Commit b097dce9 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 2ea3c1c2
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-26 21:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-26 21:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-16 17:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-16 17:39+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -52,7 +52,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:700 ../plug-ins/common/emboss.c:453
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:934 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:930 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:982 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1554 ../plug-ins/common/file-svg.c:726
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1262
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
......@@ -438,8 +438,8 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:607 ../plug-ins/common/file-cel.c:441
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:445 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:414 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:437
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:444 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:445
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:452 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1065 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1162
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1092
......@@ -834,7 +834,7 @@ msgstr "_Otwórz"
#. The Save button
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1277
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1987 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1500
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2101 ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:929
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2101 ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:981
#: ../plug-ins/common/qbist.c:766 ../plug-ins/common/qbist.c:896
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2618 ../plug-ins/flame/flame.c:475
......@@ -1028,8 +1028,8 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2038 ../plug-ins/common/curve-bend.c:839
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1370 ../plug-ins/common/file-mng.c:648
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:736
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:432 ../plug-ins/common/file-png.c:1560
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:852
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:464 ../plug-ins/common/file-png.c:1560
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:977
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1005 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1204 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1475
......@@ -1060,7 +1060,7 @@ msgstr "Wczytanie parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:361
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:234
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:243 ../plug-ins/common/file-mng.c:1158
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-png.c:913
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:375 ../plug-ins/common/file-png.c:913
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1100 ../plug-ins/common/file-ps.c:3370
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1738 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:374
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1086 ../plug-ins/common/file-sunras.c:436
......@@ -2177,9 +2177,9 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:298
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:669
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:678
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:227 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:359 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:905
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1079 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
......@@ -2187,7 +2187,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:740 ../plug-ins/common/file-xmc.c:649
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:354 ../plug-ins/common/file-xwd.c:448
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:218
#: ../plug-ins/file-darktable/file-darktable.c:302
#: ../plug-ins/file-darktable/file-darktable.c:371
#: ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:185 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:218
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:494 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:664
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:90 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130
......@@ -2266,9 +2266,9 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#. * Open the file for writing...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:778 ../plug-ins/common/file-gbr.c:690
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1295
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1304
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236 ../plug-ins/common/file-pat.c:534
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:662 ../plug-ins/common/file-pix.c:536
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:741 ../plug-ins/common/file-pix.c:536
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1553 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1245
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1265 ../plug-ins/common/file-sunras.c:602
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1198 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1033
......@@ -2412,8 +2412,8 @@ msgstr "Błąd w pliku pędzla programu GIMP „%s”"
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku pędzla „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:476 ../plug-ins/common/file-gih.c:499
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1197
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:476 ../plug-ins/common/file-gih.c:508
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1206
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3064
msgid "Unnamed"
msgstr "Bez nazwy"
......@@ -2422,7 +2422,7 @@ msgstr "Bez nazwy"
msgid "Brush"
msgstr "Pędzel"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:808 ../plug-ins/common/file-gih.c:923
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:808 ../plug-ins/common/file-gih.c:932
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:623 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:665
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
......@@ -2575,55 +2575,55 @@ msgstr "Długość domyślnego komentarza jest ograniczona do %d znaków."
msgid "GIMP brush (animated)"
msgstr "Pędzel programu GIMP (animowany)"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:575
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:584
msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
msgstr "Plik pędzla programu GIMP jest uszkodzony."
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:905
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:914
msgid "Brush Pipe"
msgstr "Potok pędzla"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:938
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:947
msgid "Spacing (percent):"
msgstr "Odstęp (Procenty):"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:993
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1002
msgid "Pixels"
msgstr "Piksele"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:998
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1007
msgid "Cell size:"
msgstr "Rozmiar komórki:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1011
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1020
msgid "Number of cells:"
msgstr "Liczba komórek:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1036
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1045
msgid " Rows of "
msgstr " Rzędów "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1048
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1057
msgid " Columns on each layer"
msgstr " Kolumn na każdej warstwie"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1052
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1061
msgid " (Width Mismatch!) "
msgstr " (Niedopasowanie szerokości) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1056
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1065
msgid " (Height Mismatch!) "
msgstr " (Niedopasowanie wysokości) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1061
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1070
msgid "Display as:"
msgstr "Wyświetlanie jako:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1072
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1081
msgid "Dimension:"
msgstr "Wymiar:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1148
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1157
msgid "Ranks:"
msgstr "Rzędy:"
......@@ -2974,80 +2974,81 @@ msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku z deseniem „%s”."
msgid "Pattern"
msgstr "Deseń"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:134 ../plug-ins/common/file-pcx.c:153
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:144 ../plug-ins/common/file-pcx.c:163
msgid "ZSoft PCX image"
msgstr "Obraz ZSoft PCX"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:375
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:383
#, c-format
msgid "Could not read header from '%s'"
msgstr "Nie można odczytać nagłówka pliku „%s”"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:386
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:394
#, c-format
msgid "'%s' is not a PCX file"
msgstr "„%s” nie jest plikiem PCX"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:402 ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:723
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:410 ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:723
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:306
#, c-format
msgid "Unsupported or invalid image width: %d"
msgstr "Nieobsługiwana lub nieprawidłowa szerokość obrazu: %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:408 ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:729
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:416 ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:729
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:298
#, c-format
msgid "Unsupported or invalid image height: %d"
msgstr "Nieobsługiwana lub nieprawidłowa wysokość obrazu: %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:414
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:422
msgid "Invalid number of bytes per line in PCX header"
msgstr "Nieprawidłowa liczba bajtów na wiersz w nagłówku PCX"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:421
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:429
msgid "Resolution out of bounds in XCX header, using 72x72"
msgstr "Rozdzielczość przekracza granice w nagłówku XCX, używanie 72×72"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:429
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:437
#, c-format
msgid "Image dimensions too large: width %d x height %d"
msgstr "Wymiary obrazu są za duże: szerokość %d × wysokość %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:484
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:526
msgid "Unusual PCX flavour, giving up"
msgstr "Nietypowa odmiana formatu PCX, zrezygnowano"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:697 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1241
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:807 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1241
msgid "Cannot export images with alpha channel."
msgstr "Nie można eksportować obrazów z kanałem alfa."
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:709
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:825
#, c-format
msgid "Invalid X offset: %d"
msgstr "Nieprawidłowe poziome przesunięcie: %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:715
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:831
#, c-format
msgid "Invalid Y offset: %d"
msgstr "Nieprawidłowe pionowe przesunięcie: %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:721
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:837
#, c-format
msgid "Right border out of bounds (must be < %d): %d"
msgstr "Prawa krawędź jest poza zakresem (musi być < %d): %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:728
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:844
#, c-format
msgid "Bottom border out of bounds (must be < %d): %d"
msgstr "Dolna krawędź jest poza zakresem (musi być < %d): %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:795
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:918
#, c-format
msgid "Writing to file '%s' failed: %s"
msgstr "Zapisanie do pliku „%s” się nie powiodło: %s"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:300
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:319
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:334
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:351
msgid "Portable Document Format"
msgstr "PDF"
......@@ -3104,15 +3105,15 @@ msgstr "Użycie _wygładzania"
msgid "pixels/%a"
msgstr "piksele/%a"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:334
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:366
msgid "_Create multipage PDF..."
msgstr "_Utwórz wielostronicowy plik PDF…"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:417
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:449
msgid "You must select a file to save!"
msgstr "Należy wybrać plik do zapisu."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:443
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:475
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while creating the PDF file:\n"
......@@ -3125,59 +3126,63 @@ msgstr ""
"Proszę się upewnić, że podano prawidłową nazwę pliku i zaznaczone położenie "
"nie jest tylko do odczytu."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:854
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:977
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:899
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1029
msgid "Omit hidden layers and layers with zero opacity"
msgstr "Pominięcie ukrytych warstw i warstw o zerowym kryciu"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:859
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:982
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:904
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1034
msgid "Convert bitmaps to vector graphics where possible"
msgstr "Konwersja bitmap do grafik wektorowych, jeśli to możliwe"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:864
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:987
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:909
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1039
msgid "Apply layer masks before saving"
msgstr "Zastosowanie masek warstw przed zapisaniem"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:868
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:991
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:913
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1043
msgid "Keeping the masks will not change the output"
msgstr "Utrzymanie masek nie zmieni pliku wyjściowego"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:921
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:915
msgid "Layers as pages"
msgstr "Warstwy jako strony"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:973
msgid "Save to:"
msgstr "Zapisywanie do:"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:925
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:977
msgid "Browse..."
msgstr "Przeglądaj…"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:926
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:978
msgid "Multipage PDF export"
msgstr "Eksport wielostronicowych plików PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:962
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1014
msgid "Remove the selected pages"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych stron"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:972
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1024
msgid "Add this image"
msgstr "Dodanie tego obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1080
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1148
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1246 ../plug-ins/common/file-ps.c:1915
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1132
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1200
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1298 ../plug-ins/common/file-ps.c:1915
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:925
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "%d. strona"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1117
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1169
msgid "Error! In order to save the file, at least one image should be added!"
msgstr "Błąd. Aby zapisać plik, należy dodać co najmniej jeden obraz."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1290
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1345
#: ../plug-ins/print/print-draw-page.c:123
msgid "Cannot handle the size (either width or height) of the image."
msgstr "Nie można obsłużyć rozmiaru (szerokości lub wysokości) obrazu."
......@@ -6561,7 +6566,7 @@ msgstr "32 bity"
msgid "Windows BMP image"
msgstr "Obraz BMP systemu Windows"
#: ../plug-ins/file-darktable/file-darktable.c:371
#: ../plug-ins/file-darktable/file-darktable.c:443
#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:742 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:503
#: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:74
#, c-format
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-11 15:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-11 15:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-16 17:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-16 17:39+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -276,7 +276,7 @@ msgstr ""
"Wyjście programu GIMP. Można zminimalizować to okno, ale nie należy go "
"zamykać."
 
#: ../app/sanity.c:674
#: ../app/sanity.c:562
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
......@@ -288,7 +288,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Proszę sprawdzić wartość zmiennej środowiskowej G_FILENAME_ENCODING."
 
#: ../app/sanity.c:693
#: ../app/sanity.c:581
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
......@@ -9221,7 +9221,7 @@ msgid "Text"
msgstr "Tekst"
 
#: ../app/core/core-enums.c:851 ../app/core/core-enums.c:900
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:672
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:682
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform"
msgstr "Przekształcenie"
......@@ -9908,7 +9908,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate Channel"
msgstr "Obrót kanału"
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:298 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:993
#: ../app/core/gimpchannel.c:298 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:1003
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform Channel"
msgstr "Przekształcenie kanału"
......@@ -10176,7 +10176,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:123 ../app/tools/gimpblendtool.c:1066
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:123 ../app/tools/gimpblendtool.c:1085
msgctxt "undo-type"
msgid "Blend"
msgstr "Gradient"
......@@ -10228,22 +10228,22 @@ msgstr "Przesunięcie obszaru rysowania"
msgid "Not enough points to stroke"
msgstr "Niewystarczająca liczba punktów do narysowania"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:761
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:771
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip"
msgstr "Odbicie"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:846
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:856
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate"
msgstr "Obracanie"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:991 ../app/core/gimplayer.c:380
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:1001 ../app/core/gimplayer.c:380
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform Layer"
msgstr "Przekształcenie warstwy"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:1004
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:1014
msgid "Transformation"
msgstr "Przekształcenie"
 
......@@ -12151,7 +12151,7 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:62
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:55
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:353
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1079 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:644
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:728 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:644
#: ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:678
#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:165
msgid "_Close"
......@@ -12279,13 +12279,11 @@ msgid "Composite mode:"
msgstr "Tryb mieszania:"
 
#. The size labels
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1154
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:803
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
 
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1182
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:831
msgid "Height:"
msgstr "Wysokość:"
 
......@@ -14361,13 +14359,13 @@ msgstr "Upuszczenie nowej warstwy"
msgid "Drop New Path"
msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:360 ../app/tools/gimpblendtool.c:262
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:360 ../app/tools/gimpblendtool.c:263
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpcagetool.c:219
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:322 ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:368 ../app/tools/gimpblendtool.c:269
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:368 ../app/tools/gimpblendtool.c:270
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcagetool.c:226
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:325 ../app/tools/gimpfiltertool.c:329
#: ../app/tools/gimppainttool.c:278 ../app/tools/gimpselectiontool.c:432
......@@ -14431,7 +14429,7 @@ msgid "Select Rotation Angle"
msgstr "Wybór kąta obrotu"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:154
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1126
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:775
msgid "Angle:"
msgstr "Kąt:"
 
......@@ -14480,6 +14478,30 @@ msgstr "bez zarządzania kolorami"
msgid "Cancel <i>%s</i>"
msgstr "Anuluj <i>%s</i>"
 
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:822
msgid "Click to place vertical and horizontal guides"
msgstr "Kliknięcie doda poziome lub pionowe prowadnice"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:830
msgid "Click to place a horizontal guide"
msgstr "Kliknięcie doda poziome prowadnice"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:843
msgid "Click to place a vertical guide"
msgstr "Kliknięcie doda pionowe prowadnice"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:855
msgid "Click-Drag to add a new point"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie doda nowy punkt"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:865 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:912
msgid "Click-Drag to move this point"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści ten punkt"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:883
msgid "Click-Drag to move all points"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści wszystkie punkty"
#: ../app/file/file-open.c:116 ../app/file/file-save.c:114
msgid "Not a regular file"
msgstr "To nie jest zwykły plik"
......@@ -16842,47 +16864,51 @@ msgstr "Progowanie"
msgid "Edit this gradient"
msgstr "Modyfikuje ten gradient"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:177
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:178
msgid "Blend"
msgstr "Gradient"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:178
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:179
msgid "Blend Tool: Fill selected area with a color gradient"
msgstr "Gradient: wypełnia zaznaczony obszar kolorem z gradientu"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:179
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:180
msgid "Blen_d"
msgstr "_Gradient"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:276 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:277 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:233 ../app/tools/gimpfiltertool.c:336
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:290 ../app/tools/gimppainttool.c:285
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1880 ../app/tools/gimpwarptool.c:655
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:283
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:284
msgid "No gradient available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych gradientów dla tego narzędzia."
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:553 ../app/tools/gimpblendtool.c:566
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:558 ../app/tools/gimpblendtool.c:571
msgid "Blend Step"
msgstr "Krok gradientu"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:840 ../app/tools/gimppainttool.c:656
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:852 ../app/tools/gimppainttool.c:656
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:841
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:853
#, c-format
msgid "%s to move the whole line"
msgstr "%s przesuwa całą linię"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:845
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:857
msgid "Blend: "
msgstr "Gradient: "
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:868
msgid "Blend: Click-Drag to draw a gradient"
msgstr "Gradient: kliknięcie i przeciągnięcie rysuje gradient"
#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:104
msgid "Brightness-Contrast"
msgstr "Jasność i kontrast"
......@@ -17489,35 +17515,40 @@ msgstr "Typ odbicia"
msgid "Direction of flipping"
msgstr "Kierunek odbicia"
 
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:135 ../app/tools/gimptransformoptions.c:426
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:139 ../app/tools/gimptransformoptions.c:426
msgid "Transform:"
msgstr "Przekształcenie:"
 
#. tool toggle
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:144 ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:191
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:148 ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:191
#, c-format
msgid "Direction (%s)"
msgstr "Kierunek (%s)"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:85
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:170 ../app/tools/gimptransformoptions.c:132
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:448
msgid "Clipping"
msgstr "Przycinanie"
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:103
msgid "Flip"
msgstr "Odbicie"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:86
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:104
msgid ""
"Flip Tool: Reverse the layer, selection or path horizontally or vertically"
msgstr "Odbicie: odwraca warstwę, zaznaczenie lub ścieżkę, pionowo lub poziomo"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:88 ../app/tools/gimpfliptool.c:106
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:106 ../app/tools/gimpfliptool.c:129
msgid "_Flip"
msgstr "Od_bicie"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:190
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:280
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip horizontally"
msgstr "Odbicie poziome"
 
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:193
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:283
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip vertically"
msgstr "Odbicie pionowe"
......@@ -17525,7 +17556,7 @@ msgstr "Odbicie pionowe"
#. probably this is not actually reached today, but
#. * could be if someone defined FLIP_DIAGONAL, say...
#.
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:199
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:289
msgctxt "undo-desc"
msgid "Flip"
msgstr "Odbicie"
......@@ -17845,45 +17876,41 @@ msgstr ""
msgid "Intelligent _Scissors"
msgstr "Inteligentne _nożyce"
 
#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:905
#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:906
msgid "Click to remove this point"
msgstr "Kliknięcie usunie ten punkt"
 
#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:911 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:608
msgid "Click-Drag to move this point"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści ten punkt"