Commit d3194c1f authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 6b65998b
Pipeline #249158 passed with stages
in 52 minutes and 49 seconds
......@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr "Corba"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:651
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Sinusoidal"
msgstr "Sinusoïdal"
msgstr "Sinusoidal"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:652
msgctxt "gradient-segment-type"
......
......@@ -1736,7 +1736,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Els píxels que tinguin el color de primer pla es mostraran en negre en totes "
"les imatges de sortida. Això es pot utilitzar com a marques de talls que han "
"de mostrar-se en tots els canals. "
"de mostrar-se en tots els canals."
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:213
msgid "_Depth Merge..."
......@@ -7001,7 +7001,7 @@ msgid ""
"\n"
"Please install one of them in order to load RAW files."
msgstr ""
"No hi ha cap carregador RAW instal·lat per a obrir els fitxers '%s'.\n"
"No hi ha cap carregador RAW instal·lat per a obrir els fitxers «%s».\n"
"\n"
"El GIMP, actualment admet aquests carregadors RAW:\n"
"- darktable (http://www.darktable.org/), almenys 1.7\n"
......@@ -7588,11 +7588,11 @@ msgstr "_Densitat de la mostra:"
#: ../plug-ins/flame/flame.c:1161
msgid "Spa_tial oversample:"
msgstr "Sobremos_tra espaial:"
msgstr "Sobremos_tra espacial:"
#: ../plug-ins/flame/flame.c:1170
msgid "Spatial _filter radius:"
msgstr "Radi del _filtre espaial:"
msgstr "Radi del _filtre espacial:"
#: ../plug-ins/flame/flame.c:1188
msgid "Color_map:"
......@@ -9977,7 +9977,7 @@ msgstr "Fractal IFS"
#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:873
msgid "Spatial Transformation"
msgstr "Transformació espaial"
msgstr "Transformació espacial"
#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:879
msgid "Color Transformation"
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ msgid ""
"their contents."
msgstr ""
"El GIMP utilitza capes per a estructurar la imatge. És com si fos una pila de "
"diapositives o filtres transparents que es sobreposen i es poden veure tots "
"diapositives o filtres transparents que se sobreposen i es poden veure tots "
"els continguts de cada capa."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
......
......@@ -93,7 +93,7 @@ msgid ""
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"El GIMP ja està llest per ser instal·lat. Cliqueu en el botó Instal·la per "
"El GIMP ja està llest per a ser instal·lat. Cliqueu en el botó Instal·la per a "
"instal·lar usant els paràmetres per defecte o cliqueu el botó Personalitza "
"si us agrada un major control sobre què voleu instal·lar."
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Símbols de depuració"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Inclou informació per ajudar a depurar el GIMP"
msgstr "Inclou informació per a ajudar a depurar el GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
......@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr "Suport per connectors vells"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr ""
"Instal·la les biblioteques necessàries pels connectors vells de terceres "
"Instal·la les biblioteques necessàries per als connectors vells de terceres "
"parts"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
......@@ -204,7 +204,7 @@ msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"Inclou els fitxers necessaris per usar els connectors de 32-bits."
"Inclou els fitxers necessaris per a usar els connectors de 32-bits."
"%nNecessaris pel suport de Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
......@@ -230,7 +230,7 @@ msgid ""
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"S'ha produït un error en actualitzar l'entorn del GIMP en %1. Si teniu "
"qualsevol en carregar els connectors, proveu a desinstal·lar i tornar a "
"qualsevol en carregar els connectors, proveu de desinstal·lar i tornar a "
"instal·lar el GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
......@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr "Tipus de fitxer a associar amb el GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "S'està eliminant la versió anterior del GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
......
......@@ -14569,7 +14569,7 @@ msgstr "Els grups de capes s'han afegit a %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2767
#, c-format
msgid "Masks on layer groups were added in %s"
msgstr "S'han afegit mascares als grups de capes a %s"
msgstr "S'han afegit màscares als grups de capes a %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2783
#, c-format
......@@ -17843,7 +17843,7 @@ msgstr "Radi d'eixamplament:"
#. Shrink Selection Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2466
msgid "Shrink Selection Dialog"
msgstr "Diàleg per encongir la selecció"
msgstr "Diàleg per a encongir la selecció"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2471
msgid "Shrink radius:"
......@@ -19258,7 +19258,7 @@ msgstr "Fes clic-i-arrossega per a girar i ajustar la mida"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:871
msgid "Click-Drag to shear and scale"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per inclinar i ajustar la mida"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per a inclinar i ajustar la mida"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:874
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1820
......@@ -19531,7 +19531,7 @@ msgstr "Feu clic-i-arrossega per a moure el punt"
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1839
msgid "Click-Drag to shear"
msgstr "Feu clic-i-arrossega per inclinar"
msgstr "Feu clic-i-arrossega per a inclinar"
#: ../app/file/file-open.c:136 ../app/file/file-save.c:140
msgid "Not a regular file"
......@@ -19779,7 +19779,7 @@ msgid ""
"to deform the image"
msgstr ""
"Deforma la regió contenidora\n"
"per deformar la imatge"
"per a deformar la imatge"
#: ../app/operations/operations-enums.c:25
msgctxt "layer-color-space"
......@@ -22793,7 +22793,7 @@ msgstr "_Alinea"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:541
msgid "Click on a layer, path or guide, or Click-Drag to pick several layers"
msgstr ""
"Feu clic en la capa, al camí o a la guia o feu clic i arrossega per agafar "
"Feu clic en la capa, al camí o a la guia o feu clic i arrossega per a agafar "
"diverses capes"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:549
......@@ -23064,7 +23064,7 @@ msgstr "_Clona"
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:90 ../app/tools/gimpclonetool.c:93
msgid "Click to clone"
msgstr "Feu clic per clonar"
msgstr "Feu clic per a clonar"
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:91 ../app/tools/gimpclonetool.c:96
#, c-format
......@@ -23166,11 +23166,11 @@ msgstr "Dif_umina / ressalta"
#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:181
msgid "Click to blur"
msgstr "Feu clic per difuminar"
msgstr "Feu clic per a difuminar"
#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:182
msgid "Click to blur the line"
msgstr "Feu clic per difuminar la línia"
msgstr "Feu clic per a difuminar la línia"
#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:183
#, c-format
......@@ -23188,7 +23188,7 @@ msgstr "Feu clic per a ressaltar la línia"
#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:189
#, c-format
msgid "%s to blur"
msgstr "%s per difuminar"
msgstr "%s per a difuminar"
#. the type radio box
#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:213
......@@ -23270,7 +23270,7 @@ msgstr "Feu clic-i-arrossega per a tallar un rectangle"
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:280
msgid "Click or press Enter to crop"
msgstr "Feu clic o premeu la tecla de retorn per escapçar"
msgstr "Feu clic o premeu la tecla de retorn per a escapçar"
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:387
msgid "Crop to: "
......@@ -23278,7 +23278,7 @@ msgstr "Escapça a: "
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:457
msgid "There are no selected layers to crop."
msgstr "No hi ha capes seleccionades per escapçar."
msgstr "No hi ha capes seleccionades per a escapçar."
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:468
msgid "All selected layers' pixels are locked."
......@@ -23381,29 +23381,29 @@ msgstr "_Ferro roent"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:188
msgid "Click to dodge"
msgstr "Feu clic per aclarir"
msgstr "Feu clic per a aclarir"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:189
msgid "Click to dodge the line"
msgstr "Feu clic per aclarir la línia"
msgstr "Feu clic per a aclarir la línia"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:190
#, c-format
msgid "%s to burn"
msgstr "%s per cremar"
msgstr "%s per a cremar"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:194
msgid "Click to burn"
msgstr "Feu clic per cremar"
msgstr "Feu clic per a cremar"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:195
msgid "Click to burn the line"
msgstr "Feu clic per cremar la línia"
msgstr "Feu clic per a cremar la línia"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:196
#, c-format
msgid "%s to dodge"
msgstr "%s per aclarir"
msgstr "%s per a aclarir"
#. the type (dodge or burn)
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:220
......@@ -23623,7 +23623,7 @@ msgstr "Amplada del traç"
#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:106
#: ../app/tools/gimppaintselectoptions.c:84
msgid "Size of the brush used for refinements"
msgstr "Mida del pinzell utilitzat per concretar la selecció"
msgstr "Mida del pinzell utilitzat per a concretar la selecció"
#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:112
msgid "Preview color"
......@@ -23705,7 +23705,7 @@ msgstr "Resseguiu a mà alçada l'objecte que voleu extreure"
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:631
msgid "press Enter to refine."
msgstr "premeu la tecla de retorn per refinar."
msgstr "premeu la tecla de retorn per a refinar."
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:658
msgid "Selecting foreground"
......@@ -24042,17 +24042,17 @@ msgstr "_Cicatritza"
#: ../app/tools/gimphealtool.c:77 ../app/tools/gimphealtool.c:80
msgid "Click to heal"
msgstr "Feu clic per cicatritzar"
msgstr "Feu clic per a cicatritzar"
#: ../app/tools/gimphealtool.c:78 ../app/tools/gimphealtool.c:83
#, c-format
msgid "%s to set a new heal source"
msgstr "%s per a definir una imatge nova per curar cicatrius"
msgstr "%s per a definir una imatge nova per a curar cicatrius"
#. Translators: the translation of "Click" must be the first word
#: ../app/tools/gimphealtool.c:82
msgid "Click to set a new heal source"
msgstr "Feu clic per a definir la imatge per curar cicatrius"
msgstr "Feu clic per a definir la imatge per a curar cicatrius"
#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:64
msgid "Histogram Scale"
......@@ -24590,7 +24590,7 @@ msgstr "Feu clic per pintar"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:176
msgid "Click to draw the line"
msgstr "Feu clic per pintar la línia"
msgstr "Feu clic per a pintar la línia"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:177
#, c-format
......@@ -24671,7 +24671,7 @@ msgstr "Encongeix a totes les capes"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:93
msgid "Use all visible layers when shrinking the selection"
msgstr "Utilitza totes les capes visibles per encongir la selecció"
msgstr "Utilitza totes les capes visibles per a encongir la selecció"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:102
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:149
......@@ -24926,11 +24926,11 @@ msgstr "Feu clic-i-arrossega per a afegir a la selecció actual"
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:351
msgid "Click-Drag to subtract from the current selection"
msgstr "Feu clic-i-arrossega per sostreure de la selecció actual"
msgstr "Feu clic-i-arrossega per a sostreure de la selecció actual"
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:360
msgid "Click-Drag to intersect with the current selection"
msgstr "Feu clic-i-arrossega per intersecar amb la selecció actual"
msgstr "Feu clic-i-arrossega per a intersecar amb la selecció actual"
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:370
msgid "Click-Drag to move the selection mask"
......@@ -24946,7 +24946,7 @@ msgstr "Feu clic-i-arrossega per a moure una còpia dels píxels seleccionats"
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:386
msgid "Click to anchor the floating selection"
msgstr "Feu clic per ancorar la selecció flotant"
msgstr "Feu clic per a ancorar la selecció flotant"
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:539
#, c-format
......@@ -25733,7 +25733,7 @@ msgstr "Cap guerxura per a suprimir."
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:855
msgid "No warp to smooth."
msgstr "Cap guerxura per suavitzar."
msgstr "Cap guerxura per a suavitzar."
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:1085
msgid "Warp transform"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment