Commit d4c6a1a3 authored by Bartosz's avatar Bartosz Committed by Tomasz Dominikowski

Updated Polish translation

parent 368ba545
# translation of gimp-std-plug-ins.po to Polish
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
# translation of gimp-plugins-pl.po to polski
# Copyright (C) 2001-2011 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnomepl.org
# (:pserver:anonymous@cvs.gnomepl.org:/home/cvs, puste hasło)
......@@ -10,28 +10,26 @@
#
# Uwagi:
# thumbnail - miniatura
# unsharp mask - Wzmocnienie
# unsharp mask - Maska wyostrzająca
#
# Light Effects / Lighting Effects - teraz oba to "efekty świetlne"
#
# Bartosz Kosiorek, 2005.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-std-plug-ins\n"
"Project-Id-Version: gimp-plugins-pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-22 12:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-21 11:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-17 14:37+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translators@gnomepl.org>\n"
"Language-Team: polski <gnomepl@aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"
......@@ -216,19 +214,19 @@ msgstr "Ko_lory"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:895
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:415
msgid "Number of Colors"
msgstr "Liczba kolorów"
msgstr "Ilość kolorów"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:907
msgid "Number of colors:"
msgstr "Liczba kolorów:"
msgstr "Ilość kolorów:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:910
msgid "Change the number of colors in the mapping"
msgstr "Zmienia liczbę kolorów"
msgstr "Zmienia ilość mapowanych kolorów"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:917
msgid "Use loglog smoothing"
msgstr "Zastosowanie wygładzania loglog"
msgstr "Zastosuj wygładzanie loglog"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:924
msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
......@@ -463,8 +461,7 @@ msgstr "Plik \"%s\" nie jest plikiem przeglądarki fraktali"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2019
#, c-format
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
msgstr ""
"Plik \"%s\" jest uszkodzony. Wiersz %d w sekcji Option jest niepoprawny."
msgstr "Plik \"%s\" jest uszkodzony. Wiersz %d w sekcji Option jest niepoprawny."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:249
msgid "_Fractal Explorer..."
......@@ -750,8 +747,7 @@ msgstr "_Jaskrawość:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:622
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:836
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
msgstr ""
"Intensywność oryginalnego koloru przy braku oświetlenia przez źródło światła"
msgstr "Intensywność oryginalnego koloru przy braku oświetlenia przez źródło światła"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:635
msgid "_Bright:"
......@@ -963,8 +959,7 @@ msgstr "Ułóż kafelkowo obraz"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:533
msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
msgstr ""
"Ułożenie kafelkowe obrazu: przydatne przy nieograniczonych płaszczyznach"
msgstr "Ułożenie kafelkowe obrazu: przydatne przy nieograniczonych płaszczyznach"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:536
msgid "Create new image"
......@@ -1185,7 +1180,7 @@ msgstr "_Podgląd!"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1427
msgid "Show preview _wireframe"
msgstr "Wyświetlaj _szkielet"
msgstr "Wyświetlaj _szkielet podglądu"
#: ../plug-ins/bmp/bmp.c:122 ../plug-ins/bmp/bmp.c:141
msgid "Windows BMP image"
......@@ -1223,7 +1218,7 @@ msgstr "Otwieranie \"%s\""
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:345
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid BMP file"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawnym plikiem w formacie BMP"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawnym plikiem formatu BMP"
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:217 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:236
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:257 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:276
......@@ -1235,7 +1230,7 @@ msgstr "Błąd przy odczytywaniu nagłówka formatu BMP z pliku \"%s\""
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:447
msgid "Unrecognized or invalid BMP compression format."
msgstr "Nierospoznany lub nieprawidłowy format kompresji BMP."
msgstr "Nierozpoznany lub nieprawidłowy format kompresji BMP."
# c-format
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:482
......@@ -1302,7 +1297,7 @@ msgstr "Zapis w formacie BMP"
#: ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:602
msgid "_Run-Length Encoded"
msgstr ""
msgstr "_Kodowanie długości serii"
#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:140
msgid "_Modify red channel"
......@@ -2021,14 +2016,12 @@ msgid "_UnOptimize"
msgstr "_Deoptymalizuj"
#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:200
#, fuzzy
msgid "_Remove Backdrop"
msgstr "_Usuń"
msgstr "_Usuń tło"
#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:216
#, fuzzy
msgid "_Find Backdrop"
msgstr "_Znajdź"
msgstr "_Znajdź tło"
#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:429
msgid "Unoptimizing animation"
......@@ -2575,13 +2568,13 @@ msgstr "Skła_danie..."
#: ../plug-ins/common/compose.c:418
msgid "R_ecompose"
msgstr "_Rozłożenie"
msgstr "Ponown_e składanie"
#: ../plug-ins/common/compose.c:462
msgid ""
"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
"'Decompose'."
msgstr ""
msgstr "Możesz uruchomić \"Ponowne składanie\", tylko jeżeli aktywny obraz został stworzony przy użyciu polecenia \"Roskładanie\"."
#: ../plug-ins/common/compose.c:486
msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
......@@ -2598,7 +2591,7 @@ msgstr "Składanie"
#: ../plug-ins/common/compose.c:670 ../plug-ins/common/compose.c:1658
msgid "At least one image is needed to compose"
msgstr ""
msgstr "Do składanie potrzebny jest przynajmniej jeden obraz"
#: ../plug-ins/common/compose.c:681 ../plug-ins/common/compose.c:694
#, c-format
......@@ -2624,7 +2617,7 @@ msgstr "Obraz nie jest w odcieniach szarości (bpp=%d)"
#: ../plug-ins/common/compose.c:791
msgid "Unable to recompose, source layer not found"
msgstr ""
msgstr "Nie można rozłączyć. Nie znaleziono źródłowej warstwy"
#: ../plug-ins/common/compose.c:1419
msgid "Compose"
......@@ -2703,8 +2696,7 @@ msgstr "_Zniekształcenia macierzowe..."
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:224
msgid "Convolution Matrix does not work on layers smaller than 3 pixels."
msgstr ""
"Macierz przekształceń nie operuje na wartwach mniejszych od trzech pikseli."
msgstr "Macierz przekształceń nie operuje na wartwach mniejszych od trzech pikseli."
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:297
msgid "Applying convolution"
......@@ -2823,8 +2815,7 @@ msgstr "Wyg_inanie..."
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:681
msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
msgstr ""
"Operacja może być wykonana tylko na warstwie (użyto jej na kanale lub masce)."
msgstr "Operacja może być wykonana tylko na warstwie (użyto jej na kanale lub masce)."
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:699
msgid "Cannot operate on layers with masks."
......@@ -3099,7 +3090,7 @@ msgstr "Czerwień-cr709f"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:253
msgid "_Decompose..."
msgstr "_Rozłożenie..."
msgstr "_Roskładanie..."
#: ../plug-ins/common/decompose.c:342
msgid "Decomposing"
......@@ -3297,9 +3288,8 @@ msgid "_X displacement"
msgstr "Przesunięcie _X"
#: ../plug-ins/common/displace.c:145
#, fuzzy
msgid "_Pinch"
msgstr "_Cal"
msgstr "_Ściśnięcie"
#: ../plug-ins/common/displace.c:146
msgid "_Y displacement"
......@@ -3982,8 +3972,7 @@ msgstr ""
"kodowania ASCII. Komentarz nie został zapisany."
#: ../plug-ins/common/gif.c:976
msgid ""
"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgstr ""
"Nie można zapisywać obrazów RGB w formacie GIF. Należy najpierw "
"przekonwertować obraz do odcieni szarości lub do trybu indeksowanego."
......@@ -4100,8 +4089,7 @@ msgstr "To nie jest plik w formacie GIF"
#: ../plug-ins/common/gifload.c:351
msgid "Non-square pixels. Image might look squashed."
msgstr ""
"Piksele nie mają kształtu prostokątnego. Obraz może wyglądać na zgniecony."
msgstr "Piksele nie mają kształtu prostokątnego. Obraz może wyglądać na zgniecony."
#: ../plug-ins/common/gifload.c:869
#, c-format
......@@ -4590,7 +4578,7 @@ msgstr "Deformacja"
msgid ""
"Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
"image."
msgstr ""
msgstr "Kliknij i przeciągnij na podglądzie aby zdefiniować dystorsje, które będą wykonane na obrazie."
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:361
msgid "_Jigsaw..."
......@@ -4910,8 +4898,7 @@ msgstr "_Kąt:"
#. * transparency & just use the full palette
#: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1676
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr ""
"Nie można bezstratnie zapisać przezroczystości, zapisano zamiast tego krycie."
msgstr "Nie można bezstratnie zapisać przezroczystości, zapisano zamiast tego krycie."
#: ../plug-ins/common/mng.c:1322
msgid "Save as MNG"
......@@ -5265,9 +5252,8 @@ msgid "RGB Noise"
msgstr "Szum RGB"
#: ../plug-ins/common/noisify.c:481
#, fuzzy
msgid "Co_rrelated noise"
msgstr "Tworzy elipsę"
msgstr "Sko_relowany szum"
#: ../plug-ins/common/noisify.c:496
msgid "_Independent RGB"
......@@ -6315,28 +6301,24 @@ msgid "_Grab"
msgstr "_Zrzuć"
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:807
#, fuzzy
msgid "Area"
msgstr "Obszar:"
msgstr "Obszar"
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:818
msgid "Take a screenshot of a single _window"
msgstr "Zrób zrzut ekranu pojedyńczego _okna"
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:839
#, fuzzy
msgid "Include window _decoration"
msgstr "Wraz z ozdobnikami okna"
msgstr "Wraz z oz_dobnikami okna"
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:855
#, fuzzy
msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
msgstr "Zrób zrzut ekranu pojedyńczego _okna"
msgstr "_Zrób zrzut ekranu całego ekranu"
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:873
#, fuzzy
msgid "Select a _region to grab"
msgstr "Zaznacz region"
msgstr "Zaznacz _region do zrzutu ekranowego"
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:880
msgid ""
......@@ -6348,9 +6330,8 @@ msgstr ""
#. grab delay
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:893
#, fuzzy
msgid "Delay"
msgstr "Pokrywanie"
msgstr "Opóźnienie"
#. this string is part of "Wait [spinbutton] seconds before grabbing"
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:906
......@@ -6366,7 +6347,7 @@ msgstr "sekund do zrzutu ekranu"
msgid ""
"The number of seconds to wait after selecting the window or region and "
"actually taking the screenshot."
msgstr ""
msgstr "Liczba sekund oczekiwania po których na z zaznaczonego okna lub regionu zostanie utworzony zrzut ekranu."
#: ../plug-ins/common/sel_gauss.c:109
msgid "_Selective Gaussian Blur..."
......@@ -7084,8 +7065,7 @@ msgid "Import _paths"
msgstr "Importuj ści_eżki"
#: ../plug-ins/common/svg.c:941
msgid ""
"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgstr ""
"Powoduje importowanie elementów ścieżek z pliku SVG w taki sposób, że są one "
"widoczne w GIMP-ie w postaci ścieżek."
......@@ -7307,8 +7287,7 @@ msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
msgid ""
"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgstr ""
"Ten napis zostanie użyty do identyfikacji jednostki w plikach "
"konfiguracyjnych."
......@@ -7430,7 +7409,7 @@ msgstr "Edytor jednostek"
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:141
msgid "_Unsharp Mask..."
msgstr "W_zmocnienie..."
msgstr "_Maska wyostrzająca"
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:465
msgid "Merging"
......@@ -7438,7 +7417,7 @@ msgstr "Łączenie"
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:632
msgid "Unsharp Mask"
msgstr "Wzmocnienie"
msgstr "Maska wyostrzająca"
#: ../plug-ins/common/video.c:41
msgid "_Staggered"
......@@ -8297,8 +8276,7 @@ msgstr "Wyświetlaj szkielet liniowy"
#: ../plug-ins/gfig/gfig-bezier.c:457
msgid "Draws lines between the control points. Only during curve creation"
msgstr ""
"Rysuje linię pomiędzy punktami kontrolnymi. Tylko podczas tworzenia krzywej."
msgstr "Rysuje linię pomiędzy punktami kontrolnymi. Tylko podczas tworzenia krzywej."
#. Start building the dialog up
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:294
......@@ -8620,8 +8598,7 @@ msgid "_Gfig..."
msgstr "_Gfigury..."
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:724
msgid ""
"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgstr ""
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:751
......@@ -9011,8 +8988,7 @@ msgstr "Tło o jednolitym kolorze"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:167
msgid "Use a transparent background; Only the strokes painted will be visible"
msgstr ""
"Wykorzystuje przezroczyste tło; widoczne będą tylko namalowane pociągnięcia"
msgstr "Wykorzystuje przezroczyste tło; widoczne będą tylko namalowane pociągnięcia"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:184
msgid "Paint edges"
......@@ -9029,8 +9005,7 @@ msgstr "Kafelkowy cień"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:198
msgid "Selects if the resulting image should be seamlessly tileable"
msgstr ""
"Określa, czy wynikowy obraz powinien układać się kafelkowo w sposób ciągły"
msgstr "Określa, czy wynikowy obraz powinien układać się kafelkowo w sposób ciągły"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:203
msgid "Drop shadow"
......@@ -9046,8 +9021,7 @@ msgstr "Przyciemnianie krawędzi:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:225
msgid "How much to \"darken\" the edges of each brush stroke"
msgstr ""
"Określa stopień \"przyciemniania\" krawędzi każdego pociągnięcia pędzla"
msgstr "Określa stopień \"przyciemniania\" krawędzi każdego pociągnięcia pędzla"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:230
msgid "Shadow darken:"
......@@ -9062,8 +9036,7 @@ msgid "Shadow depth:"
msgstr "Głębokość cienia:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:243
msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr "Głębokość rzucanego cienia, tj. jego odległość od obiektu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:248
......@@ -9150,8 +9123,7 @@ msgstr "Promienisty"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:151
msgid "Let the direction from the center determine the direction of the stroke"
msgstr ""
"Kierunek rysowania jest określany przez kierunek wektora od środka obrazu"
msgstr "Kierunek rysowania jest określany przez kierunek wektora od środka obrazu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:158
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:161
......@@ -9440,13 +9412,11 @@ msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:142
msgid ""
"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgstr "Rozmiar pociągnięcia jest określany przez wartość (jasność) obszaru"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:146
msgid ""
"The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgid "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgstr "Rozmiar pociągnięcia jest określany przez odległość od środka obrazu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:150
......@@ -9455,8 +9425,7 @@ msgstr "Rozmiar pociągnięcia jest wyznaczany losowo"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:154
msgid "Let the direction from the center determine the size of the stroke"
msgstr ""
"Rozmiar pociągnięcia jest określany przez kierunek wektora od środka obrazu"
msgstr "Rozmiar pociągnięcia jest określany przez kierunek wektora od środka obrazu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:166
msgid "The hue of the region determines the size of the stroke"
......@@ -10361,7 +10330,7 @@ msgstr "Dane EXIF zostaną zignorowane."
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:90
msgid "According to the EXIF data, this image is rotated."
msgstr ""
msgstr "Zgodnie z danymi EXIF, ten obraz jest obrócony."
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:91
msgid "Would you like GIMP to rotate it into the standard orientation?"
......@@ -10403,7 +10372,7 @@ msgstr "Jakość JPEG"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:763
msgid "Enable preview to obtain the file size."
msgstr ""
msgstr "Uruchomienie podglądu aby określić rozmiar pliku."
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:774
msgid "Show _preview in image window"
......@@ -10645,8 +10614,7 @@ msgstr "Błąd w linii %d znak %d: %s"
#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:272
#, c-format
msgid "Expected text or optional element <%s>, found <%s> instead"
msgstr ""
"Niespodziewany tekst lub opcjonalny element <%s>, znaleziono w <%s> zamiast"
msgstr "Niespodziewany tekst lub opcjonalny element <%s>, znaleziono w <%s> zamiast"
#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:276
#, c-format
......@@ -11131,8 +11099,7 @@ msgstr "Ustawianie drukarki..."
msgid ""
"Choose the printer model, PPD file, and command that is used to print to "
"this printer"
msgstr ""
"Wybierz model drukarki, plik PPD i koemendę która będzie użyta do wydruku"
msgstr "Wybierz model drukarki, plik PPD i koemendę która będzie użyta do wydruku"
#.
#. * New printer button
......@@ -11360,8 +11327,7 @@ msgid "Adjust Output..."
msgstr "Dopasuj wyjście..."
#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1466
msgid ""
"Adjust color balance, brightness, contrast, saturation, and dither algorithm"
msgid "Adjust color balance, brightness, contrast, saturation, and dither algorithm"
msgstr ""
"Dopasowuje balans kolorów, jasność, kontrast, nasycenie i algorytm "
"ditherowania"
......@@ -11693,8 +11659,7 @@ msgstr "Plik XJT zawiera nieznany tryb warstwy %d"
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:755
#, c-format
msgid "Warning: unsupported layermode %d saved to XJT"
msgstr ""
"Ostrzeżenie: do pliku XJT został zapisany nieobsługiwany typ warstwy %d"
msgstr "Ostrzeżenie: do pliku XJT został zapisany nieobsługiwany typ warstwy %d"
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:771
#, c-format
......@@ -11704,8 +11669,7 @@ msgstr "Plik XJT zawiera nieznany typ ścieżki %d"
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:787
#, c-format
msgid "Warning: unsupported pathtype %d saved to XJT"
msgstr ""
"Ostrzeżenie: do pliku XJT został zapisany nieobsługiwany typ ścieżki %d"
msgstr "Ostrzeżenie: do pliku XJT został zapisany nieobsługiwany typ ścieżki %d"
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:806
#, c-format
......@@ -11715,8 +11679,7 @@ msgstr "Plik XJT zawiera nieznany typ jednostki %d"
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:827
#, c-format
msgid "Warning: unsupported unittype %d saved to XJT"
msgstr ""
"Ostrzeżenie: do pliku XJT został zapisany nieobsługiwany typ jednostki %d"
msgstr "Ostrzeżenie: do pliku XJT został zapisany nieobsługiwany typ jednostki %d"
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:848
msgid "Save as XJT"
......@@ -11749,5 +11712,3 @@ msgstr "Błąd: Nie można odczytać pliku \"%s\" z właściwościami XJT."
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Błąd: Plik \"%s\" z właściwościami XJT jest pusty."
#~ msgid "Take a screenshot of your _desktop"
#~ msgstr "Zrób zrzut _ekranu pulpitu"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment