Commit bd2ed626 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 54ac0feb
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-05 17:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-05 18:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-17 16:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-17 16:45+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -3038,7 +3038,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:321
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:307 ../app/tools/gimptexttool.c:1579
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1199 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1205 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:564
......@@ -6887,7 +6887,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:320 ../app/tools/gimptransformtool.c:1198
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:320 ../app/tools/gimptransformtool.c:1204
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
......@@ -11739,17 +11739,17 @@ msgstr "Nie można wypełniać na obszarze pustego kanału."
msgid "Cannot stroke empty channel."
msgstr "Nie można rysować na obszarze pustego kanału."
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:1781
#: ../app/core/gimpchannel.c:1785
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Color"
msgstr "Ustawienie koloru kanału"
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:1832
#: ../app/core/gimpchannel.c:1836
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Opacity"
msgstr "Ustawienie krycia kanału"
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:1923 ../app/core/gimpselection.c:168
#: ../app/core/gimpchannel.c:1927 ../app/core/gimpselection.c:168
msgid "Selection Mask"
msgstr "Maska zaznaczenia"
 
......@@ -11885,7 +11885,7 @@ msgstr "Błąd podczas wczytywania „%s”: "
msgid "Error loading '%s'"
msgstr "Błąd podczas wczytywania „%s”"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:917 ../app/xcf/xcf.c:436
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:917 ../app/xcf/xcf.c:437
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: "
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do odczytania: "
......@@ -15184,7 +15184,7 @@ msgid "Monitor Resolution"
msgstr "Rozdzielczość monitora"
 
#. Pixels
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2327 ../app/display/gimpcursorview.c:210
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2327 ../app/display/gimpcursorview.c:215
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:234
msgid "Pixels"
msgstr "piksele"
......@@ -15973,51 +15973,51 @@ msgctxt "vector-mode"
msgid "Move"
msgstr "Przesunięcie"
 
#: ../app/display/gimpcursorview.c:220 ../app/display/gimpcursorview.c:226
#: ../app/display/gimpcursorview.c:245 ../app/display/gimpcursorview.c:251
#: ../app/display/gimpcursorview.c:270 ../app/display/gimpcursorview.c:276
#: ../app/display/gimpcursorview.c:292 ../app/display/gimpcursorview.c:299
#: ../app/display/gimpcursorview.c:693 ../app/display/gimpcursorview.c:695
#: ../app/display/gimpcursorview.c:697 ../app/display/gimpcursorview.c:699
#: ../app/display/gimpcursorview.c:818 ../app/display/gimpcursorview.c:819
#: ../app/display/gimpcursorview.c:820 ../app/display/gimpcursorview.c:821
#: ../app/display/gimpcursorview.c:225 ../app/display/gimpcursorview.c:231
#: ../app/display/gimpcursorview.c:250 ../app/display/gimpcursorview.c:256
#: ../app/display/gimpcursorview.c:275 ../app/display/gimpcursorview.c:281
#: ../app/display/gimpcursorview.c:297 ../app/display/gimpcursorview.c:304
#: ../app/display/gimpcursorview.c:706 ../app/display/gimpcursorview.c:708
#: ../app/display/gimpcursorview.c:710 ../app/display/gimpcursorview.c:712
#: ../app/display/gimpcursorview.c:791 ../app/display/gimpcursorview.c:792
#: ../app/display/gimpcursorview.c:793 ../app/display/gimpcursorview.c:794
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:613 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:903
msgid "n/a"
msgstr "Nie dotyczy"
 
#: ../app/display/gimpcursorview.c:223 ../app/display/gimpcursorview.c:248
#: ../app/display/gimpcursorview.c:273
#: ../app/display/gimpcursorview.c:228 ../app/display/gimpcursorview.c:253
#: ../app/display/gimpcursorview.c:278
#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:139
msgid "X"
msgstr "Poziomo"
 
#: ../app/display/gimpcursorview.c:229 ../app/display/gimpcursorview.c:254
#: ../app/display/gimpcursorview.c:279
#: ../app/display/gimpcursorview.c:234 ../app/display/gimpcursorview.c:259
#: ../app/display/gimpcursorview.c:284
#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:140
msgid "Y"
msgstr "Pionowo"
 
#. Units
#: ../app/display/gimpcursorview.c:235
#: ../app/display/gimpcursorview.c:240
msgid "Units"
msgstr "Jednostki"
 
#. Selection Bounding Box
#: ../app/display/gimpcursorview.c:260
#: ../app/display/gimpcursorview.c:265
msgid "Selection Bounding Box"
msgstr "Pole ograniczające zaznaczenie"
 
#. Width
#: ../app/display/gimpcursorview.c:296
#: ../app/display/gimpcursorview.c:301
msgid "W"
msgstr "Szer."
 
#. Height
#: ../app/display/gimpcursorview.c:303
#: ../app/display/gimpcursorview.c:308
msgid "H"
msgstr "Wys."
 
#: ../app/display/gimpcursorview.c:332
#: ../app/display/gimpcursorview.c:337
msgid "_Sample Merged"
msgstr "Próbkowanie w_szystkich warstw"
 
......@@ -16152,7 +16152,7 @@ msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcagetool.c:227
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:438 ../app/tools/gimpfiltertool.c:275
#: ../app/tools/gimppainttool.c:278 ../app/tools/gimpselectiontool.c:432
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1430 ../app/tools/gimpwarptool.c:629
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1436 ../app/tools/gimpwarptool.c:629
msgid "The active layer's pixels are locked."
msgstr "Aktywne piksele warstwy są zablokowane."
 
......@@ -17101,32 +17101,6 @@ msgstr "Żółty-niebieski"
msgid "Preserve Luminosity"
msgstr "Zachowanie luminancji"
 
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:85
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:86
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:101
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:102
msgid "Hue"
msgstr "Barwa"
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:91
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:92
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:107
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:108
msgid "Saturation"
msgstr "Nasycenie"
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:97
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:98
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:113
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:114
msgid "Lightness"
msgstr "Jasność"
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:107
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:108
msgid "Color"
msgstr "Kolor"
#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:105
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:106
msgid "The affected channel"
......@@ -17149,6 +17123,27 @@ msgstr "Błąd podczas przetwarzania, nie odnaleziono dwóch liczb całkowitych"
msgid "Writing curves file failed: "
msgstr "Zapisanie pliku krzywych się nie powiodło: "
 
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:101
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:102
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:92
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:93
msgid "Hue"
msgstr "Barwa"
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:107
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:108
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:98
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:99
msgid "Saturation"
msgstr "Nasycenie"
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:113
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:114
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:104
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:105
msgid "Lightness"
msgstr "Jasność"
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:119
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:120
msgid "Overlap"
......@@ -17210,10 +17205,15 @@ msgstr "Wypełnienie pierwotnego położenia klatki prostym kolorem"
msgid "Adjust color distribution"
msgstr "Modyfikuje kolory"
 
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:64
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:85
msgid "Colorize the image"
msgstr "Barwi obraz"
 
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:114
#: ../app/operations/gimpoperationcolorize.c:115
msgid "Color"
msgstr "Kolor"
#: ../app/operations/gimpoperationdesaturate.c:85
msgid "Turn colors into shades of gray"
msgstr "Zamienia kolory na odcienie szarości"
......@@ -17674,43 +17674,43 @@ msgstr "Stałe"
msgid "Combine Masks"
msgstr "Łączy maski"
 
#: ../app/pdb/color-cmds.c:86 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:86
#: ../app/pdb/color-cmds.c:85 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:85
msgctxt "undo-type"
msgid "Brightness-Contrast"
msgstr "Jasność-kontrast"
 
#: ../app/pdb/color-cmds.c:147 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:604
#: ../app/pdb/color-cmds.c:146 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:604
msgctxt "undo-type"
msgid "Levels"
msgstr "Poziomy"
 
#: ../app/pdb/color-cmds.c:246 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:674
#: ../app/pdb/color-cmds.c:245 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:674
msgctxt "undo-type"
msgid "Posterize"
msgstr "Redukcja kolorów"
 
#: ../app/pdb/color-cmds.c:285 ../app/pdb/color-cmds.c:326
#: ../app/pdb/color-cmds.c:284 ../app/pdb/color-cmds.c:325
#: ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:325
msgctxt "undo-type"
msgid "Desaturate"
msgstr "Desaturacja"
 
#: ../app/pdb/color-cmds.c:388
#: ../app/pdb/color-cmds.c:387
msgid "Invert"
msgstr "Odwrócenie"
 
#: ../app/pdb/color-cmds.c:435 ../app/pdb/color-cmds.c:483
#: ../app/pdb/color-cmds.c:434 ../app/pdb/color-cmds.c:482
#: ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:235 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:283
msgctxt "undo-type"
msgid "Curves"
msgstr "Krzywe"
 
#: ../app/pdb/color-cmds.c:537 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:140
#: ../app/pdb/color-cmds.c:536 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:139
msgctxt "undo-type"
msgid "Color Balance"
msgstr "Balans kolorów"
 
#: ../app/pdb/color-cmds.c:583 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:186
#: ../app/pdb/color-cmds.c:584 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:187
msgctxt "undo-type"
msgid "Colorize"
msgstr "Barwienie"
......@@ -19204,7 +19204,7 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie rysuje gradient"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:258 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:234 ../app/tools/gimpfiltertool.c:282
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:288 ../app/tools/gimppainttool.c:285
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1438 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1444 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
 
......@@ -20384,7 +20384,7 @@ msgstr "_Przesunięcie"
msgid "There is no path to move."
msgstr "Brak ścieżki do przeniesienia."
 
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:257 ../app/tools/gimptransformtool.c:1465
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:257 ../app/tools/gimptransformtool.c:1471
msgid "The active path's position is locked."
msgstr "Położenie aktywnej ścieżki jest zablokowane."
 
......@@ -21284,27 +21284,27 @@ msgstr "Zaznaczenie nie przecina się z warstwą."
msgid "Transform Step"
msgstr "Krok przekształcenia"
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1425
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1431
msgid "There is no layer to transform."
msgstr "Brak warstwy do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1432
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1438
msgid "The active layer's position and size are locked."
msgstr "Położenie i wymiary aktywnej warstwy są zablokowane."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1445
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1451
msgid "There is no selection to transform."
msgstr "Brak zaznaczenia do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1458
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1464
msgid "There is no path to transform."
msgstr "Brak ścieżki do przekształcenia."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1463
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1469
msgid "The active path's strokes are locked."
msgstr "Krzywe aktywnej ścieżki są zablokowane."
 
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1467
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1473
msgid "The active path has no strokes."
msgstr "Aktywna ścieżka nie ma krzywych."
 
......@@ -23510,40 +23510,40 @@ msgctxt "tab-style"
msgid "Undefined"
msgstr "Nieokreślone"
 
#: ../app/xcf/xcf.c:112 ../app/xcf/xcf.c:183
#: ../app/xcf/xcf.c:113 ../app/xcf/xcf.c:184
msgid "GIMP XCF image"
msgstr "Obraz XCF programu GIMP"
 
#: ../app/xcf/xcf.c:270 ../app/xcf/xcf.c:357
#: ../app/xcf/xcf.c:271 ../app/xcf/xcf.c:358
msgid "Memory Stream"
msgstr "Strumień pamięci"
 
#: ../app/xcf/xcf.c:281
#: ../app/xcf/xcf.c:282
#, c-format
msgid "Opening '%s'"
msgstr "Otwieranie „%s”"
 
#: ../app/xcf/xcf.c:322
#: ../app/xcf/xcf.c:323
#, c-format
msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
msgstr "Błąd XCF: nieobsługiwana wersja pliku XCF %d"
 
#: ../app/xcf/xcf.c:380
#: ../app/xcf/xcf.c:381
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Zapisywanie „%s”"
 
#: ../app/xcf/xcf.c:387
#: ../app/xcf/xcf.c:388
#, c-format
msgid "Closing '%s'"
msgstr "Zamykanie „%s”"
 
#: ../app/xcf/xcf.c:394
#: ../app/xcf/xcf.c:395
#, c-format
msgid "Error writing '%s': "
msgstr "Błąd podczas zapisywania „%s”: "
 
#: ../app/xcf/xcf.c:488
#: ../app/xcf/xcf.c:489
#, c-format
msgid "Error creating '%s': "
msgstr "Błąd podczas tworzenia „%s”: "
......@@ -23599,7 +23599,7 @@ msgstr ""
"XCF nie przechowywała poprawnie indeksowanych palet\n"
"kolorów. Nastąpi zastąpienie palety odcieniami szarości."
 
#: ../app/xcf/xcf-read.c:147
#: ../app/xcf/xcf-read.c:189
msgid "Invalid UTF-8 string in XCF file"
msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku XCF"
 
......@@ -23607,10 +23607,17 @@ msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku XCF"
msgid "Could not seek in XCF file: "
msgstr "Nie można przeglądać pliku XCF: "
 
#: ../app/xcf/xcf-write.c:142
#: ../app/xcf/xcf-write.c:45
msgid "Error writing XCF: "
msgstr "Błąd podczas zapisywania pliku XCF: "
 
#: ../app/xcf/xcf-write.c:273
#, c-format
msgid "Error writing XCF: unsupported BPC when writing pixel: %d"
msgstr ""
"Błąd podczas zapisywania pliku XCF: nieobsługiwane BPC podczas zapisywania "
"piksela: %d"
#: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:1
msgid "round"
msgstr "zaokrąglony"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment