Commit aee70320 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2006-11-02  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent 31ae45bc
2006-11-02 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-11-02 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-18 10:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-18 10:51+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-02 21:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-02 21:02+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -739,14 +739,14 @@ msgstr "Profil barev vašeho (primárního) monitoru."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Je-li povoleno, GIMP se pokusí použít profil barev displeje ze systému oken. "
"Nastavený profil monitoru se pak používá jen jako záloha."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB workspace color profile."
msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "Implicitní profil barev pracovního prostředí RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
......@@ -762,9 +762,11 @@ msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Nastaví, jak se barvy mapují na vašem displeji."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid "Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
msgid ""
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
msgstr ""
"Nastaví, jak se barvy převádí z pracovního prostředí na zařízení simulace "
"Nastaví, jak se barvy převádí z RGB pracovního prostředí na zařízení simulace "
"tisku."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
......@@ -795,18 +797,6 @@ msgstr "Sytost"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Absolutní kolorimetrický"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
msgid "Ask"
msgstr "Ptát se"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
msgid "Use embedded profile"
msgstr "Použít vložený profil"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
msgid "Convert to RGB workspace"
msgstr "Převést do pracovního prostředí RGB"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
......
2006-11-02 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-11-02 Francisco Javier F. Serrador <serrador@openshine.com>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-18 11:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-18 13:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-02 21:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-02 21:07+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -61,10 +61,6 @@ msgstr "Neplatný vstup pro '%s'"
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Výběr barev Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/procbrowser.c:174
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Prohlížeč procedur Pythonu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:107
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "Ukládání jako barevné XHTML"
......@@ -105,30 +101,40 @@ msgstr "Velikost písma v pixelech"
msgid "Write a separate CSS file"
msgstr "Zapsat oddělený CSS soubor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:44
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:46
msgid "Python Console"
msgstr "Konzole skript-fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:76
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:50
msgid "_Browse..."
msgstr "_Procházet..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:100
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:132
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Prohlížeč procedur Pythonu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:161
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro zápis: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:176
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Nelze zapisovat do '%s': %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:184
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Uložit výstup konzoly Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:218
msgid "Interactive Gimp-Python interpreter"
msgstr "Interaktivní interpretr Gimp-Pythonu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:105
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:223
msgid "_Console"
msgstr "_Konzole"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gtkcons.py:221
msgid "Gimp-Python Console"
msgstr "Konzole Gimp-Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gtkcons.py:222
msgid "Interactive Python Development"
msgstr "Interaktivní vývoj v Pythonu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:51
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Přidat vrstvu mlhy"
......@@ -167,8 +173,8 @@ msgstr "P_osunout paletu..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:58
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:80
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
......@@ -216,30 +222,22 @@ msgstr "Modrá nebo hodnota"
msgid "Ascending"
msgstr "Klesající"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:51
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:50
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Vytvořit opakující se přechod z barev palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:55
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Paleta do _opakujícího se přechodu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:73
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:72
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Vytvořit přechod pomocí barev z palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:78
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:77
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "Paleta do _přechodu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/pdbbrowse.py:37
msgid "Browse the Procedural Database"
msgstr "Procházet databázi procedur"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/pdbbrowse.py:42
msgid "_Procedure Browser"
msgstr "Prohlížeč _procedur"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:57
msgid "Slice"
msgstr ""
......@@ -268,23 +266,23 @@ msgstr "Předpona jména obrázku"
msgid "Image format"
msgstr "Formát obrázku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
msgid "Separate image folder"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Folder for image export"
msgstr "Složka pro export obrázku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Space between table elements"
msgstr "Prostor mezi prvky tabulky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Javascript for onmouseover and clicked)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript při přejetí myší a kliknutí"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr ""
......@@ -294,7 +292,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:66
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr ""
msgstr "_Vržený stín a zkosení..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:69
msgid "Shadow blur"
......@@ -306,13 +304,12 @@ msgstr "Zkosení"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "Drop shadow"
msgstr ""
msgstr "Vržený stín"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "Drop shadow X displacement"
msgstr ""
msgstr "X posun vrženého stínu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow Y displacement"
msgstr ""
msgstr "Y posun vrženého stínu"
2006-11-02 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-11-02 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......@@ -6,7 +10,7 @@
* es.po: Updated Spanish translation.
2006-11-1 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
2006-11-01 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-01 10:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-01 10:24+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-02 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-02 20:55+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -231,7 +231,7 @@ msgstr "Editor stop"
#. initialize the list of gimp brushes
#: ../app/actions/actions.c:102 ../app/actions/dialogs-actions.c:130
#: ../app/core/gimp.c:817 ../app/dialogs/dialogs.c:148
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2574
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2584
msgid "Brushes"
msgstr "Stopy"
......@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr "Soubor"
#. initialize the list of gimp fonts
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/actions/dialogs-actions.c:150
#: ../app/core/gimp.c:833 ../app/dialogs/dialogs.c:156
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2590
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2600
msgid "Fonts"
msgstr "Písma"
......@@ -312,7 +312,7 @@ msgstr "Editor přechodů"
#. initialize the list of gimp gradients
#: ../app/actions/actions.c:153 ../app/actions/dialogs-actions.c:140
#: ../app/core/gimp.c:829 ../app/dialogs/dialogs.c:152
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2586
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2596
msgid "Gradients"
msgstr "Přechody"
......@@ -344,18 +344,18 @@ msgstr "Editor palety"
#. initialize the list of gimp palettes
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/actions/dialogs-actions.c:145
#: ../app/core/gimp.c:825 ../app/dialogs/dialogs.c:154
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2582
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2592
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp patterns
#: ../app/actions/actions.c:174 ../app/actions/dialogs-actions.c:135
#: ../app/core/gimp.c:821 ../app/dialogs/dialogs.c:150
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2578
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2588
msgid "Patterns"
msgstr "Vzorky"
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2594
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2604
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Zásuvné moduly"
......@@ -4202,7 +4202,7 @@ msgstr ""
"vlastní barvu."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:33
msgid "How to handle color profiles when opening a file."
msgid "How to handle embedded color profiles when opening a file."
msgstr "Jak nakládat s barevnými profily při otevření souboru."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:36
......@@ -4659,8 +4659,8 @@ msgid ""
"When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
"it was opened."
msgstr ""
"Je-li povoleno, nebude GIMP ukládat obrázek, pokud obrázek nebyl od svého otevření "
"změněn."
"Je-li povoleno, nebude GIMP ukládat obrázek, pokud obrázek nebyl od svého "
"otevření změněn."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:411
msgid ""
......@@ -5359,7 +5359,7 @@ msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
#. initialize the module list
#: ../app/core/gimp.c:846 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2602
#: ../app/core/gimp.c:846 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2612
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
......@@ -7020,7 +7020,7 @@ msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1443
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2610
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2620
msgid "Environment"
msgstr "Prostředí"
......@@ -7450,217 +7450,217 @@ msgstr "Zvolte profil barev tiskárny"
msgid "_Mode of operation:"
msgstr "_Režim práce:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2332
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2352
msgid "_Try to obtain the monitor profile from the X server"
msgstr "_Zkusit získat profil monitoru z X serveru"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2363
msgid "_Display rendering intent:"
msgstr "_Zobrazovat úmysl vykreslování:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2335
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2371
msgid "_Softproof rendering intent:"
msgstr "_Softproof úmysl vykreslování:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2357
msgid "_Try to obtain the monitor profile from the X server"
msgstr "_Zkusit získat profil monitoru z X serveru"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2371
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2381
msgid "File Open behaviour:"
msgstr "Chování při otvírání souborů:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2381
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2391
msgid "Input Devices"
msgstr "Vstupní zařízení"
#. Extended Input Devices
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2391
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2401
msgid "Extended Input Devices"
msgstr "Rozšířená vstupní zařízení"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2395
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2405
msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
msgstr "Nastavit _rozšířená vstupní zařízení..."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2402
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2412
msgid "_Save input device settings on exit"
msgstr "_Uložit nastavení vstupních zařízení při skončení"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2406
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2416
msgid "Save Input Device Settings _Now"
msgstr "Uložit nastavení vstupních zařízení _nyní"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2413
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2423
msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
msgstr "_Obnovit uložené nastavení vstupních zařízení na implicitní hodnoty"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2428
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2438
msgid "Additional Input Controllers"
msgstr "Další vstupní ovladače"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2431
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
msgid "Input Controllers"
msgstr "Vstupní ovladače"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2447
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2457
msgid "Window Management"
msgstr "Správa oken"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2456
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2466
msgid "Window Manager Hints"
msgstr "Nápovědy správce oken"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2462
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2472
msgid "Hint for the _toolbox:"
msgstr "Nápověda pro _nástroje:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2466
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2476
msgid "Hint for other _docks:"
msgstr "Nápověda pro ostatní _doky:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2471
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2481
msgid "Toolbox and other docks are transient to the active image window"
msgstr "Nástroje a ostatní doky jsou tranzientní k aktivnímu oknu obrázku"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2476
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2486
msgid "Focus"
msgstr "Aktivace"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2480
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2490
msgid "Activate the _focused image"
msgstr "Aktivovat obrázek podle _okna"
#. Window Positions
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2484
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2494
msgid "Window Positions"
msgstr "Polohy oken"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2487
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2497
msgid "_Save window positions on exit"
msgstr "Ukládat polohy oken při _skončení"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2491
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2501
msgid "Save Window Positions _Now"
msgstr "Uložit polohy oken _okamžitě"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2498
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2508
msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
msgstr "_Obnovit uložené polohy oken na implicitní hodnoty"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2513
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2523
msgid "Folders"
msgstr "Adresáře"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2533
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2543
msgid "Temporary folder:"
msgstr "Dočasný adresář:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2534
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2544
msgid "Select Folder for Temporary Files"
msgstr "Vyberte adresář pro dočasné soubory"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2538
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2548
msgid "Swap folder:"
msgstr "Odkládací adresář:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2539
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2549
msgid "Select Swap Folder"
msgstr "Zvolte odkládací adresář"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2574
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2584
msgid "Brush Folders"
msgstr "Adresáře se stopami"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2576
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2586
msgid "Select Brush Folders"
msgstr "Zvolte adresář stop"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2578
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2588
msgid "Pattern Folders"
msgstr "Adresáře se vzorky"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2580
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2590
msgid "Select Pattern Folders"
msgstr "Zvolte adresář vzorků"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2582
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2592
msgid "Palette Folders"
msgstr "Adresáře s paletami"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2584
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2594
msgid "Select Palette Folders"
msgstr "Zvolte adresář palet"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2586
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2596
msgid "Gradient Folders"
msgstr "Adresáře s přechody"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2588
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2598
msgid "Select Gradient Folders"
msgstr "Zvolte adresář přechodů"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2590
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2600
msgid "Font Folders"
msgstr "Adresáře písem"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2592
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2602
msgid "Select Font Folders"
msgstr "Zvolte adresáře písem"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2594
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2604
msgid "Plug-In Folders"
msgstr "Adresáře se zásuvnými moduly"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2596
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2606
msgid "Select Plug-In Folders"
msgstr "Zvolte adresář zásuvných modulů"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2598
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2608
msgid "Scripts"
msgstr "Skripty"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2598
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2608
msgid "Script-Fu Folders"
msgstr "Adresáře Script-Fu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2600
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2610
msgid "Select Script-Fu Folders"
msgstr "Zvolte adresáře Script-Fu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2602
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2612
msgid "Module Folders"
msgstr "Adresáře s moduly"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2604
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2614
msgid "Select Module Folders"
msgstr "Zvolte adresář modulů"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2606
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2616
msgid "Interpreters"
msgstr "Interpretry"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2606
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2616
msgid "Interpreter Folders"
msgstr "Adresáře interpretrů"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2608
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2618
msgid "Select Interpreter Folders"
msgstr "Zvolte adresáře interpretrů"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2610
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2620
msgid "Environment Folders"
msgstr "Adresáře s prostředím"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2612
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2622
msgid "Select Environment Folders"
msgstr "Zvolte adresáře prostředí"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2614
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2624
msgid "Themes"
msgstr "Témata"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2614
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2624
msgid "Theme Folders"
msgstr "Adresáře s tématy"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2616
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2626
msgid "Select Theme Folders"
msgstr "Zvolte adresář témat"
......@@ -8036,35 +8036,27 @@ msgstr "(čistý)"
msgid "(none)"
msgstr "(žádný)"
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:129
msgid "Shadow type"
msgstr "Typ stínu"
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:130
msgid "Style of bevel around the statusbar text"
msgstr "Styl rámu okolo textu stavové lišty"
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:239
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:215
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:484
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:460
msgid "Other..."
msgstr "_Jiné..."
#: ../app/file/file-open.c:126 ../app/file/file-save.c:112
#: ../app/file/file-open.c:124 ../app/file/file-save.c:112
msgid "Not a regular file"
msgstr "Není běžný soubor"
#: ../app/file/file-open.c:171
#: ../app/file/file-open.c:169
msgid "Plug-In returned SUCCESS but did not return an image"
msgstr "Zásuvný modul navrátil stav ÚSPĚCH, ale nevrátil žádný obrázek"
#: ../app/file/file-open.c:179
#: ../app/file/file-open.c:177
msgid "Plug-In could not open image"
msgstr "Zásuvný modul nemohl otevřít obrázek"
#: ../app/file/file-open.c:424
#: ../app/file/file-open.c:422
msgid "Image doesn't contain any visible layers"
msgstr "Obrázek neobsahuje viditelné vrstvy"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment