Commit cfb9817e authored by Marco Ciampa's avatar Marco Ciampa
Browse files

Updated Esperanto translation

svn path=/trunk/; revision=21807
parent 45585b12
2007-01-30 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* eo.po: updated Esperanto translation.
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: it\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-07 22:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-23 09:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-09 09:40+0200\n"
"Last-Translator: Antonio C. Codazzi <f_sophia@libero.it>\n"
"Language-Team: eo-tradukado.tuxfamily.org\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,25 +22,26 @@ msgstr ""
"<big>Bonvenon al bildmanipulilo GIMP (GNU Image Manipulation Program)!</big>"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Per <tt>Ctrl</tt>-alklako kun la aktivita ilo de Pleniga Koloro, iĝos "
"utiligata fona koloro anstataŭ malfona koloro."
"Per <tt>Strkl</tt>-alklako kun la aktivita ilo de Pleniga Koloro, iĝos "
"utiligata fona koloro anstataŭ malfona koloro. Simile per <tt>Strkl</tt>-"
"alklako kun eltirilo, iĝos utiligata fona koloro anstataŭ malfona koloro."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-alklako sur antaŭmontro de tavolmasko en TAVOLOJ "
"dialogofenestro permesas kaŝi efekton de tavolmasko."
"<tt>Strkl</tt>-alklako sur antaŭmontro de tavolmasko en TAVOLOJ "
"dialogofenestro permesas kaŝi efekton de tavolmasko. <tt>Alt</tt>-"
"alklako sur antaŭmontro de tavolmasko en TAVOLOJ fenestro permesas "
"videbligi nur la maskon."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -72,7 +73,6 @@ msgstr ""
"erojn de menuo por fari la samajn agojn."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
......@@ -85,7 +85,9 @@ msgstr ""
"Post aktivado de &quot;Dinamikaj Klavarkurtvojoj&quot; en AGORDOJ, vi povas "
"reatribui klavarkurtvojojn. Estas sufice ke vi malfermu menuon, elektu eron, "
"kaj premu celitan klavkombinon. Se la opcio &quot;Konservu Klavarkurtvojojn "
"Elire&quot; estas ebligita, la klavkombino estos konservata elirante el GIMP."
"Elire&quot; estas ebligita, la klavkombino estos konservata elirante el GIMP. "
"Vi devus malebligi &quot;Dinamikaj Klavarkurtvojoj&quot; por antaŭeviti "
"hazardajn atribuojn/reatribuojn de klavarkurtvojoj."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -127,7 +129,6 @@ msgstr ""
"komponaĵon de la tuta enteno."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#, fuzzy
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
......@@ -135,10 +136,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Se la tavolnomo en dialogofenestro pri Tavoloj aperas per <b>grasa "
"litertipo</b>, tio signifas ke ĉi tavolo ne havas alfa-kanalon. Ĉiukaze vi "
"povas aldoni ĝin per Tavolo->Diafaneco->Aldonu Alfa-Kanalon."
"povas aldoni ĝin per TavoloDiafanecoAldonu Alfa-Kanalon."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
......@@ -146,23 +146,21 @@ msgid ""
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Se la koloroj de viaj diĝitigitaj fotoj ne aspektas intensaj sufiĉe, vi "
"povas facile plibonigi nuancon per &quot;Auto&quot; butono en Ilo de Tavoloj"
"(Tavoloj-&gt;Koloroj-&gt;Niveloj). Se kolordominatoj ekzistas, vi povas "
"korekti ilin per la KURBOJ ilo (Tavoloj-&gt;Koloroj-&gt;Kurboj)."
"povas facile plibonigi nuancon per &quot;Auto&quot; butono en Ilo de Niveloj"
"(KolorojNiveloj). Se kolordominatoj ekzistas, vi povas korekti ilin per "
"la ilo KURBOJ (KolorojKurboj)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Se oni konturas strekon (Redaktu-&gt;Konturu Strekon), la pentrad-iloj estas "
"Se oni konturas strekon (RedaktuKonturu Strekon), la pentrad-iloj estas "
"uzataj kun iliaj nunaj agordoj. La Peniko estas uzebla per gradiento kaj eĉ "
"Gumo aŭ Stompilo."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
......@@ -172,18 +170,16 @@ msgstr ""
"dialogofenestrojn."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"La plejmulto da kromaĵoj laboras super nuna tavolo de la nuna bildo. "
"Kelkfoje estas necese ke oni unuigu ĉiujn tavolojn (Bildo&gt;Platigu "
"Bildon), se oni volas ke la kromaĵo efikas sur tuta bildo."
"Kelkfoje estas necese ke oni unuigu ĉiujn tavolojn (BildoPlatigu Bildon),"
" se oni volas ke la kromaĵo efikas sur tuta bildo."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
......@@ -192,8 +188,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Estas neeble apliki ĉiujn efektojn al ĉiuspeco de bildo. Se ĝi estas neeble, "
"la rilata menuo-ero aspektos griza. Vi devus ŝanĝi la moduson de la bildo al "
"RGB (Bildo-&gt;Moduso-&gt;RGB) aŭ aldoni alfa-kanalon (Tavoloj-&gt;Diafaneco-"
"&gt;Aldonu alfa-kanalon) aŭ platigi ĝin (Bildo-&gt;Platigita Bildo)."
"RGB (BildoModusoRGB) aŭ aldoni alfa-kanalon (TavolojDiafaneco→Aldonu "
"alfa-kanalon) aŭ platigi ĝin (BildoPlatigita Bildo)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
......@@ -201,8 +197,8 @@ msgid ""
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Premante <tt>Shift</tt> klavon dum vi elektas ion, vi povas aldoni nunan "
"elekton anstataŭ anstataŭigi ĝin. Uzu <tt>Ctrl</tt> por depreni elekton el "
"Premante <tt>Ŝvkl</tt> klavon dum vi elektas ion, vi povas aldoni nunan "
"elekton anstataŭ anstataŭigi ĝin. Uzu <tt>Strkl</tt> por depreni elekton el "
"la nuna."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
......@@ -213,7 +209,7 @@ msgid ""
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Por krei perfektan cirklon, premu <tt>Shift</tt> klavon dum elipsa elekto. "
"Por krei perfektan cirklon, premu <tt>Ŝvkl</tt> dum elipsa elekto. "
"Por zorge loki cirklon, trenu horizontalajn kaj vertikalajn gvidrelojn "
"tanĝante al cirklo kiun vi volas elekti, do loki indikilon (aŭ celumilon) "
"sur la interkruciĝo de la gvidreloj: la rezultanta elekto tuŝos la "
......@@ -232,15 +228,13 @@ msgstr ""
"finita, vi povas konservi ĝin kiel JPEG, PNG, GIF, ..."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#, fuzzy
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already."
msgstr ""
"Vi povas aranĝi aŭ movi elekton per uzo de <tt>Alt</tt>-treno. Se la "
"fenestro moviĝas, la kialo estas ke via fenestroadministrilo jam uzas "
"<tt>Alt</tt> klavon. Provu samtempe premi ankaŭ <tt>Shift</tt> aŭ <tt>Ctrl</"
"tt> klavon."
"<tt>Alt</tt> klavon."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
......@@ -261,7 +255,6 @@ msgstr ""
"fenestro de la iloj. Tio kreos novan bildon kiu entenos nur tiun tavolon."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#, fuzzy
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -272,16 +265,15 @@ msgstr ""
"plenigos la bildon mem aŭ la elekton per ĉi tiu koloro."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
#, fuzzy
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Vi povas desegni simplajn kvadratojn aŭ cirklojn per Redaktu-&gt;Konturu "
"Vi povas desegni simplajn kvadratojn aŭ cirklojn per RedaktuKonturu "
"Elekton. Ĝi konturas la randojn de via nuna elekto. Pli kompleksaj formoj "
"estas desegneblaj per iloj de Motivo aŭ per uzo de Filtriloj-&gt;Transdono-"
"&gt;Gfig."
"estas desegneblaj per iloj de Motivo aŭ per uzo de FiltrilojTransdono"
"Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
......@@ -300,35 +292,32 @@ msgstr ""
"tavolo en la fenestro pri Tavoloj."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Vi povas konservi elekton laŭ kanalo (Elektu-&gt;Konservu en Kanalo) kaj "
"Vi povas konservi elekton laŭ kanalo (ElektuKonservu en Kanalo) kaj "
"poste redakti ĝin per iloj de desegno. Uzante butonojn en dialogfenestro de "
"Kanaloj, vi povas mastrumi videblecon de ĉi tiu nova kanalo aŭ konverti ĝin "
"en elekto."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Vi povas uzi <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> por movi tra tavoloj en bildo (se ĉi "
"Vi povas uzi <tt>Strkl</tt>-<tt>Tab</tt> por movi tra tavoloj en bildo (se ĉi "
"tiuj klavoj ne estas jam uzataj de la fenestroadministrilo)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
#, fuzzy
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse.)"
msgstr ""
"Se bildo estas pli granda ol la sia fenestro, vi povas uzi centran butonon "
"de la muso por ĉirkaŭiri en la bildo mem."
"Vi povas uzi centran butonon de la muso (aŭ laŭvole <tt>Spacoklavo</tt> "
"dum la movo de muso) por ĉirkaŭiri en la bildo mem."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
......@@ -341,37 +330,3 @@ msgstr ""
"Rapidmasko&quot; butonon en maldekstro-suba parto de la bildofenestro. Ŝanĝu "
"elekton disegnante en la bildo kaj klaku denove sur la butono por konverti "
"ĝin al normala elekto."
#~ msgid ""
#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles viewing the mask directly."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Alt</tt>-alklako sur antaŭmontro de tavolmasko en TAVOLOJ "
#~ "dialogofenestro permesas videbligi nur la maskon."
#~ msgid ""
#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
#~ "be constrained to 15 degree angles."
#~ msgstr ""
#~ "Dum vi uzas desegnilon (Penikon, Spruĉpistolon aŭ Krajonon), premante "
#~ "<tt>Shift</tt>-alklakon, vi povos desegni rektan linion el la lasta "
#~ "desegnopunkto al la nuna. Se vi premas ankaŭ <tt>Ctrl</tt> klavon, la "
#~ "linio estos devigita al rotacio laŭ anguloj je 15 gradoj."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
#~ "dragging left and right."
#~ msgstr ""
#~ "Vi povas aranĝi la amplekso por svaga elekto per alklako kaj per dekstren-"
#~ "maldekstren treno."
#~ msgid ""
#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Vi povas premi aŭ lasi <tt>Shift</tt> kaj <tt>Ctrl</tt> butonojn dum vi "
#~ "elektas ion, por devigi ĝi al kvadrata aŭ cirkla formo, aŭ por centri ĝin "
#~ "en la startpunkto."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment