Commit c963a233 authored by Sigurd Gartmann's avatar Sigurd Gartmann Committed by Sigurd Gartmann
Browse files

Updated Norwegian Bokmål translation (Work by Runar Ingebrigtsen)

2004-04-22  Sigurd Gartmann  <sigurd-translate@brogar.org>

	* no.po: Updated Norwegian Bokmål translation (Work by Runar Ingebrigtsen)
parent 53b00093
2004-04-22 Sigurd Gartmann <sigurd-translate@brogar.org>
* no.po: Updated Norwegian Bokmål translation (Work by Runar Ingebrigtsen)
2004-04-21 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: added new files.
......
# Norwegian translation of gimp-modules.
# Copyright (C) 1999-2001 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1999-2001.
# Runar Ingebrigtsen <ringe@skolelinux.no>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 23:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-26 17:30+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-22 12:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-22 00:59+0200\n"
"Last-Translator: Runar Ingebrigtsen <ringe@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:132
#, fuzzy
msgid "Brush Selection"
msgstr "Utvalg for enhet"
msgstr "Penselvalg"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:161 libgimp/gimppatternmenu.c:144
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bla gjennom..."
#: libgimp/gimpdrawablecombobox.c:283 libgimp/gimpimagecombobox.c:147
#: libgimp/gimpmenu.c:411
msgid "(Empty)"
msgstr ""
#: libgimp/gimpexport.c:215 libgimp/gimpexport.c:251
......@@ -57,13 +62,13 @@ msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s kan ikke håndtere gjennomsiktighet"
#: libgimp/gimpexport.c:269
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "%s kan ikke håndtere lag"
msgstr "%s kan ikke håndtere lagmasker"
#: libgimp/gimpexport.c:270
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr ""
msgstr "Bruk lagmasker"
#: libgimp/gimpexport.c:278
#, c-format
......@@ -98,17 +103,16 @@ msgstr ""
"finjustere resultatet)"
#: libgimp/gimpexport.c:306
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s kan kun håndtere RGB eller indekserte bilder"
msgstr "%s kan kun håndtere indekserte punktgrafikkbilder (i to farger)"
#: libgimp/gimpexport.c:307
#, fuzzy
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Konverter til indeksert og bruk standard\n"
"Konverter til indeksert ved bruk av standard-\n"
"innstillinger (Gjør det manuelt for å\n"
"finjustere resultatet)"
......@@ -149,22 +153,20 @@ msgid "Export File"
msgstr "Eksporter fil"
#: libgimp/gimpexport.c:461
#, fuzzy
msgid "_Ignore"
msgstr "Ignorer"
msgstr "_Ignorer"
#: libgimp/gimpexport.c:463
#, fuzzy
msgid "_Export"
msgstr "Eksporter"
msgstr "_Eksporter"
#. the headline
#: libgimp/gimpexport.c:485
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr "Du bør eksportere bildet ditt før det kan lagres av følgende gunner:"
msgstr "Bildet bør eksporteres før det kan lagres som %s av følgende årsaker:"
#: libgimp/gimpexport.c:563
msgid "The export conversion won't modify your original image."
......@@ -189,23 +191,16 @@ msgstr ""
"Dette vil ikke lagre synlige lag."
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
#, fuzzy
msgid "Font Selection"
msgstr "Utvalg for enhet"
msgstr "Skrifttypevalg"
#: libgimp/gimpgradientmenu.c:103
#, fuzzy
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Utvalg for enhet"
#: libgimp/gimpmenu.c:407
msgid "None"
msgstr "Ingen"
msgstr "Graderingsvalg"
#: libgimp/gimppatternmenu.c:115
#, fuzzy
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Utvalg for enhet"
msgstr "Mønstervalg"
#: libgimp/gimpunitcache.c:57
msgid "percent"
......@@ -213,57 +208,57 @@ msgstr "prosent"
#: libgimpbase/gimputils.c:161 libgimpbase/gimputils.c:166
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr ""
msgstr "(ugyldig «UTF-8»-streng)"
#: libgimpbase/gimputils.c:244
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr ""
msgstr "%d Bytes"
#: libgimpbase/gimputils.c:249
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr ""
msgstr "%.2f KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:253
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr ""
msgstr "%.1f KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:257
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr ""
msgstr "%d KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:264
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr ""
msgstr "%.2f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:268
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr ""
msgstr "%.1f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:272
#, c-format
msgid "%d MB"
msgstr ""
msgstr "%d MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:279
#, c-format
msgid "%.2f GB"
msgstr ""
msgstr "%.2f GB"
#: libgimpbase/gimputils.c:283
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr ""
msgstr "%.1f GB"
#: libgimpbase/gimputils.c:287
#, c-format
msgid "%d GB"
msgstr ""
msgstr "%d GB"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:177
#, c-format
......@@ -273,11 +268,9 @@ msgstr "Laster modul: «%s»\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:194 libgimpmodule/gimpmodule.c:213
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:328 libgimpmodule/gimpmodule.c:356
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:450
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr ""
"Feil under lasting av modul «%s»:\n"
"%s"
msgstr "Modul «%s» kunne ikke lastes: %s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:283
#, c-format
......@@ -303,27 +296,23 @@ msgstr "Ikke lastet"
#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:196
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke opprette miniatyrbildemappe «%s.»"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:93
#, fuzzy
msgid "/_Foreground Color"
msgstr "/Forgrunnsfarge"
msgstr "/_Forgrunnsfarge"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:95
#, fuzzy
msgid "/_Background Color"
msgstr "/Bakgrunnsfarge"
msgstr "/_Bakgrunnsfarge"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:98
#, fuzzy
msgid "/Blac_k"
msgstr "/Sort"
msgstr "/_Sort"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:100
#, fuzzy
msgid "/_White"
msgstr "/Hvit"
msgstr "/_Hvit"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
msgid "Scales"
......@@ -362,7 +351,7 @@ msgid "Hue"
msgstr "Glød"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: modules/cdisplay_proof.c:323
#: modules/cdisplay_proof.c:318
msgid "Saturation"
msgstr "Metning"
......@@ -396,41 +385,39 @@ msgstr "Heksadesimal triplet"
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
msgstr ""
msgstr "Nåværende:"
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
msgid "Old:"
msgstr ""
msgstr "Gammel:"
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:350
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
msgid "Select Folder"
msgstr "Velg mappe"
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:364
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:353
msgid "Select File"
msgstr "Velg fil"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:232
msgid "KiloBytes"
msgstr "KiloBytes"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:235
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
msgid "MegaBytes"
msgstr "MegaBytes"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:236
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
msgid "GigaBytes"
msgstr "GigaBytes"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
#, fuzzy
msgid "Writable"
msgstr "_Trekant"
msgstr "Skrivbar"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
#, fuzzy
msgid "Folder"
msgstr "Velg mappe"
msgstr "Mappe"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
......@@ -520,7 +507,7 @@ msgstr "Enhet"
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1291
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:808
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
......@@ -528,16 +515,16 @@ msgstr ""
"Bruk denne verdien som startverdi for generering av tilfeldige tall - dette "
"lar deg gjenta en gitt «tilfeldig» operasjon"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1295
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:812
msgid "_New Seed"
msgstr ""
msgstr "_Nytt frø"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1308
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:825
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Gi generator for tilfeldige tall et generert tilfeldig tall som startverdi"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1312
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:829
#, fuzzy
msgid "_Randomize"
msgstr "Gjø_r tilfeldig"
......@@ -551,19 +538,18 @@ msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Fargesvakt syn"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:464
#, fuzzy
msgid "Color _Deficiency Type:"
msgstr "Type fargesvakt syn:"
msgstr "Fargeblin_dhetstype:"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
#: modules/cdisplay_colorblind.c:469
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr "Protanopi (usensitiv for rød)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:476
#: modules/cdisplay_colorblind.c:471
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr "Deuteranopi (usensitiv for grønn)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:479
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr "Tritanopi (usensitiv for blå)"
......@@ -576,131 +562,122 @@ msgid "Gamma"
msgstr "Gamme"
#: modules/cdisplay_gamma.c:311
#, fuzzy
msgid "_Gamma:"
msgstr "Gamme:"
msgstr "_Gamma:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Visningsfilter for farger med høy kontrast"
msgstr "Visningsfilter for høykontrastfarger"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:308
#, fuzzy
msgid "Contrast C_ycles:"
msgstr "Kontrastsykluser:"
msgstr "_Kontrastsykluser:"
#: modules/cdisplay_proof.c:102
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr ""
msgstr "Fargeprøvefilter for ICC fargeprofil"
#: modules/cdisplay_proof.c:166
msgid "Color Proof"
msgstr ""
msgstr "Fargeprøve"
#: modules/cdisplay_proof.c:319
#: modules/cdisplay_proof.c:314
msgid "Perceptual"
msgstr ""
msgstr "Perseptuell"
#: modules/cdisplay_proof.c:321
#: modules/cdisplay_proof.c:316
#, fuzzy
msgid "Relative Colorimetric"
msgstr ""
msgstr "Relativ fastsetting av farge"
#: modules/cdisplay_proof.c:325
#: modules/cdisplay_proof.c:320
#, fuzzy
msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr ""
msgstr "Absolutt fastsetting av farge"
#: modules/cdisplay_proof.c:331
msgid "_Intent:"
msgstr ""
msgstr "_Hensikt:"
#: modules/cdisplay_proof.c:334
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr ""
msgstr "Velg en ICC fargeprofil"
#: modules/cdisplay_proof.c:337
msgid "_Profile:"
msgstr ""
msgstr "_Profil:"
#: modules/cdisplay_proof.c:345
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr ""
msgstr "_Svartpunktskompensering"
#: modules/colorsel_cmyk.c:73
#, fuzzy
msgid "CMYK color selector"
msgstr "Fargevelger i vannfargestil"
msgstr "CMYK fargevelger"
#: modules/colorsel_cmyk.c:132
msgid "CMYK"
msgstr ""
msgstr "CMYK"
#: modules/colorsel_cmyk.c:149
msgid "_C"
msgstr ""
msgstr "_C"
#: modules/colorsel_cmyk.c:150
msgid "_M"
msgstr ""
msgstr "_M"
#: modules/colorsel_cmyk.c:151
msgid "_Y"
msgstr ""
msgstr "_Y"
#: modules/colorsel_cmyk.c:152
msgid "_K"
msgstr ""
msgstr "_K"
#: modules/colorsel_cmyk.c:156
#, fuzzy
msgid "Cyan"
msgstr "Avbryt"
msgstr "Cyan"
#: modules/colorsel_cmyk.c:157
msgid "Magenta"
msgstr ""
msgstr "Magenta"
#: modules/colorsel_cmyk.c:158
msgid "Yellow"
msgstr ""
msgstr "Yellow"
#: modules/colorsel_cmyk.c:159
#, fuzzy
msgid "Black"
msgstr "/Sort"
msgstr "Sort"
#: modules/colorsel_cmyk.c:193
msgid "Black Pullout (%):"
msgstr ""
msgstr "Begrensing av sort (%):"
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Fargevelger i malerstil"
#: modules/colorsel_triangle.c:182
#, fuzzy
msgid "Triangle"
msgstr "_Trekant"
msgstr "Trekant"
#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Fargevelger i vannfargestil"
#: modules/colorsel_water.c:176
#, fuzzy
msgid "Watercolor"
msgstr "_Vannmerke"
msgstr "Vannfarge"
#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
msgstr "Trykk"
#, fuzzy
#~ msgid "Parameter Settings"
#~ msgstr "Utvalg for enhet"
#~ msgid "None (normal vision)"
#~ msgstr "Ingen (vanlig syn)"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"
2004-04-22 Sigurd Gartmann <sigurd-translate@brogar.org>
* no.po: Updated Norwegian Bokmål translation (Work by Runar Ingebrigtsen)
2004-04-16 Maxim Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>
* uk.po: Updated Ukrainian translation.
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment