape"
msgstr "Form" msgstr "Form"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:267 #: app/tools/gimpiscissorstool.c:268
msgid "Intelligent Scissors" msgid "Intelligent Scissors"
msgstr "Intelligent saks" msgstr "Intelligent saks"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:268 #: app/tools/gimpiscissorstool.c:269
msgid "Select shapes from image" msgid "Select shapes from image"
msgstr "Markér former i billedet" msgstr "Markér former i billedet"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:269 #: app/tools/gimpiscissorstool.c:270
msgid "/Tools/Selection Tools/Intelligent Scissors" msgid "/Tools/Selection Tools/Intelligent Scissors"
msgstr "/Værktøjer/Markering/Intelligent saks" msgstr "/Værktøjer/Markering/Intelligent saks"
...@@ -6425,7 +6416,7 @@ msgstr "Afstand:" ...@@ -6425,7 +6416,7 @@ msgstr "Afstand:"
msgid "degrees" msgid "degrees"
msgstr "grader" msgstr "grader"
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:866 app/tools/gimpvectortool.c:501 #: app/tools/gimpmeasuretool.c:866
msgid "Use Info Window" msgid "Use Info Window"
msgstr "Benyt infovindue" msgstr "Benyt infovindue"
...@@ -6723,15 +6714,15 @@ msgstr "" ...@@ -6723,15 +6714,15 @@ msgstr ""
"Omformning virker ikke på\n" "Omformning virker ikke på\n"
"lag der indeholder lagmasker." "lag der indeholder lagmasker."
#: app/tools/gimpvectortool.c:130 #: app/tools/gimpvectortool.c:116
msgid "Vector Tool" msgid "Vector Tool"
msgstr "Vektorværktøj" msgstr "Vektorværktøj"
#: app/tools/gimpvectortool.c:131 #: app/tools/gimpvectortool.c:117
msgid "Vector angles and lengths" msgid "Vector angles and lengths"
msgstr "Vektorvinkler og -længder" msgstr "Vektorvinkler og -længder"
#: app/tools/gimpvectortool.c:132 #: app/tools/gimpvectortool.c:118
msgid "/Tools/Vector" msgid "/Tools/Vector"
msgstr "/Værktøjer/Vektor" msgstr "/Værktøjer/Vektor"
...@@ -7183,6 +7174,12 @@ msgstr "Opret og redigér billeder eller fotografier" ...@@ -7183,6 +7174,12 @@ msgstr "Opret og redigér billeder eller fotografier"
msgid "The GIMP (unstable)" msgid "The GIMP (unstable)"
msgstr "Gimp'en (udviklingsversion)" msgstr "Gimp'en (udviklingsversion)"
#~ msgid "Invalid UTF-8 string in GIMP brush file '%s'."
#~ msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen '%s'."
#~ msgid "Zero width or height layers not allowed."
#~ msgstr "Lag uden højde eller bredde er ikke tilladt."
#~ msgid "OK" #~ msgid "OK"
#~ msgstr "O.k." #~ msgstr "O.k."
......
2002-03-07 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-03-07 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com> 2002-03-07 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* gimp_tips.pt.txt: Added Portuguese translation. * gimp_tips.pt.txt: Added Portuguese translation.
......
...@@ -7,8 +7,8 @@ ...@@ -7,8 +7,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n" "Project-Id-Version: GIMP tips\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-02 18:14+0100\n" "POT-Creation-Date: 2002-03-07 21:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-02 18:21+0100\n" "PO-Revision-Date: 2002-03-07 21:38+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n" "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n" "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -16,6 +16,50 @@ msgstr "" ...@@ -16,6 +16,50 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to The GIMP !</big>"
msgstr "<big>Velkommen til Gimp'en!</big>"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Hold <tt>Alt</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i lagvinduet for at "
"vise masken direkte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Hold <tt>Ctrl</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i lagvinduet for at "
"slå effekten af lagmasken til og fra."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
msgstr ""
"Træk med <tt>Ctrl</tt> holdt nede med transformeringsværktøjet i "
"rotationstilstand vil begrænse rotationen til 15 graders vinkler."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Hold skiftetasten nede og klik på øjeikonet i lagvinduet for at skjule alle "
"lag pånær dette. Et klik igen viser alle lag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Hold skiftetasten nede og klik med spandudfyldningsværktøjet for at få det "
"til at bruge baggrundsfarven i stedet for forgrundsfarven."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid "" msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active " "A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or " "layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
...@@ -27,7 +71,7 @@ msgstr "" ...@@ -27,7 +71,7 @@ msgstr ""
"eller Forankr lag-knapperne i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet eller brug " "eller Forankr lag-knapperne i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet eller brug "
"menuerne til at gøre det samme." "menuerne til at gøre det samme."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid "" msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged " "Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them " "selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
...@@ -37,40 +81,61 @@ msgstr "" ...@@ -37,40 +81,61 @@ msgstr ""
"markeringer der bliver flyttet, vil så følge hjælpelinjerne. Du kan fjerne " "markeringer der bliver flyttet, vil så følge hjælpelinjerne. Du kan fjerne "
"linjerne igen ved at trække dem af billedet med flytteværktøjet." "linjerne igen ved at trække dem af billedet med flytteværktøjet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid "" msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily " "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-" "improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
">Colors->Levels). If there are any color casts, you can correct them with " "&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"the Curves tool (Image->Colors->Curves)." "with the Curves tool (Image-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr "" msgstr ""
"Hvis nogle af din indskannede foto ikke ser farverige nok ud, kan du let " "Hvis nogle af din indskannede foto ikke ser farverige nok ud, kan du let "
"forbedre deres farvetoneinterval med \"Auto\"-knappen i niveauværktøjet " "forbedre deres farvetoneinterval med \"Auto\"-knappen i niveauværktøjet "
"(Billede->Farver->Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du rette dem " "(Billede-&gt;Farver-&gt;Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du "
"med kurveværktøjet (Billede->Farver->Kurver)." "rette dem med kurveværktøjet (Billede-&gt;Farver-&gt;Kurver)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid "" msgid ""
"If you stroke a path (Edit->Stroke), the current drawing tool and its " "If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone " "settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool." "tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr "" msgstr ""
"Hvis du bestryger en bane (Redigér->Bestryg) bliver det aktive tegneværktøj " "Hvis du bestryger en bane (Redigér-&gt;Bestryg) bliver det aktive "
"og dets indstillinger brugt. Du kan bruge malerpenslen i " "tegneværktøj og dets indstillinger brugt. Du kan bruge malerpenslen i "
"farveovergangstilstand, kloningsværktøjet med et mønster eller endda " "farveovergangstilstand, kloningsværktøjet med et mønster eller endda "
"viskelæderet eller udtværingsværktøjet." "viskelæderet eller udtværingsværktøjet."