Commit ad0a9884 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 3a14a646
......@@ -21,8 +21,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#. procedure executed successfully
#: ../libgimp/gimp.c:1204
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-07 11:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-07 11:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-14 23:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-14 23:55+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -23,8 +23,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:158
msgid "Align all visible layers of the image"
......@@ -337,7 +335,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:277 ../plug-ins/common/compose.c:1022
#: ../plug-ins/common/decompose.c:607 ../plug-ins/common/file-cel.c:441
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:444 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:429 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:414 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:437
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:443 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1047 ../plug-ins/common/file-pnm.c:671
......@@ -350,6 +348,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1767 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:922
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:159
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1319 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:230 ../plug-ins/twain/twain.c:567
......@@ -405,12 +404,12 @@ msgid "_Thickness:"
msgstr "_Grubość:"
#. Number of Colors frame
#: ../plug-ins/common/border-average.c:423
#: ../plug-ins/common/border-average.c:426
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:910
msgid "Number of Colors"
msgstr "Liczba kolorów"
#: ../plug-ins/common/border-average.c:431
#: ../plug-ins/common/border-average.c:434
msgid "_Bucket size:"
msgstr "Rozmiar _kubełka:"
......@@ -2010,7 +2009,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#. * Open the file for reading...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:313
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:298
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:668
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:227 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:359 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
......@@ -2270,11 +2269,7 @@ msgstr "Odstęp:"
msgid "OpenEXR image"
msgstr "Obraz OpenEXR"
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:87
msgid "WebP image"
msgstr "Obraz WebP"
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:337
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:322
#, c-format
msgid "Could not open '%s'"
msgstr "Nie można otworzyć „%s”"
......@@ -2305,6 +2300,7 @@ msgid "Opening '%s' (frame %d)"
msgstr "Otwieranie „%s” (klatka %d)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1034
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:196
#, c-format
msgid "Frame %d"
msgstr "Klatka %d"
......@@ -2400,7 +2396,7 @@ msgstr ""
"warstwę. Eksportowany obraz posiada tylko jedną warstwę."
#. translators: the %d is *always* 240 here
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2529
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2533
#, c-format
msgid "The default comment is limited to %d characters."
msgstr "Długość domyślnego komentarza jest ograniczona do %d znaków."
......@@ -4003,7 +3999,10 @@ msgstr "Proszę wprowadzić inne komentarze, jeśli są potrzebne."
msgid "Comment is limited to %d characters."
msgstr "Komentarz jest ograniczony do %d znaków."
#. Begin displaying export progress
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1462
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:202
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:395
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Zapisywanie „%s”"
......@@ -7018,6 +7017,115 @@ msgstr "Faks CCITT Group _3"
msgid "CCITT Group _4 fax"
msgstr "Faks CCITT Group _4"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:99 ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:120
msgid "WebP image"
msgstr "Obraz WebP"
#. Create the dialog
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:115
msgid "WebP"
msgstr "WebP"
#. Create the descriptive label at the top
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:126
msgid "Use the options below to customize the image."
msgstr "Poniższe opcje umożliwiają dostosowanie obrazu."
#. Create the label for the selecting a preset
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:138
msgid "Preset:"
msgstr "Ustawienia:"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:162
msgid "Lossless"
msgstr "Bezstratne"
#. Create the animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:182
msgid "Use animation"
msgstr "Animacja"
#. Create the loop animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:195
msgid "Loop infinitely"
msgstr "Zapętlenie w nieskończoność"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:211
msgid "Image quality:"
msgstr "Jakość obrazu:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:219
msgid "Image quality"
msgstr "Jakość obrazu"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:230
msgid "Alpha quality:"
msgstr "Jakość alfy:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:238
msgid "Alpha channel quality"
msgstr "Jakość kanału alfa"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:142
msgid "out of memory"
msgstr "brak pamięci"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:144
msgid "not enough memory to flush bits"
msgstr "za mało pamięci, aby wyczyścić bity"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:146
msgid "NULL parameter"
msgstr "Parametr NULL"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:148
msgid "invalid configuration"
msgstr "nieprawidłowa konfiguracja"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:150
msgid "bad image dimensions"
msgstr "błędne wymiary obrazu"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:152
msgid "partition is bigger than 512K"
msgstr "partycja jest większa niż 512 K"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:154
msgid "partition is bigger than 16M"
msgstr "partycja jest większa niż 16 M"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:156
msgid "unable to flush bytes"
msgstr "nie można wyczyścić bajtów"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:158
msgid "file is larger than 4GiB"
msgstr "plik jest większy niż 4 GiB"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:160
msgid "user aborted encoding"
msgstr "użytkownik przerwał kodowanie"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:162
msgid "list terminator"
msgstr "znak zakończenia listy"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:164
msgid "unknown error"
msgstr "nieznany błąd"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:210
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:403
#, c-format
msgid "Unable to open '%s' for writing"
msgstr "Nie można otworzyć pliku „%s” do zapisania"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:270
#, c-format
msgid "WebP error: '%s'"
msgstr "Błąd WebP: „%s”"
#: ../plug-ins/flame/flame.c:129
msgid "Create cosmic recursive fractal flames"
msgstr "Tworzy kosmiczne, rekursywne płomienie na podstawie fraktali"
......
......@@ -24,8 +24,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
......
......@@ -8,14 +8,14 @@
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2010.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-03 20:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-03 20:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-15 00:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-15 00:01+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -24,12 +24,10 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:111
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
msgstr "Interaktywna konsola dla programowania w Script-Fu"
msgstr "Interaktywna konsola do programowania w Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:117
msgid "_Console"
......@@ -141,16 +139,16 @@ msgstr "Przeglądarka procedur Script-Fu"
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr "Tryb obliczeniowy Script-Fu umożliwia tylko na uruchamianie wsadowe"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:198
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:200
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
msgstr "Script-Fu nie może przetwarzać dwóch skryptów jednocześnie."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:200
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:202
#, c-format
msgid "You are already running the \"%s\" script."
msgstr "Skrypt „%s” jest już uruchomiony."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:226
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:228
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Script-Fu: %s"
......@@ -158,44 +156,44 @@ msgstr "Script-Fu: %s"
#. we add a colon after the label;
#. * some languages want an extra space here
#.
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:289
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:291
#, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:336
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:338
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór koloru"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:446
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:448
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór pliku"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:449
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:451
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór katalogu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:462
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:464
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór czcionki"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:470
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:472
msgid "Script-Fu Palette Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór palety"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:479
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:481
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór desenia"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:488
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:490
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór gradientu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:497
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:499
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Script-Fu: wybór pędzla"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:857
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:868
#, c-format
msgid "Error while executing %s:"
msgstr "Błąd podczas wykonywania %s:"
......@@ -579,11 +577,11 @@ msgstr "Plamy"
msgid "Darken only"
msgstr "Tylko ciemny"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:67
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:70
msgid "Difference Clouds..."
msgstr "Różnica chmur…"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:68
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:71
msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
msgstr "Jednolity szum nałożony za pomocą trybu warstw różnicy"
......
......@@ -20,8 +20,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:1
msgid "round"
......
......@@ -23,8 +23,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
......
......@@ -36,8 +36,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
#: ../app/about.h:26
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment