Commit da1a29c9 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 7bac21b6
Pipeline #200998 passed with stages
in 45 minutes and 20 seconds
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-14 13:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-14 13:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-02 13:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-02 13:55+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1054,7 +1054,7 @@ msgstr "Edytor pędzli"
#. initialize the list of gimp brushes
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:349
#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3253
#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3254
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"
......@@ -1103,7 +1103,7 @@ msgstr "Element dokowalny"
#. Document History
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:364
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1242
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1228
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"
......@@ -1138,7 +1138,7 @@ msgstr "Filtry"
#. initialize the list of gimp fonts
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp-data-factories.c:383
#: ../app/dialogs/dialogs.c:355 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3283
#: ../app/dialogs/dialogs.c:355 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3284
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
......@@ -1149,12 +1149,12 @@ msgstr "Edytor gradientów"
#. initialize the list of gimp gradients
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:374
#: ../app/dialogs/dialogs.c:349 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3277
#: ../app/dialogs/dialogs.c:349 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3278
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:390
#: ../app/dialogs/dialogs.c:361 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3289
#: ../app/dialogs/dialogs.c:361 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3290
msgid "Tool Presets"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
......@@ -1183,7 +1183,7 @@ msgstr "Warstwy"
#. initialize the list of mypaint brushes
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:359
#: ../app/dialogs/dialogs.c:343 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3295
#: ../app/dialogs/dialogs.c:343 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3296
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"
......@@ -1194,23 +1194,23 @@ msgstr "Edytor palety"
#. initialize the list of gimp palettes
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:369
#: ../app/dialogs/dialogs.c:352 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3271
#: ../app/dialogs/dialogs.c:352 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3272
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp patterns
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:364
#: ../app/dialogs/dialogs.c:346 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3265
#: ../app/dialogs/dialogs.c:346 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3266
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3301
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3302
msgid "Plug-ins"
msgstr "Wtyczki"
#. Quick Mask Color
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:358
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1776
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1777
msgid "Quick Mask"
msgstr "Szybka maska"
......@@ -1223,7 +1223,7 @@ msgid "Select"
msgstr "Zaznaczenie"
#. initialize the template list
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:809
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:837
#: ../app/dialogs/dialogs.c:367
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"
......@@ -3192,7 +3192,7 @@ msgctxt "dashboard-history-duration"
msgid "240 Seconds"
msgstr "240 sekund"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:103
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:118
#: ../app/actions/documents-commands.c:237 ../app/actions/edit-commands.c:167
#: ../app/actions/error-console-commands.c:100
#: ../app/actions/file-commands.c:424
......@@ -3249,23 +3249,56 @@ msgstr "240 sekund"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:104
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:119
msgid "_Record"
msgstr "_Nagraj"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:126
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:141
msgid "All Files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:131
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:146
msgid "Log Files (*.log)"
msgstr "Pliki dziennika (*.log)"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:199
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:179
msgid "Log samples per second"
msgstr "Próbki dziennika na sekundę"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:183
msgid "Sample fre_quency:"
msgstr "Czę_stotliwość próbek:"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:202
msgid "_Backtrace"
msgstr "_Wyjątek"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:203
msgid "Include backtraces in log"
msgstr "Dołączenie wyjątków do dziennika"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:215
msgid "_Messages"
msgstr "_Komunikaty"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:217
msgid "Include diagnostic messages in log"
msgstr "Dołączenie komunikatów diagnostycznych do dziennika"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:229
msgid "Progressi_ve"
msgstr "_Ciągły"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:231
msgid "Produce complete log even if not properly terminated"
msgstr ""
"Utworzenie pełnego dziennika, nawet jeśli nie jest właściwie zakończony"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:294
msgid "Add Marker"
msgstr "Dodaj oznaczenie"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:201
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:296
msgid "Enter a description for the marker"
msgstr "Opis oznaczenia"
......@@ -6721,7 +6754,7 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1505 ../app/actions/layers-commands.c:1668
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1698
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1699
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:843
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:939
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
......@@ -12897,16 +12930,16 @@ msgid "Internal Procedures"
msgstr "Wewnętrzne procedury"
#. initialize the global parasite table
#: ../app/core/gimp.c:802
#: ../app/core/gimp.c:830
msgid "Looking for data files"
msgstr "Wyszukiwanie plików z danymi"
#: ../app/core/gimp.c:802
#: ../app/core/gimp.c:830
msgid "Parasites"
msgstr "Dane pasożytnicze"
#. initialize the module list
#: ../app/core/gimp.c:813 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3313
#: ../app/core/gimp.c:841 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3314
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
......@@ -12925,7 +12958,7 @@ msgstr "Usunięcie „%s” się nie powiodło: %s"
#. initialize the list of gimp dynamics
#: ../app/core/gimp-data-factories.c:354 ../app/core/gimpcontext.c:722
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3259
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3260
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:221
msgid "Dynamics"
msgstr "Dynamika"
......@@ -13703,7 +13736,7 @@ msgid "Output type"
msgstr "Typ wyjścia"
#. Style
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:108 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1827
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:108 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1828
msgid "Style"
msgstr "Styl"
......@@ -14329,8 +14362,8 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Nie można cofnąć działania „%s”"
#: ../app/core/gimpimagefile.c:746 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1949
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2055
#: ../app/core/gimpimagefile.c:746 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1950
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2056
msgid "Folder"
msgstr "Katalog"
......@@ -15762,7 +15795,7 @@ msgid "Create a New Image"
msgstr "Utworzenie nowego obrazu"
#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:138
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1760
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1761
msgid "_Template:"
msgstr "Sza_blon:"
......@@ -16079,7 +16112,7 @@ msgid "Select Source"
msgstr "Wybór źródła"
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:212
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1723
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1724
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradient"
......@@ -16197,12 +16230,12 @@ msgstr ""
"uruchomieniu programu GIMP."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:850
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2598
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2599
msgid "There's a local installation of the user manual."
msgstr "Podręcznik użytkownika jest zainstalowany na komputerze."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:855
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2604
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2605
msgid "The user manual is not installed locally."
msgstr "Podręcznik użytkownika nie jest zainstalowany na komputerze."
......@@ -16315,55 +16348,38 @@ msgstr "_Kompresja pamięci wymiany:"
msgid "Number of _threads to use:"
msgstr "_Liczba używanych wątków:"
#. Hardware Acceleration
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1205
msgid "Hardware Acceleration"
msgstr "Przyspieszenie sprzętowe"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1209
msgid "Use O_penCL"
msgstr "_Włączenie OpenCL"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1213
msgid ""
"OpenCL drivers and support are experimental, expect slowdowns and possible "
"crashes (please report)."
msgstr ""
"Sterowniki i wsparcie OpenCL są eksperymentalne, należy oczekiwać spowolnień "
"i możliwych awarii (które prosimy zgłaszać)."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1220
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1206
msgid "Network access"
msgstr "Dostęp do sieci"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1224
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1210
msgid "Check for updates (requires internet)"
msgstr "Wyszukiwanie aktualizacji (wymaga dostępu do Internetu)"
#. Image Thumbnails
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1229
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1215
msgid "Image Thumbnails"
msgstr "Miniatury obrazów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1234
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1220
msgid "Size of _thumbnails:"
msgstr "Wymiary m_iniatur:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1238
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1224
msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
msgstr "Ma_ksymalny rozmiar miniaturyzowanych plików:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1245
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1231
msgid "_Keep record of used files in the Recent Documents list"
msgstr "Zachowywanie _używanych plików na liście historii dokumentów"
#. TODO: icon needed.
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1262
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1263
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1248
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1249
msgid "Debugging"
msgstr "Debugowanie"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1270
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1256
msgid ""
"We hope you will never need these settings, but as all software, GIMP has "
"bugs, and crashes can occur. If it happens, you can help us by reporting "
......@@ -16373,20 +16389,20 @@ msgstr ""
"oprogramowanie, GIMP ma błędy i mogą wystąpić awarie. Jeśli tak się zdarzy, "
"to prosimy nam pomóc je zgłaszając."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1279
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1265
msgid "Bug Reporting"
msgstr "Zgłaszanie błędów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1285
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1271
msgid "Debug _policy:"
msgstr "_Zachowanie debugowania:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1297
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1283
msgid "This feature requires \"gdb\" or \"lldb\" installed on your system."
msgstr ""
"Ta funkcja wymaga zainstalowania programu „gdb” lub „lldb” na komputerze."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1301
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1287
msgid ""
"This feature is more efficient with \"gdb\" or \"lldb\" installed on your "
"system."
......@@ -16394,174 +16410,174 @@ msgstr ""
"Ta funkcja jest wydajniejsza po zainstalowaniu programu „gdb” lub „lldb” na "
"komputerze."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1314
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1315
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1300
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1301
msgid "Color Management"
msgstr "Zarządzanie kolorami"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1324
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1310
msgid "R_eset Color Management"
msgstr "_Ustaw domyślne wartości zarządzania kolorami"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1347
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1333
msgid "Image display _mode:"
msgstr "_Tryb wyświetlania obrazu:"
#. Color Managed Display
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1351
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1337
msgid "Color Managed Display"
msgstr "Zarządzanie kolorami ekranu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1360
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1346
msgid "Select Monitor Color Profile"
msgstr "Wybór profilu kolorów monitora"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1361
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1347
msgid "_Monitor profile:"
msgstr "Profil _monitora:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1367
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1353
msgid "_Try to use the system monitor profile"
msgstr "_Używanie systemowego profilu monitora"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1376
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1362
msgid "_Rendering intent:"
msgstr "Sposób _odwzorowania barw:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1381
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1367
msgid "Use _black point compensation"
msgstr "Kompensacja _czarnego punktu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1389
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1425 ../app/paint/gimpinkoptions.c:93
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1375
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1411 ../app/paint/gimpinkoptions.c:93
msgid "Speed"
msgstr "Prędkość"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1390
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1426
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1376
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1412
msgid "Precision / Color Fidelity"
msgstr "Dokładność/wierność kolorów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1391
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1377
msgid "_Optimize image display for:"
msgstr "_Optymalizacja wyświetlania obrazu dla:"
#. Print Simulation (Soft-proofing)
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1395
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1381
msgid "Soft-Proofing"
msgstr "Symulacja wydruku"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1405
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1391
msgid "Select Soft-Proofing Color Profile"
msgstr "Wybór profilu kolorów symulacji wydruku"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1406
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1392
msgid "_Soft-proofing profile:"
msgstr "Profil _symulacji wydruku:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1412
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1398
msgid "Re_ndering intent:"
msgstr "Sposób o_dwzorowania barw:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1417
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1403
msgid "Use black _point compensation"
msgstr "Kompensacja c_zarnego punktu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1427
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1413
msgid "O_ptimize soft-proofing for:"
msgstr "Op_tymalizacja symulacji wydruku dla:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1436
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1422
msgid "Mar_k out of gamut colors"
msgstr "_Wyróżnienie kolorów spoza skali"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1441
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1427
msgid "Select Warning Color"
msgstr "Wybór koloru ostrzeżeń"
#. Preferred profiles
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1452
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1438
msgid "Preferred Profiles"
msgstr "Preferowane profile"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1461
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1447
msgid "Select Preferred RGB Color Profile"
msgstr "Wybór preferowanego profilu kolorów RGB"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1462
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1448
msgid "_RGB profile:"
msgstr "Profil _RGB:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1469
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1455
msgid "Select Preferred Grayscale Color Profile"
msgstr "Wybór preferowanego profilu kolorów odcieni szarości"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1470
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1456
msgid "_Grayscale profile:"
msgstr "Profil _odcieni szarości:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1477
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1463
msgid "Select CMYK Color Profile"
msgstr "Wybór profilu koloru CMYK"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1478
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1464
msgid "_CMYK profile:"
msgstr "Profil _CMYK:"
#. Policies
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1483
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1469
msgid "Policies"
msgstr "Zachowanie"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1488
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1474
msgid "_File Open behaviour:"
msgstr "Zachowanie _okna otwierania plików:"
#. Filter Dialogs
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1492
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2309
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1478
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2310
msgid "Filter Dialogs"
msgstr "Okna filtrowania"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1496
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1482
msgid "Show _advanced color options"
msgstr "_Zaawansowane opcje kolorów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1510
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1511
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1496
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1497
msgid "Image Import & Export"
msgstr "Import i eksport obrazów"
#. Import Policies
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1521
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1507
msgid "Import Policies"
msgstr "Zachowanie importu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1525
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1511
msgid "Promote imported images to _floating point precision"
msgstr ""
"_Konwertowanie importowanych obrazów do dokładności zmiennoprzecinkowej"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1534
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1520
msgid "_Dither images when promoting to floating point"
msgstr ""
"Wykonywanie _ditheringu na obrazach podczas konwertowania do dokładności "
"zmiennoprzecinkowej"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1539
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1525
msgid "_Add an alpha channel to imported images"
msgstr "D_odawanie kanału alfa do importowanych obrazów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1544
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1530
msgid "Color _profile policy:"
msgstr "_Zachowanie profilu kolorów:"
#. Export Policies
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1548
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1534
msgid "Export Policies"
msgstr "Zachowanie eksportu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1552
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1538
msgid "Export the i_mage's color profile by default"
msgstr "Do_myślne eksportowanie profilu kolorów obrazu"
......@@ -16570,7 +16586,7 @@ msgstr "Do_myślne eksportowanie profilu kolorów obrazu"
#. * It determines how file export
#. * plug-ins handle Exif by default.
#.
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1560
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1546
msgid "Export _Exif metadata by default when available"
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych _Exif, kiedy są dostępne"
......@@ -16579,7 +16595,7 @@ msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych _Exif, kiedy są dostępne"
#. * It determines how file export
#. * plug-ins handle XMP by default.
#.
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1568
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1554
msgid "Export _XMP metadata by default when available"
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych _XMP, kiedy są dostępne"
......@@ -16588,37 +16604,37 @@ msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych _XMP, kiedy są dostępne"
#. * It determines how file export
#. * plug-ins handle IPTC by default.
#.
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1576
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1562
msgid "Export _IPTC metadata by default when available"
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych _IPTC, kiedy są dostępne"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1579
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1565
msgid "Metadata can contain sensitive information."
msgstr "Metadane mogą zawierać prywatne informacje."
#. Export File Type
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1583
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1569
msgid "Export File Type"
msgstr "Typ pliku eksportu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1587
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1573
msgid "Default export file t_ype:"
msgstr "Domyśl_ny typ pliku podczas eksportu:"
#. Raw Image Importer
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1591
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1577
msgid "Raw Image Importer"
msgstr "Import obrazów Raw"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1627
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1613
msgid "Experimental Playground"
msgstr "Eksperymentalny plac zabaw"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1628
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1614
msgid "Playground"
msgstr "Plac zabaw"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1621
msgid ""
"These features are unfinished, buggy and may crash GIMP. It is unadvised to "
"use them unless you really know what you are doing or you intend to "
......@@ -16628,552 +16644,570 @@ msgstr ""
"GIMP. Ich używanie jest niezalecane, chyba że użytkownik wie, co robi lub "
"planuje pomóc w ich rozwijaniu."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1644
#. Hardware Acceleration
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1631
msgid "Hardware Acceleration"
msgstr "Przyspieszenie sprzętowe"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
msgid ""
"OpenCL drivers and support are experimental, expect slowdowns and possible "
"crashes (please report)."
msgstr ""
"Sterowniki i wsparcie OpenCL są eksperymentalne, należy oczekiwać spowolnień "
"i możliwych awarii (które prosimy zgłaszać)."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1641
msgid "Use O_penCL"
msgstr "_Włączenie OpenCL"
#. Very unstable tools
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1645
msgid "Insane Options"
msgstr "Szalone opcje"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1648
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1649
msgid "_N-Point Deformation tool"
msgstr "_Zniekształcanie za pomocą wielu punktów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1651
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1652
msgid "_Seamless Clone tool"
msgstr "_Bezszwowe klonowanie"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1661
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1662
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1663
msgctxt "preferences"
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzi"
#. General
#. Snapping Distance
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1670
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2542
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2868
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1671
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2543
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2869
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3113
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:187
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1673
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1674
msgid "Allow _editing on non-visible layers"
msgstr "_Modyfikowanie na niewidocznych warstwach"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1677
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1678
msgid "_Save tool options on exit"
msgstr "_Zapisywanie opcji narzędzi przy zakończeniu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1681
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1682
msgid "Save Tool Options _Now"
msgstr "Zapisz opcje _narzędzi"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1688
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1689