Commit bda06dd4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 46e7d02d
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-03 15:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-03 15:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-01 14:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-01 14:05+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -51,8 +51,8 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:444 ../plug-ins/common/edge-dog.c:306
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:700 ../plug-ins/common/emboss.c:453
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:936 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:569
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1133
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:707
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1272
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3422
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1553 ../plug-ins/common/file-svg.c:727
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1263
......@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2561 ../plug-ins/common/tile.c:438
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:373 ../plug-ins/common/unit-editor.c:209
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:842 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:647
#: ../plug-ins/common/warp.c:378 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:271
#: ../plug-ins/common/warp.c:378 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:312
#: ../plug-ins/common/web-page.c:234 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:147 ../plug-ins/flame/flame.c:473
......@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr "_Anuluj"
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:656 ../plug-ins/common/despeckle.c:446
#: ../plug-ins/common/destripe.c:445 ../plug-ins/common/edge-dog.c:307
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:701 ../plug-ins/common/emboss.c:454
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:570 ../plug-ins/common/file-svg.c:728
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:708 ../plug-ins/common/file-svg.c:728
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:506 ../plug-ins/common/film.c:1264
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1207 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:712
#: ../plug-ins/common/grid.c:647 ../plug-ins/common/hot.c:595
......@@ -129,7 +129,7 @@ msgstr "_Anuluj"
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2562 ../plug-ins/common/tile.c:439
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:374 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:843
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648 ../plug-ins/common/warp.c:379
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:272 ../plug-ins/flame/flame.c:650
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:313 ../plug-ins/flame/flame.c:650
#: ../plug-ins/flame/flame.c:972
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:567
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1117
......@@ -455,7 +455,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:241
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1790 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1792 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:924
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
......@@ -1044,7 +1044,7 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:750 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1082
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1555
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1559
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:644 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1548
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2390
......@@ -1898,7 +1898,7 @@ msgstr "Rozkładanie"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:492
msgid "Image not suitable for this decomposition"
msgstr "Obraz nie jest odpowiedni do tego rozkładania"
msgstr "Obraz nie jest odpowiedni do tego rozkładu"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:818
msgid "Decompose"
......@@ -2191,7 +2191,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:298
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:679
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:227 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:904
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1043
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:905
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1077 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
......@@ -2202,7 +2202,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:218 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:494
#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:665 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:90
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130
#: ../plug-ins/file-raw/file-darktable.c:361
#: ../plug-ins/file-raw/file-darktable.c:364
#: ../plug-ins/file-raw/file-rawtherapee.c:314 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:325
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:236
#, c-format
......@@ -2288,7 +2288,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:660 ../plug-ins/common/file-xwd.c:652
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:718 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1076
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1526
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1530
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:579 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:317
#, c-format
msgid "Exporting '%s'"
......@@ -3059,73 +3059,88 @@ msgstr "Dolna krawędź jest poza zakresem (musi być < %d): %d"
msgid "Writing to file '%s' failed: %s"
msgstr "Zapisanie do pliku „%s” się nie powiodło: %s"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:300
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:321
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:340
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:338
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:355
msgid "Portable Document Format"
msgstr "PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:547
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:610
#. TRANSLATORS: first argument is file name,
#. * second is out-of-range page number, third is
#. * number of pages. Specify order as in English if needed.
#.
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:504
#, c-format
msgid "PDF document '%1$s' has a single page. Page %2$d is out of range."
msgid_plural "PDF document '%1$s' has %3$d pages. Page %2$d is out of range."
msgstr[0] ""
"Dokument PDF „%1$s” ma jedną stronę. %2$d. strona jest spoza zakresu."
msgstr[1] ""
"Dokument PDF „%1$s” ma %3$d strony. %2$d. strona jest spoza zakresu."
msgstr[2] "Dokument PDF „%1$s” ma %3$d stron. %2$d. strona jest spoza zakresu."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:679
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:749
#, c-format
msgid "Could not load '%s': %s"
msgstr "Nie można wczytać „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:558
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:694
msgid "PDF is password protected, please input the password:"
msgstr "Plik PDF jest chroniony hasłem, proszę je wpisać:"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:566
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:704
msgid "Encrypted PDF"
msgstr "Zaszyfrowany plik PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:594
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:732
msgid "Wrong password! Please input the right one:"
msgstr "Błędne hasło. Proszę wpisać właściwe:"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:938
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1077
#, c-format
msgid "%s-%s"
msgstr "%s-%s"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:940 ../plug-ins/common/file-ps.c:1185
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1079 ../plug-ins/common/file-ps.c:1185
#, c-format
msgid "%s-pages"
msgstr "%s-stron"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1129
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1268
msgid "Import from PDF"
msgstr "Import z PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1134 ../plug-ins/common/file-ps.c:3423
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1273 ../plug-ins/common/file-ps.c:3423
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:148
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5619
msgid "_Import"
msgstr "Za_importuj"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1167
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1306
msgid "Error getting number of pages from the given PDF file."
msgstr "Błąd podczas uzyskiwania liczby stron z podanego pliku PDF."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1209
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1352
msgid "_Width (pixels):"
msgstr "_Szerokość (piksele):"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1210
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1353
msgid "_Height (pixels):"
msgstr "_Wysokość (piksele):"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1212
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1355
msgid "_Resolution:"
msgstr "_Rozdzielczość:"
#. Antialiasing
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1223
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1366
msgid "Use _Anti-aliasing"
msgstr "Użycie _wygładzania"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1501
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1502 ../plug-ins/common/file-svg.c:916
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1644
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1645 ../plug-ins/common/file-svg.c:916
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:700 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:305
#, c-format
msgid "pixels/%a"
......@@ -6328,23 +6343,46 @@ msgstr "Wyszukiwanie poziomego i pionowego gradientu"
msgid "Flow step %d"
msgstr "%d. płynący krok"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:86
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:267
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:97
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:308
msgid "Wavelet decompose"
msgstr "Rozkład falki"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:91
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:102
msgid "_Wavelet-decompose..."
msgstr "_Rozkład falki…"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:161
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:175
msgid "Wavelet-Decompose"
msgstr "Rozkład falki"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:296
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:182
msgid "Decomposition"
msgstr "Rozkład"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:208
#, c-format
msgid "Scale %d"
msgstr "Waga %d"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:232
msgid "Residual"
msgstr "Pozostałe"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:339
msgid "Scales:"
msgstr "Waga:"
#. create group layer
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:351
msgid "Create a layer group to store the decomposition"
msgstr "Utworzenie grupy warstw do przechowania rozkładu"
#. create layer masks
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:363
msgid "Add a layer mask to each scales layers"
msgstr "Dodanie maski warstwy do każdej warstwy wagi"
#: ../plug-ins/common/web-browser.c:141
msgid "The operating system is out of memory or resources."
msgstr "W systemie operacyjnym brakuje pamięci lub zasobów."
......@@ -6741,7 +6779,7 @@ msgstr "%i. ikona"
#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:743 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:505
#: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:74
#: ../plug-ins/file-raw/file-darktable.c:437
#: ../plug-ins/file-raw/file-darktable.c:442
#: ../plug-ins/file-raw/file-rawtherapee.c:429
#, c-format
msgid "Opening thumbnail for '%s'"
......@@ -6951,7 +6989,7 @@ msgid "Unsupported bit depth: %d"
msgstr "Nieobsługiwana głębia kolorów: %d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:387 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:397
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:608 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:831
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:608 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:830
#, c-format
msgid "The file is corrupt!"
msgstr "Plik jest uszkodzony."
......@@ -6991,32 +7029,32 @@ msgstr "Nieobsługiwana lub nieprawidłowa szerokość maski warstwy: %d"
msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d"
msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary maski warstwy: %d×%d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1346 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1765
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1314 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1767
#, c-format
msgid "Unsupported compression mode: %d"
msgstr "Nieobsługiwany tryb kompresji: %d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1861
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1863
msgid "Extra"
msgstr "Dodatkowe"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2049
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2042
#, c-format
msgid "Unsupported or invalid channel size"
msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary kanału"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2118
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2111
#, c-format
msgid "Failed to decompress data"
msgstr "Dekompresja danych się nie powiodła"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:458
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:460
msgid "Error: Can't convert GIMP base imagetype to PSD mode"
msgstr ""
"Błąd: nie można konwertować podstawowego typu obrazu programu GIMP na tryb "
"PSD"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1519
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1523
#, c-format
msgid ""
"Unable to export '%s'. The PSD file format does not support images that are "
......@@ -7025,7 +7063,7 @@ msgstr ""
"Nie można wyeksportować „%s”. Format pliku PSD nie obsługuje obrazów "
"większych niż 30000 pikseli wzdłuż lub wszerz."
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1540
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1544
#, c-format
msgid ""
"Unable to export '%s'. The PSD file format does not support images with "
......@@ -11634,6 +11672,14 @@ msgstr "Ustaw datę"
msgid "Unrated"
msgstr "Bez oceny"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5615
msgid "Import Metadata File"
msgstr "Import pliku metadanych"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5650
msgid "Export Metadata File"
msgstr "Eksport pliku metadanych"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5654
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-17 16:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-17 16:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-01 14:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-01 14:05+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -3038,13 +3038,13 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:321
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:307 ../app/tools/gimptexttool.c:1579
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1205 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1206 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:564
#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:508 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:228
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:324 ../app/widgets/gimphelp.c:386
#: ../app/widgets/gimphelp.c:725 ../app/widgets/gimpiconpicker.c:488
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:324 ../app/widgets/gimphelp.c:392
#: ../app/widgets/gimphelp.c:741 ../app/widgets/gimpiconpicker.c:488
#: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:91 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:734
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -6887,7 +6887,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:320 ../app/tools/gimptransformtool.c:1204
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:320 ../app/tools/gimptransformtool.c:1205
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
......@@ -10115,7 +10115,7 @@ msgstr "Włącza bezszwowe narzędzie klonowania."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:403
msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
msgstr "Określa co zrobić, gdy została wciśnięta spacja w oknie obrazu."
msgstr "Określa, co zrobić po wciśnięciu spacji w oknie obrazu."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
msgid ""
......@@ -16152,7 +16152,7 @@ msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcagetool.c:227
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:438 ../app/tools/gimpfiltertool.c:275
#: ../app/tools/gimppainttool.c:278 ../app/tools/gimpselectiontool.c:432
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1436 ../app/tools/gimpwarptool.c:629
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1437 ../app/tools/gimpwarptool.c:629
msgid "The active layer's pixels are locked."
msgstr "Aktywne piksele warstwy są zablokowane."
 
......@@ -17966,7 +17966,7 @@ msgstr "Próbowano dodać element „%s” (%d) do błędnego obrazu"
msgid "Item '%s' (%d) cannot be modified because its contents are locked"
msgstr ""
"Element „%s” (%d) nie może zostać zmodyfikowany, ponieważ jego zawartość "
"została zablokowana"
"jest zablokowana"
 
#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:542
#, c-format
......@@ -17974,7 +17974,7 @@ msgid ""
"Item '%s' (%d) cannot be modified because its position and size are locked"
msgstr ""
"Element „%s” (%d) nie może zostać zmodyfikowany, ponieważ jego położenie "
"i rozmiar zostały zablokowane"
"i rozmiar zablokowane"
 
#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:562
#, c-format
......@@ -19204,7 +19204,7 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie rysuje gradient"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:258 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:234 ../app/tools/gimpfiltertool.c:282
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:288 ../app/tools/gimppainttool.c:285
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1444 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1445 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
 
......@@ -19842,25 +19842,25 @@ msgstr "Kierunek (%s)"
msgid "Clipping"
msgstr "Przycinanie"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:103
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:106
msgid "Flip"
msgstr "Odbicie"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:104
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:107
msgid ""
"Flip Tool: Reverse the layer, selection or path horizontally or vertically"
msgstr "Odbicie: odwraca warstwę, zaznaczenie lub ścieżkę, pionowo lub poziomo"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:106 ../app/tools/gimpfliptool.c:129
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:109 ../app/tools/gimpfliptool.c:133
msgid "_Flip"
msgstr "Od_bicie"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:280
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:298
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip horizontally"
msgstr "Odbicie poziome"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:283
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:301
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip vertically"
msgstr "Odbicie pionowe"
......@@ -19868,7 +19868,7 @@ msgstr "Odbicie pionowe"
#. probably this is not actually reached today, but
#. * could be if someone defined FLIP_DIAGONAL, say...
#.
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:289
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:307
msgctxt "undo-desc"
msgid "Flip"
msgstr "Odbicie"
......@@ -20384,7 +20384,7 @@ msgstr "_Przesunięcie"
msgid "There is no path to move."
msgstr "Brak ścieżki do przeniesienia."
 
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:257 ../app/tools/gimptransformtool.c:1471
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:257 ../app/tools/gimptransformtool.c:1472
msgid "The active path's position is locked."
msgstr "Położenie aktywnej ścieżki jest zablokowane."
 
......@@ -21284,27 +21284,27 @@ msgstr "Zaznaczenie nie przecina się z warstwą."
msgid "Transform Step"
msgstr "Krok przekształcenia"
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1431
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1432
msgid "There is no layer to transform."
msgstr "Brak warstwy do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1438
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1439
msgid "The active layer's position and size are locked."
msgstr "Położenie i wymiary aktywnej warstwy są zablokowane."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1451
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1452
msgid "There is no selection to transform."
msgstr "Brak zaznaczenia do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1464
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1465
msgid "There is no path to transform."
msgstr "Brak ścieżki do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1469
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1470
msgid "The active path's strokes are locked."
msgstr "Krzywe aktywnej ścieżki są zablokowane."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1473
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1474
msgid "The active path has no strokes."
msgstr "Aktywna ścieżka nie ma krzywych."
 
......@@ -21743,8 +21743,7 @@ msgstr "_Zmień przypisanie skrótu"
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:686
#, c-format
msgid "Shortcut \"%s\" is already taken by \"%s\" from the \"%s\" group."
msgstr ""
"Skrót „%s” został już powiązany z działaniem „%s” z grupy o nazwie „%s”."
msgstr "Skrót „%s” jest już powiązany z działaniem „%s” z grupy o nazwie „%s”."
 
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:690
#, c-format
......@@ -22621,15 +22620,15 @@ msgstr "Zmiana koloru tła siatki"
msgid "_Background color:"
msgstr "Kolor _tła:"
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:310
#: ../app/widgets/gimphelp.c:316
msgid "Help browser is missing"
msgstr "Brak przeglądarki pomocy"
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:311
#: ../app/widgets/gimphelp.c:317
msgid "The GIMP help browser is not available."
msgstr "Przeglądarka pomocy programu GIMP jest niedostępna."
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:312
#: ../app/widgets/gimphelp.c:318
msgid ""
"The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation. "
"You may instead use the web browser for reading the help pages."
......@@ -22637,37 +22636,47 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć wtyczki przeglądarki pomocy programu GIMP. Można użyć "
"przeglądarki WWW do czytania stron pomocy."
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:358
#: ../app/widgets/gimphelp.c:364
msgid "Help browser doesn't start"
msgstr "Nie można uruchomić przeglądarki pomocy"
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:359
#: ../app/widgets/gimphelp.c:365
msgid "Could not start the GIMP help browser plug-in."
msgstr "Nie można uruchomić wtyczki przeglądarki pomocy programu GIMP."
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:361
#: ../app/widgets/gimphelp.c:367
msgid "You may instead use the web browser for reading the help pages."
msgstr "Można użyć przeglądarki WWW do czytania stron pomocy."
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:387
#: ../app/widgets/gimphelp.c:393
msgid "Use _Web Browser"
msgstr "Użycie przeglądarki _WWW"
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:721
#: ../app/widgets/gimphelp.c:738
msgid "GIMP user manual is missing"
msgstr "Brak podręcznika użytkownika programu GIMP"
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:726
msgid "Read _Online"
msgstr "Pod_ręcznik w Internecie"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:754
msgid "The GIMP user manual is not installed in your language."
msgstr ""
"Podręcznik użytkownika programu GIMP nie jest zainstalowany w tym języku."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:771
msgid "Read Selected _Language"
msgstr "_Otwórz w wybranym języku"
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:749
msgid "The GIMP user manual is not installed on your computer."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:779
msgid "Available manuals"
msgstr "Dostępne podręczniki"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:821
msgid ""
"You may either select a manual in another language or read the online "
"version."
msgstr ""
"Podręcznik użytkownika programu GIMP nie został zainstalowany na tym "
"komputerze."
"Można wybrać podręcznik w innym języku lub otworzyć wersję internetową."
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:752
#: ../app/widgets/gimphelp.c:827
msgid ""
"You may either install the additional help package or change your "
"preferences to use the online version."
......@@ -22675,6 +22684,10 @@ msgstr ""
"Można zainstalować dodatkowe pakiety pomocy lub zmienić ustawienia, aby użyć "
"wersji internetowej."
 
#: ../app/widgets/gimphelp.c:832
msgid "Read _Online"
msgstr "Pod_ręcznik w Internecie"
#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:109
msgid "Linear"
msgstr "Liniowy"
......@@ -23293,7 +23306,7 @@ msgstr "Instalacja programu GIMP jest niepełna:"
 
#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:762
msgid "Please make sure the menu XML files are correctly installed."
msgstr "Proszę upewnić się, że pliki XML menu zostały poprawnie zainstalowane."
msgstr "Proszę upewnić się, że pliki XML menu poprawnie zainstalowane."
 
#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:768
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment