Commit b7d544d3 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Update Icelandic translation

parent 1fa01459
......@@ -7,14 +7,14 @@
# Helgi Þormar Þorbjörnsson <helgi@trance.is>, 2004.
# Anna Jonna Ármansdóttir <annajonna@gmail.com>, 2008.
# Sveinn í Felli <sveinki@nett.is>, 2009.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2016, 2017.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2016, 2017, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp.gimp-2-8.is\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-21 11:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-23 08:16+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-11 14:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-22 06:53+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -4595,7 +4595,7 @@ msgstr "Opna textaskjal (UTF-8)"
#: ../app/actions/text-editor-commands.c:143
#: ../app/actions/text-tool-commands.c:226 ../app/config/gimpconfig-file.c:58
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:142 ../app/core/gimpbrush-load.c:443
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:142 ../app/core/gimpbrush-load.c:450
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81
#: ../app/core/gimpcurve-load.c:54 ../app/core/gimpgradient-load.c:63
#: ../app/core/gimppalette-load.c:77 ../app/core/gimppalette-load.c:274
......@@ -7478,28 +7478,33 @@ msgstr "Banvæn þáttunarvilla í pensilskránni '%s': Óþekkt litadýpt %d."
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
msgstr "Banvæn þáttunarvilla í pensilskránni '%s': Óþekkt útgáfa %d."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:273 ../app/core/gimpbrush-load.c:410
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:626 ../app/core/gimpbrush-load.c:700
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:763 ../app/core/gimpbrush-load.c:779
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:822
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:266
#, c-format
msgid "Unsupported brush format"
msgstr "Óstutt pensilsnið"
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:280 ../app/core/gimpbrush-load.c:417
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:633 ../app/core/gimpbrush-load.c:707
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:770 ../app/core/gimpbrush-load.c:786
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:829
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
msgstr ""
"Banvæn þáttunarvilla í pensilskránni '%s'. Virðist vanta enda á skrána."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:281 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:288 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:97
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Ógildur UTF-8-strengur í pensilskránni '%s'."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:288 ../app/core/gimppattern-load.c:146
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:295 ../app/core/gimppattern-load.c:146
#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:83
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:317
msgid "Unnamed"
msgstr "Ónefnt"
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:354
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:361
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
......@@ -7512,7 +7517,7 @@ msgstr ""
"Þetta gæti verið úrelt GIMP pensilskrá, prófaðu að hlaða henni inn sem mynd "
"og vista hana aftur."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:399
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:406
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
......@@ -7521,7 +7526,7 @@ msgstr ""
"Banvæn þáttunarvilla í pensilskránni '%s': Óstudd %d litadýpt pensils\n"
"GIMP penslar verða að vera GRÁTÓNA eða RGBA."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:471 ../app/core/gimpbrush-load.c:909
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:478 ../app/core/gimpbrush-load.c:916
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
......@@ -7529,7 +7534,7 @@ msgstr ""
"Banvæn þáttunarvilla í pensilskránni '%s': tókst ekki að afkóða snið abr "
"útgáfa %d."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:647
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:654
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Wide brushes are not supported."
msgstr ""
......@@ -8217,34 +8222,40 @@ msgstr "Fletja mynd"
msgid "Cannot flatten an image without any visible layer."
msgstr "Ekki er hægt að fletja mynd án nokkurra sýnilegra laga."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:260
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:242
#| msgctxt "select-action"
#| msgid "Create a floating selection"
msgid "Cannot merge down a floating selection."
msgstr "Get ekki sameinað niður fljótandi val."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
msgid "Cannot merge down to a layer group."
msgstr "Get ekki sameinað niður í lagahóp."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:274
msgid "The layer to merge down to is locked."
msgstr "Lagið sem á að sameina niður í er læst."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:279
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:286
msgid "There is no visible layer to merge down to."
msgstr "Það er ekkert sýnilegt lag sem hægt væri að sameina niður í."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:289
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:296
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Down"
msgstr "Sameina niður"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:317
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:324
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Layer Group"
msgstr "Sameina lagahóp"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:370
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:377
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Visible Paths"
msgstr "Sameina sýnilega ferla"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:406
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:413
msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
msgstr ""
"Ekki nógu margir ferlar til að sameina. Þeir verða að vera a.m.k. tveir."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment