Commit c8e68189 authored by Kenneth Christiansen's avatar Kenneth Christiansen
Browse files

Translations from Keld

gimp/po/da.po gnome-utils/po/da.po gnumeric/po/da.po
parent edb944eb
......@@ -7,28 +7,28 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-27 21:18-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-27 23:31+02:00\n"
"PO-Revision-Date: 2000-06-08 23:31+02:00\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: app/about_dialog.c:192
#: app/about_dialog.c:193
msgid "About the GIMP"
msgstr "Om GIMP"
#. this is a font, provide only one single font definition
#: app/about_dialog.c:243
#: app/about_dialog.c:244
msgid "-*-helvetica-medium-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
msgstr "-*-helvetica-medium-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
#: app/about_dialog.c:253
#: app/about_dialog.c:254
#, c-format
msgid "Version %s brought to you by"
msgstr "Version %s bragt til dig af"
#: app/about_dialog.c:293
#: app/about_dialog.c:294
msgid "Please visit http://www.gimp.org/ for more info"
msgstr "Se venligst http://www.gimp.org/ for mere information"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "Tryk:"
msgid "-*-helvetica-bold-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
#: app/app_procs.c:278 app/app_procs.c:280 app/interface.c:560
#: app/app_procs.c:278 app/app_procs.c:280 app/interface.c:558
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr "bragt til dig af"
msgid "GIMP Startup"
msgstr "GIMP opstart"
#: app/app_procs.c:492 app/gimprc.c:446
#: app/app_procs.c:492 app/gimprc.c:452
#, c-format
msgid "parsing \"%s\"\n"
msgstr "fortolker \"%s\"\n"
......@@ -77,22 +77,22 @@ msgid "Parasites"
msgstr "Parasitter"
#. initialize the global parasite table
#: app/app_procs.c:556 app/internal_procs.c:71 app/preferences_dialog.c:2461
#: app/app_procs.c:556 app/internal_procs.c:71 app/preferences_dialog.c:2493
msgid "Brushes"
msgstr "Pensler"
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/app_procs.c:558 app/internal_procs.c:143 app/preferences_dialog.c:2469
#: app/app_procs.c:558 app/internal_procs.c:140 app/preferences_dialog.c:2501
msgid "Patterns"
msgstr "Mnstre"
#. initialize the list of gimp patterns
#: app/app_procs.c:560 app/preferences_dialog.c:2473
#: app/app_procs.c:560 app/preferences_dialog.c:2505
msgid "Palettes"
msgstr "Paletter"
#. initialize the list of gimp palettes
#: app/app_procs.c:562 app/internal_procs.c:113 app/preferences_dialog.c:2477
#: app/app_procs.c:562 app/internal_procs.c:104 app/preferences_dialog.c:2509
msgid "Gradients"
msgstr "Farveovergange"
......@@ -121,10 +121,10 @@ msgstr "Afslut"
#: app/curves.c:562 app/file_new_dialog.c:207 app/file_new_dialog.c:357
#: app/gdisplay_color_ui.c:135 app/gdisplay_ops.c:305 app/gimpprogress.c:112
#: app/global_edit.c:772 app/gradient.c:1768 app/gradient.c:4840
#: app/gradient.c:5401 app/hue_saturation.c:374 app/interface.c:1027
#: app/layers_dialog.c:3478 app/layers_dialog.c:3660 app/layers_dialog.c:3752
#: app/layers_dialog.c:4012 app/levels.c:340 app/palette.c:1826
#: app/posterize.c:202 app/preferences_dialog.c:1455 app/qmask.c:281
#: app/gradient.c:5401 app/hue_saturation.c:374 app/interface.c:1039
#: app/layers_dialog.c:3483 app/layers_dialog.c:3665 app/layers_dialog.c:3757
#: app/layers_dialog.c:4017 app/levels.c:340 app/palette.c:1826
#: app/posterize.c:202 app/preferences_dialog.c:1465 app/qmask.c:278
#: app/resize.c:194 app/resize.c:1326 app/threshold.c:275
#: app/user_install.c:548 app/user_install.c:1190 modules/cdisplay_gamma.c:332
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:325
......@@ -143,7 +143,7 @@ msgstr "
msgid "Curve not closed!"
msgstr "Kurve ikke lukket!"
#: app/bezier_select.c:3228 app/gimage_mask.c:618
#: app/bezier_select.c:3228 app/gimage_mask.c:620
msgid "Paintbrush operation failed."
msgstr "Malepensel-operation fejlede."
......@@ -171,7 +171,7 @@ msgstr "Personlig overgang"
msgid "Blend:"
msgstr "Blanding:"
#: app/blend.c:320 app/gradient.c:532 app/preferences_dialog.c:2201
#: app/blend.c:320 app/gradient.c:532 app/preferences_dialog.c:2233
msgid "Linear"
msgstr "Liner"
......@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr "Spiral (mod uret)"
msgid "Gradient:"
msgstr "Overgang:"
#: app/blend.c:342 app/by_color_select.c:817 app/preferences_dialog.c:1810
#: app/blend.c:342 app/by_color_select.c:817 app/preferences_dialog.c:1820
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -280,9 +280,9 @@ msgstr "Lysstyrke-kontrast virker ikke p
#: app/color_balance.c:271 app/color_notebook.c:123 app/convert.c:504
#: app/curves.c:558 app/file_new_dialog.c:207 app/file_new_dialog.c:353
#: app/gdisplay_color_ui.c:133 app/gimpui.c:122 app/hue_saturation.c:370
#: app/layers_dialog.c:3476 app/layers_dialog.c:3658 app/layers_dialog.c:3750
#: app/layers_dialog.c:4010 app/levels.c:336 app/module_db.c:314
#: app/posterize.c:198 app/preferences_dialog.c:1451 app/qmask.c:279
#: app/layers_dialog.c:3481 app/layers_dialog.c:3663 app/layers_dialog.c:3755
#: app/layers_dialog.c:4015 app/levels.c:336 app/module_db.c:314
#: app/posterize.c:198 app/preferences_dialog.c:1461 app/qmask.c:276
#: app/resize.c:192 app/resize.c:1326 app/threshold.c:271
#: app/user_install.c:1188 modules/cdisplay_gamma.c:330
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:323
......@@ -326,7 +326,7 @@ msgstr "Penselredigering"
#: app/histogram_tool.c:276 app/info_window.c:255 app/lc_dialog.c:195
#: app/measure.c:321 app/nav_window.c:1344 app/palette.c:2072
#: app/palette.c:2088 app/palette.c:3118 app/palette_select.c:66
#: app/pattern_select.c:172 app/preferences_dialog.c:364 app/tips_dialog.c:160
#: app/pattern_select.c:172 app/preferences_dialog.c:367 app/tips_dialog.c:160
#: app/tools.c:1087 app/undo_history.c:752
msgid "Close"
msgstr "Luk"
......@@ -480,7 +480,7 @@ msgid "copy"
msgstr "kopi"
#. formulate the new layer_mask name
#: app/channel.c:196 app/gradient.c:1599 app/layer.c:329 app/layer.c:1745
#: app/channel.c:196 app/gradient.c:1599 app/layer.c:329 app/layer.c:1746
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "%s kopi"
......@@ -509,12 +509,12 @@ msgstr "Y:"
msgid "Wrap Around"
msgstr "Flyd udenom"
#: app/channel_ops.c:174 app/image_new.c:76 app/image_new.c:291
#: app/layers_dialog.c:3578
#: app/channel_ops.c:174 app/image_new.c:76 app/image_new.c:290
#: app/layers_dialog.c:3583
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"
#: app/channel_ops.c:175 app/image_new.c:86 app/layers_dialog.c:3580
#: app/channel_ops.c:175 app/image_new.c:86 app/layers_dialog.c:3585
msgid "Transparent"
msgstr "Gennemsigtig"
......@@ -973,7 +973,7 @@ msgid "Width:"
msgstr "Bredde:"
#: app/crop.c:1079 app/file_new_dialog.c:395 app/file_new_dialog.c:413
#: app/layers_dialog.c:3519 app/resize.c:253 app/resize.c:278 app/resize.c:509
#: app/layers_dialog.c:3524 app/resize.c:253 app/resize.c:278 app/resize.c:509
#: app/scale_tool.c:79 app/scale_tool.c:86 app/tool_options.c:364
msgid "Height:"
msgstr "Hjde:"
......@@ -1021,7 +1021,7 @@ msgid "Load"
msgstr "Indls"
#: app/curves.c:707 app/devices.c:753 app/levels.c:607 app/palette.c:2068
#: app/preferences_dialog.c:362 app/preferences_dialog.c:1453
#: app/preferences_dialog.c:365 app/preferences_dialog.c:1463
msgid "Save"
msgstr "Gem"
......@@ -1038,7 +1038,7 @@ msgid "Load/Save Curves"
msgstr "Indls/Gem kurver"
#: app/curves.c:1623 app/curves.c:1641 app/levels.c:1429 app/levels.c:1447
#: app/paths_dialog.c:1902
#: app/paths_dialog.c:1905
#, c-format
msgid "Unable to open file %s"
msgstr "kunne ikke bne fil %s"
......@@ -1197,8 +1197,8 @@ msgstr "Billedst
msgid "New Image"
msgstr "Nyt billede"
#: app/file_new_dialog.c:453 app/preferences_dialog.c:1526
#: app/preferences_dialog.c:1563 app/user_install.c:1378
#: app/file_new_dialog.c:453 app/preferences_dialog.c:1536
#: app/preferences_dialog.c:1573 app/user_install.c:1378
msgid "Pixels"
msgstr "Pixler"
......@@ -1395,13 +1395,13 @@ msgstr "Nej"
msgid "Flip Tool"
msgstr "Vrktj for vending"
#: app/flip_tool.c:92 app/preferences_dialog.c:1577
#: app/preferences_dialog.c:2348
#: app/flip_tool.c:92 app/preferences_dialog.c:1587
#: app/preferences_dialog.c:2380
msgid "Horizontal"
msgstr "Vandret"
#: app/flip_tool.c:94 app/preferences_dialog.c:1579
#: app/preferences_dialog.c:2350
#: app/flip_tool.c:94 app/preferences_dialog.c:1589
#: app/preferences_dialog.c:2382
msgid "Vertical"
msgstr "Lodret"
......@@ -1427,7 +1427,7 @@ msgstr ""
msgid "RGB-empty"
msgstr "RGB-tom"
#: app/gdisplay.c:220 app/image_new.c:60 app/preferences_dialog.c:1623
#: app/gdisplay.c:220 app/image_new.c:60 app/preferences_dialog.c:1633
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
......@@ -1484,14 +1484,6 @@ msgstr ""
"%s er blevet ndret.\n"
"Luk alligevel?"
#: app/gimage_cmds.c:3463
msgid ""
"Image resolution is out of bounds,\n"
"using the default resolution instead."
msgstr ""
"Billedoplsningen er udenfor grnserne,\n"
"bruger standard oplsning istedet."
#: app/gimage_mask.c:208
msgid ""
"Unable to cut/copy because the selected\n"
......@@ -1592,19 +1584,19 @@ msgstr "Kunne ikke indl
msgid "Can't fill unknown image type."
msgstr "Kan ikke udfylde ukendt billedtype."
#: app/gimpdrawable.c:501
#: app/gimpdrawable.c:505
msgid "parasite attach to drawable"
msgstr "parasit vedhftet til tegneobjekt"
#: app/gimpdrawable.c:536
#: app/gimpdrawable.c:540
msgid "detach parasite from drawable"
msgstr "parasit fjernet fra tegneobjekt"
#: app/gimpdrawable.c:743
#: app/gimpdrawable.c:747
msgid "unnamed"
msgstr "unavngivet"
#: app/gimpdrawable.c:760
#: app/gimpdrawable.c:764
#, c-format
msgid "Layer type %d not supported."
msgstr "Lagtype %d ikke understttet."
......@@ -1671,7 +1663,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke tilfje lagmaske da\n"
"laget allerede har en."
#: app/gimpimage.c:3031
#: app/gimpimage.c:3033
msgid ""
"Unable to add a layer mask to a\n"
"layer in an indexed image."
......@@ -1679,7 +1671,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke tilfje lagmaske til et\n"
"lag i et indekseret billede."
#: app/gimpimage.c:3035
#: app/gimpimage.c:3039
msgid ""
"Cannot add layer mask to a layer\n"
"with no alpha channel."
......@@ -1687,20 +1679,20 @@ msgstr ""
"Kan ikke tilfje lagmaske til et lag\n"
"uden en alpha-kanal."
#: app/gimpimage.c:3042
#: app/gimpimage.c:3048
msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
msgstr ""
"Kan ikke tilfje lagmaske med forskellig dimension fra det angivne lag."
#: app/gimpimage.c:3149
#: app/gimpimage.c:3155
msgid "Channel cannot be raised any further"
msgstr "Kanalen kan ikke hves mere"
#: app/gimpimage.c:3200
#: app/gimpimage.c:3206
msgid "Channel cannot be lowered any further"
msgstr "Kanalen kan ikke snkes mere"
#: app/gimpimage.c:3420 app/palette.c:364 app/palette.c:941 app/palette.c:1077
#: app/gimpimage.c:3426 app/palette.c:364 app/palette.c:941 app/palette.c:1077
#: app/palette.c:2022 app/palette.c:2749 app/palette.c:2881
msgid "Untitled"
msgstr "Unavngivet"
......@@ -1713,41 +1705,41 @@ msgstr "Fremgang"
msgid "Please wait..."
msgstr "Vent venligst..."
#: app/gimprc.c:465
#: app/gimprc.c:471
#, c-format
msgid "error parsing: \"%s\"\n"
msgstr "fejl ved tolkning af: \"%s\"\n"
#: app/gimprc.c:466
#: app/gimprc.c:472
#, c-format
msgid " at line %d column %d\n"
msgstr " ved linie %d kolonne %d\n"
#: app/gimprc.c:467
#: app/gimprc.c:473
#, c-format
msgid " unexpected token: %s\n"
msgstr " uventet tegn: %s\n"
#: app/gimprc.c:1434
#: app/gimprc.c:1442
msgid "error parsing pluginrc"
msgstr "fejl ved tolkning af pluginrc"
#: app/gimprc.c:2869
#: app/gimprc.c:2917
#, c-format
msgid "Can't open %s; %s"
msgstr "Kan ikke bne %s; %s"
#: app/gimprc.c:2888
#: app/gimprc.c:2936
#, c-format
msgid "Can't rename %s to %s.old; %s"
msgstr "Kan ikke omdbe %s til %s.old; %s"
#: app/gimprc.c:2894
#: app/gimprc.c:2942
#, c-format
msgid "Couldn't reopen %s\n"
msgstr "Kunne ikke genbne %s\n"
#: app/gimprc.c:2906
#: app/gimprc.c:2954
#, c-format
msgid "Can't write to %s; %s"
msgstr "Kan ikke skrive til %s; %s"
......@@ -1776,49 +1768,49 @@ msgid "GIMP Message"
msgstr "GIMP meddelelse"
#. pseudo unit
#: app/gimpunit.c:58
#: app/gimpunit.c:63
msgid "pixel"
msgstr "pixel"
#: app/gimpunit.c:58 app/measure.c:504 app/measure.c:508 app/paint_core.c:511
#: app/gimpunit.c:63 app/measure.c:504 app/measure.c:508 app/paint_core.c:527
msgid "pixels"
msgstr "pixler"
#. standard units
#: app/gimpunit.c:61
#: app/gimpunit.c:66
msgid "inch"
msgstr "tomme"
#: app/gimpunit.c:61
#: app/gimpunit.c:66
msgid "inches"
msgstr "tommer"
#: app/gimpunit.c:62
#: app/gimpunit.c:67
msgid "millimeter"
msgstr "millimeter"
#: app/gimpunit.c:62
#: app/gimpunit.c:67
msgid "millimeters"
msgstr "millimetre"
#. professional units
#: app/gimpunit.c:65
#: app/gimpunit.c:70
msgid "point"
msgstr "punkt"
#: app/gimpunit.c:65
#: app/gimpunit.c:70
msgid "points"
msgstr "punkter"
#: app/gimpunit.c:66
#: app/gimpunit.c:71
msgid "pica"
msgstr "pica"
#: app/gimpunit.c:66
#: app/gimpunit.c:71
msgid "picas"
msgstr "picaer"
#: app/gimpunit.c:73
#: app/gimpunit.c:78
msgid "percent"
msgstr "procent"
......@@ -2275,45 +2267,53 @@ msgstr "Lys:"
msgid "Saturation:"
msgstr "Mtning:"
#: app/image_cmds.c:3463
msgid ""
"Image resolution is out of bounds,\n"
"using the default resolution instead."
msgstr ""
"Billedoplsningen er udenfor grnserne,\n"
"bruger standard oplsning istedet."
#: app/image_new.c:65 app/info_window.c:65 app/info_window.c:534
#: app/preferences_dialog.c:1624
#: app/preferences_dialog.c:1634
msgid "Grayscale"
msgstr "Grtoner"
#: app/image_new.c:71 app/layers_dialog.c:3577
#: app/image_new.c:71 app/layers_dialog.c:3582
msgid "Foreground"
msgstr "Forgrund"
#: app/image_new.c:81 app/layers_dialog.c:3579
#: app/image_new.c:81 app/layers_dialog.c:3584
msgid "White"
msgstr "Hvid"
#: app/image_new.c:335
#: app/image_new.c:336
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "%d byte"
#: app/image_new.c:337
#: app/image_new.c:338
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr "%.2f Kb"
#: app/image_new.c:339
#: app/image_new.c:340
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f Kb"
#: app/image_new.c:341
#: app/image_new.c:342
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr "%d Kb"
#: app/image_new.c:343
#: app/image_new.c:344
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr "%.2f Mb"
#: app/image_new.c:345
#: app/image_new.c:346
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f Mb"
......@@ -2342,8 +2342,8 @@ msgstr ""
"Den aktive farveovergang.\n"
"Klik for at bne overgangsdialogen."
#: app/info_dialog.c:185 app/preferences_dialog.c:1784
#: app/preferences_dialog.c:1890
#: app/info_dialog.c:185 app/preferences_dialog.c:1794
#: app/preferences_dialog.c:1900
msgid "General"
msgstr "Generelt"
......@@ -2468,7 +2468,7 @@ msgstr "Hastighed"
msgid "Shape"
msgstr "Form"
#: app/interface.c:305
#: app/interface.c:308
msgid ""
"Foreground & background colors. The black and white squares reset colors. "
"The arrows swap colors. Double click to select a color from a colorrequester."
......@@ -2503,88 +2503,88 @@ msgid "Convert"
msgstr "Konvertr"
#: app/internal_procs.c:86
msgid "GDisplay procedures"
msgstr "Procedurer for GDisplay"
#: app/internal_procs.c:89
msgid "Drawable procedures"
msgstr "Tegneobjektprocedurer"
#: app/internal_procs.c:89
#: app/internal_procs.c:92
msgid "Edit procedures"
msgstr "Redigeringsprocedurer"
#: app/internal_procs.c:92
#: app/internal_procs.c:95
msgid "File Operations"
msgstr "Filoperationer"
#: app/internal_procs.c:95
#: app/internal_procs.c:98
msgid "Floating selections"
msgstr "Flydende markeringer"
#: app/internal_procs.c:98
msgid "GDisplay procedures"
msgstr "Procedurer for GDisplay"
#: app/internal_procs.c:101 app/palette.c:3182
msgid "Image"
msgstr "Billede"
#: app/internal_procs.c:104
msgid "Image mask"
msgstr "Billedmaske"
#: app/internal_procs.c:107
#: app/internal_procs.c:101
msgid "Gimprc procedures"
msgstr "Gimprc procedurer"
#: app/internal_procs.c:110
msgid "Help procedures"
msgstr "Tekstprocedurer"
#: app/internal_procs.c:116
#: app/internal_procs.c:107
msgid "Gradient UI"
msgstr "Overgangs-UI"
#: app/internal_procs.c:119
#: app/internal_procs.c:110
msgid "Guide procedures"
msgstr "Procedurer for guide"
#: app/internal_procs.c:122 app/preferences_dialog.c:1774
#: app/preferences_dialog.c:1776
msgid "Interface"
msgstr "Grnseflade"
#: app/internal_procs.c:113
msgid "Help procedures"
msgstr "Tekstprocedurer"
#: app/internal_procs.c:116 app/palette.c:3182
msgid "Image"
msgstr "Billede"
#. the layer name label
#: app/internal_procs.c:125 app/layer_select.c:137
#: app/internal_procs.c:119 app/layer_select.c:137
msgid "Layer"
msgstr "Lag"
#: app/internal_procs.c:128
#: app/internal_procs.c:122 app/preferences_dialog.c:1784
#: app/preferences_dialog.c:1786
msgid "Interface"
msgstr "Grnseflade"
#: app/internal_procs.c:125
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"
#: app/internal_procs.c:131 app/palette.c:2197 app/palette.c:2209
#: app/internal_procs.c:128 app/palette.c:2197 app/palette.c:2209
#: app/palette_select.c:87
msgid "Palette"
msgstr "Palette"
#: app/internal_procs.c:134
#: app/internal_procs.c:131
msgid "Parasite procedures"
msgstr "Parasit-procedurer"
#: app/internal_procs.c:137 app/lc_dialog.c:179
#: app/internal_procs.c:134 app/lc_dialog.c:179
msgid "Paths"
msgstr "Stier"
#: app/internal_procs.c:140
#: app/internal_procs.c:137
msgid "Pattern UI"
msgstr "Mnster-UI"
#: app/internal_procs.c:146
#: app/internal_procs.c:143
msgid "Plug-in"
msgstr "Indstik"
#: app/internal_procs.c:149
#: app/internal_procs.c:146
msgid "Procedural database"
msgstr "Proceduredatabase"
#: app/internal_procs.c:149
msgid "Image mask"
msgstr "Billedmaske"
#: app/internal_procs.c:152
msgid "Text procedures"
msgstr "Tekstprocedurer"
......@@ -2622,7 +2622,7 @@ msgstr "%s maske"
msgid "Layer Select"
msgstr "Vlg lag"
#: app/layers_dialog.c:264 app/layers_dialog.c:3509
#: app/layers_dialog.c:264 app/layers_dialog.c:3514
msgid "New Layer"
msgstr "Nyt lag"
......@@ -2698,62 +2698,62 @@ msgstr "G
msgid "Keep Trans."
msgstr "Behold gennemsigtighed"
#: app/layers_dialog.c:1901
#: app/layers_dialog.c:1906
msgid "Empty Layer Copy"
msgstr "Kopiering af lag uden indhold"
#: app/layers_dialog.c:2163 app/layers_dialog.c:3320 app/layers_dialog.c:3687
#: app/layers_dialog.c:2168 app/layers_dialog.c:3325 app/layers_dialog.c:3692
msgid "Floating Selection"
msgstr "Flydende udvalg"
#: app/layers_dialog.c:3470
#: app/layers_dialog.c:3475
msgid "New Layer Options"
msgstr "Alternativer for nyt lag"
#. The name label and entry
#: app/layers_dialog.c:3499
#: app/layers_dialog.c:3504
msgid "Layer Name:"
msgstr "Navn p lag:"
#. The size labels
#: app/layers_dialog.c:3513
#: app/layers_dialog.c:3518
msgid "Layer Width:"
msgstr "Bredde p lag:"
#: app/layers_dialog.c:3573
#: app/layers_dialog.c:3578
msgid "Layer Fill Type"
msgstr "Fyldtype for lag"
#: app/layers_dialog.c:3652
#: app/layers_dialog.c:3657
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Rediger lagets attributter"
#: app/layers_dialog.c:3679
#: app/layers_dialog.c:3684
msgid "Layer name:"
msgstr "Navn p lag:"
#: app/layers_dialog.c:3744
#: app/layers_dialog.c:3749
msgid "Add Mask Options"
msgstr "Tilfj alternativer for maske"
#. The radio frame and box