Commit c38f14df authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 8b296873
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 19:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-03 19:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-31 23:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-31 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -256,7 +256,7 @@ msgstr "Obrócić %s?"
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Zachowaj oryginał"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:857 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:274
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:857 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:271
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
......@@ -1915,10 +1915,26 @@ msgstr "Producent: "
msgid "Copyright: "
msgstr "Prawa autorskie: "
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:122
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:201
msgid "Scales"
msgstr "Skale"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:439
msgid "0..100"
msgstr "0..100"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:441
msgid "0..255"
msgstr "0..255"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:462
msgid "LCH"
msgstr "LCH"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:464
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:222
msgid "Current:"
msgstr "Bieżący:"
......@@ -2024,23 +2040,23 @@ msgstr "Odstępy między_wierszowe"
msgid "Re_size"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:140 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:275
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:140 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:272
msgid "_Scale"
msgstr "Prze_skaluj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:250
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:247
msgid "Cr_op"
msgstr "K_adruj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:258
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:255
msgid "_Select"
msgstr "_Zaznacz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:270
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:267
msgid "_Transform"
msgstr "_Przekształć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:276
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:273
msgid "_Shear"
msgstr "_Zetnij"
......@@ -2113,7 +2129,7 @@ msgstr "Usuwa zaznaczony katalog z listy"
msgid "Writable"
msgstr "Zapisywalny"
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:110
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:112
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......
This diff is collapsed.
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-26 21:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-26 21:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-31 23:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-31 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -191,39 +191,39 @@ msgstr "_OK"
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:338
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:341
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór koloru"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:448
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:457
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór pliku"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:451
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:460
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór katalogu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:464
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:473
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór czcionki"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:472
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:481
msgid "Script-Fu Palette Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór palety"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:481
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:490
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór desenia"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:490
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:499
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór gradientu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:499
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:508
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór pędzla"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:868
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:877
#, c-format
msgid "Error while executing %s:"
msgstr "Błąd podczas wykonywania %s:"
......@@ -648,8 +648,8 @@ msgid "Smooth vertically"
msgstr "Wygładzenie pionowe"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:170
msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "_Rzucanie cienia…"
msgid "_Drop Shadow (legacy)..."
msgstr "_Rzucanie cienia (poprzednia wersja)…"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:171
msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
......
# Polish translation for gimp-windows-installer.
# Copyright (C) 2017 the gimp authors.
# Copyright © 2012, 2017 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012, 2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-27 02:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-31 23:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-31 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
......@@ -18,7 +25,7 @@ msgstr "Umowa licencyjna"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr ""
msgstr "Instalator utworzony przez Jerneja Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
......@@ -73,7 +80,7 @@ msgid ""
"continuing."
msgstr ""
"Instalator wykrył, że system Windows nie działa w trybie wyświetlania 32 "
"bitów głębi kolorów. Powoduje to problemy stabilności programu GIMP. "
"bitów głębi kolorów. Powoduje to problemy ze stabilnością programu GIMP. "
"Zalecana jest zmiana głębi kolorów ekranu na 32 bity na piksel przed "
"kontynuowaniem."
......@@ -88,12 +95,12 @@ msgid ""
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"Program GIMP jest gotowy do instalacji. Kliknięcie przycisku Zainstaluj "
"spowoduje instalację używając domyślnych ustawień, a kliknięcie przycisku "
"spowoduje instalację za pomocą domyślnych ustawień, a kliknięcie przycisku "
"Dostosuj udostępnia więcej możliwości kontroli nad procesem instalacji."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
msgstr "Za&instaluj"
msgstr "&Zainstaluj"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
msgid "&Customize"
......@@ -135,7 +142,7 @@ msgstr ""
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "Mechanizm MS-Windows dla biblioteki GTK+"
msgstr "Mechanizm Windows dla biblioteki GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Native Windows look for GIMP"
......@@ -165,11 +172,11 @@ msgstr ""
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "MyPaint brushes"
msgstr ""
msgstr "Pędzle programu MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr ""
msgstr "Instaluje domyślny zestaw pędzli programu MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "PostScript support"
......@@ -189,7 +196,7 @@ msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"Dołącza pliki wymagane, aby używać wtyczki 32-bitowe.%nWymagane do obsługi "
"Dołącza pliki wymagane do obsługi wtyczek 32-bitowych.%nWymagane do obsługi "
"języka Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
......@@ -220,16 +227,15 @@ msgstr ""
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Błąd podczas wypakowywania plików tymczasowych."
msgstr "Błąd podczas rozpakowywania plików tymczasowych."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Błąd podczas aktualizowania informacji o interpreterze języka Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#, fuzzy
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Błąd podczas aktualizowania informacji o interpreterze języka Python."
msgstr "Błąd podczas aktualizowania informacji o pędzlach programu MyPaint."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#, no-c-format
......@@ -343,7 +349,7 @@ msgstr ""
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "for free updates."
msgstr "zawierającej darmowe aktualizacje."
msgstr "zawierającej bezpłatne aktualizacje."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
msgid "Setting up file associations..."
......@@ -354,9 +360,8 @@ msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Ustawianie środowiska dla rozszerzenia języka Python programu GIMP..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#, fuzzy
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Ustawianie środowiska programu GIMP..."
msgstr "Ustawianie pędzli programu MyPaint..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up GIMP environment..."
......@@ -365,7 +370,7 @@ msgstr "Ustawianie środowiska programu GIMP..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr ""
"Ustawianie konfiguracji programu GIMP dla obsługi wtyczek 32-bitowych..."
"Ustawianie konfiguracji programu GIMP do obsługi wtyczek 32-bitowych..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Launch GIMP"
......@@ -386,12 +391,3 @@ msgid ""
"anyway?"
msgstr ""
"Program GIMP nie jest zainstalowany w wybranym katalogu. Kontynuować mimo to?"
#~ msgid ""
#~ "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si%n%nImage on opening "
#~ "page of Setup by Alexia_Death%nImage on closing page of Setup by Jakub "
#~ "Steiner"
#~ msgstr ""
#~ "Instalator utworzony przez Jerneja Simončiča, jernej-gimp@ena.si%n%nObraz "
#~ "na stronie otwierającej autorstwa Alexia_Death%nObraz na stronie "
#~ "zamykającej autorstwa Jakuba Steinera"
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-24 17:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-24 17:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-31 23:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-31 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -2371,64 +2371,74 @@ msgctxt "dashboard-action"
msgid "History Duration"
msgstr "Czas trwania historii"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:52
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:49
msgctxt "dashboard-action"
msgid "Reset"
msgstr "Przywróć"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:50
msgctxt "dashboard-action"
msgid "Reset cumulative data"
msgstr "Przywraca narastające dane"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:58
msgctxt "dashboard-action"
msgid "Low Swap Space Warning"
msgstr "Ostrzeżenie o małej ilości miejsca w pamięci wymiany"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:53
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:59
msgctxt "dashboard-action"
msgid "Raise the dashboard when the swap size approaches its limit"
msgstr ""
"Podnosi panel wydajności, kiedy rozmiar pamięci wymiany zbliża się do "
"ograniczenia"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:63
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:69
msgctxt "dashboard-update-interval"
msgid "0.25 Seconds"
msgstr "0,25 sekundy"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:68
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:74
msgctxt "dashboard-update-interval"
msgid "0.5 Seconds"
msgstr "0,5 sekundy"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:73
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:79
msgctxt "dashboard-update-interval"
msgid "1 Second"
msgstr "1 sekunda"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:78
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:84
msgctxt "dashboard-update-interval"
msgid "2 Seconds"
msgstr "2 sekundy"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:83
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:89
msgctxt "dashboard-update-interval"
msgid "4 Seconds"
msgstr "4 sekundy"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:91
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:97
msgctxt "dashboard-history-duration"
msgid "15 Seconds"
msgstr "15 sekund"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:96
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:102
msgctxt "dashboard-history-duration"
msgid "30 Seconds"
msgstr "30 sekund"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:101
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:107
msgctxt "dashboard-history-duration"
msgid "60 Seconds"
msgstr "60 sekund"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:106
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:112
msgctxt "dashboard-history-duration"
msgid "120 Seconds"
msgstr "120 sekund"
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:111
#: ../app/actions/dashboard-actions.c:117
msgctxt "dashboard-history-duration"
msgid "240 Seconds"
msgstr "240 sekund"
......@@ -11688,7 +11698,7 @@ msgstr "Kolor pierwszoplanowy na przezroczystość"
msgid "tags-locale:C"
msgstr "tags-locale:pl"
#: ../app/core/gimp-user-install.c:213
#: ../app/core/gimp-user-install.c:216
#, c-format
msgid ""
"It seems you have used GIMP %s before. GIMP will now migrate your user "
......@@ -11697,7 +11707,7 @@ msgstr ""
"Prawdopodobnie używano wcześniej programu GIMP %s. Rozpocznie się teraz "
"migracja ustawień użytkownika do wersji „%s”."
#: ../app/core/gimp-user-install.c:218
#: ../app/core/gimp-user-install.c:221
#, c-format
msgid ""
"It appears that you are using GIMP for the first time. GIMP will now create "
......@@ -11706,17 +11716,17 @@ msgstr ""
"Uruchomiono program GIMP po raz pierwszy. Nastąpi teraz utworzenie katalogu "
"„%s” i zostaną do niego skopiowane pliki."
#: ../app/core/gimp-user-install.c:417
#: ../app/core/gimp-user-install.c:420
#, c-format
msgid "Copying file '%s' from '%s'..."
msgstr "Kopiowanie pliku „%s” z „%s”…"
#: ../app/core/gimp-user-install.c:432 ../app/core/gimp-user-install.c:458
#: ../app/core/gimp-user-install.c:435 ../app/core/gimp-user-install.c:461
#, c-format
msgid "Creating folder '%s'..."
msgstr "Tworzenie katalogu „%s”…"
#: ../app/core/gimp-user-install.c:443 ../app/core/gimp-user-install.c:469
#: ../app/core/gimp-user-install.c:446 ../app/core/gimp-user-install.c:472
#, c-format
msgid "Cannot create folder '%s': %s"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu „%s”: %s"
......@@ -12792,34 +12802,38 @@ msgstr "Spłaszczenie obrazu"
msgid "Cannot flatten an image without any visible layer."
msgstr "Nie można spłaszczyć obrazu bez żadnej widocznej warstwy."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:263
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:245
msgid "Cannot merge down a floating selection."
msgstr "Nie można połączyć w dół oderwanego zaznaczenia."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:270
msgid "Cannot merge down to a layer group."
msgstr "Nie można połączyć w dół do grupy warstw."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:270
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:277
msgid "The layer to merge down to is locked."
msgstr "Warstwa do połączenia w dół jest zablokowana."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:282
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:289
msgid "There is no visible layer to merge down to."
msgstr "Nie ma widocznych warstw do połączenia w dół."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:292
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:299
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Down"
msgstr "Połączenie w dół"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:320
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:327
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Layer Group"
msgstr "Połączenie grupy warstw"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:373
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:380
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Visible Paths"
msgstr "Połączenie widocznych ścieżek"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:409
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:416
msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
msgstr ""
"Niewystarczająca liczba widocznych ścieżek do połączenia. Potrzebne są co "
......@@ -21366,9 +21380,7 @@ msgstr "Bieżący"
msgid "Fixed"
msgstr "Stałe"
#. swap size field
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1034 ../app/tools/gimptextoptions.c:545
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:265
msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:"
......@@ -22939,31 +22951,114 @@ msgstr "Kółko myszy"
msgid "Mouse Wheel Events"
msgstr "Zdarzenia kółka myszy"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:153
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:281 ../app/widgets/gimpdashboard.c:333
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Occupied"
msgstr "Zajęte"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:282
msgid "Tile cache occupied size"
msgstr "Rozmiar zajętej pamięci podręcznej kafli"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:291
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Maximum"
msgstr "Maksymalnie"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:292
msgid "Maximal tile cache occupied size"
msgstr "Maksymalny rozmiar zajętej pamięci podręcznej kafli"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:301 ../app/widgets/gimpdashboard.c:353
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Limit"
msgstr "Ograniczenie"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:302
msgid "Tile cache size limit"
msgstr "Ograniczenie rozmiaru pamięci podręcznej kafli"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:310
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Compression"
msgstr "Kompresja"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:311
msgid "Tile cache compression ratio"
msgstr "Współczynnik kompresji pamięci podręcznej kafli"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:320
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Hit/Miss"
msgstr "Trafienia/pudła"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:321
msgid "Tile cache hit/miss ratio"
msgstr "Proporcja trafień do pudeł pamięci podręcznej kafli"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:334
msgid "Swap file occupied size"
msgstr "Rozmiar zajętego pliku wymiany"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:343
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:344
msgid "Swap file size"
msgstr "Rozmiar pliku wymiany"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:354
msgid "Swap file size limit"
msgstr "Ograniczenie rozmiaru pliku wymiany"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:361
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Busy"
msgstr "Zajęte"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:362
msgid "Whether there is work queued for the swap file"
msgstr "Czy coś jest w kolejce pliku wymiany"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:375
msgctxt "dashboard-group"
msgid "Cache"
msgstr "Pamięć podręczna"
#. cache occupied field
#. swap occupied field
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:182 ../app/widgets/gimpdashboard.c:252
msgid "Occupied:"
msgstr "Zajęte:"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:376
msgid "In-memory tile cache"
msgstr "Pamięć podręczna kafli w pamięci"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:410
msgctxt "dashboard-group"
msgid "Swap"
msgstr "Pamięć wymiany"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:188 ../app/widgets/gimpdashboard.c:201
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:258 ../app/widgets/gimpdashboard.c:271
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:284 ../app/widgets/gimpdashboard.c:514
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:411
msgid "On-disk tile swap"
msgstr "Pamięć wymiany kafli na dysku"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:570
msgid "Select fields"
msgstr "Zaznacz pola"
#. Tranlators: "N/A" is an abbreviation for "not available"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:1652
msgctxt "dashboard-value"
msgid "N/A"
msgstr "Nie dotyczy"
msgstr "Niedostępne"
#. cache limit field
#. swap limit field
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:195 ../app/widgets/gimpdashboard.c:278
msgid "Limit:"
msgstr "Ograniczenie:"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:1660
msgctxt "dashboard-value"
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:219
msgid "Swap"
msgstr "Pamięć wymiany"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:1661
msgctxt "dashboard-value"
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:413
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment