Commit bb949446 authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2004-01-12  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent e001af76
2004-01-12 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-01-11 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
......
......@@ -15,38 +15,59 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp14-std-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-07 02:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-12 14:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-12 10:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-08 08:13+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:529 plug-ins/gfig/gfig.c:2904
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:533 plug-ins/gfig/gfig.c:2904
#: plug-ins/gflare/gflare.c:894
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
"Brak ścieżki gfig w gimprc:\n"
"Brak wpisu %s w pliku gimprc:\n"
"Należy dodać wiersz postaci\n"
"(gfig-path \"%s\")\n"
"(%s \"%s\")\n"
"do pliku %s."
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:549
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1633 plug-ins/common/AlienMap.c:1149
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:553
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1637 plug-ins/common/AlienMap.c:1149
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1152 plug-ins/gfig/gfig.c:2617
#: plug-ins/imagemap/imap_about.c:38 plug-ins/print/gimp_main_window.c:368
msgid "About"
msgstr "Informacje o"
#. Preview
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:574 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1127
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1396 plug-ins/common/CML_explorer.c:1170
#. Create the Preview
#. ==================
#. Create the Preview
#. Preview area, top of column
#.
#. * Preview window...
#.
#. Preview
#. hbox created and packed into the dialog
#. make a nice frame
#. Preview
#.
#. * Preview window...
#.
#. Preview
#.
#. * Preview
#.
#. Previews: frame
#. * Misc: Preview settings *
#. Misc: Preview settings: Continuous update ?!
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:578 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1127
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1396 plug-ins/common/CML_explorer.c:1191
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:551 plug-ins/common/curve_bend.c:1244
#: plug-ins/common/destripe.c:572 plug-ins/common/emboss.c:705
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:759 plug-ins/common/grid.c:655
......@@ -63,80 +84,80 @@ msgstr "Informacje o"
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:619
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:623
msgid "Realtime Preview"
msgstr "Podgląd obrazu"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:626
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:630
msgid "If you enable this option the preview will be redrawn automatically"
msgstr "Powoduje automatyczne odświeżanie podglądu"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:629
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:633
msgid "Redraw"
msgstr "Odśwież"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:635
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:639
msgid "Redraw preview"
msgstr "Odświeża podgląd"
#. Zoom Options
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:638
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:642
msgid "Zoom Options"
msgstr "Powiększenie"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:651
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:655
msgid "Undo last zoom"
msgstr "Wycofuje ostatnie powiększenie"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:661
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:665
msgid "Redo last zoom"
msgstr "Ponawia ostatnie powiększenie"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:693
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:697
msgid "_Parameters"
msgstr "_Parametry"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:696
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:700
msgid "Fractal Parameters"
msgstr "Parametry fraktala"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:710
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:714
msgid "XMIN:"
msgstr "X min:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:713
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:717
msgid "Change the first (minimal) x-coordinate delimitation"
msgstr "Zmienia pierwsze (dolne) ograniczenie współrzędnej x"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:721
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:725
msgid "XMAX:"
msgstr "X maks:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:724
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:728
msgid "Change the second (maximal) x-coordinate delimitation"
msgstr "Zmienia drugie (górne) ograniczenie współrzędnej x"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:732
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:736
msgid "YMIN:"
msgstr "Y min:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:735
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:739
msgid "Change the first (minimal) y-coordinate delimitation"
msgstr "Zmienia pierwsze (dolne) ograniczenie współrzędnej y"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:743
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:747
msgid "YMAX:"
msgstr "Y maks:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:746
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:750
msgid "Change the second (maximal) y-coordinate delimitation"
msgstr "Zmienia drugie (górne) ograniczenie współrzędnej y"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:754
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:758
msgid "ITER:"
msgstr "Iter:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:757
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:761
msgid ""
"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
"calculated, which will take more time"
......@@ -144,11 +165,11 @@ msgstr ""
"Zmienia liczbę iteracji. Wraz z jej wzrostem obliczana jest większa liczba "
"szczegółów, lecz zabiera to więcej czasu."
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:766
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:770
msgid "CX:"
msgstr "CX:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:769
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:773
msgid ""
"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
......@@ -156,11 +177,11 @@ msgstr ""
"Zmienia wartość CX (zmienia postać fraktala, ma wpływ na każdy fraktal z "
"wyjątkiem Mandelbrota i Sierpińskiego)"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:778
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:782
msgid "CY:"
msgstr "CY:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:781
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:785
msgid ""
"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
......@@ -168,170 +189,171 @@ msgstr ""
"Zmienia wartość CY (zmienia postać fraktala, ma wpływ na każdy fraktal z "
"wyjątkiem Mandelbrota i Sierpińskiego)"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:798
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:802
msgid "Load a fractal from file"
msgstr "Wczytuje fraktal z pliku"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:806
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:810
msgid "Reset parameters to default values"
msgstr "Przywraca domyślne wartości parametrów"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:815
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:819
msgid "Save active fractal to file"
msgstr "Zapisuje fraktal do pliku"
#. Fractal type toggle box
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:818
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:822
msgid "Fractal Type"
msgstr "Typ fraktala"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:830
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:834
msgid "Mandelbrot"
msgstr "Mandelbrot"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:832
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:836
msgid "Julia"
msgstr "Julia"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:834
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:838
msgid "Barnsley 1"
msgstr "Barnsley 1"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:836
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:840
msgid "Barnsley 2"
msgstr "Barnsley 2"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:838
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:842
msgid "Barnsley 3"
msgstr "Barnsley 3"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:840
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:844
msgid "Spider"
msgstr "Spider"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:842
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:846
msgid "Man'o'war"
msgstr "Man'o'war"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:844
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:848
msgid "Lambda"
msgstr "Lambda"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:846
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:850
msgid "Sierpinski"
msgstr "Sierpiński"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:896 plug-ins/common/sinus.c:882
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:900 plug-ins/common/sinus.c:882
#: plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:515
msgid "Co_lors"
msgstr "Ko_lory"
#. Number of Colors frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:900 plug-ins/common/borderaverage.c:396
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:904 plug-ins/common/borderaverage.c:396
msgid "Number of Colors"
msgstr "Liczba kolorów"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:913
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:917
msgid "Number of colors:"
msgstr "Liczba kolorów:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:916
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:920
msgid "Change the number of colors in the mapping"
msgstr "Zmienia liczbę kolorów"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:923
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:927
msgid "Use loglog smoothing"
msgstr "Zastosowanie wygładzania loglog"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:930
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:934
msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
msgstr ""
"Wykorzystuje wygładzanie log log, aby wyeliminować powstawanie prążków na "
"obrazie"
#. Color Density frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:934
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:938
msgid "Color Density"
msgstr "Gęstość kolorów"
#. These values are translated for the GUI but also used internally
#. to figure out which button the user pushed, etc.
#. Not my design, please don't blame me -- njl
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:947 plug-ins/common/compose.c:131
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:951 plug-ins/common/compose.c:131
#: plug-ins/common/compose.c:141 plug-ins/fp/fp_gtk.c:28
msgid "Red:"
msgstr "Czerwony:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:950
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:954
msgid "Change the intensity of the red channel"
msgstr "Zmienia intensywność kanału czerwonego"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:957 plug-ins/common/compose.c:132
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:961 plug-ins/common/compose.c:132
#: plug-ins/common/compose.c:142 plug-ins/fp/fp_gtk.c:29
msgid "Green:"
msgstr "Zielony:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:960
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:964
msgid "Change the intensity of the green channel"
msgstr "Zmienia intensywność kanału zielonego"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:967 plug-ins/common/compose.c:133
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:971 plug-ins/common/compose.c:133
#: plug-ins/common/compose.c:143 plug-ins/fp/fp_gtk.c:30
msgid "Blue:"
msgstr "Niebieski:"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:970
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:974
msgid "Change the intensity of the blue channel"
msgstr "Zmienia intensywność kanału niebieskiego"
#. Color Function frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:976
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:980
msgid "Color Function"
msgstr "Funkcja koloru"
#. Redmode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:986 plug-ins/common/AlienMap.c:1218
#. Redmode toggle box
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:990 plug-ins/common/AlienMap.c:1218
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:600 plug-ins/common/decompose.c:130
msgid "Red"
msgstr "Czerwony"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:990
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1031
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1072
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:994
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1035
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1076
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:992
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1033
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1074
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:996
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1037
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1078
msgid "Cosine"
msgstr "Cosinus"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:994
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1035
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1076 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:504
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:998
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1039
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1080 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:504
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:168 plug-ins/common/align_layers.c:425
#: plug-ins/common/align_layers.c:453 plug-ins/common/ps.c:2729
#: plug-ins/common/ps.c:2741 plug-ins/common/psp.c:418
#: plug-ins/common/align_layers.c:453 plug-ins/common/ps.c:2725
#: plug-ins/common/ps.c:2737 plug-ins/common/psp.c:418
#: plug-ins/fits/fits.c:1011
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:999
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1040
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1081
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1003
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1044
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1085
msgid "Use sine-function for this color component"
msgstr "Wykorzystuje funkcję sinus dla tego koloru"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1002
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1043
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1084
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1006
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1047
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1088
msgid "Use cosine-function for this color component"
msgstr "Wykorzystuje funkcję cosinus dla tego koloru"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1005
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1046
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1087
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1009
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1050
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1091
msgid ""
"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
"channel"
......@@ -339,15 +361,15 @@ msgstr ""
"Wykorzystuje odwzorowanie liniowego zamiast funkcji trygonometrycznej dla "
"kanału tego koloru"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1014
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1055
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1096
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1018
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1059
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1100
msgid "Inversion"
msgstr "Inwersja"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1022
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1063
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1104
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1026
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1067
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1108
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
......@@ -356,27 +378,29 @@ msgstr ""
"mniejszymi"
#. Greenmode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1027 plug-ins/common/AlienMap.c:1241
#. Greenmode toggle box
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1031 plug-ins/common/AlienMap.c:1241
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:601 plug-ins/common/decompose.c:131
msgid "Green"
msgstr "Zielony"
#. Bluemode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1068 plug-ins/common/AlienMap.c:1264
#. Bluemode toggle box
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1072 plug-ins/common/AlienMap.c:1264
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:602 plug-ins/common/decompose.c:136
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"
#. Colormode toggle box
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1109
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1113
msgid "Color Mode"
msgstr "Tryb koloru"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1119
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1123
msgid "As specified above"
msgstr "Zgodnie z powyższym ustawieniem"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1131
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1135
msgid ""
"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
"function). The result is visible in the preview image"
......@@ -384,33 +408,33 @@ msgstr ""
"Tworzy mapę kolorów na podstawie powyższych opcji (gęstość kolorów/funkcja). "
"Rezultat widać na podglądzie"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1141
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1145
msgid "Apply active gradient to final image"
msgstr "Wykorzystanie aktywnego gradientu do obrazu"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1153
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1157
msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
msgstr "Tworzy mapę kolorów wykorzystując gradient z edytora gradientów"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1159
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1163
msgid "FractalExplorer Gradient"
msgstr "Gradient przeglądarki fraktali"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1191
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1195
msgid "_Fractals"
msgstr "_Fraktale"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1823 plug-ins/bmp/bmpwrite.c:198
#: plug-ins/common/CEL.c:546 plug-ins/common/CML_explorer.c:2115
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1827 plug-ins/bmp/bmpwrite.c:198
#: plug-ins/common/CEL.c:576 plug-ins/common/CML_explorer.c:2133
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:1238 plug-ins/common/curve_bend.c:834
#: plug-ins/common/dicom.c:643 plug-ins/common/gbr.c:541
#: plug-ins/common/gif.c:996 plug-ins/common/gih.c:1217
#: plug-ins/common/gtm.c:226 plug-ins/common/jpeg.c:1296
#: plug-ins/common/pat.c:380 plug-ins/common/pcx.c:580
#: plug-ins/common/pix.c:515 plug-ins/common/png.c:1160
#: plug-ins/common/pix.c:515 plug-ins/common/png.c:1163
#: plug-ins/common/ps.c:975 plug-ins/common/psd_save.c:1555
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2082 plug-ins/common/sunras.c:510
#: plug-ins/common/tiff.c:1547 plug-ins/common/xbm.c:991
#: plug-ins/common/tiff.c:1590 plug-ins/common/xbm.c:991
#: plug-ins/common/xwd.c:530 plug-ins/fits/fits.c:450
#: plug-ins/flame/flame.c:431 plug-ins/gfig/gfig.c:1025
#: plug-ins/gfli/gfli.c:714 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2591
......@@ -419,42 +443,43 @@ msgstr "_Fraktale"
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\" do zapisu: %s"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1837
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1841
#, c-format
msgid "Could not write '%s': %s"
msgstr "Nie można zapisać pliku \"%s\": %s"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1857
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1861
msgid "Save: No filename given"
msgstr "Zapis: Nie podano nazwy pliku"
#. Can't save to directory
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1864 plug-ins/gfig/gfig.c:1096
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1868 plug-ins/gfig/gfig.c:1096
msgid "Cannot save to a folder."
msgstr "Nie można zapisać w folderze."
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1906
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1910
msgid "Load Fractal Parameters"
msgstr "Odczyt parametrów fraktala"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1930
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1934
msgid "Save Fractal Parameters"
msgstr "Zapis parametrów fraktala"
#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2124 plug-ins/bmp/bmpread.c:118
#: plug-ins/common/CEL.c:275 plug-ins/common/CML_explorer.c:2319
#. stat error (file does not exist)
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2128 plug-ins/bmp/bmpread.c:118
#: plug-ins/common/CEL.c:305 plug-ins/common/CML_explorer.c:2337
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:1153 plug-ins/common/curve_bend.c:886
#: plug-ins/common/dicom.c:293 plug-ins/common/gbr.c:294
#: plug-ins/common/gifload.c:295 plug-ins/common/gih.c:629
#: plug-ins/common/hrz.c:335 plug-ins/common/jpeg.c:761
#: plug-ins/common/pat.c:263 plug-ins/common/pcx.c:301
#: plug-ins/common/pix.c:333 plug-ins/common/png.c:663
#: plug-ins/common/pix.c:333 plug-ins/common/png.c:666
#: plug-ins/common/pnm.c:394 plug-ins/common/ps.c:855
#: plug-ins/common/psd.c:1738 plug-ins/common/psp.c:1459
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:1990 plug-ins/common/sunras.c:381
#: plug-ins/common/svg.c:241 plug-ins/common/svg.c:623
#: plug-ins/common/tga.c:413 plug-ins/common/tiff.c:436
#: plug-ins/common/tga.c:413 plug-ins/common/tiff.c:445
#: plug-ins/common/xbm.c:718 plug-ins/common/xwd.c:383
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:218 plug-ins/fits/fits.c:337
#: plug-ins/flame/flame.c:401 plug-ins/gfig/gfig.c:716
......@@ -464,12 +489,12 @@ msgstr "Zapis parametrów fraktala"
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\" do odczytu: %s"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2132
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2136
#, c-format
msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "Plik \"%s\" nie jest plikiem przeglądarki fraktali"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2137
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2141
#, c-format
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
msgstr ""
......@@ -1032,7 +1057,7 @@ msgid "Object Z position in XYZ space"
msgstr "Współrzędna Z obiektu w przestrzeni XYZ"
#. Rotation
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080 plug-ins/common/ps.c:2893
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080 plug-ins/common/ps.c:2889
msgid "Rotation"
msgstr "Obrót"
......@@ -1167,15 +1192,20 @@ msgid "Bad colormap"
msgstr "Niepoprawna mapa kolorów"
#. Set up progress display
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:123 plug-ins/common/CEL.c:280
#. put up a progress bar
#. max. rows allocated
#. column, highest column ever used
#. -1 assume fsel is not available (and not attached to any drawable)
#. -1 assume there is no floating selection
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:123 plug-ins/common/CEL.c:310
#: plug-ins/common/dicom.c:284 plug-ins/common/gbr.c:299
#: plug-ins/common/gifload.c:300 plug-ins/common/gih.c:634
#: plug-ins/common/hrz.c:340 plug-ins/common/jpeg.c:768
#: plug-ins/common/pat.c:268 plug-ins/common/pcx.c:306
#: plug-ins/common/pix.c:339 plug-ins/common/png.c:670
#: plug-ins/common/pix.c:339 plug-ins/common/png.c:673
#: plug-ins/common/pnm.c:399 plug-ins/common/ps.c:861
#: plug-ins/common/psd.c:1743 plug-ins/common/sunras.c:434
#: plug-ins/common/tga.c:418 plug-ins/common/tiff.c:441
#: plug-ins/common/tga.c:418 plug-ins/common/tiff.c:450
#: plug-ins/common/wmf.c:400 plug-ins/common/xbm.c:723
#: plug-ins/common/xpm.c:329 plug-ins/common/xwd.c:433
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:202 plug-ins/gfli/gfli.c:466 plug-ins/sgi/sgi.c:321
......@@ -1203,17 +1233,17 @@ msgstr "Błąd przy odczytywaniu nagłówka formatu BMP z pliku \"%s\""
#. * Create the "background" layer to hold the image...
#.
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:383 plug-ins/bmp/bmpread.c:391
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:399 plug-ins/common/CEL.c:326
#: plug-ins/common/CEL.c:329 plug-ins/common/blinds.c:312
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:399 plug-ins/common/CEL.c:356
#: plug-ins/common/CEL.c:359 plug-ins/common/blinds.c:312
#: plug-ins/common/compose.c:614 plug-ins/common/decompose.c:576
#: plug-ins/common/dicom.c:438 plug-ins/common/film.c:974
#: plug-ins/common/gifload.c:856 plug-ins/common/hrz.c:372
#: plug-ins/common/jpeg.c:925 plug-ins/common/pat.c:333
#: plug-ins/common/pcx.c:330 plug-ins/common/pcx.c:336
#: plug-ins/common/pix.c:374 plug-ins/common/png.c:794
#: plug-ins/common/pix.c:374 plug-ins/common/png.c:797
#: plug-ins/common/pnm.c:478 plug-ins/common/psd.c:2129
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:252 plug-ins/common/sunras.c:921
#: plug-ins/common/tga.c:914 plug-ins/common/tiff.c:686
#: plug-ins/common/tga.c:914 plug-ins/common/tiff.c:706
#: plug-ins/common/tile.c:263 plug-ins/common/winclipboard.c:556
#: plug-ins/common/xbm.c:862 plug-ins/faxg3/faxg3.c:463
#: plug-ins/fits/fits.c:506 plug-ins/gfig/gfig.c:2076
......@@ -1234,15 +1264,17 @@ msgid "Cannot operate on unknown image types."
msgstr "Nie można pracować na nieznanych typach obrazów."
#. And let's begin the progress
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:209 plug-ins/common/CEL.c:551
#. init the progress meter
#. Set up progress display
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:209 plug-ins/common/CEL.c:581
#: plug-ins/common/gbr.c:546 plug-ins/common/gif.c:1003
#: plug-ins/common/gih.c:1222 plug-ins/common/gtm.c:246
#: plug-ins/common/hrz.c:469 plug-ins/common/jpeg.c:1252
#: plug-ins/common/pat.c:385 plug-ins/common/pcx.c:541
#: plug-ins/common/pix.c:521 plug-ins/common/png.c:1167
#: plug-ins/common/pix.c:521 plug-ins/common/png.c:1170
#: plug-ins/common/pnm.c:775 plug-ins/common/ps.c:980
#: plug-ins/common/psd_save.c:1560 plug-ins/common/sunras.c:515
#: plug-ins/common/tga.c:1020 plug-ins/common/tiff.c:1552
#: plug-ins/common/tga.c:1020 plug-ins/common/tiff.c:1595
#: plug-ins/common/xbm.c:996 plug-ins/common/xpm.c:617
#: plug-ins/common/xwd.c:535 plug-ins/fits/fits.c:457 plug-ins/gfli/gfli.c:682
#: plug-ins/sgi/sgi.c:534 plug-ins/xjt/xjt.c:1691
......@@ -1319,7 +1351,7 @@ msgid "Cos_ine"
msgstr "Cos_inus"