Commit d0e5148b authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2006-05-24  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent 6e3a59ed
2006-05-24 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-05-11 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......@@ -20,7 +24,7 @@
2006-04-05 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation.
* it.po: updated italian translation.
2006-04-03 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-11 12:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-11 12:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-24 10:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-24 11:00+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -196,11 +196,11 @@ msgstr ""
"Chcete zapsat kanál (uložený výběr) jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:126 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:177
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:125 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:176
msgid "Font Selection"
msgstr "Výběr písma"
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:178
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:138 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:177
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
......@@ -333,351 +333,355 @@ msgstr "Copyright:"
msgid "percent"
msgstr "procenta"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:26
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Bílá (úplné krytí)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Černá (úplná průhlednost)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "_Alfa kanál vrstvy"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Přenést alfa kanál vrstvy"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgid "_Selection"
msgstr "_Výběr"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "Kopie vrstvy v _odstínech šedi"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanál:"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Popředí do pozadí (RGB)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Popředí do pozadí (HSV)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgid "FG to transparent"
msgstr "Popředí do průhlednosti"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgid "Custom gradient"
msgstr "Vlastní přechod"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
msgid "FG color fill"
msgstr "Vyplňování barvou popředí"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:94
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
msgid "BG color fill"
msgstr "Vyplňování barvou pozadí"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
msgid "Pattern fill"
msgstr "Vyplňování vzorkem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Přidat k aktuálnímu výběru"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Ubrat z aktuálního výběru"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Nahradit aktuální výběr"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Průnik s aktuálním výběrem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
msgid "Red"
msgstr "Červená"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
msgid "Green"
msgstr "Zelená"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
msgid "Gray"
msgstr "Šedá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
msgid "Indexed"
msgstr "Indexovaná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:194
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
msgid "Small"
msgstr "Malé"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
msgid "Medium"
msgstr "Střední"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
msgid "Large"
msgstr "Velké"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:228
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
msgid "Light checks"
msgstr "Světlá šachovnice"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:229
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Střední šachovnice"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
msgid "Dark checks"
msgstr "Tmavá šachovnice"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
msgid "White only"
msgstr "Jen bílá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
msgid "Gray only"
msgstr "Jen šedá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
msgid "Black only"
msgstr "Jen černá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:263
msgid "Image source"
msgstr "Zdroj obrázku"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
msgid "Pattern source"
msgstr "Zdroj vzorku"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
msgid "Lightness"
msgstr "Světlost"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:292
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
msgid "Luminosity"
msgstr "Svítivost"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
msgid "Average"
msgstr "Průměr"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:321
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:323
msgid "Dodge"
msgstr "Zesvětlování"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:322
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
msgid "Burn"
msgstr "Tmavnutí"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:386 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:561
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
msgid "Linear"
msgstr "Lineární"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:387
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineární"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
msgid "Radial"
msgstr "Radiální"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
msgid "Square"
msgstr "Čtvercový"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Kuželový (symetrický)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Kuželový (nesymetrický)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Pronikající (úhlový)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Pronikající (kulový)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Pronikající (důlkový)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spirála (ve směru hodinových ručiček)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spirála (ve směru hodinových ručiček)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:427
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Průsečíky (body)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:428
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Průsečíky (nitkové kříže)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
msgid "Dashed"
msgstr "Čárkovaná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:432
msgid "Double dashed"
msgstr "Dvojitě čárkovaná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:433
msgid "Solid"
msgstr "Plná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:460
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
msgid "Stock ID"
msgstr "Standardní ID"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:461
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
msgid "Inline pixbuf"
msgstr "Inline pixbuf"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
msgid "Image file"
msgstr "Soubor obrázku"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:491
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
msgid "RGB color"
msgstr "Barva RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:492 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
msgid "Grayscale"
msgstr "Stupně šedi"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495
msgid "Indexed color"
msgstr "Indexovaná barva"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:525
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:526
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Stupně šedi-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Indexovaná-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:560
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Žádná (nejrychlejší)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
msgid "Cubic"
msgstr "Kubická"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
msgid "Lanczos (Best)"
msgstr "Lanczos (nejlepší)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:591
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:593
msgid "Constant"
msgstr "Pevný"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:592
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:594
msgid "Incremental"
msgstr "Postupný"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:621 ../modules/cdisplay_lcms.c:254
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:254
msgid "None"
msgstr "Nic"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:622
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Pilová vlna"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:625
msgid "Triangular wave"
msgstr "Trojúhelníková vlna"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:652
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:654
msgid "Run interactively"
msgstr "Spustit interaktivně"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:653
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:655
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Spustit neinteraktivně"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:654
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:656
msgid "Run with last used values"
msgstr "Spustit s naposledy použitými hodnotami"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:682
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
msgid "Pixels"
msgstr "pixelů"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
msgid "Points"
msgstr "Bodů"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:712
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:714
msgid "Shadows"
msgstr "Stíny"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:713
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:715
msgid "Midtones"
msgstr "Střední tóny"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:714
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
msgid "Highlights"
msgstr "Světla"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:742
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:744
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:743
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
msgid "Backward"
msgstr "Zpět"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:846
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:848
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Interní procedura GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:847
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:849
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Zásuvný modul GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:848
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:850
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Rozšíření GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:849
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:851
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Dočasná procedura"
......@@ -987,11 +991,19 @@ msgstr "Šestnáctková notace barev jako v HTML a CSS"
msgid "HTML _notation:"
msgstr "_Notace HTML:"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:320
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:172
msgid "Open a file selector to browse your folders"
msgstr "Procházet složky v dialogu výběru souborů"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:173
msgid "Open a file selector to browse your files"
msgstr "Procházet soubory v dialogu výběru souborů"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:333
msgid "Select Folder"
msgstr "Výběr adresáře"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:322
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:335
msgid "Select File"
msgstr "Výběr souboru"
......@@ -1143,23 +1155,23 @@ msgstr "Řá_dkování"
msgid "_Resize"
msgstr "Změnit _velikost"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:300
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:301
msgid "_Scale"
msgstr "Š_kálovat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:278
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:279
msgid "Crop"
msgstr "Ořezat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:296
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:297
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformace"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:299
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:300
msgid "_Rotate"
msgstr "_Rotovat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:301
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:302
msgid "_Shear"
msgstr "Na_klonění"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment