Commit d845e068 authored by Žygimantas Beručka's avatar Žygimantas Beručka Committed by Žygimantas Beručka
Browse files

Updated Lithuanian translations.

2006-03-14  Žygimantas Beručka  <zygis@gnome.org>

        * po-*/lt.po: Updated Lithuanian translations.
parent 39abf707
2006-03-14 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-03-12 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
# Lithuanian translation of GIMP (libgimp).
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001-2006 Free Software Foundation, Inc.
# Mantas Kriaučiūnas <mantas@akl.lt>, 2001.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2004-2005.
# Linas Vasiliauskas <linasv@centras.lt>, 2004.
#
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2004-2006.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP (libgimp) HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-04 14:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-04 14:37+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-09 16:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-09 16:34+0200\n"
"Last-Translator: Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -151,7 +151,7 @@ msgstr "Patvirtinkite"
#: ../libgimp/gimpexport.c:462
msgid "Export File"
msgstr "Eksportuoti bylą"
msgstr "Eksportuoti rinkmeną"
#: ../libgimp/gimpexport.c:466
msgid "_Ignore"
......@@ -194,11 +194,11 @@ msgstr ""
"Jūs ketinate išsaugoti kanalą (išsaugotą pasirinkimą) kaip %s.\n"
"Turėkite omenyje, kad matomi sluoksniai išsaugoti nebus."
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:126 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:177
msgid "Font Selection"
msgstr "Šriftų pasirinkimas"
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:178
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
......@@ -206,7 +206,7 @@ msgstr "Sans"
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Perėjimų pasirinkimas"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:167
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131
msgid "(Empty)"
msgstr "(Tuščias)"
......@@ -218,67 +218,67 @@ msgstr "Paletės pasirinkimas"
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Raštų pasirinkimas"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:171
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140
msgid "by name"
msgstr "pagal pavadinimą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:172
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:141
msgid "by description"
msgstr "pagal aprašymą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:173
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:142
msgid "by help"
msgstr "pagal pagalbą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:174
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:143
msgid "by author"
msgstr "pagal autorių"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:175
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:144
msgid "by copyright"
msgstr "pagal autorines teises"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:176
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:145
msgid "by date"
msgstr "pagal datą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:177
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:146
msgid "by type"
msgstr "pagal tipą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:408
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:377
msgid "Searching"
msgstr "Ieškoma"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:419
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:388
msgid "Searching by name"
msgstr "Ieškoma pagal pavadinimą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:440
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:409
msgid "Searching by description"
msgstr "Ieškoma pagal aprašymą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:447
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:416
msgid "Searching by help"
msgstr "Ieškoma pagal pagalbą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:423
msgid "Searching by author"
msgstr "Ieškoma pagal autorių"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:461
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:430
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Ieškoma pagal autorines teises"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:468
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:437
msgid "Searching by date"
msgstr "Ieškoma pagal datą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:475
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:444
msgid "Searching by type"
msgstr "Ieškoma pagal tipą"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:485
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
#, c-format
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
......@@ -286,11 +286,11 @@ msgstr[0] "%d procedūra"
msgstr[1] "%d procedūros"
msgstr[2] "%d procedūrų"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:494
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:463
msgid "No matches for your query"
msgstr "Jūsų užklausai atitikmenų nerasta"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:498
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
......@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr[1] "%d procedūros atitinka Jūsų užklausą"
msgstr[2] "%d procedūrų atitinka Jūsų užklausą"
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:547 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:145
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
msgid "No matches"
msgstr "Atitikmenų nėra"
......@@ -541,11 +541,11 @@ msgstr "Susikirtimai (kryželiai)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
msgid "Dashed"
msgstr ""
msgstr "Brūkšniuota"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
msgid "Double dashed"
msgstr ""
msgstr "Dvigubai brūkšniuota"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
msgid "Solid"
......@@ -561,7 +561,7 @@ msgstr "Vidinis pixbuf"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
msgid "Image file"
msgstr "Paveikslėlio byla"
msgstr "Paveikslėlio rinkmena"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:491
msgid "RGB color"
......@@ -651,19 +651,19 @@ msgstr "Į priekį"
msgid "Backward"
msgstr "Atgal"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:813
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:815
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Vidinė GIMP procedūra"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:814
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:816
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "GIMP įskiepis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:815
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:817
msgid "GIMP Extension"
msgstr "GIMP išplėtimas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:816
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:818
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Laikina procedūra"
......@@ -848,7 +848,7 @@ msgstr "Negalima išplėsti ${%s}"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:135
#, c-format
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Nepavyko sukurti laikinos bylos „%s“: %s"
msgstr "Nepavyko sukurti laikinos rinkmenos „%s“: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:148
#, c-format
......@@ -861,8 +861,8 @@ msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Klaida rašant į laikinąją bylą „%s“: %s\n"
"Originali byla buvo nepaliesta."
"Klaida rašant į laikinąją rinkmeną „%s“: %s\n"
"Originali rinkmena buvo nepaliesta."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:675
#, c-format
......@@ -870,8 +870,8 @@ msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"Klaida rašant į laikinąją bylą „%s“: %s\n"
"Jokia byla nebuvo sukurta."
"Klaida rašant į laikinąją rinkmeną „%s“: %s\n"
"Jokia rinkmena nebuvo sukurta."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:686
#, c-format
......@@ -892,36 +892,26 @@ msgstr "nekorektiška UTF-8 eilutė"
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Klaida skaitant „%s“ eilutėje %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Įkeliamas modulis: „%s“\n"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:197 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:216
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:330 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:358
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:470
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:152 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:170
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:279 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:306
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:417
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Modulio „%s“ įkėlimo klaida: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:286
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Praleidžiamas modulis: „%s“\n"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:426
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:374
msgid "Module error"
msgstr "Modulio klaida"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:427
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
msgid "Loaded"
msgstr "Įkeltas"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:428
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
msgid "Load failed"
msgstr "Įkėlimas nepavyko"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:429
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
msgid "Not loaded"
msgstr "Neįkelta"
......@@ -932,19 +922,19 @@ msgid ""
"Thumbnails will be stored in the folder for temporary files (%s) instead."
msgstr ""
"Nepavyko aptikti tinkamo namų aplanko.\n"
"Todėl mini vaizdai bus išsaugoti laikinųjų bylų aplanke (%s)."
"Todėl mini vaizdai bus išsaugoti laikinųjų rinkmenų aplanke (%s)."
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Nepavyko sukurti mini vaizdų aplanko „%s“."
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:919
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:889
#, c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Nepavyko sukurti %s mini vaizdo: %s"
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:129
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:98
msgid "_Search:"
msgstr "_Ieškoti:"
......@@ -964,55 +954,97 @@ msgstr "_Juoda"
msgid "_White"
msgstr "_Balta"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:129
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:98
msgid "Scales"
msgstr ""
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:218
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:187
msgid "Current:"
msgstr "Dabartinė:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:240
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:209
msgid "Old:"
msgstr "Sena:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:294
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:263
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Šešioliktainė spalvos notacija kaip naudojama HTML ir CSS"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:299
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:268
msgid "HTML _notation:"
msgstr "HTML _notacija:"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:320
msgid "Select Folder"
msgstr "Pasirinkite aplanką"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:353
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:322
msgid "Select File"
msgstr "Pasirinkite bylą"
msgstr "Pasirinkite rinkmeną"
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:232
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:203
msgid "Kilobytes"
msgstr "Kilobaitų"
msgstr "Kilobaitai"
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:204
msgid "Megabytes"
msgstr "Megabaitų"
msgstr "Megabaitai"
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:205
msgid "Gigabytes"
msgstr "Gigabaitų"
msgstr "Gigabaitai"
#. Count label
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1171
msgid "Nothing selected"
msgstr "Nieko nepasirinkta"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:287
msgid "Select _All"
msgstr "Pasirinkti _viską"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:307
msgid "Select _range:"
msgstr "Pasirinkti _diapazoną:"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:319
msgid "Open _pages as"
msgstr "Atverti _puslapius kaip"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:420
msgid "Page 000"
msgstr "Puslapis 000"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:512
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:749
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Puslapis %d"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1176
msgid "One page selected"
msgstr "Pasirinktas vienas puslapis"
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1183
#, c-format
msgid "All %d pages selected"
msgstr "Pasirinkti visi %d psl."
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1185
#, c-format
msgid "%d pages selected"
msgstr "pasirinkta %d psl."
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:212
msgid "Writable"
msgstr "Rašomas"
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:221
msgid "Folder"
msgstr "Aplankas"
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:138
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:107
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -1020,16 +1052,16 @@ msgstr ""
"Spragtelėkite ant pipetės, tada spragtelėkite bet kurioje ekrano vietoje "
"norėdami pasirinkti tą spalvą."
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:94
msgid "Check Size"
msgstr "Kvadratėlių dydis"
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:133
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:101
msgid "Check Style"
msgstr "Kvadratėlių stilius"
#. toggle button to (des)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:256
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:265
msgid "_Preview"
msgstr "_Peržiūra"
......@@ -1118,19 +1150,19 @@ msgstr "_Pasukti"
msgid "_Shear"
msgstr "Š_lytis"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:302
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:267
msgid "More..."
msgstr "Daugiau..."
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:612
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:577
msgid "Unit Selection"
msgstr "Matavimo vienetų pasirinkimas"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:660
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:625
msgid "Unit"
msgstr "Matavimo vienetai"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:664
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:629
msgid "Factor"
msgstr "Koeficientas"
......@@ -1382,3 +1414,172 @@ msgstr "Vandeniniai dažai"
#: ../modules/colorsel_water.c:220
msgid "Pressure"
msgstr "Spaudimas"
#: ../modules/controller_linux_input.c:56
msgid "Button 0"
msgstr "Mygtukas 0"
#: ../modules/controller_linux_input.c:57
msgid "Button 1"
msgstr "Mygtukas 1"
#: ../modules/controller_linux_input.c:58
msgid "Button 2"
msgstr "Mygtukas 2"
#: ../modules/controller_linux_input.c:59
msgid "Button 3"
msgstr "Mygtukas 3"
#: ../modules/controller_linux_input.c:60
msgid "Button 4"
msgstr "Mygtukas 4"
#: ../modules/controller_linux_input.c:61
msgid "Button 5"
msgstr "Mygtukas 5"
#: ../modules/controller_linux_input.c:62
msgid "Button 6"
msgstr "Mygtukas 6"
#: ../modules/controller_linux_input.c:63
msgid "Button 7"
msgstr "Mygtukas 7"
#: ../modules/controller_linux_input.c:64
msgid "Button 8"
msgstr "Mygtukas 8"
#: ../modules/controller_linux_input.c:65
msgid "Button 9"
msgstr "Mygtukas 9"
#: ../modules/controller_linux_input.c:66
msgid "Button Mouse"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:67
msgid "Button Left"
msgstr "Mygtukas kairėn"
#: ../modules/controller_linux_input.c:68
msgid "Button Right"
msgstr "Mygtukas dešinėn"
#: ../modules/controller_linux_input.c:69
msgid "Button Middle"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:70
msgid "Button Side"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:71
msgid "Button Extra"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:72
#: ../modules/controller_linux_input.c:73
msgid "Button Forward"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:75
msgid "Button Wheel"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:78
msgid "Button Gear Down"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:81
msgid "Button Gear Up"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:87
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:88
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:89
msgid "Dial Turn Left"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:90
msgid "Dial Turn Right"
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:154
msgid "Linux input event controller"
msgstr "Linux įvesties įvykių kontroleris"
#: ../modules/controller_linux_input.c:222 ../modules/controller_midi.c:244
msgid "Device:"
msgstr "Įrenginys:"
#: ../modules/controller_linux_input.c:223
msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
msgstr ""
#: ../modules/controller_linux_input.c:227
msgid "Linux Input"
msgstr "Linux įvestis"
#: ../modules/controller_linux_input.c:351
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Linux įvesties įvykiai"
#: ../modules/controller_linux_input.c:372 ../modules/controller_midi.c:480
#: ../modules/controller_midi.c:506
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "Skaitoma iš %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:388
#: ../modules/controller_linux_input.c:431 ../modules/controller_midi.c:462
#: ../modules/controller_midi.c:523 ../modules/controller_midi.c:594
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Įrenginys neprieinamas: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:396 ../modules/controller_midi.c:531
msgid "No device configured"
msgstr "Nėra sukonfigūruoto įrenginio"
#: ../modules/controller_linux_input.c:440 ../modules/controller_midi.c:603
msgid "End of file"
msgstr "Rinkmenos pabaiga"
#: ../modules/controller_midi.c:166
msgid "MIDI event controller"
msgstr "MIDI įvykių kontroleris"
#: ../modules/controller_midi.c:235
msgid "The name of the device to read MIDI events from."
msgstr ""
#: ../modules/controller_midi.c:238
#, fuzzy
msgid "Enter 'alsa' to use the ALSA sequencer."
msgstr "Įveskite „alsa“ norėdami naudoti ALSA seką."
#: ../modules/controller_midi.c:253
msgid "Channel:"
msgstr "Kanalas:"
#: ../modules/controller_midi.c:254
msgid ""
"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
"channels."
msgstr ""
#: ../modules/controller_midi.c:258
msgid "MIDI"
msgstr "MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:434
msgid "MIDI Events"
msgstr "MIDI įvykiai"
2006-03-14 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-03-12 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
This diff is collapsed.
2006-03-14 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-03-09 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
......
This diff is collapsed.
2006-03-14 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-03-09 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>