Commit c1813fdd authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2004-12-12  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 0422ac41
2004-12-12 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2004-12-07 Peteris Krisjanis <pecisk@gmail.com>
* lv.po: Updated Latvian translation
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP libgimp /gnome-cvs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-17 02:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-14 23:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-12 17:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-12 17:15+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -136,28 +136,28 @@ msgstr "%s kræver en alfakanel"
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Tilføj alfakanel"
#: libgimp/gimpexport.c:382
#: libgimp/gimpexport.c:381
msgid "Confirm Save"
msgstr "Bekræft gemning"
#: libgimp/gimpexport.c:388
#: libgimp/gimpexport.c:387
msgid "Confirm"
msgstr "Bekræft"
#: libgimp/gimpexport.c:457
#: libgimp/gimpexport.c:454
msgid "Export File"
msgstr "Eksportér fil"
#: libgimp/gimpexport.c:461
#: libgimp/gimpexport.c:458
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorér"
#: libgimp/gimpexport.c:463
#: libgimp/gimpexport.c:460
msgid "_Export"
msgstr "_Eksportér"
#. the headline
#: libgimp/gimpexport.c:485
#: libgimp/gimpexport.c:482
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
......@@ -165,11 +165,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Af følgende årsager skal billedet eksporteres før det kan gemmes som %s:"
#: libgimp/gimpexport.c:563
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:553
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Eksportkonverteringen vil ikke ændre det oprindelige billede."
#: libgimp/gimpexport.c:665
#: libgimp/gimpexport.c:653
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
......@@ -178,7 +179,7 @@ msgstr ""
"Du er ved at gemme en lagmaske som %s.\n"
"Dette vil ikke gemme de synlige lag."
#: libgimp/gimpexport.c:671
#: libgimp/gimpexport.c:659
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
......@@ -197,12 +198,11 @@ msgstr "Farveovergangsvalg"
#: libgimp/gimpmenu.c:406 libgimpwidgets/gimpintstore.c:181
msgid "(Empty)"
msgstr ""
msgstr "(tom)"
#: libgimp/gimppalettemenu.c:91
#, fuzzy
msgid "Palette Selection"
msgstr "Mønstervalg"
msgstr "Paletvalg"
#: libgimp/gimppatternmenu.c:113
msgid "Pattern Selection"
......@@ -214,73 +214,71 @@ msgstr "procent"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:23
msgid "Small"
msgstr ""
msgstr "Lille"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:24
msgid "Medium"
msgstr ""
msgstr "Mellem"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:25
msgid "Large"
msgstr ""
msgstr "Stor"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:57
msgid "Light Checks"
msgstr ""
msgstr "Lyse tern"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:58
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""
msgstr "Mellem-tone tern"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:59
msgid "Dark Checks"
msgstr ""
msgstr "Mørke tern"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:60
msgid "White Only"
msgstr ""
msgstr "Hvid kun"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
msgid "Gray Only"
msgstr ""
msgstr "Grå kun"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
#, fuzzy
msgid "Black Only"
msgstr "Sort"
msgstr "Sort kun"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:91
msgid "RGB color"
msgstr ""
msgstr "RGB-farve"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:92 libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
#, fuzzy
msgid "Grayscale"
msgstr "Omdan til gråtoner"
msgstr "Gråtone"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
msgid "Indexed color"
msgstr ""
msgstr "Indekseret farve"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
msgid "RGB"
msgstr ""
msgstr "RGB"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
msgid "RGB-alpha"
msgstr ""
msgstr "RGB-alfa"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr ""
msgstr "Gråtone-alfa"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
msgid "Indexed"
msgstr ""
msgstr "Indekseret"
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgid "Indexed-alpha"
msgstr ""
msgstr "Indekseret-alfa"
#: libgimpbase/gimpmemsize.c:177
#, c-format
......@@ -332,7 +330,7 @@ msgstr "%.1f Gb"
msgid "%d GB"
msgstr "%d Gb"
#: libgimpbase/gimputils.c:162 libgimpbase/gimputils.c:167
#: libgimpbase/gimputils.c:169 libgimpbase/gimputils.c:174
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(ugyldig UTF-8-streng)"
......@@ -374,30 +372,26 @@ msgstr "Ikke indlæst"
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Kunne ikke oprette miniaturemappen '%s'."
#: libgimpthumb/gimpthumbnail.c:917
#, fuzzy, c-format
#: libgimpthumb/gimpthumbnail.c:919
#, c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Kunne ikke oprette miniaturemappen '%s'."
msgstr "Kunne ikke oprette miniature for %s: %s"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:99
#, fuzzy
msgid "_Foreground Color"
msgstr "/_Forgrundsfarve"
msgstr "_Forgrundsfarve"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:103
#, fuzzy
msgid "_Background Color"
msgstr "/_Baggrundsfarve"
msgstr "_Baggrundsfarve"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:107
#, fuzzy
msgid "Blac_k"
msgstr "/_Sort"
msgstr "_Sort"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:111
#, fuzzy
msgid "_White"
msgstr "/_Hvid"
msgstr "_Hvid"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:133
msgid "Scales"
......@@ -461,13 +455,12 @@ msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:243
#, fuzzy
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Hexadecimal farvenotation ligesom i HTML"
msgstr "Hexadecimal farvenotation ligesom i HTML og CSS"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:248
msgid "HTML _Notation:"
msgstr ""
msgstr "HTML-_notation:"
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
......@@ -486,17 +479,14 @@ msgid "Select File"
msgstr "Vælg fil"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:232
#, fuzzy
msgid "Kilobytes"
msgstr "Kilobyte"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
#, fuzzy
msgid "Megabytes"
msgstr "Megabyte"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
#, fuzzy
msgid "Gigabytes"
msgstr "Gigabyte"
......@@ -518,17 +508,16 @@ msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
msgid "Check Size"
msgstr ""
msgstr "Ternstørrelse"
#: libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:133
msgid "Check Style"
msgstr ""
msgstr "Ternstil"
#. toggle button to (des)activate the instant preview
#: libgimpwidgets/gimppreview.c:240
#, fuzzy
msgid "_Preview"
msgstr "Eksempel"
msgstr "_Eksempel"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:113
msgid "Anchor"
......@@ -536,7 +525,7 @@ msgstr "Anker"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:114
msgid "C_enter"
msgstr ""
msgstr "C_entrum"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:115
msgid "_Duplicate"
......@@ -568,7 +557,7 @@ msgstr "Synlig"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:154 libgimpwidgets/gimpstock.c:158
msgid "_Stroke"
msgstr ""
msgstr "_Bestryg"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:170
msgid "L_etter Spacing"
......@@ -763,13 +752,12 @@ msgid "Black"
msgstr "Sort"
#: modules/colorsel_cmyk.c:191
#, fuzzy
msgid "Black _Pullout:"
msgstr "Sort udtræk (%):"
msgstr "Sort _udtræk:"
#: modules/colorsel_cmyk.c:208
msgid "The percentage of black to pull out of the colored inks."
msgstr ""
msgstr "Den procentdel sort der skal trækkes ud af det farvede blæk."
#: modules/colorsel_triangle.c:104
msgid "Painter-style triangle color selector"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment