Commit d646c435 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 93b7a175
2004-03-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-12 Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-09 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-09 20:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-12 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-12 14:46+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -318,17 +318,17 @@ msgstr "hodnota pro prvek %s není platný řetězec v kódování UTF-8"
msgid "Cannot expand ${%s}"
msgstr "Nemohu expandovat ${%s}"
#: app/config/gimpconfig-utils.c:478 app/config/gimpscanner.c:92
#: app/config/gimpconfig-utils.c:544 app/config/gimpscanner.c:92
#: app/core/gimpbrush.c:396 app/core/gimpbrushgenerated.c:379
#: app/core/gimpbrushpipe.c:349 app/core/gimpgradient.c:352
#: app/core/gimppalette.c:369 app/core/gimppattern.c:328
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:546 app/widgets/gimptexteditor.c:374
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:546 app/widgets/gimptexteditor.c:420
#: app/xcf/xcf.c:273
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro čtení: %s"
#: app/config/gimpconfig-utils.c:487 app/config/gimpconfigwriter.c:120
#: app/config/gimpconfig-utils.c:553 app/config/gimpconfigwriter.c:120
#: app/core/gimpbrushgenerated.c:130 app/core/gimpgradient.c:498
#: app/core/gimpgradient.c:584 app/core/gimppalette.c:567 app/gui/themes.c:238
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:545 app/vectors/gimpvectors-export.c:83
......@@ -337,18 +337,18 @@ msgstr "Nelze otevřít '%s' pro čtení: %s"
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro zápis: %s"
#: app/config/gimpconfig-utils.c:498 app/config/gimpconfig-utils.c:521
#: app/config/gimpconfig-utils.c:564 app/config/gimpconfig-utils.c:587
#: app/vectors/gimpvectors-export.c:96
#, c-format
msgid "Error while writing '%s': %s"
msgstr "Chyba při zápisu '%s': %s"
#: app/config/gimpconfig-utils.c:509
#: app/config/gimpconfig-utils.c:575
#, c-format
msgid "Error while reading '%s': %s"
msgstr "Chyba při čtení '%s': %s"
#: app/config/gimpconfig-utils.c:546
#: app/config/gimpconfig-utils.c:612
#, c-format
msgid ""
"There was an error parsing your '%s' file. Default values will be used. A "
......@@ -1056,7 +1056,7 @@ msgstr "Kosá"
msgid "Butt"
msgstr "Useknutá"
#: app/core/core-enums.c:320 app/gui/preferences-dialog.c:1579
#: app/core/core-enums.c:320 app/gui/preferences-dialog.c:1587
msgid "Custom"
msgstr "Vlastní"
......@@ -1122,12 +1122,12 @@ msgstr "Odstíny šedi - Alfa"
msgid "Indexed-Alpha"
msgstr "Indexovaná - Alfa"
#: app/core/core-enums.c:391 app/gui/preferences-dialog.c:1770
#: app/core/core-enums.c:391 app/gui/preferences-dialog.c:1778
#: app/gui/user-install-dialog.c:1303
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodorovně"
#: app/core/core-enums.c:392 app/gui/preferences-dialog.c:1772
#: app/core/core-enums.c:392 app/gui/preferences-dialog.c:1780
#: app/gui/user-install-dialog.c:1305
msgid "Vertical"
msgstr "Svisle"
......@@ -1304,7 +1304,7 @@ msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:637
#: app/tools/gimptexttool.c:106 app/widgets/widgets-enums.c:94
#: app/tools/gimptexttool.c:107 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -1511,35 +1511,35 @@ msgstr "Parazity"
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/core/gimp.c:882 app/gui/dialogs-constructors.c:278
#: app/gui/dialogs-constructors.c:485 app/gui/preferences-dialog.c:2104
#: app/gui/dialogs-constructors.c:485 app/gui/preferences-dialog.c:2112
#: app/pdb/internal_procs.c:83
msgid "Brushes"
msgstr "Stopy"
#. initialize the list of gimp patterns
#: app/core/gimp.c:886 app/gui/dialogs-constructors.c:298
#: app/gui/dialogs-constructors.c:505 app/gui/preferences-dialog.c:2108
#: app/gui/dialogs-constructors.c:505 app/gui/preferences-dialog.c:2116
#: app/pdb/internal_procs.c:164
msgid "Patterns"
msgstr "Vzorky"
#. initialize the list of gimp palettes
#: app/core/gimp.c:890 app/gui/dialogs-constructors.c:338
#: app/gui/dialogs-constructors.c:545 app/gui/preferences-dialog.c:2112
#: app/gui/dialogs-constructors.c:545 app/gui/preferences-dialog.c:2120
#: app/pdb/internal_procs.c:152
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp gradients
#: app/core/gimp.c:894 app/gui/dialogs-constructors.c:318
#: app/gui/dialogs-constructors.c:525 app/gui/preferences-dialog.c:2116
#: app/gui/dialogs-constructors.c:525 app/gui/preferences-dialog.c:2124
#: app/pdb/internal_procs.c:122
msgid "Gradients"
msgstr "Přechody"
#. initialize the list of gimp fonts
#: app/core/gimp.c:898 app/gui/dialogs-constructors.c:357
#: app/gui/dialogs-constructors.c:564 app/gui/preferences-dialog.c:2120
#: app/gui/dialogs-constructors.c:564 app/gui/preferences-dialog.c:2128
#: app/pdb/internal_procs.c:113
msgid "Fonts"
msgstr "Písma"
......@@ -1555,7 +1555,7 @@ msgid "Templates"
msgstr "Šablony"
#. initialize the module list
#: app/core/gimp.c:910 app/gui/preferences-dialog.c:2132
#: app/core/gimp.c:910 app/gui/preferences-dialog.c:2140
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
......@@ -1589,9 +1589,9 @@ msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Soubor je zřejmě usek
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Neplatný řetězec v kódování UTF-8 v souboru se stopou '%s'."
#: app/core/gimpbrush.c:613 app/core/gimpcontext.c:1308
#: app/core/gimpbrush.c:613 app/core/gimpcontext.c:1302
#: app/core/gimpitem.c:446 app/core/gimppattern.c:400
#: app/gui/templates-commands.c:150 app/tools/gimpvectortool.c:339
#: app/gui/templates-commands.c:150 app/tools/gimpvectortool.c:338
msgid "Unnamed"
msgstr "Beze jména"
......@@ -2084,7 +2084,7 @@ msgstr "Snížit cestu"
msgid "Remote image"
msgstr "Vzdálený obrázek"
#: app/core/gimpimagefile.c:458 app/gui/preferences-dialog.c:1277
#: app/core/gimpimagefile.c:458 app/gui/preferences-dialog.c:1284
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"
......@@ -2498,11 +2498,11 @@ msgstr "V '%s' byly provedeny změny."
msgid "Unsaved changes will be lost."
msgstr "Neuložené změny budou ztraceny."
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:79
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:87
msgid "Drop New Layer"
msgstr "Pustit novou vrstvu"
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:121
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:129
msgid "Drop New Path"
msgstr "Pustit novou cestu"
......@@ -2864,7 +2864,7 @@ msgid "Select Custom Palette"
msgstr "Zvolte vlastní paletu"
#: app/gui/dialogs-constructors.c:193 app/gui/gui.c:396
#: app/gui/preferences-dialog.c:1378 app/gui/preferences-dialog.c:1381
#: app/gui/preferences-dialog.c:1385 app/gui/preferences-dialog.c:1388
msgid "Tool Options"
msgstr "Volby nástrojů"
......@@ -3244,7 +3244,7 @@ msgid "/Save _Selection to File..."
msgstr "/Uložit vý_běr do souboru..."
#: app/gui/file-commands.c:189 app/gui/file-open-dialog.c:244
#: app/widgets/gimpdnd.c:1286 app/widgets/gimpdocumentview.c:468
#: app/widgets/gimpdnd.c:1294 app/widgets/gimpdocumentview.c:468
#, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
......@@ -3255,7 +3255,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: app/gui/file-commands.c:234 app/gui/file-save-dialog.c:335
#: app/gui/file-commands.c:234 app/gui/file-save-dialog.c:341
#, c-format
msgid ""
"Saving '%s' failed:\n"
......@@ -3310,8 +3310,8 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: app/gui/file-new-dialog.c:96 app/gui/preferences-dialog.c:1114
#: app/gui/preferences-dialog.c:1117
#: app/gui/file-new-dialog.c:96 app/gui/preferences-dialog.c:1121
#: app/gui/preferences-dialog.c:1124
msgid "New Image"
msgstr "Nový obrázek"
......@@ -3319,7 +3319,7 @@ msgstr "Nový obrázek"
msgid "Create a New Image"
msgstr "Vytvoření nového obrázku"
#: app/gui/file-new-dialog.c:134 app/gui/preferences-dialog.c:1134
#: app/gui/file-new-dialog.c:134 app/gui/preferences-dialog.c:1141
msgid "From _Template:"
msgstr "Z_e šablony:"
......@@ -3362,7 +3362,7 @@ msgstr "Zapsat obrázek"
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Zapíše kopii obrázku"
#: app/gui/file-save-dialog.c:257
#: app/gui/file-save-dialog.c:260
#, c-format
msgid ""
"File '%s' exists.\n"
......@@ -3371,7 +3371,7 @@ msgstr ""
"Soubor %s existuje.\n"
"Přepsat?"
#: app/gui/file-save-dialog.c:261
#: app/gui/file-save-dialog.c:264
msgid "File Exists!"
msgstr "Soubor existuje!"
......@@ -4701,8 +4701,8 @@ msgid "/_Delete Image"
msgstr "/_Odstranit obrázek"
#. General
#: app/gui/info-dialog.c:366 app/gui/preferences-dialog.c:1340
#: app/gui/preferences-dialog.c:1475
#: app/gui/info-dialog.c:366 app/gui/preferences-dialog.c:1347
#: app/gui/preferences-dialog.c:1483
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"
......@@ -4730,7 +4730,7 @@ msgstr "Přímé barvy"
msgid "Extended"
msgstr "Rozšířené"
#: app/gui/info-window.c:147 app/gui/preferences-dialog.c:1752
#: app/gui/info-window.c:147 app/gui/preferences-dialog.c:1760
#: app/gui/user-install-dialog.c:1288 app/widgets/gimpgrideditor.c:266
#: app/widgets/gimpgrideditor.c:299 app/widgets/gimptemplateeditor.c:303
msgid "Pixels"
......@@ -4815,7 +4815,7 @@ msgstr "pixelů/%s"
msgid "%g x %g %s"
msgstr "%g × %g %s"
#: app/gui/info-window.c:521 app/gui/preferences-dialog.c:1774
#: app/gui/info-window.c:521 app/gui/preferences-dialog.c:1782
#: app/gui/user-install-dialog.c:1307
msgid "dpi"
msgstr "dpi"
......@@ -5249,7 +5249,7 @@ msgstr "_Importovat"
msgid "Select Source"
msgstr "Vybrat zdroj"
#: app/gui/palette-import-dialog.c:215 app/gui/preferences-dialog.c:1424
#: app/gui/palette-import-dialog.c:215 app/gui/preferences-dialog.c:1431
msgid "_Gradient"
msgstr "_Přechod"
......@@ -5373,645 +5373,645 @@ msgstr "Opakovat poslední"
msgid "Re-Show Last"
msgstr "Znovu zobrazit poslední"
#: app/gui/preferences-dialog.c:274
#: app/gui/preferences-dialog.c:275
msgid "You will have to restart GIMP for the following changes to take effect:"
msgstr "Aby se následující změny projevily, musíte restartovat GIMP:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:888
#: app/gui/preferences-dialog.c:895
msgid "Show _Menubar"
msgstr "Zobrazovat lištu s _menu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:891
#: app/gui/preferences-dialog.c:898
msgid "Show _Rulers"
msgstr "Zobrazovat p_ravítka"
#: app/gui/preferences-dialog.c:894
#: app/gui/preferences-dialog.c:901
msgid "Show Scroll_bars"
msgstr "Zobrazovat _posuvné pruhy"
#: app/gui/preferences-dialog.c:897
#: app/gui/preferences-dialog.c:904
msgid "Show S_tatusbar"
msgstr "Zobrazovat s_tavovou lištu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:905
#: app/gui/preferences-dialog.c:912
msgid "Show S_election"
msgstr "Zobrazovat _výběr"
#: app/gui/preferences-dialog.c:908
#: app/gui/preferences-dialog.c:915
msgid "Show _Layer Boundary"
msgstr "Zobrazovat _hranici vrstvy"
#: app/gui/preferences-dialog.c:911
#: app/gui/preferences-dialog.c:918
msgid "Show _Guides"
msgstr "Zobrazovat _vodítka"
#: app/gui/preferences-dialog.c:914
#: app/gui/preferences-dialog.c:921
msgid "Show Gri_d"
msgstr "Zobrazovat _mřížku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:920
#: app/gui/preferences-dialog.c:927
msgid "Canvas Padding Mode:"
msgstr "Režim doplnění plátna:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:923
#: app/gui/preferences-dialog.c:930
msgid "Custom Padding Color:"
msgstr "Vlastní barva doplnění:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:924
#: app/gui/preferences-dialog.c:931
msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
msgstr "Vyberte vlastní barvu doplnění plátna"
#: app/gui/preferences-dialog.c:994
#: app/gui/preferences-dialog.c:1001
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1154
#: app/gui/preferences-dialog.c:1161
msgid "Maximum New Image Size:"
msgstr "Maximální velikost nového obrázku:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1163
#: app/gui/preferences-dialog.c:1170
msgid "Default Image Grid"
msgstr "Implicitní mřížka obrázku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1166
#: app/gui/preferences-dialog.c:1173
msgid "Default Grid"
msgstr "Implicitní mřížka"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1186
#: app/gui/preferences-dialog.c:1193
msgid "User Interface"
msgstr "Uživatelské rozhraní"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1189
#: app/gui/preferences-dialog.c:1196
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"
#. Previews
#: app/gui/preferences-dialog.c:1196
#: app/gui/preferences-dialog.c:1203
msgid "Previews"
msgstr "Náhledy"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1199
#: app/gui/preferences-dialog.c:1206
msgid "_Enable Layer & Channel Previews"
msgstr "_Povolit náhledy vrstev a kanálů"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1205
#: app/gui/preferences-dialog.c:1212
msgid "Default _Layer & Channel Preview Size:"
msgstr "Implicitní _velikost náhledu vrstev a kanálů:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1208
#: app/gui/preferences-dialog.c:1215
msgid "_Navigation Preview Size:"
msgstr "Velikost _navigačního náhledu:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1211
#: app/gui/preferences-dialog.c:1218
msgid "_Undo History Preview Size:"
msgstr "Velikost náhledu _historie vracení:"
#. Dialog Bahavior
#: app/gui/preferences-dialog.c:1215
#: app/gui/preferences-dialog.c:1222
msgid "Dialog Behavior"
msgstr "Chování dialogu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1218
#: app/gui/preferences-dialog.c:1225
msgid "_Info Window Per Display"
msgstr "_Informační okno na každou obrazovku"
#. Menus
#: app/gui/preferences-dialog.c:1222
#: app/gui/preferences-dialog.c:1229
msgid "Menus"
msgstr "Menu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1225
#: app/gui/preferences-dialog.c:1232
msgid "Enable _Tearoff Menus"
msgstr "Povolit _oddělitelná menu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1231
#: app/gui/preferences-dialog.c:1238
msgid "Open _Recent Menu Size:"
msgstr "Velikost _menu nedávných dokumentů:"
#. Keyboard Shortcuts
#: app/gui/preferences-dialog.c:1235 app/gui/preferences-dialog.c:1983
#: app/gui/preferences-dialog.c:1242 app/gui/preferences-dialog.c:1991
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1238
#: app/gui/preferences-dialog.c:1245
msgid "Use Dynamic _Keyboard Shortcuts"
msgstr "Používat dynamické _klávesové zkratky"
#. Themes
#: app/gui/preferences-dialog.c:1242
#: app/gui/preferences-dialog.c:1249
msgid "Select Theme"
msgstr "Zvolte téma"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1272
#: app/gui/preferences-dialog.c:1279
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1315
#: app/gui/preferences-dialog.c:1322
msgid "Reload C_urrent Theme"
msgstr "Znovu načíst _aktuální téma"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1330 app/gui/preferences-dialog.c:1333
#: app/gui/preferences-dialog.c:1337 app/gui/preferences-dialog.c:1340
msgid "Help System"
msgstr "Systém nápovědy"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1343
#: app/gui/preferences-dialog.c:1350
msgid "Show Tool _Tips"
msgstr "Zobrazovat _tipy nástrojů"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1346
#: app/gui/preferences-dialog.c:1353
msgid "Context Sensitive _Help with \"F1\""
msgstr "Kontextově _citlivá nápověda s \"F1\""
#: app/gui/preferences-dialog.c:1349
#: app/gui/preferences-dialog.c:1356
msgid "Show Tips on _Startup"
msgstr "Zobrazovat tipy při _spuštění"
#. Help Browser
#: app/gui/preferences-dialog.c:1353
#: app/gui/preferences-dialog.c:1360
msgid "Help Browser"
msgstr "Prohlížeč nápovědy"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1357
#: app/gui/preferences-dialog.c:1364
msgid "Help _Browser to Use:"
msgstr "_Používaný prohlížeč nápovědy:"
#. Web Browser
#: app/gui/preferences-dialog.c:1361 app/widgets/widgets-enums.c:55
#: app/gui/preferences-dialog.c:1368 app/widgets/widgets-enums.c:55
msgid "Web Browser"
msgstr "WWW prohlížeč"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1365
#: app/gui/preferences-dialog.c:1372
msgid "Select Web Browser"
msgstr "Vybrat WWW prohlížeč"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1369
#: app/gui/preferences-dialog.c:1376
msgid "Web Browser to Use:"
msgstr "Používaný WWW prohlížeč:"
#. Snapping Distance
#: app/gui/preferences-dialog.c:1388
#: app/gui/preferences-dialog.c:1395
msgid "Guide and Grid Snapping"
msgstr "Přichytávání k vodítkům a mřížce"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1393
#: app/gui/preferences-dialog.c:1400
msgid "_Snap Distance:"
msgstr "Vzdálenost _přichytávání:"
#. Contiguous Regions
#: app/gui/preferences-dialog.c:1397
#: app/gui/preferences-dialog.c:1404
msgid "Finding Contiguous Regions"
msgstr "Hledání spojitých oblastí"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1402
#: app/gui/preferences-dialog.c:1409
msgid "Default _Threshold:"
msgstr "Implicitní _práh:"
#. Scaling
#: app/gui/preferences-dialog.c:1406
#: app/gui/preferences-dialog.c:1413
msgid "Scaling"
msgstr "Změna velikosti"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1410
#: app/gui/preferences-dialog.c:1417
msgid "Default _Interpolation:"
msgstr "Implicitní _interpolace:"
#. Global Brush, Pattern, ...
#: app/gui/preferences-dialog.c:1414
#: app/gui/preferences-dialog.c:1421
msgid "Paint Options Shared Between Tools"
msgstr "Možnosti kreslení sdílené mezi nástroji"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1418
#: app/gui/preferences-dialog.c:1425
msgid "_Brush"
msgstr "_Stopa"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1421
#: app/gui/preferences-dialog.c:1428
msgid "_Pattern"
msgstr "_Vzorek"
#. Input Devices
#: app/gui/preferences-dialog.c:1433 app/gui/preferences-dialog.c:1436
#: app/gui/preferences-dialog.c:2016
#: app/gui/preferences-dialog.c:1440 app/gui/preferences-dialog.c:1443
#: app/gui/preferences-dialog.c:2024
msgid "Input Devices"
msgstr "Vstupní zařízení"
#. Input Device Settings
#: app/gui/preferences-dialog.c:1443
#: app/gui/preferences-dialog.c:1450
msgid "Extended Input Devices"
msgstr "Rozšířená vstupní zařízení"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1450
#: app/gui/preferences-dialog.c:1458
msgid "Configure Extended Input Devices"
msgstr "Nastavit rozšířená vstupní zařízení"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1465 app/gui/preferences-dialog.c:1468
#: app/gui/preferences-dialog.c:1473 app/gui/preferences-dialog.c:1476
msgid "Image Windows"
msgstr "Okna obrázku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1478
#: app/gui/preferences-dialog.c:1486
msgid "Use \"_Dot for Dot\" by default"
msgstr "Používat implicitně \"_Bod na bod\""
#: app/gui/preferences-dialog.c:1484
#: app/gui/preferences-dialog.c:1492
msgid "Marching _Ants Speed:"
msgstr "_Rychlost běhu čar:"
#. Zoom & Resize Behavior
#: app/gui/preferences-dialog.c:1488
#: app/gui/preferences-dialog.c:1496
msgid "Zoom & Resize Behavior"
msgstr "Chování zvětšování a změny velikosti"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1492
#: app/gui/preferences-dialog.c:1500
msgid "Resize Window on _Zoom"
msgstr "Měnit velikost okna dle _zvětšení"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1495
#: app/gui/preferences-dialog.c:1503
msgid "Resize Window on Image _Size Change"
msgstr "Měnit velikost okna dle změny veliko_sti obrázku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1501
#: app/gui/preferences-dialog.c:1509
msgid "Fit to Window"
msgstr "Přizpůsobit velikosti okna"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1503
#: app/gui/preferences-dialog.c:1511
msgid "Inital Zoom Ratio:"
msgstr "Počáteční zvětšení:"
#. Pointer Movement Feedback
#: app/gui/preferences-dialog.c:1507
#: app/gui/preferences-dialog.c:1515
msgid "Pointer Movement Feedback"
msgstr "Zpětná vazba pohybu ukazovátka"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1511
#: app/gui/preferences-dialog.c:1519
msgid "Show _Brush Outline"
msgstr "Zobrazovat obrys _stopy"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1514
#: app/gui/preferences-dialog.c:1522
msgid "Perfect-but-Slow _Pointer Tracking"
msgstr "Dokonalé, ale _pomalé sledování ukazovátka"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1517
#: app/gui/preferences-dialog.c:1525
msgid "Enable Cursor _Updating"
msgstr "Povolit akt_ualizaci kurzoru"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1523
#: app/gui/preferences-dialog.c:1531
msgid "Cursor M_ode:"
msgstr "Režim kurz_oru:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1532
#: app/gui/preferences-dialog.c:1540
msgid "Image Window Appearance"
msgstr "Vzhled okna obrázku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1535 app/widgets/gimpgrideditor.c:203
#: app/gui/preferences-dialog.c:1543 app/widgets/gimpgrideditor.c:203
msgid "Appearance"
msgstr "Zobrazování"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1543
#: app/gui/preferences-dialog.c:1551
msgid "Default Appearance in Normal Mode"
msgstr "Implicitní vzhled v normálním režimu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1548
#: app/gui/preferences-dialog.c:1556
msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
msgstr "Implicitní vzhled v režimu přes celou obrazovku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1557
#: app/gui/preferences-dialog.c:1565
msgid "Image Title & Statusbar Format"
msgstr "Formát titulku a stavové lišty obrázku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1560
#: app/gui/preferences-dialog.c:1568
msgid "Title & Status"
msgstr "Titulek a stav"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1580
#: app/gui/preferences-dialog.c:1588
msgid "Standard"
msgstr "Standardní"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1581
#: app/gui/preferences-dialog.c:1589
msgid "Show zoom percentage"
msgstr "Zobrazovat procento zvětšení"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1582
#: app/gui/preferences-dialog.c:1590
msgid "Show zoom ratio"
msgstr "Zobrazovat poměr zvětšení"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1583
#: app/gui/preferences-dialog.c:1591
msgid "Show reversed zoom ratio"
msgstr "Zobrazovat poměr zmenšení"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1584
#: app/gui/preferences-dialog.c:1592
msgid "Show memory usage"
msgstr "Zobrazit spotřebu paměti"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1595
#: app/gui/preferences-dialog.c:1603
msgid "Image Title Format"
msgstr "Formát titulku obrázku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1596
#: app/gui/preferences-dialog.c:1604
msgid "Image Statusbar Format"
msgstr "Formát stavové lišty obrázku"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1681 app/gui/preferences-dialog.c:1684
#: app/gui/preferences-dialog.c:1689 app/gui/preferences-dialog.c:1692
msgid "Display"
msgstr "Zobrazování"
#. Transparency
#: app/gui/preferences-dialog.c:1691
#: app/gui/preferences-dialog.c:1699
msgid "Transparency"
msgstr "Průhlednost"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1695
#: app/gui/preferences-dialog.c:1703
msgid "Transparency _Type:"
msgstr "_Typ průhlednosti:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1698
#: app/gui/preferences-dialog.c:1706
msgid "Check _Size:"
msgstr "Veliko_st polí šachovnice:"
#. 8-Bit Displays
#: app/gui/preferences-dialog.c:1702
#: app/gui/preferences-dialog.c:1710
msgid "8-Bit Displays"
msgstr "8bitové obrazovky"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1713
#: app/gui/preferences-dialog.c:1721
msgid "Minimum Number of Colors:"
msgstr "Minimální počet barev:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1716
#: app/gui/preferences-dialog.c:1724
msgid "Install Colormap"
msgstr "Instalovat barevnou mapu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1725 app/gui/user-install-dialog.c:962
#: app/gui/preferences-dialog.c:1733 app/gui/user-install-dialog.c:962
msgid "Monitor Resolution"
msgstr "Rozlišení monitoru"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1728
#: app/gui/preferences-dialog.c:1736
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1734
#: app/gui/preferences-dialog.c:1742
msgid "Get Monitor Resolution"
msgstr "Rozlišení monitoru získat"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1743
#: app/gui/preferences-dialog.c:1751
#, c-format
msgid "(Currently %d x %d dpi)"