Commit db804ce5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 4d3720ba
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-14 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-14 19:20+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-21 17:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-21 17:05+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1044,7 +1044,7 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:750 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1082
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1581
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1584
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:644 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1548
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2390
......@@ -2292,7 +2292,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:660 ../plug-ins/common/file-xwd.c:652
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:718 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1076
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1552
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1555
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:579 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:317
#, c-format
msgid "Exporting '%s'"
......@@ -7276,7 +7276,7 @@ msgstr ""
"Błąd: nie można konwertować podstawowego typu obrazu programu GIMP na tryb "
"PSD"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1545
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1548
#, c-format
msgid ""
"Unable to export '%s'. The PSD file format does not support images that are "
......@@ -7285,7 +7285,7 @@ msgstr ""
"Nie można wyeksportować „%s”. Format pliku PSD nie obsługuje obrazów "
"większych niż 30000 pikseli wzdłuż lub wszerz."
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1566
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1569
#, c-format
msgid ""
"Unable to export '%s'. The PSD file format does not support images with "
......@@ -12326,7 +12326,8 @@ msgstr "s"
msgid ""
"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr ""
"Po podanym czasie należy przesunąć mysz, aby wybrać obszar dla zrzutu ekranu."
"Po podanym czasie należy przeciągnąć mysz, aby zaznaczyć obszar dla zrzutu "
"ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:718
msgid "Click in a window to snap it after delay."
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-14 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-14 19:20+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-21 17:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-21 17:05+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -5755,7 +5755,7 @@ msgstr "Gamma percepcyjna (sRGB)"
 
#: ../app/actions/image-actions.c:252
msgctxt "image-convert-action"
msgid "Convert the image to preceptual (sRGB) gamma"
msgid "Convert the image to perceptual (sRGB) gamma"
msgstr "Konwertuje obraz do trybu gammy percepcyjnej (sRGB)"
 
#: ../app/actions/image-actions.c:256
......@@ -16502,7 +16502,7 @@ msgstr "Kontroluje wyświetlanie obrazu"
msgid "Drop image files here to open them"
msgstr "Upuszczenie plików obrazów w tym miejscu otworzy je"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell-callbacks.c:540
#: ../app/display/gimpdisplayshell-callbacks.c:551
#, c-format
msgid ""
"<big>Unstable Development Version</big>\n"
......@@ -17991,7 +17991,7 @@ msgstr "default:LTR"
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
 
#: ../app/gui/splash.c:115
#: ../app/gui/splash.c:128
msgid "GIMP Startup"
msgstr "Uruchamianie programu GIMP"
 
......@@ -20539,11 +20539,11 @@ msgstr "Modyfikowanie krzywych percepcyjnie"
msgid "Curve _type:"
msgstr "_Typ krzywej:"
 
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:656 ../app/tools/gimplevelstool.c:739
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:657 ../app/tools/gimplevelstool.c:740
msgid "Could not read header: "
msgstr "Nie można odczytać nagłówka: "
 
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:730
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:731
msgid "Use _old curves file format"
msgstr "_Stary format pliku krzywych"
 
......@@ -21172,7 +21172,7 @@ msgstr "Dopasowuje poziomy automatycznie dla wszystkich kanałów"
msgid "Edit these Settings as Curves"
msgstr "Modyfikacja tych ustawień jako krzywe"
 
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:855
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:856
msgid "Use _old levels file format"
msgstr "_Stary format pliku poziomów"
 
......@@ -23222,111 +23222,142 @@ msgstr "Kółko myszy"
msgid "Mouse Wheel Events"
msgstr "Zdarzenia kółka myszy"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:293 ../app/widgets/gimpdashboard.c:345
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:332 ../app/widgets/gimpdashboard.c:384
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Occupied"
msgstr "Zajęte"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:294
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:333
msgid "Tile cache occupied size"
msgstr "Rozmiar zajętej pamięci podręcznej kafli"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:303
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:342
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Maximum"
msgstr "Maksymalnie"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:304
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:343
msgid "Maximal tile cache occupied size"
msgstr "Maksymalny rozmiar zajętej pamięci podręcznej kafli"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:313 ../app/widgets/gimpdashboard.c:365
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:352 ../app/widgets/gimpdashboard.c:404
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Limit"
msgstr "Ograniczenie"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:314
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:353
msgid "Tile cache size limit"
msgstr "Ograniczenie rozmiaru pamięci podręcznej kafli"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:322
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:361
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Compression"
msgstr "Kompresja"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:323
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:362
msgid "Tile cache compression ratio"
msgstr "Współczynnik kompresji pamięci podręcznej kafli"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:332
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:371
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Hit/Miss"
msgstr "Trafienia/pudła"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:333
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:372
msgid "Tile cache hit/miss ratio"
msgstr "Proporcja trafień do pudeł pamięci podręcznej kafli"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:346
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:385
msgid "Swap file occupied size"
msgstr "Rozmiar zajętego pliku wymiany"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:355
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:394
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:356
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:395
msgid "Swap file size"
msgstr "Rozmiar pliku wymiany"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:366
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:405
msgid "Swap file size limit"
msgstr "Ograniczenie rozmiaru pliku wymiany"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:373
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:412
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Busy"
msgstr "Zajęte"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:374
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:413
msgid "Whether there is work queued for the swap file"
msgstr "Czy coś jest w kolejce pliku wymiany"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:387
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:426
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Usage"
msgstr "Użycie"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:427
msgid "Total CPU usage"
msgstr "Całkowite użycie procesora"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:435 ../app/widgets/gimpdashboard.c:445
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Active"
msgstr "Aktywny"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:436
msgid "Whether the CPU is active"
msgstr "Czy procesor jest aktywny"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:446
msgid "Total amount of time the CPU has been active"
msgstr "Całkowity czas, przez jaki procesor był aktywny"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:460
msgctxt "dashboard-group"
msgid "Cache"
msgstr "Pamięć podręczna"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:388
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:461
msgid "In-memory tile cache"
msgstr "Pamięć podręczna kafli w pamięci"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:423
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:496
msgctxt "dashboard-group"
msgid "Swap"
msgstr "Pamięć wymiany"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:424
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:497
msgid "On-disk tile swap"
msgstr "Pamięć wymiany kafli na dysku"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:595
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:525
msgctxt "dashboard-group"
msgid "CPU"
msgstr "Procesor"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:526
msgid "CPU usage"
msgstr "Użycie procesora"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:698
msgid "Select fields"
msgstr "Zaznacz pola"
 
#. Tranlators: "N/A" is an abbreviation for "not available"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:1824
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2162
msgctxt "dashboard-value"
msgid "N/A"
msgstr "Niedostępne"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:1832
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2171
msgctxt "dashboard-value"
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
 
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:1833
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2172
msgctxt "dashboard-value"
msgid "No"
msgstr "Nie"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment