Commit b25c64c5 authored by Jordi Mallach's avatar Jordi Mallach

Updated Catalan translation by Xavier Conde Rueda <xaviconde@eresmas.com>.

parent 0d3e3625
2004-02-25 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Xavier Conde Rueda <xaviconde@eresmas.com>.
2004-02-24 Alastair McKinstry <mckinstry@debian.org>
* ga.po: Updated Irish translation.
......
# gimp-script-fu translation to Catalan.
# Copyright (C) 2000, 2001, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000, 2001
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000-2001
# Xavier Conde Rueda <xaviconde@eresmas.com>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-26 20:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-10 01:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-25 15:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-25 15:18+0100\n"
"Last-Translator: Xavier Conde Rueda <xaviconde@eresmas.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -98,7 +98,7 @@ msgstr "Selecció del patró de l'Script-Fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1350
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Selecció del gradient de l'Script-Fu"
msgstr "Selecció del degradat de l'Script-Fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1357
msgid "Script-Fu Brush Selection"
......@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/_Consola de l'Script-Fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:147
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/_Start Server..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Inicia el _servidor..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Inicia el ser_vidor..."
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:271 plug-ins/script-fu/script-fu.c:272
msgid "Re-read all available scripts"
......@@ -228,13 +228,13 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/C_ontorn 3D..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:3
msgid "Bumpmap (Alpha Layer) Blur Radius"
msgstr ""
msgstr "Radi de difuminat del Bumpmap (Capa alfa)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:6
msgid "Default Bumpmap Settings"
msgstr ""
msgstr "Configuració del Bumpmap per defecte"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:5
......@@ -335,7 +335,7 @@ msgstr "Patró"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:9
msgid "Shadow Blur Radius"
msgstr "Radi del desenfocat d'ombra"
msgstr "Radi del difuminat d'ombra"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:10
......@@ -476,7 +476,7 @@ msgstr "<Image>/Script-Fu/Decoració/Af_egeix biselat..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:11
msgid "Keep Bump Layer"
msgstr ""
msgstr "Manté la capa bump"
#: plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:10
......@@ -576,8 +576,8 @@ msgstr "Amunt"
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:1
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Alien Glow/_Hrule..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Lluentor estranya/"
"Regle _horitzontal..."
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Lluentor estranya/Regle "
"_horitzontal..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:3
......@@ -602,9 +602,9 @@ msgstr ""
msgid "Radius"
msgstr "Radi"
# SF == Script-Fu??
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:1
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:1
# SF == Script-Fu??
msgid ""
"\n"
"\t\t SF-ADJUSTMENT _"
......@@ -794,13 +794,15 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:1
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Beveled Pattern/H_eading..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Patró biselat/_Encapçalament..."
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Patró biselat/"
"_Encapçalament..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:1
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Beveled Pattern/_Hrule..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Patró biselat/Regle _horitzontal..."
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Patró biselat/Regle "
"_horitzontal..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:8
......@@ -828,7 +830,7 @@ msgstr "Marcs intermitjos"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:3
msgid "Looped"
msgstr "En cabar torna a començar"
msgstr "En acabar torna a començar"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:4
msgid "Max. Blur Radius"
......@@ -850,7 +852,7 @@ msgstr "Mode de barreja"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:5
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Gradient personalitzat"
msgstr "Degradat personalitzat"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:7
......@@ -875,7 +877,7 @@ msgstr "Fons transparent"
#: plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:10
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"
msgstr "Degradat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:13
#: plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:7
......@@ -884,7 +886,7 @@ msgstr "Gradient"
#: plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:5
#: plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:4
msgid "Gradient Reverse"
msgstr "Gradient invertit"
msgstr "Degradat invertit"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:14
msgid "Offset (pixels)"
......@@ -921,11 +923,12 @@ msgstr "Després de la brillantor"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:4
msgid "Burn-In: Need two layers in total!"
msgstr "Cream: es necessiten dues capes"
msgstr "Crema: es necessiten dues capes"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:5
msgid "Burn-in like effect on a fg (text) layer and a bg layer; V2.1"
msgstr "Efecte de cremat en una capa principal (text) i una capa de fons (Versió 2.1)"
msgstr ""
"Efecte de cremat en una capa principal (text) i una capa de fons (Versió 2.1)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:6
msgid "Corona Width"
......@@ -1097,7 +1100,7 @@ msgstr "Saturació del cromat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:6
msgid "Chrome White Areas"
msgstr "Fes cromat d'àrees blanques"
msgstr "Àrees blanques del cromat"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:7
......@@ -1163,7 +1166,7 @@ msgstr "<Image>/Script-Fu/Alquímia/Afegeix _núvols..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:2
msgid "Azimuth"
msgstr ""
msgstr "Acimut"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:3
......@@ -1248,9 +1251,8 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Cristall..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:1
#, fuzzy
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/_Distress Selection..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Selecció/_Distress Selection..."
msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:7
......@@ -1277,7 +1279,6 @@ msgid "Threshold (Bigger 1<-->255 Smaller)"
msgstr "Llindar (Més gran 1<-->255 Més petit)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1
#, fuzzy
msgid "<Image>/Script-Fu/Shadow/_Drop-Shadow..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Ombra/_Drop-Shadow..."
......@@ -1335,7 +1336,7 @@ msgstr "Esborra"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:4
msgid "Erase/Fill"
msgstr "Esborra/Omple"
msgstr "Buida/Omple"
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:5
msgid "Even"
......@@ -1463,7 +1464,7 @@ msgstr "Utilitza el _nom del tipus de lletra com a text"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:6
msgid "_Border (pixels)"
msgstr "Mida del _marge (píxels)"
msgstr "_Marge (píxels)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:7
msgid "_Color Scheme"
......@@ -1573,16 +1574,16 @@ msgstr "Color de l'ombra"
msgid ""
"<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Gimp.Org/T_ube Sub-Button Label..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Gimp.org/Etiq_ueta "
"del sub-botó del conducte..."
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Gimp.org/Etiq_ueta del "
"sub-botó del conducte..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:2
msgid ""
"<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Gimp.Org/Tub_e Sub-Sub-Button "
"Label..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Gimp.org/_Etiqueta "
"del sub-sub-botó del conducte..."
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Gimp.org/_Etiqueta del "
"sub-sub-botó del conducte..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:3
......@@ -1595,8 +1596,8 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:4
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Web Page Themes/Gimp.Org/_Tube Button Label..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Gimp.org/E_tiqueta "
"del botó del conducte..."
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Temes de pàgines web/Gimp.org/E_tiqueta del "
"botó del conducte..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Glo_ssy..."
......@@ -1609,16 +1610,16 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Lluminó_s..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:4
msgid "Blend Gradient (Outline)"
msgstr "Barreja el gradient (contorn)"
msgstr "Barreja el degradat (contorn)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:5
msgid "Blend Gradient (Text)"
msgstr "Barreja el gradient (text)"
msgstr "Barreja el degradat (text)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:9
msgid "Outline Gradient Reverse"
msgstr "Inverteix el gradient del contorn"
msgstr "Inverteix el degradat del contorn"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:11
......@@ -1633,7 +1634,7 @@ msgstr "Patró (sobreposa)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:13
msgid "Pattern (Text)"
msgstr "Patró (Text)"
msgstr "Patró (text)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:14
......@@ -1643,7 +1644,7 @@ msgstr "Ombra"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:18
msgid "Text Gradient Reverse"
msgstr "Inverteix el gradient del text"
msgstr "Inverteix el degradat del text"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:19
......@@ -1652,11 +1653,11 @@ msgstr "Utilitza un patró sobreposat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:20
msgid "Use Pattern for Outline instead of Gradient"
msgstr "Utilitza el patró per al contorn en comptes del gradient"
msgstr "Utilitza el patró per al contorn en comptes del degradat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:21
msgid "Use Pattern for Text instead of Gradient"
msgstr "Utilitza el patró per al text en comptes del gradient"
msgstr "Utilitza el patró per al text en comptes del degradat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Glo_wing Hot..."
......@@ -1673,12 +1674,12 @@ msgstr "Mida de l'efecte (píxels * 3)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:3
msgid "<Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Gradient Beve_l..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Alfa a logotipus/Bise_lat del gradient..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Alfa a logotipus/Bise_lat del deg..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:4
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Logos/Gradient Beve_l..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Bise_lat del gradient..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Bise_lat del degradat..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:6
msgid "Bevel Height (Sharpness)"
......@@ -1693,7 +1694,7 @@ msgstr "Mida del marge (píxels)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:1
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Utils/Custom _Gradient..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Utilitats/_Gradient personalitzat..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Utilitats/De_gradat personalitzat..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/_Grid..."
......@@ -1784,7 +1785,7 @@ msgstr "Insereix els noms de les capes"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm.h:6
msgid "Make New Background"
msgstr "Fer un fons nou"
msgstr "Fes un fons nou"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm.h:7
......@@ -1848,7 +1849,7 @@ msgstr "Generador"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:8
msgid "Use Current Gradient"
msgstr "Utilitza el gradient actual"
msgstr "Utilitza el degradat actual"
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/Line _Nova..."
......@@ -1910,8 +1911,7 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Fes un pinzell/El·lí_ptic, ploma..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:11
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Make Brush/Re_ctangular, Feathered..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Fes un pinzell/Re_ctangular, ploma..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Fes un pinzell/Re_ctangular, ploma..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:12
......@@ -1960,8 +1960,7 @@ msgstr "Mida de l'efecte (píxels * 5)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:1
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Logos/Newsprint Text..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Text de paper de diari..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Text de paper de diari..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:4
msgid "Cell Size (pixels)"
......@@ -1990,7 +1989,7 @@ msgstr "Multicolor"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:5
msgid "Sepia"
msgstr ""
msgstr "Sèpia"
#: plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Shadow/_Perspective..."
......@@ -2298,11 +2297,11 @@ msgstr "Marc"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:11
msgid "Gradient: Loop Sawtooth"
msgstr "Gradient: repeteix les dents de serra"
msgstr "Degradat: repeteix les dents de serra"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:12
msgid "Gradient: Loop Triangle"
msgstr "Gradient: repeteix el triangle"
msgstr "Degradat: repeteix el triangle"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:13
msgid "Hexagon"
......@@ -2564,8 +2563,7 @@ msgstr "RLE"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:1
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Logos/Web Title Header..."
msgstr ""
"<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Capçalera de títol de web..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Capçalera de títol de web..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:1
......@@ -2647,8 +2645,7 @@ msgstr "Longitud de fil"
#: plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:1
msgid "<Toolbox>/Help/The GIMP Online/Plug-in _Registry"
msgstr ""
"<Toolbox>/Ajuda/El GIMP al web/_Registre dels connectors"
msgstr "<Toolbox>/Ajuda/El GIMP al web/_Registre dels connectors"
#: plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:2
msgid "<Toolbox>/Help/The GIMP Online/_Developer Web Site"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment