Commit ad220a8b authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-12-18  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 2bb5acc2
2002-12-18 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-12-15 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-15 13:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-15 13:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-18 12:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-18 12:30+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -516,8 +516,8 @@ msgstr ""
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"
#: app/config/gimprc.c:341 app/config/gimprc.c:353 app/gui/gui.c:175
#: app/gui/gui.c:186
#: app/config/gimprc.c:341 app/config/gimprc.c:353 app/gui/gui.c:177
#: app/gui/gui.c:188
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Tolkar \"%s\"\n"
......@@ -908,6 +908,16 @@ msgstr "Transformation"
msgid "Pasted Layer"
msgstr "Inklistrat lager"
#: app/core/gimpenvirontable.c:283
#, c-format
msgid "Empty variable name in environment file %s"
msgstr "Tomt variabelnamn i miljöfilen %s"
#: app/core/gimpenvirontable.c:301
#, c-format
msgid "Illegal variable name in environment file %s: %s"
msgstr "Otillåtet variabelnamn i miljöfilen %s: %s"
#: app/core/gimpgradient.c:347
#, c-format
msgid "Fatal Parse Error: '%s' is not a GIMP Gradient file"
......@@ -2075,7 +2085,7 @@ msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"
#: app/gui/file-new-dialog.c:225 app/gui/preferences-dialog.c:1014
#: app/gui/preferences-dialog.c:1027 app/gui/user-install-dialog.c:1239
#: app/gui/preferences-dialog.c:1027 app/gui/user-install-dialog.c:1247
msgid "Pixels"
msgstr "Bildpunkter"
......@@ -2347,16 +2357,16 @@ msgstr ""
msgid "Save \"%s\" as POV-Ray"
msgstr "Spara \"%s\" som POV-Ray"
#: app/gui/gui.c:449
#: app/gui/gui.c:451
#, c-format
msgid "Adding theme '%s' (%s)\n"
msgstr "Lägger till temat \"%s\" (%s)\n"
#: app/gui/gui.c:518
#: app/gui/gui.c:520
msgid "Quit The GIMP?"
msgstr "Avsluta GIMP?"
#: app/gui/gui.c:522
#: app/gui/gui.c:524
msgid ""
"Some files are unsaved.\n"
"\n"
......@@ -4261,17 +4271,17 @@ msgid "Default Image Resolution and Resolution Unit"
msgstr "Standardbildstorlek och -måttenhet"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1042 app/gui/preferences-dialog.c:1612
#: app/gui/user-install-dialog.c:1252 app/tools/gimpfliptool.c:292
#: app/gui/user-install-dialog.c:1260 app/tools/gimpfliptool.c:292
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontell"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1044 app/gui/preferences-dialog.c:1614
#: app/gui/user-install-dialog.c:1254 app/tools/gimpfliptool.c:296
#: app/gui/user-install-dialog.c:1262 app/tools/gimpfliptool.c:296
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1046 app/gui/preferences-dialog.c:1616
#: app/gui/user-install-dialog.c:1256
#: app/gui/user-install-dialog.c:1264
msgid "dpi"
msgstr "punkter/tum"
......@@ -4596,7 +4606,7 @@ msgstr "Konservativ minnesanvändning"
msgid "Levels of Undo:"
msgstr "Ångrasteg:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1711 app/gui/user-install-dialog.c:1134
#: app/gui/preferences-dialog.c:1711 app/gui/user-install-dialog.c:1142
msgid "Tile Cache Size:"
msgstr "Bildblockscachestorlek:"
......@@ -4641,7 +4651,7 @@ msgstr "Välj tempkatalog"
msgid "Swap Dir:"
msgstr "Växlingskatalog:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1758 app/gui/user-install-dialog.c:1155
#: app/gui/preferences-dialog.c:1758 app/gui/user-install-dialog.c:1163
msgid "Select Swap Dir"
msgstr "Välj växlingskatalog"
......@@ -4809,7 +4819,7 @@ msgstr "Mittpunkt"
msgid "Print Size & Display Unit"
msgstr "Utskriftsstorlek och Visuell enhet"
#: app/gui/resize-dialog.c:695 app/tools/transform_options.c:113
#: app/gui/resize-dialog.c:695 app/tools/transform_options.c:112
msgid "Interpolation:"
msgstr "Interpolation:"
......@@ -5203,7 +5213,7 @@ msgstr "Användarinstallation av GIMP"
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"
#: app/gui/user-install-dialog.c:688
#: app/gui/user-install-dialog.c:695
msgid ""
"Welcome to\n"
"The GIMP User Installation"
......@@ -5211,11 +5221,11 @@ msgstr ""
"Välkommen till\n"
"GIMPs användarinstallation"
#: app/gui/user-install-dialog.c:690
#: app/gui/user-install-dialog.c:697
msgid "Click \"Continue\" to enter the GIMP user installation."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att starta GIMPs användarinstallation."
#: app/gui/user-install-dialog.c:694
#: app/gui/user-install-dialog.c:701
msgid ""
"The GIMP - GNU Image Manipulation Program\n"
"Copyright (C) 1995-2002\n"
......@@ -5225,7 +5235,7 @@ msgstr ""
"Copyright © 1995-2002\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis och GIMPs utvecklingsteam."
#: app/gui/user-install-dialog.c:704
#: app/gui/user-install-dialog.c:711
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
......@@ -5237,7 +5247,7 @@ msgstr ""
"av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version."
#: app/gui/user-install-dialog.c:710
#: app/gui/user-install-dialog.c:717
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
......@@ -5249,7 +5259,7 @@ msgstr ""
"om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
"Se GNU General Public License för ytterligare information."
#: app/gui/user-install-dialog.c:716
#: app/gui/user-install-dialog.c:723
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
......@@ -5260,15 +5270,15 @@ msgstr ""
"med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
#: app/gui/user-install-dialog.c:740
#: app/gui/user-install-dialog.c:747
msgid "Personal GIMP Folder"
msgstr "Personlig GIMP-mapp"
#: app/gui/user-install-dialog.c:741
#: app/gui/user-install-dialog.c:748
msgid "Click \"Continue\" to create your personal GIMP folder."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att skapa din personliga GIMP-mapp."
#: app/gui/user-install-dialog.c:778
#: app/gui/user-install-dialog.c:785
#, c-format
msgid ""
"For a proper GIMP installation, a folder named\n"
......@@ -5277,7 +5287,7 @@ msgstr ""
"För att kunna installera GIMP korrekt måste mappen\n"
"%s skapas."
#: app/gui/user-install-dialog.c:784
#: app/gui/user-install-dialog.c:791
msgid ""
"This folder will contain a number of important files.\n"
"Click on one of the files or folders in the tree\n"
......@@ -5287,31 +5297,31 @@ msgstr ""
"Klicka på någon av filerna eller mapparna i trädet för\n"
"att få mer information om det valda objektet."
#: app/gui/user-install-dialog.c:855
#: app/gui/user-install-dialog.c:862
msgid "User Installation Log"
msgstr "Logg över användarinstallation"
#: app/gui/user-install-dialog.c:861
#: app/gui/user-install-dialog.c:868
msgid "GIMP Performance Tuning"
msgstr "Prestandaavstämning av GIMP"
#: app/gui/user-install-dialog.c:862
#: app/gui/user-install-dialog.c:869
msgid "Click \"Continue\" to accept the settings above."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att acceptera inställningarna ovan."
#: app/gui/user-install-dialog.c:865
#: app/gui/user-install-dialog.c:872
msgid "For optimal GIMP performance, some settings may have to be adjusted."
msgstr "För optimal prestanda i GIMP måste du kanske förändra vissa saker."
#: app/gui/user-install-dialog.c:874
#: app/gui/user-install-dialog.c:881
msgid "Monitor Resolution"
msgstr "Bildskärmsupplösning"
#: app/gui/user-install-dialog.c:875
#: app/gui/user-install-dialog.c:882
msgid "Click \"Continue\" to start The GIMP."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att starta GIMP."
#: app/gui/user-install-dialog.c:878
#: app/gui/user-install-dialog.c:885
msgid ""
"To display images in their natural size, GIMP needs to know your monitor "
"resolution."
......@@ -5319,19 +5329,19 @@ msgstr ""
"För att kunna visa bilder i sin naturliga storlek måste GIMP känna till "
"upplösningen på din bildskärm."
#: app/gui/user-install-dialog.c:887
#: app/gui/user-install-dialog.c:894
msgid "Aborting Installation..."
msgstr "Avbryter installation..."
#: app/gui/user-install-dialog.c:961
#: app/gui/user-install-dialog.c:968
msgid "does not exist. Cannot install."
msgstr "finns inte. Kan inte installera."
#: app/gui/user-install-dialog.c:973
#: app/gui/user-install-dialog.c:980
msgid "has invalid permissions. Cannot install."
msgstr "har ogiltiga rättigheter. Kan inte installera."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1022
#: app/gui/user-install-dialog.c:1029
msgid ""
"Did you notice any error messages in the console window?\n"
"If not, installation was successful!\n"
......@@ -5341,7 +5351,7 @@ msgstr ""
"Om inte så lyckades installationen! Annars, avsluta\n"
"och undersök vad som kan ha gått fel..."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1085
#: app/gui/user-install-dialog.c:1093
msgid ""
"Did you notice any error messages in the lines above?\n"
"If not, installation was successful!\n"
......@@ -5351,15 +5361,15 @@ msgstr ""
"Om inte så lyckades installationen! Annars, avsluta\n"
"och undersök vad som kan ha gått fel..."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1101
#: app/gui/user-install-dialog.c:1109
msgid "Click \"Continue\" to complete GIMP installation."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att slutföra GIMP-installationen."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1106
#: app/gui/user-install-dialog.c:1114
msgid "Installation failed. Contact your system administrator."
msgstr "Installationen misslyckades. Kontakta din systemadministratör."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1122
#: app/gui/user-install-dialog.c:1130
msgid ""
"GIMP uses a limited amount of memory to store image data, the so-called\n"
"\"Tile Cache\". You should adjust its size to fit into memory. Consider\n"
......@@ -5369,7 +5379,7 @@ msgstr ""
"\"block-cache\". Du bör justera det så det får plats i minnet. Tänk\n"
"på mängden minne som används av andra körande program."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1145
#: app/gui/user-install-dialog.c:1153
msgid ""
"All image and undo data which doesn't fit into the Tile Cache will be\n"
"written to a swap file. This file should be located on a local filesystem\n"
......@@ -5381,11 +5391,11 @@ msgstr ""
"tillräckligt mycket ledigt utrymme (flera 100 MB). På ett UNIX-system så\n"
"kan du vilja ställa in systemets tempkatalog (\"/tmp\" eller \"/var/tmp\")."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1160
#: app/gui/user-install-dialog.c:1168
msgid "Swap Folder:"
msgstr "Växlingsmapp:"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1207
#: app/gui/user-install-dialog.c:1215
msgid ""
"GIMP can obtain this information from the windowing system.\n"
"However, usually this does not give useful values."
......@@ -5393,17 +5403,17 @@ msgstr ""
"GIMP kan hämta den här informationen från fönstersystemet.\n"
"Normalt returneras dock inga vettiga värden."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1215
#: app/gui/user-install-dialog.c:1223
#, c-format
msgid "Get Resolution from windowing system (Currently %d x %d dpi)"
msgstr ""
"Hämta upplösning från fönstersystem (För tillfället %d × %d punkter/tum)"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1233
#: app/gui/user-install-dialog.c:1241
msgid "Alternatively, you can set the monitor resolution manually."
msgstr "Alternativt kan du ställa in upplösningen manuellt."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1279
#: app/gui/user-install-dialog.c:1287
msgid ""
"You can also press the \"Calibrate\" button to open a window\n"
"which lets you determine your monitor resolution interactively."
......@@ -5411,7 +5421,7 @@ msgstr ""
"Du kan även trycka på \"Kalibrera\" nedan för att öppna ett\n"
"fönster som låter dig kalibrera bildskärmsupplösningen interaktivt."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1286
#: app/gui/user-install-dialog.c:1294
msgid "Calibrate"
msgstr "Kalibrera"
......@@ -7010,43 +7020,50 @@ msgstr "Fix storlek/aspektförhållande"
msgid "This tool has no options."
msgstr "Det här verktyget har inga alternativ."
#: app/tools/transform_options.c:97
#: app/tools/transform_options.c:96
msgid "Transform Direction"
msgstr "Transformeringsriktning"
#. the clip resulting image toggle button
#: app/tools/transform_options.c:128
#: app/tools/transform_options.c:127
msgid "Clip Result"
msgstr "Klipp resultat"
#. the show grid toggle button
#: app/tools/transform_options.c:147
msgid "Show Grid"
msgstr "Visa rutnät"
#: app/tools/transform_options.c:152
msgid "Don't Show Grid"
msgstr "Visa inte rutnät"
#: app/tools/transform_options.c:155
msgid "Number of Grid Lines"
msgstr "Antal rutnätslinjer"
#: app/tools/transform_options.c:160
#: app/tools/transform_options.c:158
msgid "Grid Line Spacing"
msgstr "Mellanrum mellan rutnätslinjer"
#: app/tools/transform_options.c:170
msgid "Density:"
msgstr "Intensitet:"
#. the show_path toggle button
#: app/tools/transform_options.c:184
#: app/tools/transform_options.c:187
msgid "Show Path"
msgstr "Visa slinga"
#. the constraints frame
#: app/tools/transform_options.c:196
#: app/tools/transform_options.c:199
msgid "Constraints"
msgstr "Begränsningar"
#: app/tools/transform_options.c:208
#: app/tools/transform_options.c:211
msgid "15 Degrees (<Ctrl>)"
msgstr "15° (<Ctrl>)"
#: app/tools/transform_options.c:220
#: app/tools/transform_options.c:223
msgid "Keep Height (<Ctrl>)"
msgstr "Behåll höjd (<Ctrl>)"
#: app/tools/transform_options.c:226 app/tools/transform_options.c:241
#: app/tools/transform_options.c:229 app/tools/transform_options.c:244
msgid ""
"Activate both the \"Keep Height\" and\n"
"\"Keep Width\" toggles to constrain\n"
......@@ -7056,7 +7073,7 @@ msgstr ""
"\"Behåll bredd\"-växlarna för att\n"
"begränsa aspektförhållandet"
#: app/tools/transform_options.c:235
#: app/tools/transform_options.c:238
msgid "Keep Width (<Alt>)"
msgstr "Behåll bredd (<Alt>)"
......@@ -7607,6 +7624,9 @@ msgstr "Beskär"
msgid "Resize"
msgstr "Ändra storlek"
#~ msgid "Show Grid"
#~ msgstr "Visa rutnät"
#~ msgid "Menu _Bar Per Display"
#~ msgstr "Meny_rad per display"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment