Commit ad969f02 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent e67d6752
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 12:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-13 12:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 11:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-17 11:44+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -12566,7 +12566,7 @@ msgstr "Próg stałych rogów:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:133
msgid ""
"If the angle defined by a point and its predecessors and successors is "
"smaller than this, it's a corner, even if it's within `corner_surround' "
"smaller than this, it's a corner, even if it's within 'corner_surround' "
"pixels of a point with a smaller angle."
msgstr ""
"Jeśli kąt określony przez punkt i jego punkty poprzedzające i następujące "
......@@ -12601,7 +12601,7 @@ msgstr "Próg błędów:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:176
msgid ""
"Amount of error at which a fitted spline is unacceptable. If any pixel is "
"Amount of error at which a fitted spline is unacceptable. If any pixel is "
"further away than this from the fitted curve, we try again."
msgstr ""
"Liczba błędów, po których dopasowana krzywa składana nie jest przyjmowana. "
......@@ -12637,8 +12637,8 @@ msgstr "Liczba iteracji filtru:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:220
msgid ""
"Number of times to smooth original data points. Increasing this number "
"dramatically --- to 50 or so --- can produce vastly better results. But if "
"any points that ``should'' be corners aren't found, the curve goes to hell "
"dramatically --- to 50 or so --- can produce vastly better results. But if "
"any points that 'should' be corners aren't found, the curve goes to hell "
"around that point."
msgstr ""
"Ile razy wyrównywać pierwotne punkty danych. Drastyczne zwiększenie tej "
......@@ -12662,7 +12662,7 @@ msgstr "Drugie otoczenie filtru:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:249
msgid ""
"Number of adjacent points to consider if `filter_surround' points defines a "
"Number of adjacent points to consider if 'filter_surround' points defines a "
"straight line."
msgstr ""
"Liczba uwzględnionych sąsiednich punktów, jeśli punkty „filter_surround” "
......@@ -12681,8 +12681,7 @@ msgid "Keep Knees"
msgstr "Utrzymywanie kolan"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:276
msgid ""
"Says whether or not to remove ``knee'' points after finding the outline."
msgid "Says whether or not to remove 'knee' points after finding the outline."
msgstr "Czy usuwać punkty „kolan” po odnalezieniu obrysu."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:287
......@@ -12732,8 +12731,8 @@ msgstr "Próg reparametryzacji:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:335
msgid ""
"Amount of error at which it is pointless to reparameterize. This happens, "
"for example, when we are trying to fit the outline of the outside of an `O' "
"with a single spline. The initial fit is not good enough for the Newton-"
"for example, when we are trying to fit the outline of the outside of an 'O' "
"with a single spline. The initial fit is not good enough for the Newton-"
"Raphson iteration to improve it. It may be that it would be better to "
"detect the cases where we didn't find any corners."
msgstr ""
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 12:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-13 12:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 11:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-17 11:44+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -148,8 +148,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"New on-canvas GUI (simple lines) for circular, linear, and zoom motion blur"
msgstr ""
"Nowy interfejs na obrazie (proste linie) do rozmycia kolistego, liniowego "
"i ruchu powiększenia"
"Nowy interfejs na obszarze rysowania (proste linie) do rozmycia kolistego, "
"liniowego i ruchu powiększenia"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid "Several optimizations including faster layer group rendering"
......@@ -370,8 +370,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
msgstr ""
"Podgląd efektów na obrazie, z podzielonym widokiem na przed/po przetworzeniu "
"pikseli"
"Podgląd efektów na obszarze rysowania, z podzielonym widokiem na przed/po "
"przetworzeniu pikseli"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
msgid ""
......@@ -468,9 +468,9 @@ msgid ""
"Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
"(yaw, pitch, roll)."
msgstr ""
"Nowe narzędzie sterowania na płótnie GimpToolGyroscope, obecnie używane "
"przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem 3D na "
"płótnie (odchylenie, kąt, walec)."
"Nowe narzędzie sterowania na obszarze rysowania GimpToolGyroscope, obecnie "
"używane przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem "
"3D na obszarze rysowania (odchylenie, kąt, walec)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
msgid ""
......@@ -3041,7 +3041,7 @@ msgstr "240 sekund"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:87
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:329
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:330
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1762
#: ../app/tools/gimptransformgridtool.c:919
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:308 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
......@@ -7744,7 +7744,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:328 ../app/tools/gimptransformgridtool.c:918
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:329 ../app/tools/gimptransformgridtool.c:918
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109
#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:331
msgid "_Reset"
......@@ -10269,7 +10269,7 @@ msgstr "Przenieś to okno na ekran %s"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:88
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:123
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:195
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:330 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:331 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661
#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:76 ../app/widgets/gimpfiledialog.c:178
msgid "_OK"
......@@ -13277,7 +13277,7 @@ msgid "Style"
msgstr "Styl"
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:110 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:100
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:146
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:147
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:80 ../app/tools/gimptextoptions.c:136
msgid "Antialiasing"
msgstr "Wygładzanie"
......@@ -14129,20 +14129,20 @@ msgstr "Nie można zmienić nazwy maski warstwy."
msgid "Select transparent pixels instead of gray ones"
msgstr "Zaznaczenie przezroczystych pikseli zamiast szarych"
#: ../app/core/gimplineart.c:298 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:163
#: ../app/core/gimplineart.c:298 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:172
msgid "Line art detection threshold"
msgstr "Próg wykrycia kresek rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:299 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:164
#: ../app/core/gimplineart.c:299 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:173
msgid "Threshold to detect contour (higher values will include more pixels)"
msgstr ""
"Próg do wykrycia konturu (wyższe wartości będą zawierały więcej pikseli)"
#: ../app/core/gimplineart.c:305 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:170
#: ../app/core/gimplineart.c:305 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:179
msgid "Maximum growing size"
msgstr "Maksymalny rozmiar powiększenia"
#: ../app/core/gimplineart.c:306 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:171
#: ../app/core/gimplineart.c:306 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:180
msgid "Maximum number of pixels grown under the line art"
msgstr "Maksymalna liczba pikseli dodanych pod kreskami rysunku"
......@@ -14639,7 +14639,7 @@ msgstr ""
msgid "Color profile"
msgstr "Profil kolorów"
#: ../app/core/gimptemplate.c:229 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:107
#: ../app/core/gimptemplate.c:229 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:108
msgid "Fill type"
msgstr "Typ wypełnienia"
......@@ -17740,17 +17740,17 @@ msgid "Drop New Path"
msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:361
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:280 ../app/tools/gimpcagetool.c:221
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:273 ../app/tools/gimpgradienttool.c:248
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:284 ../app/tools/gimpcagetool.c:221
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:274 ../app/tools/gimpgradienttool.c:248
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:446
#, c-format
msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:369
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:294 ../app/tools/gimpcagetool.c:228
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:298 ../app/tools/gimpcagetool.c:228
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:461 ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1150
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:280 ../app/tools/gimpgradienttool.c:255
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:281 ../app/tools/gimpgradienttool.c:255
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:309 ../app/tools/gimppainttool.c:286
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:453 ../app/tools/gimptransformtool.c:513
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:638
......@@ -19253,7 +19253,9 @@ msgstr "Klonowanie"
msgid "No patterns available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych deseni dla tego narzędzia."
#: ../app/paint/gimpcloneoptions.c:66 ../app/tools/gimpcloneoptions-gui.c:70
#: ../app/paint/gimpcloneoptions.c:66 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:164
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:457
#: ../app/tools/gimpcloneoptions-gui.c:70
msgid "Source"
msgstr "Źródło"
......@@ -19590,7 +19592,7 @@ msgid "Alignment"
msgstr "Wyrównanie"
#: ../app/paint/gimpsourceoptions.c:71 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:128
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:131 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:69
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:69
#: ../app/tools/gimphealtool.c:99 ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:97
msgid "Sample merged"
msgstr "Próbkowanie wszystkich warstw"
......@@ -20048,7 +20050,7 @@ msgstr "Progowanie próbki"
msgid "Sample transparent"
msgstr "Przezroczysta próbka"
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:157 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:138
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:157 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:139
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:104
msgid "Diagonal neighbors"
msgstr "Sąsiedzi po przekątnej"
......@@ -21276,34 +21278,34 @@ msgstr "_Kontrast"
msgid "Edit these Settings as Levels"
msgstr "Modyfikacja tych ustawień jako poziomy"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:115
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:116
msgid "Fill selection"
msgstr "Wypełnienie zaznaczenia"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:116
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:117
msgid "Which area will be filled"
msgstr "Który obszar ma zostać wypełniony"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:123
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:124
msgid "Fill transparent areas"
msgstr "Z obszarami przezroczystymi"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:124
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:125
msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
msgstr "Umożliwia wypełnianie całkowicie przezroczystych obszarów"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:133
msgid "Base filled area on all visible layers"
msgstr ""
"Powoduje ustalanie wypełnianego obszaru na podstawie wszystkich widocznych "
"warstw"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:139
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:140
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:105
msgid "Treat diagonally neighboring pixels as connected"
msgstr "Traktuje piksele sąsiadujące po przekątnej jako połączone"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:147
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:148
msgid ""
"Base fill opacity on color difference from the clicked pixel (see threshold) "
"or on line art borders. Disable antialiasing to fill the entire area "
......@@ -21313,87 +21315,95 @@ msgstr ""
"zobaczyć próg) lub na granicach kresek rysunku. Wyłączenie wygładzania "
"wypełni cały obszar równomiernie."
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:156
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:157
#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:121
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:112
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:93
msgid "Threshold"
msgstr "Progowanie"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:157
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:158
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:113
msgid "Maximum color difference"
msgstr "Maksymalna różnica kolorów"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:177
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:165
msgid "Source image for line art computation"
msgstr "Obraz źródłowy do obliczania kresek rysunku"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:186
msgid "Maximum gap length"
msgstr "Maksymalna długość luki"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:178
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:187
msgid "Maximum gap (in pixels) in line art which can be closed"
msgstr "Maksymalna luka (w pikselach) w kreskach rysunku, jaką można zamknąć"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:184
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:426
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:193
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:441
msgid "Fill by"
msgstr "Wypełnienie"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:185
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:194
msgid "Criterion used for determining color similarity"
msgstr "Kryterium używane do ustalania podobieństwa kolorów"
#. fill type
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:363
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:378
#, c-format
msgid "Fill Type (%s)"
msgstr "Typ wypełnienia (%s)"
#. fill selection
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:378
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:393
#, c-format
msgid "Affected Area (%s)"
msgstr "Uwzględniany obszar (%s)"
#. Similar color frame
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:387
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:402
msgid "Finding Similar Colors"
msgstr "Wyszukiwanie podobnych kolorów"
#. Line art frame
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:431
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:446
msgid "Line Art Detection"
msgstr "Wykrywanie kresek rysunku"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:162
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:157
msgid "Bucket Fill"
msgstr "Wypełnienie kubełkiem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:163
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:158
msgid "Bucket Fill Tool: Fill selected area with a color or pattern"
msgstr "Wypełnienie kubełkiem: wypełnia zaznaczony obszar kolorem lub deseniem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:164
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:159
msgid "_Bucket Fill"
msgstr "Wyp_ełnienie kubełkiem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:287 ../app/tools/gimpcagetool.c:237
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:289
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:291 ../app/tools/gimpcagetool.c:237
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:290
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:289
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:264 ../app/tools/gimppainttool.c:313
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:521 ../app/tools/gimpwarptool.c:651
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:322
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:308
msgid "No valid line art source selected."
msgstr "Nie zaznaczono prawidłowego źródła kresek rysunku."
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:336
msgid "Bucket fill"
msgstr "Wypełnienie kubełkiem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:676 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:797
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:705 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:829
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:270 ../app/tools/gimppainttool.c:447
msgid "Click in any image to pick the background color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor tła"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:683 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:806
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:712 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:838
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:262 ../app/tools/gimppainttool.c:441
msgid "Click in any image to pick the foreground color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor pierwszoplanowy"
......@@ -21848,63 +21858,71 @@ msgstr "%s wybierze kolor tła"
msgid "Anti erase (%s)"
msgstr "Cofanie wycierania (%s)"
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:71
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:72
msgid "_Preview"
msgstr "_Podgląd"
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:78
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:79
msgid "Split _view"
msgstr "Po_dzielony widok"
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:109
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:102
msgid "On-canvas con_trols"
msgstr "_Sterowanie na obszarze rysowania"
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:103
msgid "Show on-canvas filter controls"
msgstr "Wyświetla sterowanie filtrami na obszarze rysowania"
#: ../app/tools/gimpfilteroptions.c:117
msgid "Color _managed"
msgstr "_Zarządzanie kolorami"
#. The Color Options expander
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:379
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:389
msgid "Advanced Color Options"
msgstr "Zaawansowane opcje kolorów"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:398
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:408
msgid "Convert pixels to built-in sRGB to apply filter (slow)"
msgstr ""
"Konwertowanie pikseli do wbudowanej przestrzeni sRGB, aby zastosować filtr "
"(wolne)"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:399
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:409
msgid "Assume pixels are built-in sRGB (ignore actual image color space)"
msgstr ""
"Przyjmowanie, że piksele są we wbudowanej przestrzeni sRGB (ignorowanie "
"prawdziwej przestrzeni kolorów obrazu)"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:643
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:653
msgid "Click to switch the original and filtered sides"
msgstr "Kliknięcie przełączy oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:647
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:657
msgid "Click to switch between vertical and horizontal"
msgstr "Kliknięcie przełączy między pionowym a poziomym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:651
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:661
msgid "Click to move the split guide"
msgstr "Kliknięcie przemieści prowadnicę podziału"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:653
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:663
#, c-format
msgid "%s: switch original and filtered"
msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:654
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:664
#, c-format
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1342 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1359 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#, c-format
msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1344 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1361 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#, c-format
msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
......@@ -23837,82 +23855,102 @@ msgctxt "bucket-fill-area"
msgid "Fill by line art detection"
msgstr "Wypełnienie według wykrywania kresek rysunku"
#: ../app/tools/tools-enums.c:56
#: ../app/tools/tools-enums.c:57
msgctxt "line-art-source"
msgid "All visible layers"
msgstr "Wszystkie widoczne warstwy"
#: ../app/tools/tools-enums.c:58
msgctxt "line-art-source"
msgid "Active layer"
msgstr "Aktywna warstwa"
#: ../app/tools/tools-enums.c:59
msgctxt "line-art-source"
msgid "Layer below the active one"
msgstr "Warstwa pod aktywną"
#: ../app/tools/tools-enums.c:60
msgctxt "line-art-source"
msgid "Layer above the active one"
msgstr "Warstwa nad aktywną"
#: ../app/tools/tools-enums.c:89
msgctxt "rect-select-mode"
msgid "Free select"
msgstr "Zaznaczenie odręczne"
#: ../app/tools/tools-enums.c:57
#: ../app/tools/tools-enums.c:90
msgctxt "rect-select-mode"
msgid "Fixed size"
msgstr "Stały rozmiar"
#: ../app/tools/tools-enums.c:58
#: ../app/tools/tools-enums.c:91
msgctxt "rect-select-mode"
msgid "Fixed aspect ratio"
msgstr "Stałe proporcje"
#: ../app/tools/tools-enums.c:87
#: ../app/tools/tools-enums.c:120
msgctxt "transform-type"
msgid "Layer"
msgstr "Warstwa"
#: ../app/tools/tools-enums.c:88
#: ../app/tools/tools-enums.c:121
msgctxt "transform-type"
msgid "Selection"
msgstr "Zaznaczenie"
#: ../app/tools/tools-enums.c:89
#: ../app/tools/tools-enums.c:122
msgctxt "transform-type"
msgid "Path"
msgstr "Ścieżka"
#: ../app/tools/tools-enums.c:182
#: ../app/tools/tools-enums.c:215
msgctxt "matting-draw-mode"
msgid "Draw foreground"
msgstr "Rysowanie pierwszego planu"
#: ../app/tools/tools-enums.c:183
#: ../app/tools/tools-enums.c:216
msgctxt "matting-draw-mode"
msgid "Draw background"
msgstr "Rysowanie tła"
#: ../app/tools/tools-enums.c:184
#: ../app/tools/tools-enums.c:217
msgctxt "matting-draw-mode"
msgid "Draw unknown"
msgstr "Rysowanie nieznanego"
#: ../app/tools/tools-enums.c:217
#: ../app/tools/tools-enums.c:250
msgctxt "warp-behavior"
msgid "Move pixels"
msgstr "Przenoszenie pikseli"
#: ../app/tools/tools-enums.c:218
#: ../app/tools/tools-enums.c:251
msgctxt "warp-behavior"
msgid "Grow area"
msgstr "Powiększanie obszaru"
#: ../app/tools/tools-enums.c:219
#: ../app/tools/tools-enums.c:252
msgctxt "warp-behavior"
msgid "Shrink area"
msgstr "Zmniejszanie obszaru"
#: ../app/tools/tools-enums.c:220
#: ../app/tools/tools-enums.c:253
msgctxt "warp-behavior"
msgid "Swirl clockwise"
msgstr "Wirowanie prawoskrętnie"
#: ../app/tools/tools-enums.c:221
#: ../app/tools/tools-enums.c:254
msgctxt "warp-behavior"
msgid "Swirl counter-clockwise"
msgstr "Wirowanie lewoskrętnie"
#: ../app/tools/tools-enums.c:222
#: ../app/tools/tools-enums.c:255
msgctxt "warp-behavior"
msgid "Erase warping"
msgstr "Odkształcanie gumki"
#: ../app/tools/tools-enums.c:223
#: ../app/tools/tools-enums.c:256
msgctxt "warp-behavior"
msgid "Smooth warping"
msgstr "Gładkie odkształcanie"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment