Commit bb949446 authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2004-01-12  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent e001af76
2004-01-12 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-01-11 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
......
This diff is collapsed.
2004-01-12 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-01-11 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: Updated italian translation
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-07 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-24 08:54+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-12 10:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 12:56+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -57,80 +57,80 @@ msgstr ""
"Tryb obliczeniowy Script-Fu pozwala tylko na uruchamianie nieinteraktywne"
#. strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1119
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1121
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1115
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1117
msgid "/Script-Fu/"
msgstr "/Script-Fu/"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1133
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1129
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Script-Fu: %s"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1168
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1164
msgid "About"
msgstr "Info"
#. the script arguments frame
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1178
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1174
msgid "Script Arguments"
msgstr "Argumenty skryptu"
#. we add a colon after the label;
#. some languages want an extra space here
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1206
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1202
#, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1250
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1246
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Script-Fu: Wybór koloru"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1323
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1319
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Script-Fu: Wybór pliku"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1327
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1323
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Script-Fu: Wybór folderu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1341
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1337
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Script-Fu: Wybór czcionki"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1348
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1344
msgid "Script-fu Pattern Selection"
msgstr "Script-Fu: Wybór desenia"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1354
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1350
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Script-Fu: Wybór gradientu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1361
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1357
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Script-Fu: Wybór pędzla"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1947
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1943
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:486
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1953
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1949
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:502
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1959
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1955
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:494
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1967
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1963
msgid "Image Types:"
msgstr "Typy obrazu:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1996
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1992
#, c-format
msgid ""
"Error while executing\n"
......@@ -673,8 +673,8 @@ msgid "Width of Gaps"
msgstr "Szerokość przerw"
#: plug-ins/script-fu/scripts/asc2img.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Utils/ASCII to Image Layer..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Narzędzia/ASCII do warstwy obrazu..."
msgid "<Image>/Script-Fu/Utils/_ASCII to Layer..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Narzędzia/_Tekst ASCII do warstwy..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/asc2img.scm.h:2
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Utils/_ASCII to Image..."
......
2004-01-12 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-01-12 Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>
* ko.po: Updated Korean translation by Dongsu Jang
......
This diff is collapsed.
2004-01-12 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-01-11 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: small fuzzy fix.
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp20-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-12 10:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-19 09:24+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
......@@ -56,10 +56,9 @@ msgstr ""
"zamiast koloru pierwszoplanowego zostanie użyty kolor tła."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Podczas korzystania z narzędzia obracania przeciąganie wskaźnika przy "
"przyciśniętym jednocześnie klawiszu <tt>Ctrl</tt> wymusza obrót z krokiem co "
......@@ -89,12 +88,11 @@ msgstr ""
"warstwę. Ten sam efekt można uzyskać korzystając z menu kontekstowego."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Jeśli w preferencjach GIMP-a aktywna jest opcja \"Dynamiczne skróty "
"klawiszowe\", wówczas program pozwala na zmienianie skrótów klawiszowych w "
......@@ -131,11 +129,10 @@ msgstr ""
"\" (\"Warstwa/Kolory/Krzywe...\")."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Podczas tworzenia pociągnięcia wzdłuż ścieżki lub zaznaczenia (\"Edycja/"
"Pociągnij ścieżkę...\" lub \"Edycja/Pociągnij zaznaczenie...\") możliwe jest "
......@@ -153,10 +150,9 @@ msgstr ""
"spowoduje ukrycie lub wyświetlenie okien dialogowych albo narzędziówki."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Większość wtyczek wykonuje operacje tylko na aktywnej warstwie. Jeśli "
......@@ -175,12 +171,11 @@ msgstr ""
"wysyłać na adres <b>translators@gnome.pl</b>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Nie wszystkie efekty mogą być wykorzystywane na obrazach dowolnych typów. "
"Efekty, których nie można użyć na bieżącym obrazie, reprezentowane są przez "
......@@ -265,18 +260,6 @@ msgstr ""
"ustalić promień okręgu przeciągając wskaźnik myszy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"\"Edycja -&gt; Rysuj\" pozwala na rysowanie bieżącym pędzlem prostych "
"prostokątów lub okręgów wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej skomplikowane "
"figury uzyskasz, wybierając z menu opcję \"Filtry -&gt; Renderowanie -&gt; "
"Gfig\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -291,7 +274,7 @@ msgstr ""
"nachylenie odcinka zostanie ustalone jako wielokrotność 15 stopni."
# TODO (cyba) - korekta stąd do końca
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -304,11 +287,17 @@ msgstr ""
"możesz zapisać swoją pracę w innym (bardziej strawnym ;-) formacie np. JPEG, "
"PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Możesz ustawić zaznaczenie a następnie przesunąć je myszką przytrzymując "
"klawisz <tt>Alt</tt>. Jeśli to powoduje ruch okna to sprubuj użyć <tt>Shift"
"+Alt</tt>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -317,10 +306,9 @@ msgstr ""
"lewo lub prawo."
# hmm synch z reszta
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
......@@ -328,7 +316,7 @@ msgstr ""
"skomplikowane zaznaczenia. Zakładka \"Ścieżki\" w oknie \"Warstwy\" pozwala "
"pracować nad wieloma ścieżkami i konwertować je do zaznaczenia."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -336,7 +324,7 @@ msgstr ""
"Możesz przeciągnąć warstwę z okna \"Warstwy\" na narzędziówkę. W ten sposób "
"stworzysz nowy obraz z zawartością tej warstwy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -347,6 +335,17 @@ msgstr ""
"upuszczenie go na obrazie spowoduje wypełnienie aktywnej warstwy (lub "
"zaznaczenia) wybranym kolorem."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"\"Edycja -&gt; Rysuj\" pozwala na rysowanie bieżącym pędzlem prostych "
"prostokątów lub okręgów wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej skomplikowane "
"figury uzyskasz, wybierając z menu opcję \"Filtry -&gt; Renderowanie -&gt; "
"Gfig\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -414,12 +413,3 @@ msgstr ""
"chwili możesz modyfikować zaznaczenie jako kolor, używając bieżącego "
"narzędzia. Po zakończeniu modyfikacji przywróć zwykły widok, klikając jeszce "
"raz na przycisk z \"mrówkami\"."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "Możesz ustawić zaznaczenie a następnie przesunąć je myszką przytrzymując "
#~ "klawisz <tt>Alt</tt>. Jeśli to powoduje ruch okna to sprubuj użyć "
#~ "<tt>Shift+Alt</tt>."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment