Commit e062b608 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-03-07  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent be8dfdcb
2002-03-07 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-03-07 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation some more.
......
......@@ -79,8 +79,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-03 12:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-03 12:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-07 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-07 22:37+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -430,7 +430,7 @@ msgstr "Markeringsmaske"
msgid "Rename Item"
msgstr "Omdøbelse af element"
#: app/gui/layers-commands.c:560 app/undo.c:3559
#: app/gui/layers-commands.c:565 app/undo.c:3559
msgid "New Layer"
msgstr "Nyt lag"
......@@ -615,7 +615,7 @@ msgstr ""
"Fatal fortolkningsfejl:\n"
"Penselfilen '%s' ser ud til at være afkortet."
#: app/core/gimpbrush.c:539
#: app/core/gimpbrush.c:539 app/core/gimpbrushpipe.c:329
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen '%s'."
......@@ -631,11 +631,6 @@ msgstr "Unavngiven"
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'"
#: app/core/gimpbrushpipe.c:329
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in GIMP brush file '%s'."
msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen '%s'."
#: app/core/gimpbrushpipe.c:338 app/core/gimpbrushpipe.c:356
#: app/core/gimpbrushpipe.c:444
#, c-format
......@@ -720,7 +715,7 @@ msgstr ""
msgid "Cannot float selection: No selection made."
msgstr "Kan ikke flyde markering: ingen markering at flyde."
#: app/core/gimpimage-mask.c:397 app/gui/layers-commands.c:751
#: app/core/gimpimage-mask.c:397 app/gui/layers-commands.c:756
msgid "Floating Selection"
msgstr "Flydende markering"
......@@ -770,20 +765,20 @@ msgstr "RGB"
msgid "Grayscale"
msgstr "Gråtoner"
#: app/core/gimpimage-new.c:68 app/gui/layers-commands.c:628
#: app/core/gimpimage-new.c:68 app/gui/layers-commands.c:633
msgid "Foreground"
msgstr "Forgrund"
#: app/core/gimpimage-new.c:74 app/core/gimpimage-new.c:272
#: app/gui/layers-commands.c:629 app/gui/offset-dialog.c:196
#: app/gui/layers-commands.c:634 app/gui/offset-dialog.c:196
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"
#: app/core/gimpimage-new.c:80 app/gui/layers-commands.c:630
#: app/core/gimpimage-new.c:80 app/gui/layers-commands.c:635
msgid "White"
msgstr "Hvid"
#: app/core/gimpimage-new.c:86 app/gui/layers-commands.c:631
#: app/core/gimpimage-new.c:86 app/gui/layers-commands.c:636
#: app/gui/offset-dialog.c:198
msgid "Transparent"
msgstr "Gennemsigtig"
......@@ -824,27 +819,27 @@ msgstr "%.1f Mb"
msgid "Untitled"
msgstr "Unavngiven"
#: app/core/gimpimage.c:2726
#: app/core/gimpimage.c:2737
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Laget kan ikke hæves mere."
#: app/core/gimpimage.c:2750
#: app/core/gimpimage.c:2761
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Laget kan ikke sænkes mere."
#: app/core/gimpimage.c:2771
#: app/core/gimpimage.c:2782
msgid "Layer is already on top."
msgstr "Laget er allerede øverst."
#: app/core/gimpimage.c:2777
#: app/core/gimpimage.c:2788
msgid "Cannot raise a layer without alpha."
msgstr "Kan ikke hæve lag uden alfa."
#: app/core/gimpimage.c:2801
#: app/core/gimpimage.c:2812
msgid "Layer is already on the bottom."
msgstr "Laget er allerede nederst."
#: app/core/gimpimage.c:2848
#: app/core/gimpimage.c:2859
#, c-format
msgid ""
"Layer \"%s\" has no alpha.\n"
......@@ -853,19 +848,19 @@ msgstr ""
"Laget \"%s\" har ingen alfa.\n"
"Laget blev placeret over det."
#: app/core/gimpimage.c:2991
#: app/core/gimpimage.c:3002
msgid "Channel cannot be raised higher."
msgstr "Kanalen kan ikke hæves mere."
#: app/core/gimpimage.c:3011
#: app/core/gimpimage.c:3022
msgid "Channel cannot be lowered more."
msgstr "Kanalen kan ikke sænkes mere."
#: app/core/gimpimage.c:3172
#: app/core/gimpimage.c:3183
msgid "Path cannot be raised higher."
msgstr "Banen kan ikke hæves mere."
#: app/core/gimpimage.c:3192
#: app/core/gimpimage.c:3203
msgid "Path cannot be lowered more."
msgstr "Banen kan ikke sænkes mere."
......@@ -888,11 +883,7 @@ msgstr "parasit vedhæftet til element"
msgid "parasite detached from item"
msgstr "parasit fjernet fra element"
#: app/core/gimplayer.c:320
msgid "Zero width or height layers not allowed."
msgstr "Lag uden højde eller bredde er ikke tilladt."
#: app/core/gimplayer.c:545
#: app/core/gimplayer.c:555
msgid ""
"Cannot add layer mask to layer\n"
"which is not part of an image."
......@@ -900,7 +891,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske til et lag\n"
"som ikke er en del af et billede."
#: app/core/gimplayer.c:552
#: app/core/gimplayer.c:562
msgid ""
"Unable to add a layer mask since\n"
"the layer already has one."
......@@ -908,7 +899,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske da\n"
"laget allerede har en."
#: app/core/gimplayer.c:559
#: app/core/gimplayer.c:569
msgid ""
"Unable to add a layer mask to a\n"
"layer in an indexed image."
......@@ -916,7 +907,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske til et\n"
"lag i et indekseret billede."
#: app/core/gimplayer.c:566
#: app/core/gimplayer.c:576
msgid ""
"Cannot add layer mask to a layer\n"
"with no alpha channel."
......@@ -924,7 +915,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske til et lag\n"
"uden en alfa-kanal."
#: app/core/gimplayer.c:576
#: app/core/gimplayer.c:586
msgid ""
"Cannot add layer mask of different\n"
"dimensions than specified layer."
......@@ -932,7 +923,7 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilføje lagmaske med andre\n"
"dimensioner end det angivne lag."
#: app/core/gimplayer.c:611
#: app/core/gimplayer.c:621
#, c-format
msgid "%s mask"
msgstr "%s-maske"
......@@ -1022,9 +1013,9 @@ msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i paletfil '%s'."
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Invalid number or columns in line %d."
"Invalid number of columns in line %d."
msgstr ""
"Indlæser paletten %s:\n"
"Indlæser paletten '%s':\n"
"Ugyldigt antal kolonner på linje %d."
#. maybe we should just abort?
......@@ -1744,7 +1735,7 @@ msgid "Width:"
msgstr "Bredde:"
#: app/gui/file-new-dialog.c:164 app/gui/file-new-dialog.c:182
#: app/gui/layers-commands.c:570 app/gui/resize-dialog.c:277
#: app/gui/layers-commands.c:575 app/gui/resize-dialog.c:277
#: app/gui/resize-dialog.c:302 app/gui/resize-dialog.c:541
#: app/tools/gimpcroptool.c:995 app/tools/gimpscaletool.c:182
#: app/tools/gimpscaletool.c:191 app/tools/selection_options.c:442
......@@ -2340,73 +2331,73 @@ msgstr "Indekserede farver"
msgid "colors"
msgstr "farver"
#: app/gui/layers-commands.c:496
#: app/gui/layers-commands.c:501
msgid "Empty Layer Copy"
msgstr "Kopiering af lag uden indhold"
#: app/gui/layers-commands.c:519
#: app/gui/layers-commands.c:524
msgid "New Layer Options"
msgstr "Indstillinger for nyt lag"
#. The name label and entry
#: app/gui/layers-commands.c:549
#: app/gui/layers-commands.c:554
msgid "Layer Name:"
msgstr "Navn på lag:"
#. The size labels
#: app/gui/layers-commands.c:564
#: app/gui/layers-commands.c:569
msgid "Layer Width:"
msgstr "Lagets bredde:"
#: app/gui/layers-commands.c:623
#: app/gui/layers-commands.c:628
msgid "Layer Fill Type"
msgstr "Fyldtype for lag"
#: app/gui/layers-commands.c:710
#: app/gui/layers-commands.c:715
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Redigér lagets egenskaber"
#: app/gui/layers-commands.c:743
#: app/gui/layers-commands.c:748
msgid "Layer name:"
msgstr "Navn på lag:"
#: app/gui/layers-commands.c:815
#: app/gui/layers-commands.c:820
msgid "Add Mask Options"
msgstr "Tilføj maskeindstillinger"
#: app/gui/layers-commands.c:844 app/gui/layers-commands.c:871
#: app/gui/layers-commands.c:849 app/gui/layers-commands.c:876
msgid "Initialize Layer Mask to:"
msgstr "Lagets maske starter som:"
#: app/gui/layers-commands.c:849 app/tools/gimpbycolorselecttool.c:564
#: app/gui/layers-commands.c:854 app/tools/gimpbycolorselecttool.c:564
msgid "Selection"
msgstr "Markering"
#: app/gui/layers-commands.c:851
#: app/gui/layers-commands.c:856
msgid "Inverse Selection"
msgstr "Omvendt markering"
#: app/gui/layers-commands.c:854 app/gui/layers-commands.c:876
#: app/gui/layers-commands.c:859 app/gui/layers-commands.c:881
msgid "Grayscale Copy of Layer"
msgstr "Gråtonekopi af laget"
#: app/gui/layers-commands.c:856 app/gui/layers-commands.c:878
#: app/gui/layers-commands.c:861 app/gui/layers-commands.c:883
msgid "Inverse Grayscale Copy of Layer"
msgstr "Omvendt gråtonekopi af laget"
#: app/gui/layers-commands.c:859 app/gui/layers-commands.c:881
#: app/gui/layers-commands.c:864 app/gui/layers-commands.c:886
msgid "White (Full Opacity)"
msgstr "Hvidt (helt ugennemsigtigt)"
#: app/gui/layers-commands.c:861 app/gui/layers-commands.c:883
#: app/gui/layers-commands.c:866 app/gui/layers-commands.c:888
msgid "Black (Full Transparency)"
msgstr "Sort (helt gennemsigtigt)"
#: app/gui/layers-commands.c:863 app/gui/layers-commands.c:885
#: app/gui/layers-commands.c:868 app/gui/layers-commands.c:890
msgid "Layer's Alpha Channel"
msgstr "Lagets alfakanal"
#: app/gui/layers-commands.c:955 app/gui/layers-commands.c:1047
#: app/gui/layers-commands.c:960 app/gui/layers-commands.c:1052
msgid ""
"Invalid width or height.\n"
"Both must be positive."
......@@ -6323,15 +6314,15 @@ msgstr "Type"
msgid "Shape"
msgstr "Form"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:267
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:268
msgid "Intelligent Scissors"
msgstr "Intelligent saks"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:268
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:269
msgid "Select shapes from image"
msgstr "Markér former i billedet"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:269
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:270
msgid "/Tools/Selection Tools/Intelligent Scissors"
msgstr "/Værktøjer/Markering/Intelligent saks"
......@@ -6425,7 +6416,7 @@ msgstr "Afstand:"
msgid "degrees"
msgstr "grader"
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:866 app/tools/gimpvectortool.c:501
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:866
msgid "Use Info Window"
msgstr "Benyt infovindue"
......@@ -6723,15 +6714,15 @@ msgstr ""
"Omformning virker ikke på\n"
"lag der indeholder lagmasker."
#: app/tools/gimpvectortool.c:130
#: app/tools/gimpvectortool.c:116
msgid "Vector Tool"
msgstr "Vektorværktøj"
#: app/tools/gimpvectortool.c:131
#: app/tools/gimpvectortool.c:117
msgid "Vector angles and lengths"
msgstr "Vektorvinkler og -længder"
#: app/tools/gimpvectortool.c:132
#: app/tools/gimpvectortool.c:118
msgid "/Tools/Vector"
msgstr "/Værktøjer/Vektor"
......@@ -7183,6 +7174,12 @@ msgstr "Opret og redigér billeder eller fotografier"
msgid "The GIMP (unstable)"
msgstr "Gimp'en (udviklingsversion)"
#~ msgid "Invalid UTF-8 string in GIMP brush file '%s'."
#~ msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen '%s'."
#~ msgid "Zero width or height layers not allowed."
#~ msgstr "Lag uden højde eller bredde er ikke tilladt."
#~ msgid "OK"
#~ msgstr "O.k."
......
2002-03-07 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-03-07 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* gimp_tips.pt.txt: Added Portuguese translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-02 18:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-02 18:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-07 21:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-07 21:38+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,6 +16,50 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to The GIMP !</big>"
msgstr "<big>Velkommen til Gimp'en!</big>"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Hold <tt>Alt</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i lagvinduet for at "
"vise masken direkte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Hold <tt>Ctrl</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i lagvinduet for at "
"slå effekten af lagmasken til og fra."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
msgstr ""
"Træk med <tt>Ctrl</tt> holdt nede med transformeringsværktøjet i "
"rotationstilstand vil begrænse rotationen til 15 graders vinkler."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Hold skiftetasten nede og klik på øjeikonet i lagvinduet for at skjule alle "
"lag pånær dette. Et klik igen viser alle lag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Hold skiftetasten nede og klik med spandudfyldningsværktøjet for at få det "
"til at bruge baggrundsfarven i stedet for forgrundsfarven."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
......@@ -27,7 +71,7 @@ msgstr ""
"eller Forankr lag-knapperne i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet eller brug "
"menuerne til at gøre det samme."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -37,40 +81,61 @@ msgstr ""
"markeringer der bliver flyttet, vil så følge hjælpelinjerne. Du kan fjerne "
"linjerne igen ved at trække dem af billedet med flytteværktøjet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
">Colors->Levels). If there are any color casts, you can correct them with "
"the Curves tool (Image->Colors->Curves)."
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Image-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Hvis nogle af din indskannede foto ikke ser farverige nok ud, kan du let "
"forbedre deres farvetoneinterval med \"Auto\"-knappen i niveauværktøjet "
"(Billede->Farver->Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du rette dem "
"med kurveværktøjet (Billede->Farver->Kurver)."
"(Billede-&gt;Farver-&gt;Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du "
"rette dem med kurveværktøjet (Billede-&gt;Farver-&gt;Kurver)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If you stroke a path (Edit->Stroke), the current drawing tool and its "
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Hvis du bestryger en bane (Redigér->Bestryg) bliver det aktive tegneværktøj "
"og dets indstillinger brugt. Du kan bruge malerpenslen i "
"Hvis du bestryger en bane (Redigér-&gt;Bestryg) bliver det aktive "
"tegneværktøj og dets indstillinger brugt. Du kan bruge malerpenslen i "
"farveovergangstilstand, kloningsværktøjet med et mønster eller endda "
"viskelæderet eller udtværingsværktøjet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
"Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
"install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
"fonts, which are also scalable."
msgstr ""
"Hvis dine skrifttyper ser kornede ud skyldes det at de ikke er skalérbare. "
"De fleste X-servere understøtter skalérbare Type 1 Postscript-skrifttyper. "
"Hent og installér dem. Nogle skrifttypeservere lader dig bruge TrueType-"
"skrifttyper (.ttf) som også er skalérbare."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Hvis din skærm er for tæt pakket med vinduer kan du trykke på tabulator "
"flere gange i et billedvindue for at skjule eller vise værktøjskassen eller "
"andre vinduer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers->Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"De fleste udvidelsesmoduler arbejder på det aktive lag eller det aktive "
"billede. I nogle tilfælde bliver du nødt til at slå alle lagene sammen (Lag-"
">Fladgør billede) hvis du vil have modulet til at virke på hele billedet."
"&gt;Fladgør billede) hvis du vil have modulet til at virke på hele billedet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
"And don't worry, you can undo most mistakes..."
......@@ -78,19 +143,40 @@ msgstr ""
"Næsten alle billedoperationer foregår ved at højreklikke på billedet. Og vær "
"ikke nervøs, du kan fortryde de fleste fejltagelser..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
">Mode->RGB), add an alpha-channel (Layers->Add Alpha Channel) or flatten it "
"(Layers->Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Ikke alle effekter kan bruges på alle typer billeder. Dette bliver indikeret "
"ved et gråtonet menupunkt. Du får måske bruge for at ændre billedtilstanden "
"til RGB (Billede->Tilstand->RGB), tilføje en alfakanal (Lag->Tilføj "
"alfakanal) eller fladgøre det (Lag->Fladgør billede)."
"til RGB (Billede-&gt;Tilstand-&gt;RGB), tilføje en alfakanal (Lag-&gt;Tilføj "
"alfakanal) eller fladgøre det (Lag-&gt;Fladgør billede)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Hvis du holder skifte-tasten nede før du markerer noget, kan du tilføje til "
"den aktuelle markering i stedet for at erstatte den. Hvis <tt>Ctrl</tt> "
"holdes ned før noget markeres, trækkes der fra markeringen."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
"<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image "
"will be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"Gimp'en understøtter automatisk gzip-komprimering. Tilføj blot <tt>.gz</tt> "
"(eller <tt>.bz2</tt> hvis du har bzip2 installeret) til filnavnet, og "
"billedet vil blive gemt komprimeret. Åbning af komprimerede billedervirker "
"selvfølgelig også."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
"stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
......@@ -100,7 +186,17 @@ msgstr ""
"en stabel lysbilleder eller filtre sådan så at når du kigger gennem dem, ser "
"du en bestemt sammensætning af deres indhold."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila! "
"It's completed."
msgstr ""
"Filvælgervinduet har kommandolinjefuldførelse med tabulatortasten, ligesom "
"en kommandoskal. Indtast en del af et filnavn, tryk på tabulator og vupti! "
"Navnet bliver fuldført."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"The layer named \"Background\" it special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
......@@ -112,17 +208,60 @@ msgstr ""
"tilføje gennemsigtighed til det ved at højreklikke i \"Lag, kanaler og baner"
"\"-vinduet og vælge \"Tilføj alfakanal\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"Using Edit->Stroke allows you to draw simple squares or circles by painting "
"the edge of your current selection with the active brush. More complex "
"shapes can be drawn with Filters->Render->Gfig."
"To create a perfect circle, hold <tt>Shift</tt> while doing an ellipse "
"select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical guides "
"tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Rediger->Bestryg lader dig tegne simple firkanter eller cirkler ved at male "
"kanten af den aktuelle markering med den aktive pensel. Mere komplekse "
"figurer kan tegnes med Filtre->Generér->Figurer."
"For at lave en perfekt cirkel skal du holde skifte-tasten nede mens du "
"foretager en ellipsemarkering. Cirklen kan placeres præcist hvis du trækker "
"vandrette og lodrette hjælpelinjer så de tangerer cirklen du ønsker at "
"markere, og placerer markøren ved skæringspunktet mellem linjerne. Så vil "
"den resulterende markering lige præcis røre hjælpelinjerne."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Rediger-&gt;Bestryg lader dig tegne simple firkanter eller cirkler ved at "
"male kanten af den aktuelle markering med den aktive pensel. Mere komplekse "
"figurer kan tegnes med Filtre-&gt;Generér-&gt;Figurer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Ved brug af et tegneværktøj (malerpensel, sprøjtepensel eller blyant) vil et "
"klik med skiftetasten holdt nede tegne en ret linje fra det sidste "
"tegnepunkt til den nuværende markørposition. Hvis du også trykker på "
"<tt>Ctrl</tt>, tvinges linjen til at følge 15 graders vinkler."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Når du gemmer et billede for at arbejde på det senere, så prøv at bruge XCF "
"som er Gimp'ens eget filformat (brug filendelsen <tt>.xcf</tt>). Dette "
"bevarer lagene og alle andre aspekter af dit igangværende arbejde. Når et "
"projekt er færdigt, kan du gemme det som JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
msgstr ""
"Du kan tilpasse og flytte en markering med træk med <tt>Alt</tt> holdt nede."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -130,7 +269,7 @@ msgstr ""
"Du kan tilpasse markeringsintervallet for udflydende markering ved at klikke "
"og trække til højre eller venstre."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The \"Paths"
"\" tab in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog allows you to work on "
......@@ -140,7 +279,16 @@ msgstr ""
"\"Baner\"-fanebladet i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet lader dig arbejde "
"på flere baner og så konvertere dem til markeringer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag a layer from the <i>Layers, Channels and Paths</i> dialog and "
"drop it onto the toolbox. This will create a new image containing only that "
"layer."
msgstr ""
"Du kan trække et lag fra <i>Lag, kanaler og baner</i>-vinduet og slippe det "
"i værktøjskassen. Dette opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -150,7 +298,7 @@ msgstr ""
"farve fra værktøjskassen eller fra en farvepalet og slipper det i et "