Commit c119b281 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac
Browse files

Update Czech translation

parent 613e328f
2004-01-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-20 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
......
This diff is collapsed.
2004-01-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-20 Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
* POTFILES.in: added missing
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-19 00:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 18:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-21 03:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-21 17:47+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -26,28 +26,28 @@ msgstr "Pouze interaktivní spuštění umožňuje režim konzole Skript-fu"
msgid "Script-Fu Console"
msgstr "Konzole skript-fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:190
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:191
msgid "SIOD Output"
msgstr "Výstup SIOD"
#. The current command
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:263
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:264
msgid "Current Command"
msgstr "Aktuální příkaz"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:282
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:283
msgid "Browse..."
msgstr "Procházet..."
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:581
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:582
msgid "Unable to open a stream on the SIOD output pipe"
msgstr "Nepodařilo se otevřít proud na výstupní rouru SIOD"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:587
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:588
msgid "Unable to open the SIOD output pipe"
msgstr "Nepodařilo se otevřít výstupní rouru SIOD"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:632
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:633
msgid "Script-Fu evaluate mode allows only noninteractive invocation"
msgstr "Pouze neinteraktivní spuštění umožňuje režim provádění Skript-fu"
......@@ -106,26 +106,26 @@ msgstr "Skript-fu výběr přechodu"
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Skript-fu výběr stopy"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1943
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1942
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:486
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1949
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1948
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:502
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1955
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1954
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:494
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1963
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1962
msgid "Image Types:"
msgstr "Typy obrázku:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1992
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1991
#, c-format
msgid ""
"Error while executing\n"
......@@ -674,6 +674,7 @@ msgstr "Velikost bufferu (% výšky textu)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/asc2img.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:5
msgid "Filename"
msgstr "Jméno souboru"
......@@ -1970,6 +1971,24 @@ msgstr "Název stopy"
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/To _Image"
msgstr "<Image>/Skript-fu/Výběr/Do _obrázku..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:1
msgid ""
")))\n"
" (set! filename2 (string-append data-dir\n"
"\t\t\t\t "
msgstr ""
")))\n"
" (set! filename2 (string-append data-dir\n"
"\t\t\t\t "
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:4
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/To _Pattern..."
msgstr "<Image>/Skript-fu/Výběr/Do _vzorku..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:6
msgid "Pattern Name"
msgstr "Název vzorku"
#: plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/_Round..."
msgstr "<Image>/Skript-fu/Výběr/_Zaoblit..."
......@@ -2425,36 +2444,6 @@ msgstr "Y posun světel"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Patterns/_Swirly (tileable)..."
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/Vzorky/_Víry (dlaždicovatelné)..."
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP News"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP novinky"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/Documenation"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Dokumentace"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/GIMP Art"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/GIMP umění"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/GTK"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/GTK"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/Links"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Odkazy"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/Mailing Lists"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Mailové listy"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/Resources"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Zdroje"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/Gimp-Savvy.com"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/Gimp-Savvy.com"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/Grokking the GIMP"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Grokking the GIMP"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/User FAQ"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/Otázky (FAQ) uživatelů"
#~ msgid "Border"
#~ msgstr "Okraj"
......
2004-01-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-20 Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>
* ko.po: Updated Korean translation by Dongsu Jang
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-19 03:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-13 14:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-21 03:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-21 17:37+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1281,7 +1281,7 @@ msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:638
#: app/tools/gimptexttool.c:112 app/widgets/widgets-enums.c:94
#: app/tools/gimptexttool.c:113 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -1954,9 +1954,8 @@ msgid "Change Image Unit"
msgstr "Změna jednotky obrázku"
#: app/core/gimpimage.c:1940
#, fuzzy
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Připojení parazita k obrázku"
msgstr "Připojit parazita k obrázku"
#: app/core/gimpimage.c:1973
msgid "Remove Parasite from Image"
......@@ -3770,6 +3769,7 @@ msgid "Scale Error: Both width and height must be greater than zero."
msgstr "Chyba velikosti: Jak šířka tak výška musí být větší než nula."
#. <Image>/File
#. <Toolbox>/File
#: app/gui/image-menu.c:88 app/gui/toolbox-menu.c:49
msgid "/_File"
msgstr "/_Soubor"
......@@ -3783,6 +3783,7 @@ msgid "/File/_Open..."
msgstr "/Soubor/_Otevřít..."
#. <Image>/File/Open Recent
#. <Toolbox>/File/Open Recent
#: app/gui/image-menu.c:103 app/gui/toolbox-menu.c:64
msgid "/File/Open _Recent"
msgstr "/Soubor/Ot_evřít nedávný"
......@@ -4867,9 +4868,8 @@ msgid "Invalid width or height. Both must be positive."
msgstr "Neplatná šířka nebo výška. Obě musí být kladné."
#: app/gui/layers-menu.c:46
#, fuzzy
msgid "/Te_xt Tool"
msgstr "Barva textu"
msgstr "/Nástroj _text"
#: app/gui/layers-menu.c:51
msgid "/_Edit Layer Attributes..."
......@@ -5020,7 +5020,6 @@ msgid "Documents Menu"
msgstr "Menu Dokumenty"
#: app/gui/menus.c:219
#, fuzzy
msgid "Templates Menu"
msgstr "Menu Šablony"
......@@ -5326,21 +5325,21 @@ msgstr "/_Odstranit vzorek..."
msgid "/_Refresh Patterns"
msgstr "/_Aktualizovat vzorky"
#: app/gui/plug-in-menus.c:343
#: app/gui/plug-in-menus.c:342
#, c-format
msgid "Re_peat \"%s\""
msgstr "Z_opakovat \"%s\""
#: app/gui/plug-in-menus.c:344
#: app/gui/plug-in-menus.c:343
#, c-format
msgid "R_e-show \"%s\""
msgstr "Znovu z_obrazit \"%s\""
#: app/gui/plug-in-menus.c:370
#: app/gui/plug-in-menus.c:369
msgid "Repeat Last"
msgstr "Opakovat poslední"
#: app/gui/plug-in-menus.c:373
#: app/gui/plug-in-menus.c:372
msgid "Re-Show Last"
msgstr "Znovu zobrazit poslední"
......@@ -6035,6 +6034,7 @@ msgid "Original Width:"
msgstr "Původní šířka:"
#. the new size labels
#. the print size labels
#: app/gui/resize-dialog.c:318 app/gui/resize-dialog.c:564
msgid "New Width:"
msgstr "Nová šířka:"
......@@ -6078,7 +6078,7 @@ msgstr "Interpolace:"
msgid ""
"Indexed color layers are always scaled without interpolation. The chosen "
"interpolation type will affect scaling channels and masks only."
msgstr ""
msgstr "Vrstvy s indexovanými barvami jsou vždy škálovány bez interpolace. Zvolený typ interpolace bude mít vliv jen na škálování kanálů a masek."
#: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:85
msgid "Calibrate Monitor Resolution"
......@@ -6844,6 +6844,7 @@ msgid "New Path Options"
msgstr "Volby nové cesty"
#. The name entry hbox, label and entry
#. The name entry
#: app/gui/vectors-commands.c:492 app/gui/vectors-commands.c:610
msgid "Path name:"
msgstr "Název cesty:"
......@@ -7191,7 +7192,7 @@ msgstr "Pomocná procedura"
msgid "Free Select"
msgstr "Volný výběr"
#: app/plug-in/plug-in.c:687
#: app/plug-in/plug-in.c:688
#, c-format
msgid ""
"Plug-In crashed: \"%s\"\n"
......@@ -7280,7 +7281,7 @@ msgstr ""
"Příliš žluťoučký kůň\n"
"úpěl ďábelské kódy."
#: app/text/gimptext-compat.c:104 app/tools/gimptexttool.c:327
#: app/text/gimptext-compat.c:104 app/tools/gimptexttool.c:335
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Přidat textovou vrstvu"
......@@ -7745,6 +7746,7 @@ msgid "Origin X:"
msgstr "X počátek:"
#. the pixel size labels
#. the unit size labels
#: app/tools/gimpcroptool.c:999 app/tools/gimpselectionoptions.c:565
#: app/widgets/gimptemplateeditor.c:235 app/widgets/gimptemplateeditor.c:253
msgid "Width:"
......@@ -8472,15 +8474,15 @@ msgstr ""
msgid "Create Path from Text"
msgstr "Vytvořit cestu z textu"
#: app/tools/gimptexttool.c:113
#: app/tools/gimptexttool.c:114
msgid "Add text to the image"
msgstr "Přidání textu do obrázku"
#: app/tools/gimptexttool.c:114
#: app/tools/gimptexttool.c:115
msgid "/Tools/Te_xt"
msgstr "/Nástroje/_Text"
#: app/tools/gimptexttool.c:415
#: app/tools/gimptexttool.c:433
msgid "GIMP Text Editor"
msgstr "Textový editor pro GIMP"
......@@ -9777,14 +9779,12 @@ msgid "View as Grid"
msgstr "Zobrazit jako mřížku"
#: app/widgets/widgets-enums.c:136
#, fuzzy
msgid "Normal Window"
msgstr "Okna obrázku"
msgstr "Normální okno"
#: app/widgets/widgets-enums.c:137
#, fuzzy
msgid "Utility Window"
msgstr "Nástroj"
msgstr "Okno nástrojů"
#: app/xcf/xcf-load.c:291
msgid ""
......@@ -9829,9 +9829,6 @@ msgstr "Vytvářet a upravovat obrázky a fotografie"
msgid "The GIMP (unstable)"
msgstr "GIMP (nestabilní)"
#~ msgid "Misc Tool procedures"
#~ msgstr "Procedury různých nástrojů"
#~ msgid "Copy"
#~ msgstr "Kopírovat"
......
2004-01-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-20 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation from
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 18:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-21 02:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-21 17:48+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -45,10 +45,9 @@ msgstr ""
"místo barvy popředí."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
......@@ -74,12 +73,11 @@ msgstr ""
"to proveďte pomocí menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Po povolení \"Dynamické klávesové zkratky\" v dialogu Předvolby můžete měnit "
"klávesové zkratky. Provedete to otevřením menu, vybráním položky menu a "
......@@ -109,11 +107,10 @@ msgstr ""
"nástrojem Křivky (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Křivky)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Při vykreslení cesty (Úpravy-&gt;Vykreslit výběr) mohou být použity kreslicí "
"nástroje s jejich aktuálním nastavením. Můžete použít Štětec v režimu "
......@@ -128,10 +125,9 @@ msgstr ""
"stisknutím <tt>Tab</tt> skrýt nebo zobrazit panel nástrojů a jiné dialogy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Většina zásuvných modulů pracuje na aktuální vrstvě aktuálního obrázku. "
......@@ -147,12 +143,11 @@ msgstr ""
"tlačítkem. A nebojte se, většinu chyb můžete vrátit zpět..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Některé efekty nemohou být provedeny na všech druzích obrázků. To je "
"indikováno zešedlou položkou menu. Možná budete muset změnit režim obrázku "
......@@ -226,17 +221,6 @@ msgstr ""
"a výsledný výběr se bude vodítek přesně dotýkat."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Použití Úpravy-&gt;Vykreslit výběr vám umožňuje kreslit jednoduché čtverce "
"nebo kružnice. Složitější tvary můžete kreslit pomocí nástroje Cesty nebo "
"pomocí Filtry-&gt;Vyobrazení-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -248,7 +232,7 @@ msgstr ""
"kreslení na aktuální pozici kurzoru. Stisknete-li také <tt>Ctrl</tt>, bude "
"čára omezena na násobky 15 stupňů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -260,11 +244,17 @@ msgstr ""
"zachováte vrstvy a každé aspekt své probíhající práce. Až je projekt hotov, "
"můžete jej uložit jako JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Výběr můžete upravit a nahradit pomocí tažení s <tt>Alt</tt>. Pokud to hýbe "
"oknem, klávesu <tt>Alt</tt> již používá váš manažer oken. Zkuste zároveň "
"stisknout <tt>Shift</tt>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -272,17 +262,16 @@ msgstr ""
"Rozsah výběru pro přibližný výběr můžete upravit kliknutím a tažením doleva "
"a doprava."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Pomocí nástroje Cesty můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Dialog "
"Cesty vám umožňuje pracovat na více cestách a konvertovat je na výběry."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -290,7 +279,7 @@ msgstr ""
"Vrstvu můžete táhnout z dialogu Vrstvy a pustit ji na panel nástrojů. Tím "
"vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -300,6 +289,16 @@ msgstr ""
"panelu nástrojů nebo palety barev a její puštění na obrázek vyplní aktuální "
"obrázek nebo výběr s touto barvou."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Použití Úpravy-&gt;Vykreslit výběr vám umožňuje kreslit jednoduché čtverce "
"nebo kružnice. Složitější tvary můžete kreslit pomocí nástroje Cesty nebo "
"pomocí Filtry-&gt;Vyobrazení-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -364,12 +363,3 @@ msgstr ""
"maska\" ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v "
"obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální "
"výběr."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "Výběr můžete upravit a nahradit pomocí tažení s <tt>Alt</tt>. Pokud to "
#~ "hýbe oknem, klávesu <tt>Alt</tt> již používá váš manažer oken. Zkuste "
#~ "zároveň stisknout <tt>Shift</tt>."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment