Commit d827e5fa authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2004-03-12  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent c5c5b0c6
2004-03-12 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2004-03-12 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: added missing libgimpwidgets/gimppatheditor.c.
......
......@@ -4,10 +4,9 @@
# Branko Collin <collin@xs4all.nl>, 2001
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-04 00:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-03 03:52+0100\n"
"Project-Id-Version: GIMP 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-08 20:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-12 11:44+0100\n"
"Last-Translator: Branko Collin <collin@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,16 +17,23 @@ msgstr ""
msgid "Brush Selection"
msgstr "Penseelselectie"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:161 libgimp/gimppatternmenu.c:144
# Kan ook 'browsen' zijn
# of misschien 'Overzicht' (een overzicht van alle beschikbare patronen
# en borstels)
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:161
#: libgimp/gimppatternmenu.c:144
msgid "_Browse..."
msgstr ""
msgstr "_Bladeren..."
#: libgimp/gimpexport.c:215 libgimp/gimpexport.c:251
#: libgimp/gimpexport.c:215
#: libgimp/gimpexport.c:251
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s ondersteunt geen lagen"
#: libgimp/gimpexport.c:216 libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:234
#: libgimp/gimpexport.c:216
#: libgimp/gimpexport.c:225
#: libgimp/gimpexport.c:234
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Zichtbare lagen samenvoegen"
......@@ -36,16 +42,20 @@ msgstr "Zichtbare lagen samenvoegen"
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s ondersteunt geen laagverspringen, -grootte of -ondoorzichtigheid"
#: libgimp/gimpexport.c:233 libgimp/gimpexport.c:242
#: libgimp/gimpexport.c:233
#: libgimp/gimpexport.c:242
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s ondersteunt enkel lagen als animatieframes"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:243
#: libgimp/gimpexport.c:234
#: libgimp/gimpexport.c:243
msgid "Save as Animation"
msgstr "Opslaan als animatie"
#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:252 libgimp/gimpexport.c:261
#: libgimp/gimpexport.c:243
#: libgimp/gimpexport.c:252
#: libgimp/gimpexport.c:261
msgid "Flatten Image"
msgstr "Afbeelding pletten"
......@@ -55,21 +65,22 @@ msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s ondersteunt geen transparantie"
#: libgimp/gimpexport.c:269
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "%s ondersteunt geen lagen"
msgstr "%s ondersteunt geen laagmaskers"
#: libgimp/gimpexport.c:270
#, fuzzy
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "een laagmasker"
msgstr "Laagmaskers toepassen"
#: libgimp/gimpexport.c:278
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:279 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:326
#: libgimp/gimpexport.c:279
#: libgimp/gimpexport.c:317
#: libgimp/gimpexport.c:326
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Converteren naar RGB"
......@@ -78,7 +89,9 @@ msgstr "Converteren naar RGB"
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:288 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:338
#: libgimp/gimpexport.c:288
#: libgimp/gimpexport.c:317
#: libgimp/gimpexport.c:338
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Converteren naar grijswaarden"
......@@ -87,23 +100,28 @@ msgstr "Converteren naar grijswaarden"
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel geïndexeerde afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:297 libgimp/gimpexport.c:326 libgimp/gimpexport.c:336
#: libgimp/gimpexport.c:297
#: libgimp/gimpexport.c:326
#: libgimp/gimpexport.c:336
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr "(Doe het met de hand om het resultaat fijn te regelen)"
msgstr ""
"Omzetten naar geïndexeerd met standaardinstellingen\n"
"(Doe dit handmatig om het resultaat fijn te regelen)"
#: libgimp/gimpexport.c:306
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB en Geïndexeerd"
msgstr "%s ondersteunt enkel bitmap- (twee kleuren) en geïndexeerde afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:307
#, fuzzy
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr "(Doe het met de hand om het resultaat fijn te regelen)"
msgstr ""
"Omzetten naar Geïndexeerd met standaardinstellingen voor bitmap\n"
"(Doe dit handmatig om het resultaat fijn te regelen)"
#: libgimp/gimpexport.c:316
#, c-format
......@@ -123,11 +141,11 @@ msgstr "%s ondersteunt enkel Grijswaarden en Geïndexeerd"
#: libgimp/gimpexport.c:346
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s heeft een Alpha-kanaal nodig"
msgstr "%s heeft een alphakanaal nodig"
#: libgimp/gimpexport.c:347
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Alpha-kanaal toevoegen"
msgstr "Alphakanaal toevoegen"
#: libgimp/gimpexport.c:382
msgid "Confirm Save"
......@@ -135,31 +153,25 @@ msgstr "Bevestig opslaan"
#: libgimp/gimpexport.c:388
msgid "Confirm"
msgstr "Bevestig"
msgstr "Bevestigen"
#: libgimp/gimpexport.c:457
msgid "Export File"
msgstr "Bestand exporteren"
#: libgimp/gimpexport.c:461
#, fuzzy
msgid "_Ignore"
msgstr "Negeren"
msgstr "_Negeren"
#: libgimp/gimpexport.c:463
#, fuzzy
msgid "_Export"
msgstr "Exporteren"
msgstr "_Exporteren"
#. the headline
# the headline
#: libgimp/gimpexport.c:485
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Uw afbeelding moet geëxporteerd worden, voordat zij bewaard kan worden, om "
"de volgende redenen:"
#, c-format
msgid "Your image should be exported before it can be saved as %s for the following reasons:"
msgstr "Voordat uw afbeelding als %s opgeslagen kan worden moet zij eerst geëxporteerd worden, om de volgende redenen:"
#: libgimp/gimpexport.c:563
msgid "The export conversion won't modify your original image."
......@@ -201,11 +213,12 @@ msgstr "Patroonselectie"
#: libgimp/gimpunitcache.c:57
msgid "percent"
msgstr "percent"
msgstr "procent"
#: libgimpbase/gimputils.c:161 libgimpbase/gimputils.c:166
#: libgimpbase/gimputils.c:161
#: libgimpbase/gimputils.c:166
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr ""
msgstr "(ongeldige UTF-8 tekenreeks)"
#: libgimpbase/gimputils.c:244
#, c-format
......@@ -238,38 +251,38 @@ msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:272
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d kB"
msgstr "%d MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:279
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f MB"
msgstr "%.2f GB"
#: libgimpbase/gimputils.c:283
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f MB"
msgstr "%.1f GB"
#: libgimpbase/gimputils.c:287
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d GB"
msgstr "%d kB"
msgstr "%d GB"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:177
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "module '%s' wordt geladen\n"
msgstr "Module '%s' wordt geladen\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:194 libgimpmodule/gimpmodule.c:213
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:328 libgimpmodule/gimpmodule.c:356
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:194
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:213
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:328
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:356
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:450
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr ""
"Laadfout module: '%s': \n"
"%s"
msgstr "Laadfout module '%s': %s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:283
#, c-format
......@@ -295,89 +308,107 @@ msgstr "Niet geladen"
#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:196
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr ""
msgstr "Kon de map '%s' voor de miniaturen niet aanmaken."
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:93
#, fuzzy
msgid "/_Foreground Color"
msgstr "/Voorgrondkleur"
msgstr "/_Voorgrondkleur"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:95
#, fuzzy
msgid "/_Background Color"
msgstr "/Achtergrondkleur"
msgstr "/_Achtergrondkleur"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:98
#, fuzzy
msgid "/Blac_k"
msgstr "/Zwart"
msgstr "/_Zwart"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:100
#, fuzzy
msgid "/_White"
msgstr "/Wit"
msgstr "/_Wit"
# 'Schaalt'? 'Schubben'?
# 'Schaalt'? 'Schubben'? Weegschalen
# Misschien gaat het over kleurbereik
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
msgid "Scales"
msgstr "Weegschalen"
msgstr "Schalen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
# Deze letters moeten eigenlijk overeenkomen met de Nederlandse vertaling
# Hue-kleurtoon
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr "_H"
msgstr "_K"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
# Saturation-verzadiging
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr "_S"
msgstr "_V"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
# Value-waarde
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr "_V"
msgstr "_W"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
# Red-rood
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
# Green-groen
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
# Blue-blauw
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr "_B"
# Alpha-alfa
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Kleurtoon"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: modules/cdisplay_proof.c:323
msgid "Saturation"
msgstr "Verzadiging"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr "Rood"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr "Groen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr "Blauw"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
msgstr "Alpha"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
......@@ -387,13 +418,16 @@ msgstr "Hexadecimale kleurnotatie zoals gebruikt in HTML"
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "He_xtriple:"
# Huidige kleur
# (niet huidig kleur)
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
msgstr ""
msgstr "Huidige:"
# Vorige kleur
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
msgid "Old:"
msgstr ""
msgstr "Oude:"
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:350
msgid "Select Folder"
......@@ -416,12 +450,8 @@ msgid "GigaBytes"
msgstr "Gigabytes"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klik op de druppelaar en vervolgens een kleur op het scherm om die kleur te "
"selecteren."
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Klik op de druppelaar en vervolgens een kleur op het scherm om die kleur te selecteren."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:113
msgid "Anchor"
......@@ -467,7 +497,8 @@ msgstr "_Regelhoogte"
msgid "_Resize"
msgstr "_Herschalen"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185 libgimpwidgets/gimpstock.c:284
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:284
msgid "_Scale"
msgstr "_Schalen"
......@@ -504,26 +535,20 @@ msgid "Factor"
msgstr "Factor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1271
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Gebruik deze waarde als bron voor de generering van willekeurige nummers. "
"Hiermee kunt u een bepaalde \"random\" operatie herhalen."
msgid "Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr "Gebruik deze waarde als bron voor de generering van willekeurige nummers. Hiermee kunt u een bepaalde \"willekeurige\" operatie herhalen."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1275
msgid "_New Seed"
msgstr ""
msgstr "_Nieuw brongetal"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1288
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Gebruik een gegenereerd willekeurig nummer als bron voor de generering van "
"een volgend willekeurig nummer."
msgstr "Gebruik een gegenereerd willekeurig nummer als bron voor de generering van een volgend willekeurig nummer."
# Husselen zou misschien kunnen, maar willekeurig maken is wel goed zo.
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1292
#, fuzzy
msgid "Randomize"
msgid "_Randomize"
msgstr "_Willekeurig maken"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:124
......@@ -534,6 +559,7 @@ msgstr "Simulatie beperkt kleurzicht (Brettel-Vienot-Mollon-algoritme)"
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Beperkt kleurzicht"
# Kleur_deficientietype:
#: modules/cdisplay_colorblind.c:464
#, fuzzy
msgid "Color _Deficiency Type:"
......@@ -562,9 +588,8 @@ msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
#: modules/cdisplay_gamma.c:311
#, fuzzy
msgid "_Gamma:"
msgstr "Gamma:"
msgstr "_Gamma:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
......@@ -575,45 +600,49 @@ msgid "Contrast"
msgstr "Contrast"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:308
#, fuzzy
msgid "Contrast C_ycles:"
msgstr "Contrast-cycles:"
msgstr "Contrast-c_ycles:"
#: modules/cdisplay_proof.c:102
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr ""
msgstr "Kleurcontrolefilter die het ICC-kleurpofiel gebruikt"
#: modules/cdisplay_proof.c:166
msgid "Color Proof"
msgstr ""
msgstr "Kleurcontrole"
# waarneembaar?
#: modules/cdisplay_proof.c:319
msgid "Perceptual"
msgstr ""
msgstr "Gevoelsmatig"
#: modules/cdisplay_proof.c:321
msgid "Relative Colorimetric"
msgstr ""
msgstr "Relatief colorimetrisch"
#: modules/cdisplay_proof.c:325
msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr ""
msgstr "Absoluut colorimetrisch"
# Feitelijk
#: modules/cdisplay_proof.c:331
msgid "_Intent:"
msgstr ""
msgstr "_Bedoeling:"
# kiezen / uitkiezen
#: modules/cdisplay_proof.c:334
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr ""
msgstr "Een ICC-kleurprofiel uitkiezen"
#: modules/cdisplay_proof.c:337
msgid "_Profile:"
msgstr ""
msgstr "_Profiel:"
# Zwart compensatie?
# Zwartpunt compensatie
#: modules/cdisplay_proof.c:345
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr ""
msgstr "Zwartpuntcompensatie"
#: modules/colorsel_cmyk.c:73
msgid "CMYK color selector"
......@@ -655,10 +684,12 @@ msgstr "Geel"
msgid "Black"
msgstr "Zwart"
# Zwart-onttrekking (%):
#: modules/colorsel_cmyk.c:193
msgid "Black Pullout (%):"
msgstr ""
msgstr "Zwart-onttrekking (%):"
# Driehoekige kleurkiezer in schilderstijl
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Painterachtige driehoekige kleurkiezer"
......@@ -679,56 +710,3 @@ msgstr "Waterverf"
msgid "Pressure"
msgstr "Druk"
#~ msgid "Preview"
#~ msgstr "Vooruitblik"
#~ msgid ""
#~ "No %s in gimprc:\n"
#~ "You need to add an entry like\n"
#~ "(%s \"%s\")\n"
#~ "to your %s file."
#~ msgstr ""
#~ "Geen %s in gimprc:\n"
#~ "U moet een ingang als\n"
#~ "(%s \"%s\") aan uw\n"
#~ "bestand %s toevoegen."
#, fuzzy
#~ msgid "Parameter Settings"
#~ msgstr "Patroonselectie"
#~ msgid "None (normal vision)"
#~ msgstr "Geen (normaal zicht)"
#~ msgid "a channel (saved selection)"
#~ msgstr "een kanaal (opgeslagen selectie)"
#~ msgid "_Time"
#~ msgstr "Tijd"
#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"
#~ msgid "pixel"
#~ msgstr "pixel"
#~ msgid "pixels"
#~ msgstr "pixels"
#~ msgid "inches"
#~ msgstr "duim"
#~ msgid "millimeter"
#~ msgstr "millimeter"
#~ msgid "millimeters"
#~ msgstr "millimeter"
#~ msgid "point"
#~ msgstr "punt"
#~ msgid "points"
#~ msgstr "punt"
#~ msgid "picas"
#~ msgstr "pica"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment