Commit cbb29619 authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén

Updated Swedish translation.

2004-03-19  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

         * sv.po: Updated Swedish translation.
parent d7dbf81a
2004-03-19 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-03-18 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-18 16:48+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 16:48+0900\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-19 17:46+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 17:48+0900\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -462,7 +462,7 @@ msgstr "Spara fraktalparametrar"
#: plug-ins/common/xwd.c:383 plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
#: plug-ins/fits/fits.c:337 plug-ins/flame/flame.c:404
#: plug-ins/gfig/gfig.c:716 plug-ins/gfli/gfli.c:425 plug-ins/gfli/gfli.c:461
#: plug-ins/help/domain.c:140 plug-ins/xjt/xjt.c:2535 plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#: plug-ins/help/domain.c:380 plug-ins/xjt/xjt.c:2535 plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för att läsa: %s"
......@@ -9740,44 +9740,31 @@ msgstr ""
"Voronoi-läge medför att endast den sk-vektor som är närmast en given punkt "
"har någon påverkan"
#: plug-ins/help/domain.c:136
#: plug-ins/help/domain.c:161
msgid "The GIMP help files are not installed."
msgstr "GIMPs hjälpfiler är inte installerade."
#: plug-ins/help/domain.c:138
msgid "The requested help files are not installed."
msgstr "De efterfrågade hjälpfilerna är inte installerade."
#: plug-ins/help/domain.c:163
msgid "There is a problem with the GIMP help files."
msgstr "Det är problem med hjälpfilerna för GIMP."
#: plug-ins/help/domain.c:147
#: plug-ins/help/domain.c:168
msgid "Please check your installation."
msgstr "Kontrollera din installation."
#: plug-ins/help/domain.c:150
#: plug-ins/help/domain.c:174
#, c-format
msgid ""
"Failed to open help files:\n"
"%s"
msgstr ""
"Misslyckades med att öppna hjälpfiler:\n"
"%s"
msgid "Help ID '%s' unknown"
msgstr "Hjälp-ID \"%s\" är okänt"
#: plug-ins/help/domain.c:152
#: plug-ins/help/domain.c:414
#, c-format
msgid ""
"Parse error in help domain:\n"
"%s\n"
"\n"
"(entries appearing before the error have been added anyway)"
"Parse error in '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"Tolkningsfel i hjälpdomänen:\n"
"%s\n"
"\n"
"(lade till enheter före fel i alla fall)"
#: plug-ins/help/domain.c:159
#, c-format
msgid "Help ID '%s' unknown"
msgstr "Hjälp-ID \"%s\" är okänt"
"Tolkningsfel i \"%s\":\n"
"%s"
#: plug-ins/helpbrowser/dialog.c:149
msgid "GIMP Help Browser"
......@@ -11716,6 +11703,27 @@ msgstr "Fel: Kan ej läsa XJT egenskapsfil \"%s\"."
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Fel: XJT egenskapsfil \"%s\" är tom."
#~ msgid "The requested help files are not installed."
#~ msgstr "De efterfrågade hjälpfilerna är inte installerade."
#~ msgid ""
#~ "Failed to open help files:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att öppna hjälpfiler:\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "Parse error in help domain:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "(entries appearing before the error have been added anyway)"
#~ msgstr ""
#~ "Tolkningsfel i hjälpdomänen:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "(lade till enheter före fel i alla fall)"
#~ msgid "Only an indexed-alpha image can be saved in CEL format"
#~ msgstr "Endast en indexerad-alfa-bild kan sparas i CEL-format"
......@@ -11832,13 +11840,6 @@ msgstr "Fel: XJT egenskapsfil \"%s\" är tom."
#~ msgid "Can't open '%s': %s"
#~ msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s"
#~ msgid ""
#~ "Error opening file '%s':\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid öppnande av fil \"%s\":\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Show grid"
#~ msgstr "Visa rutnät"
......
2004-03-19 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-03-18 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-18 16:46+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 16:47+0900\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-19 17:44+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 17:46+0900\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1262,20 +1262,20 @@ msgid "Linked Item"
msgstr "Länkat objekt"
#: app/core/core-enums.c:599 app/core/gimplayer.c:253 app/core/gimplayer.c:646
#: app/gui/layers-commands.c:1139 app/gui/resize-dialog.c:204
#: app/gui/layers-commands.c:1187 app/gui/resize-dialog.c:204
#: app/pdb/layer_cmds.c:453
msgid "Scale Layer"
msgstr "Skala om lager"
#: app/core/core-enums.c:600 app/core/gimpimage-crop.c:117
#: app/core/gimplayer.c:254 app/core/gimplayer.c:676
#: app/gui/layers-commands.c:1238 app/pdb/layer_cmds.c:548
#: app/gui/layers-commands.c:1286 app/pdb/layer_cmds.c:548
msgid "Resize Layer"
msgstr "Ändra storlek på lager"
#: app/core/core-enums.c:601 app/core/core-enums.c:630
#: app/core/gimplayer.c:1023 app/gui/layers-commands.c:1007
#: app/gui/layers-commands.c:1046
#: app/core/gimplayer.c:1023 app/gui/layers-commands.c:1055
#: app/gui/layers-commands.c:1094
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Lägg till lagermask"
......@@ -1305,7 +1305,7 @@ msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:636
#: app/tools/gimptexttool.c:114 app/widgets/widgets-enums.c:94
#: app/tools/gimptexttool.c:120 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -1369,7 +1369,7 @@ msgid "Set Item Linked"
msgstr "Sätt objektlänkning"
#: app/core/core-enums.c:628 app/gui/layers-commands.c:717
#: app/gui/layers-commands.c:748 app/gui/layers-commands.c:782
#: app/gui/layers-commands.c:745 app/gui/layers-commands.c:779
#: app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:219
msgid "New Layer"
msgstr "Nytt lager"
......@@ -2344,7 +2344,7 @@ msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
msgstr ""
"Kan inte göra markeringen flytande eftersom den markerade regionen är tom."
#: app/core/gimpselection.c:843 app/gui/layers-commands.c:965
#: app/core/gimpselection.c:843 app/gui/layers-commands.c:995
msgid "Floating Selection"
msgstr "Flytande markering"
......@@ -3710,7 +3710,7 @@ msgstr "Vänder..."
msgid "Rotating..."
msgstr "Roterar..."
#: app/gui/image-commands.c:269 app/gui/layers-commands.c:371
#: app/gui/image-commands.c:269 app/gui/layers-commands.c:373
msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
msgstr "Kan inte beskära eftersom den aktuella markeringen är tom."
......@@ -3782,7 +3782,7 @@ msgstr ""
msgid "Layer Too Small"
msgstr "Lager för litet"
#: app/gui/image-commands.c:633 app/gui/layers-commands.c:1133
#: app/gui/image-commands.c:633 app/gui/layers-commands.c:1181
#: app/tools/gimpscaletool.c:162
msgid "Scaling..."
msgstr "Skalar..."
......@@ -4824,11 +4824,11 @@ msgstr "Indexerad palett"
msgid "colors"
msgstr "färger"
#: app/gui/layers-commands.c:381
#: app/gui/layers-commands.c:383
msgid "Crop Layer"
msgstr "Beskär lager"
#: app/gui/layers-commands.c:459
#: app/gui/layers-commands.c:461
msgid "Layer Mask to Selection"
msgstr "Lagermask till markering"
......@@ -4836,20 +4836,20 @@ msgstr "Lagermask till markering"
msgid "Empty Layer"
msgstr "Tomt lager"
#: app/gui/layers-commands.c:750
#: app/gui/layers-commands.c:747
msgid "Create a New Layer"
msgstr "Skapa ett nytt lager"
#: app/gui/layers-commands.c:784
#: app/gui/layers-commands.c:781
msgid "Layer _Name:"
msgstr "Lager_namn:"
#. The size labels
#: app/gui/layers-commands.c:788
#: app/gui/layers-commands.c:785
msgid "Layer Width:"
msgstr "Lagerbredd:"
#: app/gui/layers-commands.c:794 app/gui/resize-dialog.c:299
#: app/gui/layers-commands.c:791 app/gui/resize-dialog.c:299
#: app/gui/resize-dialog.c:324 app/gui/resize-dialog.c:570
#: app/tools/gimpcroptool.c:1002 app/tools/gimpscaletool.c:174
#: app/tools/gimpscaletool.c:182 app/tools/gimpselectionoptions.c:573
......@@ -4857,35 +4857,39 @@ msgstr "Lagerbredd:"
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"
#: app/gui/layers-commands.c:853
#: app/gui/layers-commands.c:850
msgid "Layer Fill Type"
msgstr "Lagrets fyllnadstyp"
#: app/gui/layers-commands.c:930
#: app/gui/layers-commands.c:959
msgid "Layer Attributes"
msgstr "Lagerattribut"
#: app/gui/layers-commands.c:932 app/widgets/gimplayertreeview.c:205
#: app/gui/layers-commands.c:961 app/widgets/gimplayertreeview.c:205
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Modifiera lagerattribut"
#: app/gui/layers-commands.c:968
#: app/gui/layers-commands.c:998
msgid "Layer _Name"
msgstr "Lager_namn"
#: app/gui/layers-commands.c:1048
#: app/gui/layers-commands.c:1009
msgid "Set Name from _Text"
msgstr "Sätt namn från _text"
#: app/gui/layers-commands.c:1096
msgid "Add a Mask to the Layer"
msgstr "Lägg till en mask till lagret"
#: app/gui/layers-commands.c:1067
#: app/gui/layers-commands.c:1115
msgid "Initialize Layer Mask to:"
msgstr "Initialisera lagermask till:"
#: app/gui/layers-commands.c:1084
#: app/gui/layers-commands.c:1132
msgid "In_vert Mask"
msgstr "In_vertera mask"
#: app/gui/layers-commands.c:1167 app/gui/layers-commands.c:1263
#: app/gui/layers-commands.c:1215 app/gui/layers-commands.c:1311
msgid "Invalid width or height. Both must be positive."
msgstr "Ogiltig bredd eller höjd. Båda måste vara positiva."
......@@ -7344,7 +7348,7 @@ msgstr ""
"Flygande bäckasiner söka\n"
"strax hwila på mjuka tuvor."
#: app/text/gimptext-compat.c:106 app/tools/gimptexttool.c:506
#: app/text/gimptext-compat.c:106 app/tools/gimptexttool.c:561
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Lägg till textlager"
......@@ -7352,19 +7356,19 @@ msgstr "Lägg till textlager"
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(ogiltig UTF-8-sträng)"
#: app/text/gimptextlayer.c:157
#: app/text/gimptextlayer.c:175
msgid "Text Layer"
msgstr "Textlager"
#: app/text/gimptextlayer.c:436
#: app/text/gimptextlayer.c:501
msgid "Discard Text Information"
msgstr "Förkasta textinformation"
#: app/text/gimptextlayer.c:477
#: app/text/gimptextlayer.c:542
msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
msgstr "På grund av brist på typsnitt är textfunktioner inte tillgängliga."
#: app/text/gimptextlayer.c:498
#: app/text/gimptextlayer.c:563
msgid "Empty Text Layer"
msgstr "Tomt textlager"
......@@ -7376,7 +7380,7 @@ msgstr "Vänd textlager"
msgid "Rotate Text Layer"
msgstr "Rotera textlager"
#: app/text/gimptextlayer-xcf.c:65
#: app/text/gimptextlayer-xcf.c:73
#, c-format
msgid ""
"Problems parsing the text parasite for layer '%s':\n"
......@@ -8550,15 +8554,15 @@ msgstr ""
msgid "Create Path from Text"
msgstr "Skapa väg från text"
#: app/tools/gimptexttool.c:115
#: app/tools/gimptexttool.c:121
msgid "Add text to the image"
msgstr "Skriv text i bilden"
#: app/tools/gimptexttool.c:116
#: app/tools/gimptexttool.c:122
msgid "/Tools/Te_xt"
msgstr "/Verktyg/Te_xt"
#: app/tools/gimptexttool.c:539
#: app/tools/gimptexttool.c:594
msgid "GIMP Text Editor"
msgstr "GIMP-textredigerare"
......@@ -9400,7 +9404,7 @@ msgstr "Ta bort denna bild"
msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
msgstr "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:359
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:362
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -9409,7 +9413,7 @@ msgstr ""
"%s\n"
"%s Till toppen"
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:373
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:376
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -9418,11 +9422,11 @@ msgstr ""
"%s\n"
"%s Till botten"
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:1385
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:1394
msgid "Set Item Exclusive Visible"
msgstr "Sätt objekt som ensamt synlig"
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:1391
#: app/widgets/gimpitemtreeview.c:1402
msgid "Set Item Exclusive Linked"
msgstr "Sätt objekt som ensamt länkad"
......@@ -9918,7 +9922,7 @@ msgstr "Normalt fönster"
msgid "Utility Window"
msgstr "Verktygsfönster"
#: app/xcf/xcf-load.c:295
#: app/xcf/xcf-load.c:297
msgid ""
"XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
"did not save indexed colormaps correctly.\n"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment