Commit bc0d7211 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Branko Collin.

2004-03-24  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Branko Collin.
parent 8e44fe33
2004-03-24 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Branko Collin.
2004-03-23 Gustavo Maciel Dias Vieira <gdvieira@zaz.com.br>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation done by Luis
......
......@@ -5,9 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 23:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-12 11:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 19:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-21 01:54+0100\n"
"Last-Translator: Branko Collin <collin@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,16 +20,20 @@ msgstr "Penseelselectie"
# Kan ook 'browsen' zijn
# of misschien 'Overzicht' (een overzicht van alle beschikbare patronen
# en borstels)
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:161 libgimp/gimppatternmenu.c:144
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:161
#: libgimp/gimppatternmenu.c:144
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bladeren..."
#: libgimp/gimpexport.c:215 libgimp/gimpexport.c:251
#: libgimp/gimpexport.c:215
#: libgimp/gimpexport.c:251
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s ondersteunt geen lagen"
#: libgimp/gimpexport.c:216 libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:234
#: libgimp/gimpexport.c:216
#: libgimp/gimpexport.c:225
#: libgimp/gimpexport.c:234
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Zichtbare lagen samenvoegen"
......@@ -39,16 +42,20 @@ msgstr "Zichtbare lagen samenvoegen"
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s ondersteunt geen laagverspringen, -grootte of -ondoorzichtigheid"
#: libgimp/gimpexport.c:233 libgimp/gimpexport.c:242
#: libgimp/gimpexport.c:233
#: libgimp/gimpexport.c:242
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s ondersteunt enkel lagen als animatieframes"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:243
#: libgimp/gimpexport.c:234
#: libgimp/gimpexport.c:243
msgid "Save as Animation"
msgstr "Opslaan als animatie"
#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:252 libgimp/gimpexport.c:261
#: libgimp/gimpexport.c:243
#: libgimp/gimpexport.c:252
#: libgimp/gimpexport.c:261
msgid "Flatten Image"
msgstr "Afbeelding pletten"
......@@ -71,7 +78,9 @@ msgstr "Laagmaskers toepassen"
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:279 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:326
#: libgimp/gimpexport.c:279
#: libgimp/gimpexport.c:317
#: libgimp/gimpexport.c:326
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Converteren naar RGB"
......@@ -80,7 +89,9 @@ msgstr "Converteren naar RGB"
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:288 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:338
#: libgimp/gimpexport.c:288
#: libgimp/gimpexport.c:317
#: libgimp/gimpexport.c:338
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Converteren naar grijswaarden"
......@@ -89,7 +100,9 @@ msgstr "Converteren naar grijswaarden"
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel geïndexeerde afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:297 libgimp/gimpexport.c:326 libgimp/gimpexport.c:336
#: libgimp/gimpexport.c:297
#: libgimp/gimpexport.c:326
#: libgimp/gimpexport.c:336
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
......@@ -100,8 +113,7 @@ msgstr ""
#: libgimp/gimpexport.c:306
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr ""
"%s ondersteunt enkel bitmap- (twee kleuren) en geïndexeerde afbeeldingen"
msgstr "%s ondersteunt enkel bitmap- (twee kleuren) en geïndexeerde afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:307
msgid ""
......@@ -159,12 +171,8 @@ msgstr "_Exporteren"
#. the headline
#: libgimp/gimpexport.c:485
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Voordat uw afbeelding als %s opgeslagen kan worden moet zij eerst "
"geëxporteerd worden, om de volgende redenen:"
msgid "Your image should be exported before it can be saved as %s for the following reasons:"
msgstr "Voordat uw afbeelding als %s opgeslagen kan worden moet zij eerst geëxporteerd worden, om de volgende redenen:"
#: libgimp/gimpexport.c:563
msgid "The export conversion won't modify your original image."
......@@ -208,7 +216,8 @@ msgstr "Patroonselectie"
msgid "percent"
msgstr "procent"
#: libgimpbase/gimputils.c:161 libgimpbase/gimputils.c:166
#: libgimpbase/gimputils.c:161
#: libgimpbase/gimputils.c:166
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(ongeldige UTF-8 tekenreeks)"
......@@ -267,8 +276,10 @@ msgstr "%d GB"
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Module '%s' wordt geladen\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:194 libgimpmodule/gimpmodule.c:213
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:328 libgimpmodule/gimpmodule.c:356
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:194
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:213
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:328
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:356
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:450
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
......@@ -324,32 +335,38 @@ msgstr "Schalen"
# Deze letters moeten eigenlijk overeenkomen met de Nederlandse vertaling
# Hue-kleurtoon
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr "_K"
# Saturation-verzadiging
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr "_V"
# Value-waarde
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr "_W"
# Red-rood
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr "_R"
# Green-groen
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr "_G"
# Blue-blauw
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr "_B"
......@@ -358,32 +375,39 @@ msgstr "_B"
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Kleurtoon"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: modules/cdisplay_proof.c:323
msgid "Saturation"
msgstr "Verzadiging"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr "Rood"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr "Groen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr "Blauw"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"
......@@ -427,22 +451,16 @@ msgid "GigaBytes"
msgstr "Gigabytes"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
#, fuzzy
msgid "Writable"
msgstr "Driehoek"
msgstr "Schrijfbaar"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
#, fuzzy
msgid "Folder"
msgstr "Selecteer map"
msgstr "Map"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klik op de druppelaar en vervolgens een kleur op het scherm om die kleur te "
"selecteren."
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Klik op de druppelaar en vervolgens op een kleur op het scherm om die kleur te selecteren."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:113
msgid "Anchor"
......@@ -488,7 +506,8 @@ msgstr "_Regelhoogte"
msgid "_Resize"
msgstr "_Herschalen"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185 libgimpwidgets/gimpstock.c:284
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:284
msgid "_Scale"
msgstr "_Schalen"
......@@ -525,12 +544,8 @@ msgid "Factor"
msgstr "Factor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1291
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Gebruik deze waarde als bron voor de generering van willekeurige nummers. "
"Hiermee kunt u een bepaalde \"willekeurige\" operatie herhalen."
msgid "Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr "Gebruik deze waarde als bron voor de generering van willekeurige nummers. Hiermee kunt u een bepaalde \"willekeurige\" operatie herhalen."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1295
msgid "_New Seed"
......@@ -538,9 +553,7 @@ msgstr "_Nieuw brongetal"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1308
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Gebruik een gegenereerd willekeurig nummer als bron voor de generering van "
"een volgend willekeurig nummer."
msgstr "Gebruik een gegenereerd willekeurig nummer als bron voor de generering van een volgend willekeurig nummer."
# Husselen zou misschien kunnen, maar willekeurig maken is wel goed zo.
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1312
......@@ -557,7 +570,6 @@ msgstr "Beperkt kleurzicht"
# Kleur_deficientietype:
#: modules/cdisplay_colorblind.c:464
#, fuzzy
msgid "Color _Deficiency Type:"
msgstr "Type beperkt kleurzicht:"
......@@ -623,7 +635,7 @@ msgstr "Absoluut colorimetrisch"
# Feitelijk
#: modules/cdisplay_proof.c:331
msgid "_Intent:"
msgstr "_Bedoeling:"
msgstr "_Type:"
# kiezen / uitkiezen
#: modules/cdisplay_proof.c:334
......@@ -705,3 +717,4 @@ msgstr "Waterverf"
#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
msgstr "Druk"
2004-03-24 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Branko Collin.
2004-03-24 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* fr.po: fixed a typo reported by Jean-Luc Coulon.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment