Commit c93c27e3 authored by Andras Timar's avatar Andras Timar Committed by Szabolcs Ban
Browse files

Updated Hungarian translation.

2004-04-27  Andras Timar  <timar@gnome.hu>

	* hu.po: Updated Hungarian translation.
parent aae726ee
2004-04-27 Andras Timar <timar@gnome.hu>
* hu.po: Updated Hungarian translation.
2004-04-24 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -7,10 +7,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 23:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-21 15:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-26 14:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 17:43+0200\n"
"Last-Translator: Laszlo Dvornik <dvornikl@mailbox.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr "Látható rétegek összefésülése"
#: libgimp/gimpexport.c:224
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s nem kezeli a rétegeltolásokat, méretet és átlátszóságot"
msgstr "%s nem kezeli a rétegeltolásokat, a méretet vagy az átlátszatlanságot"
#: libgimp/gimpexport.c:233 libgimp/gimpexport.c:242
#, c-format
......@@ -92,7 +92,7 @@ msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Átalakítás indexeltté az alapbeállítások használatával\n"
"Átalakítás indexeltté az alapértelmezett beállítások használatával\n"
"(A finomhangoláshoz válassza a kézi beállítást)"
#: libgimp/gimpexport.c:306
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Fájl exportálása"
#: libgimp/gimpexport.c:461
msgid "_Ignore"
msgstr "_Figyelmen kívül hagy"
msgstr "_Kihagyás"
#: libgimp/gimpexport.c:463
msgid "_Export"
......@@ -162,8 +162,7 @@ msgstr ""
#: libgimp/gimpexport.c:563
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr ""
"Az exportáláshoz szükséges átalakítások nem módosítják az eredeti képet."
msgstr "Az exportáláshoz szükséges átalakítások nem módosítják az eredeti képet."
#: libgimp/gimpexport.c:665
#, c-format
......@@ -171,6 +170,8 @@ msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Rétegmaszkot készül menteni %s formátumba.\n"
"Ez nem fogja menteni a látható rétegeket."
#: libgimp/gimpexport.c:671
#, c-format
......@@ -263,7 +264,7 @@ msgstr "Modul betöltése: '%s'\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:450
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr ""
msgstr "'%s' modul betöltési hiba: %s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:283
#, c-format
......@@ -301,11 +302,11 @@ msgstr "/_Háttérszín"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:98
msgid "/Blac_k"
msgstr "/_Fekete"
msgstr "/F_ekete"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:100
msgid "/_White"
msgstr "/F_ehér"
msgstr "/_Fehér"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
msgid "Scales"
......@@ -341,7 +342,7 @@ msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Színezet"
msgstr "Árnyalat"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: modules/cdisplay_proof.c:323
......@@ -370,11 +371,11 @@ msgstr "Alfa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr ""
msgstr "A HTML-ben használatos hexadecimális színjelölés"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:268
msgid "He_x Triplet:"
msgstr ""
msgstr "He_xa hármas:"
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
......@@ -405,14 +406,12 @@ msgid "GigaBytes"
msgstr "gigabájt"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
#, fuzzy
msgid "Writable"
msgstr "Háromszög"
msgstr "Írható"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
#, fuzzy
msgid "Folder"
msgstr "Mappa kiválasztása"
msgstr "Mappa"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
......@@ -442,11 +441,11 @@ msgstr "Beillesztés újként"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:118
msgid "Paste Into"
msgstr "Beillesztés a képbe"
msgstr "Helyben beillesztés"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:119
msgid "_Reset"
msgstr "_Alapértékek"
msgstr "_Visszaállítás"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:120
msgid "Visible"
......@@ -454,11 +453,11 @@ msgstr "Látható"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:168
msgid "L_etter Spacing"
msgstr ""
msgstr "B_etűköz"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:169
msgid "L_ine Spacing"
msgstr ""
msgstr "S_orköz"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:184
msgid "_Resize"
......@@ -466,7 +465,7 @@ msgstr "Átmé_retezés"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185 libgimpwidgets/gimpstock.c:284
msgid "_Scale"
msgstr ""
msgstr "_Méretezés"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:263
msgid "Crop"
......@@ -474,7 +473,7 @@ msgstr "Kivágás"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:280
msgid "_Transform"
msgstr "_Átalakítás"
msgstr "Á_talakítás"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:283
msgid "_Rotate"
......@@ -505,12 +504,12 @@ msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Ezt a számot használja a véletlenszám-generálás kiindulópontjaként. Így az "
"adott \"véletlen\" sorozat megismételhető."
"Ezt az értéket használja a véletlenszám-előállítás kiindulóértékeként - ez "
"lehetővé teszi egy adott \"véletlen\" művelet megismétlését"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1295
msgid "_New Seed"
msgstr ""
msgstr "Ú_j kiindulóérték"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1308
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
......@@ -658,11 +657,11 @@ msgstr "Háromszög"
#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr ""
msgstr "Vízfestmény stílusú színválasztó"
#: modules/colorsel_water.c:176
msgid "Watercolor"
msgstr ""
msgstr "Vízfestmény"
#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment