Commit a9481d2e authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 8cd5c76c
Pipeline #107706 passed with stages
in 22 minutes and 21 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-15 18:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-17 16:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-19 17:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-21 17:28+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:158
msgid "Align all visible layers of the image"
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr "Poravnaj vidne plasti"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:444 ../plug-ins/common/edge-dog.c:306
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:700 ../plug-ins/common/emboss.c:453
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:951 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:953 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:949
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1008 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:949
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:694
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1078
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1026 ../plug-ins/common/file-ps.c:3398
......@@ -73,8 +73,9 @@ msgstr "Poravnaj vidne plasti"
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:396 ../plug-ins/common/unit-editor.c:209
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:647 ../plug-ins/common/warp.c:402
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:360 ../plug-ins/common/web-page.c:234
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:877
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:147 ../plug-ins/flame/flame.c:473
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1965 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:877
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1864 ../plug-ins/flame/flame.c:473
#: ../plug-ins/flame/flame.c:649 ../plug-ins/flame/flame.c:973
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:565
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1640
......@@ -118,7 +119,7 @@ msgstr "Pre_kliči"
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:656 ../plug-ins/common/despeckle.c:446
#: ../plug-ins/common/destripe.c:445 ../plug-ins/common/edge-dog.c:307
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:701 ../plug-ins/common/emboss.c:454
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:954 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:695
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1009 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:695
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:727 ../plug-ins/common/file-wmf.c:515
#: ../plug-ins/common/film.c:1277 ../plug-ins/common/filter-pack.c:1203
#: ../plug-ins/common/grid.c:647 ../plug-ins/common/hot.c:595
......@@ -315,7 +316,7 @@ msgstr "_Navpične"
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:428 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:992
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1275 ../plug-ins/common/file-pcx.c:448
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:456 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1093 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1118 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1392
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1097
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:910 ../plug-ins/common/film.c:745
......@@ -325,7 +326,7 @@ msgstr "_Navpične"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:240
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1040
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1852 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:924
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1027
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:152
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1323 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
......@@ -771,7 +772,7 @@ msgstr "Začetni odmik:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1398
msgid "Seed of Random (only for \"From Seed\" Modes)"
msgstr "Zrno naključja (samo za načine \"Iz zrna\")"
msgstr "Zrno naključja (samo za načine »Iz zrna«)"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1409
msgid "Seed:"
......@@ -779,7 +780,7 @@ msgstr "Seme:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1422
msgid "Switch to \"From seed\" With the Last Seed"
msgstr "Preklopi v \"Iz zrna\" z zadnjim zrnom"
msgstr "Preklopi v »Iz zrna« z zadnjim zrnom"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1434
msgid ""
......@@ -788,7 +789,7 @@ msgid ""
"(this is the reason why image on drawable is different from preview), and "
"(2) all mutation rates equal to zero."
msgstr ""
"Gumb \"Popravi zrno\" je moj dvojnik.\n"
"Gumb »Popravi zrno« je moj dvojnik.\n"
"Enako zrno povzroči enako sliko, če je (1) širina slik enaka (to je razlog, "
"zakaj so slike na risanih predmetih različne od predoglednih) in (2) mera "
"mutacij enaka nič."
......@@ -918,15 +919,16 @@ msgstr "Shrani parametre raziskovalca MZP"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2065 ../plug-ins/common/curve-bend.c:841
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1376 ../plug-ins/common/file-mng.c:648
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:874
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:471 ../plug-ins/common/file-png.c:1578
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:471 ../plug-ins/common/file-png.c:1613
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1192
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1220 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1208 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1499
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2120
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:757 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1087
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:330 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1599
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:642 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:333 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1599
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:973
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1073 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1547
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2373
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1233
......@@ -2055,7 +2057,7 @@ msgstr "EOF ali napaka pri branju zaglavja slike"
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:312 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:353 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:354 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:370 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:849
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:933
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1063
......@@ -2069,7 +2071,7 @@ msgstr "EOF ali napaka pri branju zaglavja slike"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:131
#: ../plug-ins/file-raw/file-darktable.c:399
#: ../plug-ins/file-raw/file-rawtherapee.c:319 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:325
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:236
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:169
#, c-format
msgid "Opening '%s'"
msgstr "Odpiranje »%s« ..."
......@@ -2144,16 +2146,16 @@ msgstr "»%s«: EOF ali napaka pri branju podatkov palete"
#. * Open the file for writing...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:790 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:634 ../plug-ins/common/file-html-table.c:238
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:678 ../plug-ins/common/file-html-table.c:238
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:761 ../plug-ins/common/file-pix.c:538
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1571 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1249
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1606 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1249
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1237 ../plug-ins/common/file-sunras.c:602
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1202 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1040
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:663 ../plug-ins/common/file-xwd.c:652
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:725 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1081
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:287 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1570
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:579 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:317
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:290 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1570
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:579 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:963
#, c-format
msgid "Exporting '%s'"
msgstr "Izvažanje »%s« ..."
......@@ -2274,7 +2276,7 @@ msgstr "Čopič GIMP"
msgid "Brush"
msgstr "Čopič"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:332 ../plug-ins/common/file-gih.c:549
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:332 ../plug-ins/common/file-gih.c:567
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:302 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:665
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
......@@ -2436,51 +2438,51 @@ msgstr "Privzeti komentar je omejen na %d znakov."
msgid "GIMP brush (animated)"
msgstr "Čopič GIMP (animiran)"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:531
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:549
msgid "Brush Pipe"
msgstr "Cev čopičev"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:563
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:581
msgid "Spacing (percent):"
msgstr "Razmik (v odstotkih):"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:616
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:634
msgid "Pixels"
msgstr "slikovnih točk"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:621
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:639
msgid "Cell size:"
msgstr "Velikost celic:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:633
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:651
msgid "Number of cells:"
msgstr "Število celic:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:658
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:676
msgid " Rows of "
msgstr " vrstic "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:670
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:688
msgid " Columns on each layer"
msgstr " stolpcev na vsaki plasti"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:674
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:692
msgid " (Width Mismatch!) "
msgstr " (neujemanje po širini!) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:678
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:696
msgid " (Height Mismatch!) "
msgstr " (neujemanje po višini!) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:683
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:701
msgid "Display as:"
msgstr "Pokaži kot:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:694
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:712
msgid "Dimension:"
msgstr "Mere:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:767
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:785
msgid "Ranks:"
msgstr "Razred:"
......@@ -2512,54 +2514,54 @@ msgstr "Izvozi slike HEIF"
msgid "Save image in HEIF format (High Efficiency Image File Format)."
msgstr "Shrani sliko v zapisu HEIF (High Efficiency Image File Format)."
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:383 ../plug-ins/common/file-heif.c:416
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:455 ../plug-ins/common/file-heif.c:473
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:384 ../plug-ins/common/file-heif.c:417
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:456 ../plug-ins/common/file-heif.c:474
#, c-format
msgid "Loading HEIF image failed: %s"
msgstr "Nalaganje slike HEIF slike ni uspelo: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:405
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:406
msgid "Loading HEIF image failed: Input file contains no readable images"
msgstr ""
"Nalaganje slike HEIF ni uspelo: vhodna datoteka ne vsebuje berljivih slik."
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:494
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:537
msgid "image content"
msgstr "Vsebina slike"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:689
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:744
#, c-format
msgid "Encoding HEIF image failed: %s"
msgstr "Kodiranje slike HEIF je spodletelo: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:718
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:773
#, c-format
msgid "Writing HEIF image failed: %s"
msgstr "Zapisovanje slike HEIF ni uspelo: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:804
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:859
msgid "primary"
msgstr "Primarno"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:949
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1004
msgid "Load HEIF Image"
msgstr "Naloži sliko HEIF"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:963
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1018
msgid "Select Image"
msgstr "Izberi sliko"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1106
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1161
msgid "HEIF"
msgstr "HEIF"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1113
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1168
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:124
msgid "Lossless"
msgstr "Brez izgub"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1117
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1172
msgid "Quality:"
msgstr "Kakovost:"
......@@ -2787,7 +2789,7 @@ msgstr "Nepodprti barvni prostor v sliki JP2 »%s«."
#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
#. * transparency & just use the full palette
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:533 ../plug-ins/common/file-png.c:2283
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:533 ../plug-ins/common/file-png.c:2346
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr ""
"Prosojnosti ni mogoče shraniti brez izgub, zato bo shranjena prekrivnost."
......@@ -2821,7 +2823,7 @@ msgid "Save creation time"
msgstr "Shrani čas nastanka"
#. Dialog init
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1413 ../plug-ins/common/file-png.c:2341
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1413 ../plug-ins/common/file-png.c:2404
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
......@@ -3040,7 +3042,7 @@ msgid "Import from PDF"
msgstr "Uvozi iz PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1079 ../plug-ins/common/file-ps.c:3399
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:148
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1865
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5649
msgid "_Import"
msgstr "_Uvozi"
......@@ -3122,13 +3124,11 @@ msgstr "Plasti kot strani ( %s)"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:935
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1134
#, fuzzy
msgid "top layers first"
msgstr "zgornje plasti prve"
msgstr "zgornje plasti najprej"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:935
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1134
#, fuzzy
msgid "bottom layers first"
msgstr "spodnje plasti najprej"
......@@ -3159,7 +3159,7 @@ msgstr "Dodaj to sliko"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1189
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1257
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1355 ../plug-ins/common/file-ps.c:1892
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:926
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:1029
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Stran %d"
......@@ -3213,7 +3213,7 @@ msgstr "Neznan barvni model v datoteki PNG »%s«."
msgid "Could not create new image for '%s': %s"
msgstr "Nove slike za »%s« ni mogoče ustvariti: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1140
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1165
msgid ""
"The PNG file specifies an offset that caused the layer to be positioned "
"outside the image."
......@@ -3242,31 +3242,31 @@ msgstr ""
"Slika PNG, ki jo uvažate, določa odmik %d, %d. Želite uveljaviti ta odmik na "
"plasti?"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1537
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1572
#, c-format
msgid "Error creating PNG write struct while exporting '%s'."
msgstr "Napaka pri ustvarjanju pisalne strukture za PNG pri izvažanju »%s«."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1546
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1581
#, c-format
msgid "Error while exporting '%s'. Could not create PNG header info structure."
msgstr ""
"Napaka pri izvažanju »%s«. Podatkovne strukture flave PNG ni mogoče "
"ustvariti."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1554
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1589
#, c-format
msgid "Error while exporting '%s'. Could not export image."
msgstr "Napaka pri izvažanju »%s«. Slike ni mogoče izvoziti."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2358 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2133
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:965
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2421 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2133
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1149
#, c-format
msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Napaka pri nalaganju datoteke up. vmesnika »%s«: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2359 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2134
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:966
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2422 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2134
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1150
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznana napaka"
......@@ -4272,12 +4272,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Izberite nominalno velikost sličic.\n"
"Če nimate načrtov, da bi ustvarili kazalec več velikosti ali pa o tem sploh "
"nič ne veste, pustite \"32px\".\n"
"nič ne veste, pustite »32px«.\n"
"Nominalna velikost nima nobene povezave z dejansko velikostjo (višino ali "
"širino).\n"
"Namenjena je le ugotavljanju, katera sličica je odvisna od katerega "
"animiranega zaporedja ter katero zaporedje je uporabljeno glede na vrednost "
"\"gtk-cursor-theme-size\"."
"»gtk-cursor-theme-size«."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1191
msgid "_Use this value only for a frame which size is not specified."
......@@ -4353,8 +4353,8 @@ msgstr "Komentar je omejen na %d znakov."
#. Begin displaying export progress
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1488
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:173
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:509
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:180
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:522
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Shranjevanje »%s«"
......@@ -4417,8 +4417,8 @@ msgid ""
"The parasite \"%s\" is too long for an X cursor comment. It was cut off to "
"fit."
msgstr ""
"Zajedalec \"%s\" je predolg za komentar kazalca X. Bil je obrezan na "
"ustrezno dolžino."
"Zajedalec »%s« je predolg za komentar kazalca X. Bil je obrezan na ustrezno "
"dolžino."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2146
#, c-format
......@@ -4856,7 +4856,7 @@ msgstr "_Zemljevid palete"
#: ../plug-ins/common/gradient-map.c:160
msgid "Gradient Map"
msgstr "Zemljevid preliva ..."
msgstr "Zemljevid preliva"
#: ../plug-ins/common/gradient-map.c:165
msgid "Palette Map"
......@@ -4923,7 +4923,6 @@ msgid "Slice the image into subimages using guides"
msgstr "Razreži sliko v podslike z uporabo vodil"
#: ../plug-ins/common/guillotine.c:81
#, fuzzy
msgid "Slice Using G_uides"
msgstr "Reži z _uporabo vodil"
......@@ -6067,7 +6066,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"To polje je namig za polja vnosa števil. Določa, koliko decimalk naj ponuja "
"vnosno polje, da bi zagotovili približno enako natančnost kot jo ima vnosno "
"polje \"palec\" z dvema decimalkama."
"polje »palec« z dvema decimalkama."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:104
msgid "Symbol"
......@@ -6087,7 +6086,7 @@ msgstr "Okrajšava"
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:107
msgid "The unit's abbreviation (e.g. \"cm\" for centimeters)."
msgstr "Okrajšava enote (npr. \"cm\" za centimetre)."
msgstr "Okrajšava enote (npr. »cm« za centimetre)."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:109
msgid "Singular"
......@@ -6613,10 +6612,8 @@ msgstr ""
#. Advanced Options
#. Advanced expander
#. Advanced options
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:951 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:963
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:951 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1013
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:218
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:363
msgid "_Advanced Options"
msgstr "_Napredne možnosti"
......@@ -6636,112 +6633,113 @@ msgstr "32-bitno"
msgid "Windows BMP image"
msgstr "Slika Windows BMP"
#: ../plug-ins/file-dds/dds.c:134 ../plug-ins/file-dds/dds.c:153
#: ../plug-ins/file-dds/dds.c:137 ../plug-ins/file-dds/dds.c:156
msgid "DDS image"
msgstr "Slika DDS"
#: ../plug-ins/file-dds/dds.c:170
#: ../plug-ins/file-dds/dds.c:173
msgid "Decode YCoCg"
msgstr "Dekodiraj YCoCg"
#: ../plug-ins/file-dds/dds.c:183
#: ../plug-ins/file-dds/dds.c:186
msgid "Decode YCoCg (scaled)"
msgstr "Dekodiraj YCoCg (prilagojeno)"
#: ../plug-ins/file-dds/dds.c:196
#: ../plug-ins/file-dds/dds.c:199
msgid "Decode Alpha exponent"
msgstr ""
msgstr "Dekodiraj eksponent alfa"
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1266
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1274
msgid "Load DDS"
msgstr "Naloži DDS"
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1268 ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1887
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1276
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1269 ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1888
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1277
msgid "OK"
msgstr "V redu"
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1285
#, fuzzy
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1293
msgid "Load mipmaps"
msgstr "Naloži mipmapse"
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1292
#: ../plug-ins/file-dds/ddsread.c:1300
msgid "Automatically decode YCoCg/AExp images when detected"
msgstr ""
msgstr "Samodejno dekodiraj zaznane slike YCoCg/AExp"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1885
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1963
msgid "Export as DDS"
msgstr "Izvozi kot DDS"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1912
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1966
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5684
msgid "_Export"
msgstr "I_zvozi"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1990
msgid "Compression:"
msgstr "Stiskanje:"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1931
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2010
msgid "Format:"
msgstr "Oblika:"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1952
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2031
msgid "Save:"
msgstr "Shrani:"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:1972
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2052
msgid "Mipmaps:"
msgstr ""
msgstr "Mipmapi:"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2003
#, fuzzy
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2084
msgid "Transparent index:"
msgstr "Prosojni indeks:"
msgstr "Indeks prosojnosti:"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2041
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2127
msgid "<b>Advanced Options</b>"
msgstr "<b>Napredne možnosti</b>"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2055
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:981
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2144
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:1165
msgid "Compression"
msgstr "Stiskanje"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2066
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2155
msgid "Use perceptual error metric"
msgstr ""
msgstr "Uporabi metriko zaznavne napake"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2077
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2169
msgid "Mipmaps"
msgstr ""
msgstr "Mipmapi"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2088
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2180
msgid "Filter:"
msgstr "Filter:"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2108
#, fuzzy
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2200
msgid "Wrap mode:"
msgstr "Način oblivanja:"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2128
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2220
msgid "Apply gamma correction"
msgstr "Uporabi popravek game"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2139
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2233
msgid "Use sRGB colorspace"
msgstr "Uporabi barvni prostor sRGB"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2150 ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:541
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2246 ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:541
msgid "Gamma:"
msgstr "Gama:"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2168
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2266
msgid "Preserve alpha test coverage"
msgstr ""
msgstr "Ohrani pokritje preizkusa alfe"
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2179
#, fuzzy
#: ../plug-ins/file-dds/ddswrite.c:2279
msgid "Alpha test threshold:"
msgstr "Prag preizkusa alfe:"
......@@ -6928,31 +6926,31 @@ msgstr "Predogled JPEG"
msgid "File size: %s"
msgstr "Velikost datoteke: %s"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:610
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:660
msgid "Calculating file size..."
msgstr "Izračun velikosti datoteke ..."
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:694 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:836
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:744 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:886
msgid "File size: unknown"
msgstr "Velikost datoteke: neznana"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:757
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:807
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:784
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:834
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kakovost:"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:788
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:838
msgid "JPEG quality parameter"
msgstr "Parameter kakovosti JPEG"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:800
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:850
msgid "_Use quality settings from original image"
msgstr "_Uporabi nastavitve kakovosti izvorne slike"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:806
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:856
msgid ""
"If the original image was loaded from a JPEG file using non-standard quality "
"settings (quantization tables), enable this option to get almost the same "
......@@ -6962,121 +6960,121 @@ msgstr ""
"kakovosti (tabele kvantizacije), omogočite to izbiro, da boste določili "
"skoraj isto kakovost in velikost datoteke."
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:846
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:896
msgid "Enable preview to obtain the file size."
msgstr "Omogoči predogled za izračun velikosti datoteke."
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:849
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:899
msgid "Sho_w preview in image window"
msgstr "Poka_ži predogled v oknu slike"
#. Save EXIF data
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:867
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:380
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:917
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:363
msgid "Save _Exif data"
msgstr "Shrani podatke _Exif"
#. XMP metadata
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:881
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:390
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:931
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:373
msgid "Save _XMP data"
msgstr "Shrani podatke _XMP"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:895
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:945
msgid "Save _IPTC data"
msgstr "Shrani podatke _IPTC"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:909
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:959
msgid "Save _thumbnail"
msgstr "Shrani sli_čico za predogled"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:923
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-png.ui.h:11
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:7
msgid "Save color profile"
msgstr "Shrani barvni profil"
#. Color profile
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:973
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:383
msgid "Save color _profile"
msgstr "Shrani _barvni profil"
#. Comment
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:936
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:986
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:991
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1041
msgid "S_moothing:"
msgstr "_Glajenje:"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1004
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1054
msgid "Interval (MCU rows):"
msgstr "Interval (vrstice MCU):"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1019
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1069
msgid "Use _restart markers"
msgstr "Uporabi _označevalnike ponovnega začetka"
#. Optimize
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1038
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1088
msgid "_Optimize"
msgstr "_Optimiziraj"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1060
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1110
msgid "Use arithmetic _coding"
msgstr "Uporabi aritmetično _kodiranje"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1062
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1112
msgid "Older software may have trouble opening arithmetic-coded images"
msgstr ""
"Starejše programje ima lahko težavo z odpiranjem aritmetično kodiranih slik"