Commit d3175046 authored by kolbjoern's avatar kolbjoern

Enhanced Norwegian nynorsk translations

parent 7c7c8de1
......@@ -6,35 +6,36 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-06 16:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-06 18:43+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-25 16:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-27 23:10+0100\n"
"Last-Translator: Kolbjørn Stuestøl <kolbjoern@stuestoel.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nn_NO\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Norwegian Nynorsk\n"
"X-Poedit-Country: NORWAY\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
#. procedure executed successfully
#: ../libgimp/gimp.c:1077
#: ../libgimp/gimp.c:1097
msgid "success"
msgstr "vellukka"
#. procedure execution failed
#: ../libgimp/gimp.c:1081
#: ../libgimp/gimp.c:1101
msgid "execution error"
msgstr "utføringsfeil"
#. procedure called incorrectly
#: ../libgimp/gimp.c:1085
#: ../libgimp/gimp.c:1105
msgid "calling error"
msgstr "oppkallsfeil"
#. procedure execution cancelled
#: ../libgimp/gimp.c:1089
#: ../libgimp/gimp.c:1109
msgid "cancelled"
msgstr "avbrote"
......@@ -47,37 +48,32 @@ msgstr "Penselval"
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bla gjennom …"
#: ../libgimp/gimpexport.c:243
#: ../libgimp/gimpexport.c:279
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Programtillegget %s kan ikkje handtere lag"
msgstr "Programtillegget %s kan ikkje handtera lag"
#: ../libgimp/gimpexport.c:244
#: ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:262
#: ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Flett saman synlege lag"
#: ../libgimp/gimpexport.c:252
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "Programtillegget %s kan ikkje handtere lagforskyving, storleik og dekkevne"
msgstr ""
"Programtillegget %s kan ikkje handtera lagforskyving, storleik og dekkevne"
#: ../libgimp/gimpexport.c:261
#: ../libgimp/gimpexport.c:270
#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Programtillegget %s kan bare handtere lag som animasjonsrammer"
msgstr "Programtillegget %s kan berre handtera lag som animasjonsrammer"
#: ../libgimp/gimpexport.c:262
#: ../libgimp/gimpexport.c:271
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
msgid "Save as Animation"
msgstr "Lagra som animasjon"
#: ../libgimp/gimpexport.c:271
#: ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
msgid "Flatten Image"
msgstr "Flat ut biletet"
......@@ -85,12 +81,12 @@ msgstr "Flat ut biletet"
#: ../libgimp/gimpexport.c:288
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Programtillegget %s kan ikkje handtere gjennomsikt"
msgstr "Programtillegget %s kan ikkje handtera gjennomsikt"
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Programtillegget %s kan ikkje handtere lagmasker"
msgstr "Programtillegget %s kan ikkje handtera lagmasker"
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
msgid "Apply Layer Masks"
......@@ -99,10 +95,9 @@ msgstr "Legg til lagmasker"
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Programtillegget %s kan bare handtere RGB-bilete"
msgstr "Programtillegget %s kan berre handtera RGB-bilete"
#: ../libgimp/gimpexport.c:307
#: ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Konverter til RGB"
......@@ -110,10 +105,9 @@ msgstr "Konverter til RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "Programtillegget %s kan bare handtere gråtonebilete"
msgstr "Programtillegget %s kan berre handtera gråtonebilete"
#: ../libgimp/gimpexport.c:316
#: ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Konverter til gråtoner"
......@@ -121,10 +115,9 @@ msgstr "Konverter til gråtoner"
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Programtillegget %s kan bare handtere indekserte bilete"
msgstr "Programtillegget %s kan berre handtera indekserte bilete"
#: ../libgimp/gimpexport.c:325
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
#: ../libgimp/gimpexport.c:364
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
......@@ -136,7 +129,8 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "Programtillegget %s kan bare handtere indekserte punktbilet (to fargar)"
msgstr ""
"Programtillegget %s kan berre handtera indekserte punktbilet (to fargar)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
msgid ""
......@@ -149,17 +143,17 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "Programtillegget %s kan bare handtere RGB- og gråskalabilete"
msgstr "Programtillegget %s kan berre handtera RGB- og gråskalabilete"
#: ../libgimp/gimpexport.c:353
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
msgstr "Programtillegget %s kan bare handtere RGB og indekserte bilete"
msgstr "Programtillegget %s kan berre handtera RGB og indekserte bilete"
#: ../libgimp/gimpexport.c:363
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "Programtillegget %s kan bare handtere gråskala og indekserte bilete"
msgstr "Programtillegget %s kan berre handtera gråskala og indekserte bilete"
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
#, c-format
......@@ -186,21 +180,23 @@ msgstr "Eksporter fil"
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorer"
#: ../libgimp/gimpexport.c:518
#: ../libgimp/gimpexport.c:988
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:988
msgid "_Export"
msgstr "_Eksporter"
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:548
#, c-format
msgid "Your image should be exported before it can be saved as %s for the following reasons:"
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr "Du bør eksportera biletet før du lagrar det som %s fordi:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Endringane gjort for å eksportera biletet vil ikkje endra originalbiletet."
msgstr ""
"Endringane gjort for å eksportera biletet vil ikkje endra originalbiletet."
#: ../libgimp/gimpexport.c:725
#, c-format
......@@ -239,8 +235,7 @@ msgstr "Val av fargeovergang"
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:461
#: ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:241
#: ../libgimp/gimpmenu.c:461 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:259
msgid "(Empty)"
msgstr "(Tom)"
......@@ -282,8 +277,7 @@ msgstr "etter type"
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:394
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:545
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:139
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:545 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:139
msgid "No matches"
msgstr "Ingen treff"
......@@ -422,7 +416,7 @@ msgstr "Forgrunn til gjennomsikt"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
msgid "Custom gradient"
msgstr "Eigendefinert fargeovergang"
msgstr "Sjølvvald fargeovergang"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
msgctxt "bucket-fill-mode"
......@@ -894,8 +888,7 @@ msgctxt "text-justification"
msgid "Filled"
msgstr "Blokkjustert"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:178
#: ../libgimpbase/gimputils.c:183
#: ../libgimpbase/gimputils.c:178 ../libgimpbase/gimputils.c:183
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:424
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:430
#: ../modules/display-filter-lcms.c:178
......@@ -918,8 +911,14 @@ msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Fargeprofilen for (primær)skjermen"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid "When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the windowing system. The configured monitor profile is then only used as a fallback."
msgstr "Dersom denne er aktivert, vil GIMP prøve å bruke fargevisingsprofilen frå vindaugesystemet. Skjermprofilen blir då bare brukt for å ha noe å falle tilbake på."
msgid ""
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Dersom denne er slått på, vil GIMP prøva å bruka fargevisingsprofilen frå "
"vindaugesystemet. Skjermprofilen vert då berre brukt for å ha noko å falla "
"tilbake på."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:60
msgid "The default RGB working space color profile."
......@@ -927,27 +926,37 @@ msgstr "Det førehandsinnstilte arbeidsområdet for RGB-fargeprofilen"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:62
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Fargeprofilen CMYK blir brukt for å omforma mellom RGB og CMYK"
msgstr "Fargeprofilen CMYK vert brukt for å omforma mellom RGB og CMYK"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
msgstr "Fargeprofilen som blir brukt for å simulera ein utskriven versjon (softproof)"
msgstr ""
"Fargeprofilen som vert brukt for å simulera ein utskriven versjon (softproof)"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:66
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Bestemmer korleis fargane blir vist på skjermen"
msgstr "Bestemmer korleis fargane vert viste på skjermen"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:68
msgid "Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation device."
msgstr "Bestemmer korleis fargane blir omforma frå RGB-arbeidsområdet til utskriftsimuleringsutstyret."
msgid ""
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
msgstr ""
"Bestemmer korleis fargane vert omforma frå RGB-arbeidsområdet til "
"utskriftsimuleringsutstyret."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:71
msgid "When enabled, the print simulation will mark colors which can not be represented in the target color space."
msgstr "Utskriftsimuleringa vil gi dei fargane som ikkje finst i fargeområdet for utskrifta den fargen du har vald i ruta til høgre.."
msgid ""
"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
"represented in the target color space."
msgstr ""
"Dersom denne er slått på, vil utskriftsimuleringa gi dei fargane som ikkje "
"finst i fargeområdet for utskrifta den fargen du har vald i ruta til høgre."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:74
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr "Fargen som skal brukast for å merke fargar som ikkje finst i fargeområdet."
msgstr ""
"Fargen som skal brukast for å merke fargar som ikkje finst i fargeområdet."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgctxt "color-management-mode"
......@@ -984,41 +993,40 @@ msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Absolutt kolometrisk"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:106
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:109
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "verdien for teiknet %s er ikkje ein gyldig UTF-8-streng"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:444
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:451
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "venta «ja» eller «nei» for bolsk teikn %s, men fekk «%s»"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:518
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:525
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "ugyldig verdi «%s» for teiknet %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:533
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:540
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "ugyldig verdi «%ld» for teiknet %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:602
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:609
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "under tolking av «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:482
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:495
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:559
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:495 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:559
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:641
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:656
msgid "fatal parse error"
msgstr "fatal tolkingsfeil"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:387
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:389
#, c-format
msgid "Cannot expand ${%s}"
msgstr "Kan ikkje utvida $(%s)"
......@@ -1032,12 +1040,12 @@ msgstr "Feil under skriving av «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:145
#, c-format
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Kunne ikkje oppretta ei mellombels fil for «%s»: %s"
msgstr "Klarte ikkje oppretta ei mellombels fil for «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:158
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kan ikkje opna «%s» for skriving: %s"
msgstr "Klarrte ikkje opna «%s» for skriving: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:689
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:709
......@@ -1061,7 +1069,7 @@ msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:741
#, c-format
msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "Kunne ikkje oppretta «%s»: %s"
msgstr "Klarte ikkje oppretta «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:268
#, c-format
......@@ -1081,10 +1089,8 @@ msgstr ""
"Feil ved tolking av «%s» i linje %d:\n"
" %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:163
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:181
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:290
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:317
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:163 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:181
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:290 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:317
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:443
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
......@@ -1106,7 +1112,7 @@ msgstr "Lastinga mislukka"
msgid "Not loaded"
msgstr "Ikkje lasta"
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:131
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:157
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine a valid home directory.\n"
......@@ -1115,11 +1121,10 @@ msgstr ""
"Fann ikkje ein gyldig heimekatalog.\n"
"Miniatyrane blei lagra i mappa for temporære filer (%s) i staden."
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:255
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:323
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:281 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:349
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Kunne ikkje oppretta miniatyrbiletmappa «%s.»"
msgstr "Greidde ikkje å oppretta miniatyrbiletmappa «%s.»"
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:508
#, c-format
......@@ -1129,7 +1134,7 @@ msgstr "Miniatyren inneheld ingen «Thumb::URI»-tag"
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:904
#, c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Kunne ikkje oppretta miniatyrbilete for %s: %s"
msgstr "Klarte ikkje oppretta miniatyrbilete for %s: %s"
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:112
msgid "_Search:"
......@@ -1173,8 +1178,12 @@ msgid "Old:"
msgstr "Gammal:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:314
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts CSS color names."
msgstr "Hexadesimal fargenotasjon slik som brukt i HTML og CSS. Du kan også bruke CSS fargenamn."
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
msgstr ""
"Hexadesimal fargenotasjon slik som brukt i HTML og CSS. Du kan også bruka "
"CSS fargenamn."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:320
msgid "HTML _notation:"
......@@ -1213,39 +1222,35 @@ msgid "Gigabytes"
msgstr "Gigabyte"
#. Count label
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:282
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1178
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1067
msgid "Nothing selected"
msgstr "Ingenting er vald"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:300
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:287
msgid "Select _All"
msgstr "Vel _alt"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:320
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:307
msgid "Select _range:"
msgstr "Vel _område"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:332
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:319
msgid "Open _pages as"
msgstr "Opna _sider som"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:433
msgid "Page 000"
msgstr "Side 000"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:521
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:758
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:449
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:647
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1183
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1072
msgid "One page selected"
msgstr "Ei side vald"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1190
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1194
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1079
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1083
#, c-format
msgid "%d page selected"
msgid_plural "All %d pages selected"
......@@ -1261,8 +1266,12 @@ msgid "Folder"
msgstr "Mappe"
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:127
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Klikk på fargeplukkaren. Deretter kan du klikka kvar som helst på skjermen for å velje farge."
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klikk på fargeplukkaren. Deretter kan du klikka kvar som helst på skjermen "
"for å velja farge."
#. toggle button to (de)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:290
......@@ -1320,8 +1329,7 @@ msgstr "_Tilbakestill"
msgid "Visible"
msgstr "Synleg"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:171
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:175
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:171 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:175
msgid "_Stroke"
msgstr "_Strek opp"
......@@ -1337,8 +1345,7 @@ msgstr "_Linjeavstand"
msgid "_Resize"
msgstr "_Nytt format"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:205
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:340
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:205 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:340
msgid "_Scale"
msgstr "_Skaler"
......@@ -1375,8 +1382,12 @@ msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:516
msgid "Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr "Bruk denne verdien som startverdi for generering av tilfeldige tal - dette lar deg gjenta ein bestemt «tilfeldig» operasjon"
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Bruk denne verdien som startverdi for generering av tilfeldige tal - dette "
"lar deg gjenta ein bestemt «tilfeldig» operasjon"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:520
msgid "_New Seed"
......@@ -1384,7 +1395,8 @@ msgstr "_Nytt frø"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:533
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Gi generator for tilfeldige tal eit generert tilfeldig tall som startverdi"
msgstr ""
"Gi generator for tilfeldige tal eit generert tilfeldig tall som startverdi"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:537
msgid "_Randomize"
......@@ -1602,8 +1614,7 @@ msgid "DirectX DirectInput event controller"
msgstr "DirectX hendingskontrollar for direkteinngang"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:195
#: ../modules/controller-linux-input.c:217
#: ../modules/controller-midi.c:211
#: ../modules/controller-linux-input.c:217 ../modules/controller-midi.c:211
msgid "Device:"
msgstr "_Eining:"
......@@ -1716,8 +1727,7 @@ msgid "DirectInput Events"
msgstr "DirectInput hendingar"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1092
#: ../modules/controller-linux-input.c:524
#: ../modules/controller-midi.c:504
#: ../modules/controller-linux-input.c:524 ../modules/controller-midi.c:504
msgid "No device configured"
msgstr "Inga eining er konfigurert"
......@@ -1870,24 +1880,20 @@ msgstr "Linux Input"
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Linux Input Events"
#: ../modules/controller-linux-input.c:550
#: ../modules/controller-midi.c:453
#: ../modules/controller-linux-input.c:550 ../modules/controller-midi.c:453
#: ../modules/controller-midi.c:479
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "Les frå %s"
#: ../modules/controller-linux-input.c:568
#: ../modules/controller-linux-input.c:622
#: ../modules/controller-midi.c:435
#: ../modules/controller-midi.c:496
#: ../modules/controller-midi.c:567
#: ../modules/controller-linux-input.c:622 ../modules/controller-midi.c:435
#: ../modules/controller-midi.c:496 ../modules/controller-midi.c:567
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Eininga er ikkje tilgjengeleg: %s"
#: ../modules/controller-linux-input.c:631
#: ../modules/controller-midi.c:576
#: ../modules/controller-linux-input.c:631 ../modules/controller-midi.c:576
msgid "End of file"
msgstr "Filslutt"
......@@ -1901,15 +1907,19 @@ msgstr "Namnet på utstyret som inneheld MIDI-hendingane"
#: ../modules/controller-midi.c:205
msgid "Enter 'alsa' to use the ALSA sequencer."
msgstr "Skriv inn «alsa» for å bruke ALSA-sekvenser."
msgstr "Skriv inn «alsa» for å bruka ALSA-sekvenser."
#: ../modules/controller-midi.c:220
msgid "Channel:"
msgstr "Kanal:"
#: ../modules/controller-midi.c:221
msgid "The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI channels."
msgstr "Namnet på utstyret som inneheld MIDI-hendingane. Sett til -1 for å lesa frå alle MIDI-kanalane."
msgid ""
"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
"channels."
msgstr ""
"Namnet på utstyret som inneheld MIDI-hendingane. Sett til -1 for å lesa frå "
"alle MIDI-kanalane."
#: ../modules/controller-midi.c:225
msgid "MIDI"
......@@ -1956,7 +1966,8 @@ msgstr "Tritanopi (blåblind)"
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:194
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Simuleringsfilter for avvikande fargesyn (Brettel-Vienot-Mollon-algoritmen)"
msgstr ""
"Simuleringsfilter for avvikande fargesyn (Brettel-Vienot-Mollon-algoritmen)"
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:257
msgid "Color Deficient Vision"
......@@ -2003,8 +2014,12 @@ msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:207
msgid "This filter takes its configuration from the Color Management section in the Preferences dialog."
msgstr "Filteret hentar innstillingane sine frå seksjonen fargestyring i brukarinnstillingane."
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
msgstr ""
"Filteret hentar innstillingane sine frå seksjonen fargestyring i "
"brukarinnstillingane."
#: ../modules/display-filter-lcms.c:221
msgid "Mode of operation:"
......@@ -2054,3 +2069,5 @@ msgstr "_Føremål:"
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "_Svartpunktkompensering"
#~ msgid "Page 000"
#~ msgstr "Side 000"
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
......@@ -6,14 +6,16 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-06 16:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-05 17:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-27 23:14+0100\n"
"Last-Translator: Kolbjørn Stuestøl <kolbjoern@stuestoel.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
......@@ -22,25 +24,22 @@ msgstr "Manglar informasjon om unntak"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#, python-format
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "Det oppsto ein feil under køyringa av %s"
msgstr "Det oppstod ein feil under køyringa av %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
msgid "_More Information"
msgstr "_Meir informasjon"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Python-Fu filutval"
......@@ -215,7 +214,7 @@ msgstr "Del opp"
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:420
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr "Del biletet lags hjelpelinjene, lag småbilete og HTML tabell"
msgstr "Del biletet langs hjelpelinjene, lag småbilete og HTML tabell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "_Slice..."
......@@ -223,7 +222,7 @@ msgstr "_Del opp …"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Stig for HTML-eksport"
msgstr "Sti for HTML-eksport"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Filename for export"
......@@ -278,7 +277,7 @@ msgstr "Kan ikkje opna «%s» for skriving: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Kunne ikkje skrive til «%s»: %s"
msgstr "Klarte ikkje skrive til «%s»: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
......@@ -339,4 +338,3 @@ msgstr "Pikselstorleik"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
......@@ -6,17 +6,18 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-06 16:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-05 17:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-27 23:19+0100\n"
"Last-Translator: Kolbjørn Stuestøl <kolbjoern@stuestoel.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Norwegian Nynorsk\n"
"X-Poedit-Country: NORWAY\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Language: nn_NO\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:110
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
......@@ -91,8 +92,12 @@ msgid "_Refresh Scripts"
msgstr "_Oppdater skript"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:357
msgid "You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open. Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr "Du kan ikkje bruke «oppdater skript» når du har ein open Script-Fu dialog. Lukk alle Script-Fu vindauge og prøv igjen."
msgid ""
"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open. "
"Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr ""
"Du kan ikkje bruka «oppdater skript» når du har eit ope Script-Fu "
"dialogvindauge. Lukk alle Script-Fu-vindauge og prøv igjen."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:130
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:197
......@@ -126,11 +131,11 @@ msgstr "Prosedyrelesaren for Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-eval.c:60
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr "Script-Fu evalueringsmodus tillet bare ikkje-interaktiv køyring"
msgstr "Script-Fu evalueringsmodus tillét berre ikkje-interaktiv køyring"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:194
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
msgstr "Script-Fu kan ikkje køyre to skript samstundes."
msgstr "Script-Fu kan ikkje køyra to skript samtidig."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:196
#, c-format
......@@ -660,8 +665,8 @@ msgstr "IIR"
#~ "The Burn-In script needs two layers in total. A foreground layer with "
#~ "transparency and a background layer."
#~ msgstr ""
#~ "Filteret «brenn inn» treng totalt to lag, eit forgrunnslag med gjennomsikt "
#~ "og eit bakgrunnslag"
#~ "Filteret «brenn inn» treng totalt to lag, eit forgrunnslag med "
#~ "gjennomsikt og eit bakgrunnslag"
#~ msgid "Color 1"
#~ msgstr "Farge 1"
......
......@@ -6,145 +6,308 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-06 16:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-05 21:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-28 19:01+0100\n"